Κυκλική κίνηση

Ένα κινητό κάνει ομαλή κυκλική κίνηση όταν κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου αλλά η κατεύθυνση της ταχύτητας μεταβάλλεται με τέτοιο τρόπο ώστε η τροχιά που διαγράφει να είναι περιφέρεια κύκλου.

Στην ομαλή κυκλική κίνηση το μέτρο της ταχύτητας παραμένει σταθερό αλλά η κατεύθυνση του διανύσματος της ταχύτητας μεταβάλλεται συνεχώς με αποτέλεσμα να υπάρχει μεταβολή της ταχύτητας που μετριέται με την κεντρομόλο επιτάχυνση ακ, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Η κεντρομόλος επιτάχυνση έχει σε κάθε σημείο της τροχιάς κατεύθυνση προς το κέντρο του κύκλου (μπλε βελάκι).

Ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να ορίζει τα εξής μεγέθη:

Περίοδος Τ

Συχνότητα f

Γραμμική ταχύτητα υ

Γωνιακή ταχύτητα ω

Κεντρομόλος επιτάχυνση ακ

Κεντρομόλος δύναμη Fκ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Όταν κάνετε κλικ στην εικόνα θα "κατέβει" ένα αρχείο στον υπολογιστή σας το οποίο πρέπει να εκτελέσετε.

Αν δεν εκτελείται λόγω έλλειψης ενημέρωσης της JAVA τότε θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε και να εκτελέσετε αυτό