Φυσική Γ: Δημιουργώ ηλεκτρικά κυκλώματα

Post date: Dec 9, 2011 5:37:00 PM

Τρέχοντας την παρακάτω εφαρμογή πειραματίζεστε με εικονικά ηλεκτρικά κυκλώματα που προσομοιώνουν τη λειτουργία των πραγματικών.

Αφιερώστε λίγο χρόνο, θα σας βοηθήσει πολύ να εφαρμόσετε τις θεωρητικές γνώσεις που λάβατε στο μάθημα.

Αφού κλικάρετε στην εικόνα, θα δώσετε την άδειά σας για να φορτωθεί το αρχείο circuit-construction-dc_el.jnlp και στη συνέχεια με διπλό κλικ θα το τρέξετε.

Εργαστήριο κατασκευής κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος