Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη - Το ηλεκτρικό φορτίο

Post date: Sep 19, 2011 3:37:49 AM

Ηλεκτρικά φαινόμενα:

Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε επιλεγμένα υλικά (κεχριμπάρι, πλαστικό, γυαλί κ.α.) και σε ελαφρά αντικείμενα (άχυρο, χαρτάκια, αφρολέξ κ.α.)

Ηλεκτρισμένα σώματα:

Τα σώματα που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά αντικείμενα όταν τα τρίψουμε με ένα άλλο σώμα.

Ηλεκτρικές δυνάμεις:

Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ ηλεκτρισμένων σωμάτων. Οι δυνάμεις αυτές:

  • ασκούνται από απόσταση
  • άλλοτε είναι ελκτικές και άλλοτε απωστικές

Το ηλεκτρικό φορτίο

Ιδιότητα της ύλης που εξηγεί την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών δυνάμεων.

Τα ηλεκτρισμένα σώματα έχουν ηλεκτρικό φορτίο και ονομάζονται ηλεκτρικά φορτισμένα

Το ηλεκτρικό φορτίο είναι φυσικό μέγεθος που συμβολίζεται με Q ή q και έχει ως μονάδα μέτρησης το 1C (Κουλόμπ) αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσιο 1μC (10-6C) και 1nC (10-9C).

Υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρικού φορτίου το θετικό και το αρνητικό

Τα σώματα που είναι φορτισμένα με όμοιο είδος φορτίου απωθούνται και αυτά με αντίθετο είδος φορτίου έλκονται.

File:Electric charge symbol positive.svg
File:Electric charge symbol negative.svg

- Πως μπορούμε να υπολογίσουμε το συνολικό φορτίο δύο ή περισσοτέρων σωμάτων:

- Το ολικό φορτίο δύο ή περισσοτέρων φορτισμένων σωμάτων ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των φορτίων τους.

Παράδειγμα: Δύο σώματα έρχονται σε επαφή.

Αρχικά είχαν φορτία Q1= + 2μC και Q2= - 5μC.

Ποιο είναι το τελικό φορτίο του συσσωματώματος;

ΛΥΣΗ: Προσθέτω αλγεβρικά τα φορτία Qολ = Q1+Q2 = +2μC + (-5μC) = -3μC

Αρα το συσσωμάτωμα έχει ολικό φορτίο Qολ = - 3μC

Εξασκούμαι στον υπολογισμό του συνολικού φορτίου συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

ExerciseC_1.1

Σε μια από τις περιπτώσεις της άσκησης προκύπτει ότι το συνολικό φορτίο είναι ίσο με μηδέν. Όταν συμβαίνει αυτό λέμε ότι το σώμα ή το συσσωμάτωμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.