Varia. 


 

För att söka böcker , tryck Ctrl och F och fyll i sökfältet   !                                            
                                                                                                                                                                                   HOME    Beställningar skickas till  antikvariat.gj@aland.net

INNEHÅLL :

                          Andlig litteratur

                          Böcker om barn

                          Filateli

                          Foto och film     

                          Guinness reckordbok

                          Musik och dans     

                          Människan

                          Ordböcker

                          När-var-hur. Årets uppslagsbok           

                          Uppslagsverk , lexikon

                          Övrig varia

                           Finlands författningssamling

                           Studier i nordisk filologi

                           Historiska och litteraturhistoriska studier

                       

Var god uppge katalognummer vid beställning ! 

                                                                             Uppdaterad 29.04.2018                                                                        

                                                                                                                                              Andlig litteratur : 

                                                                                                              euro

05121 Fredrik Cleve :Luthers nattvardslära-mot bakgrund av Gabriel Biel. 1968 hft 400 s.    4,-

21288 Göran Schildt : Gide och människan.Mänskans andliga läge.            1946 Hft 302 s.   7,-

27268 Jan Hjärpe : Islam-lära och livsmönster.   Ill.                                  1985 kart 137 s.    4,-

28276 NYA TESTAMENTET illustreradt af nordiska konstnärer. STOR. 1906 klb 430 s.  18,- 

31259  C H-st Gallen : Tid för stillhet.  Vackra naturfärgfoton med dikter. STOR.              1985    hft 60 s.           3,-

32278 Edv. Lehmann : Grundtvig och det danska fromhetslivet.                1927 hft 269 s.      4,-

33154 De fyra evangelierna med bilder av de främsta konstnärerna.Sv.v. ill.STOR.1931 pb 141 s. 5,-

33252 Sven Baelter : Samling af Heliga Tal hållna öfwer åtskilliga evang. texter.II.1775 pb 554 s. 14,-

33256 U L Ullman : Våra högtider I-II. Tankar-maningsord-böner.    1919 hft 218+218 s.    4,-

35208 Michael Drosnin : Bibelkoden. Händelser kodade ur bibeln.Ill.  1998 inb 238 s.Op       7,-

 35212 Bibeln i urval och bild. Utg.: SKEAB-förlag.       Färgill. Vit pärm. 1982 helfr 576 s.     8,-

36269 En herre med dammvippa : Sju tidsåldrar.Andens pilgrimsfärd.      1925 hft 224 s.         4,-

 40263 Billy Graham : Det gäller livet !                                                   1987 kart 112 s.        2,-

 40268 Stanley Jones : Växande liv.  Andaktsbok för hela året.              1990 kart 380 s.        6,-

 42273 Bertil Berthelson:Guds hus till prydno.Fr. 50 svenska kyrkor.     1958 inb 71 s.Op       5,-

 43235 Mick Brown : Den andlige turisten. Resa gm trons landskap.       1998 inb 330 s.Op    4,-

 44244 Rolf Lagerborg : Om sanningen i religionen och fromhetslivet.      1934 hft 247 s.        5,-

442442 Rolf Lagerborg: Moral i vardande.                                                  1937 hft 176 s.       4,-

 47213 Erik Ewalds : Helande själavård.             IV uppl.                       1981 hft 175 s.         3,-

47218 Barbara Berger : Vägen till kraft 1 – 2.  Snabbmat för själen.     2002 poc 215+215 s. 4,- 

 48291 Rolf Arnkil & Sigfrid Sirenius & P Eskola:Inför de yttersta frågorna.1963 hft 232 s.     3,-

 48304 John Bunyan:Kristens resa från denna världen till den kommande ….Ill.1947 hft 306 s. 6,-

49240 Kyrkliga Förrättningar. Handbok för evang.-luth. kyrkan.  Exl.    1965 helfr 147 s. 4,-

51240 Göran Schildt : Tvivlets gåta el. förflugna tankar om Guds död …     2000 inb 205 s.Op      7,-

52236 Ur Källor-serien :I hoppets tecken.Dikter o färgbilder. STOR.1993 inb 62 s.       3,-

49253 Husmodern :Helga var dag.Vardagsproblem o evighetssynpunkter. Ill.1933 klb 158 s.  3,-

54237 Koralbok. Svenska psalmboken 1819 o Nya psalmer 1921.         1932 klb 252 s.        4,-

54244 Koranen.  Övers. o sammandrag :Åke Ohlmarks.  1961 hft 346 s.        4,-

55185 Hans Åkerhielm(red): Victorias bönbok. Utg.: Hovförsamlingen.Ill. 1983 inb 128 s.Op 3,-

55186 Bhagavad-Gita - som den är.  Sanskritverser för vår tid.    1985 inb 772 s.Op     5,-

55187 Stefan Ewald(red): Religionslexikonet.  Utg.:Forum. 2500 uppsl.ord. 1996 inb 587 s.Op 12,-


56241 John Krakauer: Mord i Guds namn.  Berättelse om våldsam tro. 2003 kart 354 s.        5,-

56243 Höga Visan.  Inl:Artur Lundkvist.  Ill:Adolf Hallman.  STOR.  u å inb 111 s.Op     7,-

57235 Frank Mangs: Människor i kamp.   1944 hft 256 s.        4,-

59224 Jonas Gardell: Om Gud.                                                      2009 hft 295 s.           6,-

59225 Sujo John: Som genom eld. Mirakulös räddning 11 september. 2005 hft 133 s.         3,-

59227 Augustinus: Guds stad.  De utfästa målen.Bok IXX-XXII.    1997 kart 355 s.          6,-

59228 Bibel 2000. Med hittlistan –en liten hjälp att upptäcka biben.   2000 inb 1680 s.Op    6,-

61236 Mormons bok. Ännu ett testamente om Jesus Kristus. Med register. 1988 klb 580 s. 4,-

62245 Jan Sparring: Tilja och tempel.                                            1967 pb 112 s.              3,-

62246 Stanny Price: Ljus genom töcken. Budskap från andevärlden. 1937 hft 387 s.           4,-

63225 Sverre Holmsen: De upplysta horisonterna. Bahai-den globala relig. 1981 hft 177 s.  4,-

63226 Forum: Religionslexikonet.  Med 2500 uppslagsord. Rikl.ill.   1999 kart 587 s.         14,-

64245 Alex Boraine & Janet Levy:The healing of a nation.Med båda förf. sign.1995 hft 160 s. 4,-

64246 Kristina Klingenberg: Tankar i ett väglöst landskap.  Med förf. sign.  2007 kart 95 s.  4,-

65237 Immanuel Kant: Religionen. Inom det blotta förnuftets gränser.            1927 hft 170 s.   5,-                                                                                            

65239 Theologia et cultura. Studia in honorem Gotthard Nygren. Artiklar.  1986 hft 180 s. 3,-      

66250 Kaj Munk: Med ordets svärd. Predikningar 1941-42.               1942 hlvklb 220 s.  4,-                                                                                           

67250 Jörn Donner-John Vikström: Att leva är att dö. Tillvarons mening.  2002 kart 195 s. 4,-

70249 Ruben Sevonius: I kyrkans famn.                     1945 hft 103 s.         2,-

70250 K L Wikman: Själens revolution.                      1965 hft 176 s.         3,-

70251 Sven Ingebrand: Olavus Petris reformatoriska åskådning. 1964 hft 384 s.   5,-

72250 Moder Teresa av Calcutta: En gåva för Gud.    1979 klb 78 s.             3,-

72252 Herbert Tingsten:Gud och fosterlandet.100 års skolpropaganda.Ill. 1969 inb 302 s.Op 6,-

72253 Helmer Ringgren: Religionens form och funktion.   1988 hft 170 s.         4,-

72254 Nathan Söderblom: Svenskarnas fromhet. Ny följd. 1941 hft 214 s.       4,-

77245 Sigfrid Estborn:Evangeliska svenska bönböcker under reformationstidevarv.1929 hft 433 s. 6,-

77246 Helmuth von Glasenapp: De fem världsreligionerna.     1973 poc 413 s.   4,-

77247 Academicum Catholicum: Katolska perspektiv. Jubileumsskrift. Ill. 1947 hft 140 s. 3,-

77250 Ludvig Jönsson: Kärlekens manifest.                                 1985 inb 226 s.Op      4,-

78237 Hank Wesselman: Budskap från framtiden. En andlig resa. 1997 kart 338 s. 5,-

78238 Nelson Beecher Keyes: Bibelns länder och folk. Rikl.ill. 1965 hlvfr 208 s. 5,-

78239 Lama Anagarika Gowinda: Tankar om buddhismen. 1987 inb 263 s.Op 4,-

80235 Knut Tveitereid: Minutbibeln. 365 bibelandakter. Ill. 2003 hft 414 s.    5,-

84254 Ingemar Hedenius: Tro och vetande. 1949 hft 382 s.            6,-

86241 Marian Väpnargård:Via Dolorosa. Ögonvittn. vid lidandets väg. STOR. 1987 pb 80 s. 4,-
86242 Folke Thorell: Kan man tro på bibeln. 1965 pb 176 s.          4,-
86243 Lewi Pethrus: I dag lek - i morgon tårar. Tankar kring tidsläget. 1947 pb 158 s. 4,-
87217 Svenska kyrkan: Lilla boken om kristen tro.  Ill. 1992 kart 64 s.               2,-

88252 Gilgames-eposet.  Övers.: Knut Tallqvist.  Il.. 1945 hft 128 s.   3,-

88253 Emil Liedgren: Vox Angelica. Hymnologiska skisser o studier. 1917 hft 196 s.   4,-

88254 Det bästa ur Bibeln. Urval: Rune Pär Olofsson.  Rikl.ill. STOR. 1977 hft 208 s.    5,-


  Böcker om barn :

47233 Kristina Hofsten : Barnhandboken.  Allt som behövs fr 0 till 7 år.   Rikl.ill.  1990 kart 247 s.  6,-

47234 Erik Sidenbladh : Vattenbarn.  Att föda och leva i vårt urelement.   Rikl.ill.  1982 kart 156 s.  5,-

47235 Lena Lidbeck : Barnets åldrar. Utveckling fr. 1 till 16 år.  Rikl.ill.   1988 kart 141 s.             4,-

47236 Inger Eide Haugen : Livets under. För alla som väntar barn.          Rikl.ill.  1989 kart 200 s. 7,-

47237 Kia Örn & Marianne Östergren : Barns behov och babysim.   Ill.           1985 kart 115 s.  3,-

474238 Anna Wahlgren : Barnaboken. Bruksanvisning för vård o uppfostran.  Ill.  2006 kart 878 s. 14,-

47240 Bernt Danielsson & M Danielsson:Föräldrarnas handbok.Fr. 0 till 6 år. Ill.1990 kart 272 s. 6,-

47241 Catharina Hansson : Handbok om barn : Sömn & hälsa.   Rikl.ill.   2000 kart 113 s.  5,- 

48289 Lennart Nilsson : Ett barn blir till.  Bildskildring före födseln.   1982 hft 160 s.  5,-

24300 Jan Gästrin : Stadier i barnets andliga utveckling.               1947 Hft 148 s.      3,-

41268 R Lagus:Utkast till Revision af läran om naturliga barns rätt från ståndp. af gäll. lagar.

                                                                                                           1859 hft 156 s. 9,-

45226 Albert Lilius :Skolålderns själsliv.  II utök. uppl.  Ex libris.    1918 hft 227 s.   5,-

50259 Kj. Otto af Klercker : Våra barns vård.  Ill.  1941 pb 320 s.         6,-

54243 Gustaf Mattsson (red) : Barn i skapande verksamhet.  Ill. 1941 hft 163 s.B      4,-

60230 Elisabeth-Kubler-Ross: Om barn och döden.                      1988 kart 296 s.         5,-

62242 Anne Marie Nörvig: Regn och solsken i barnens värld.  Ill.       1945 hft 168 s.      3,-

64239 Lilian Runestam: Rytmisk lek för barn.  Rikl.ill. Med noter o skiva. 1962 pb 35 s.   3,-

67255 Wayne W Dyer:Älska dina barn också el. vilket liv vill du ge barnen. 1994 inb 387 s.Op 7,-

71234 Cecilia Modig: Ensam förälder är många.                    1990 hft 154 s.  4,-

84242 Benjamin Spock: Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran .. Ill. 1970 kart 318 s. 7,-

87209 Matti Bergström: Barnet- den sista slaven. 1997 kart 80 s.                3,-

88246 Lis Asklund & Maj Ödman: Föräldraboken.  STOR. Illustr.. 11:e uppl. 1982 skb 682 s.  10,- 


              Barnböcker = sagoböcker , se under rubriken Böcker i lager:Barnböcker

    Filateli :

24294 Carl-Olof Enhagen : Världens sportfrimärken. Rikl.ill. Tabeller.1951 Hft 272 s. 4,-

37284 Facit 1974.Specialkatalog.Noriska ländernas frimärken.               hft 502 s.  3,-

40260 Fabian Bura : Olympiafrimärken från hela världen. Rikl.ill.1960 klb 181 s.B   4,-

44267 Contenta : Katalog över svenska ortstämplar 1819-1978.   Ill.1978 hft 262s. 7,-

46290 Catalogue Ceres Timbres-poste 1978.   Rikl.ill.                            hft 700 s.   4,-

49245 Sigurd Tullberg : Frimärkssamlaren.    Rikl.ill.                        1970 hft 224 s.  4,-

492452 Sigurd Tullberg: Handbok för filatelister.  Rikl.ill.                 1951 klb 575 s. 7,-

49262 Sweden,illustrated.Part I.Kinship and cultural unity refl. in scandinav.stamps.STOR.

                                                                                                                           1969 sft 64 s. 3,-

683022 Postryttaren 1963-nr 13 bl.a.Jakob Wallraves diligens på 1720-talet   hft 146 s. 4,-

683023 Postryttaren 1966-nr 16 bl.a. postföring Grisslehamn-Åland,etiopiska frim. hft 166 s. 5,-

683024 Postryttaren 1980-nr 30 bl.a. fältposten i Sv.Frivilligkåren 1940,sjöfart    hft 216 s.  6,-

72262 Postryttaren.Postmusei årsb 1968-18.Bl.a.Grisslehamns fattigbössa,brukspatroner. hft 186 s. 5,-

72263 Nordisk filateli-Tidskrift för frimärkssamlare. Komplett årg. 1980 – 10 nr sft ca 700 s. 4,-

73259 L Linder : Finlands ovalmärken.  Rikl.ill.                             1956 hft 160 s.              6,-
87194 Postryttaren årsbok 55: Svenska frimärket 150 år.  Rikl.ill. 2005 inb 255 s. 10,-

   Foto och film :

17275 Walther Benser : Fotografering i färg-praktisk handbok.Ill..1957 Klb 202 s.   5,-

23237 B Skogsberg : På filmens vingar.Flygfilmens historia.Ill.STOR. 1981 Inb 224 s.Op 8,-

51239 Time-Life-Books : The Great Themes.  STOR sv.v. fotobok. 1980 pb 240 s.            7,-

54227 Rune Jonsson m.fl.:Fotografi. Bild och teknik.  Rikl.ill.  STOR. 1980 inb 272 s.Op 12,-

55193 Pär Lundqvist: Landskapsfotografering.  Rikl.ill. handbok. 1984 kart  279 s.        6,-

57221 Pär Lundqvist: Foto-min hobby. Foto- o mörkrums- , bildteknik.Ill. 1975 kart 192 s. 5,-

58239 Vidar Backlund: Uber die Technik der simultanen Telefilmplanigraphie.1956 hft 124 s.    6,-

76250 Christohper Wordsworth (red):Filma.Handbok för smalfilmare. Ill. 1981 kart 317 s. 10,-


   Guinness reckordbok :                  alla rikligt illustrerade

 17255 Guinness  Rekordbok.Först och störst.     Ill.                     1982 Kart 255 s.    4,-

19190 Först och störst. Guinness reckordbok. Med register o ill.  1973 Kart 448 s.    3,-

24289 Guinness reckordbok.Med uppg. som ej finns i andra böcker.1983 Kart 321 s. 3,-

33253 Först och störst.Guinness reckordbok.Bla människan,teknik,hus,natur. Ill.1976 kart 255 s.3,-

332532 Guinness reckordbok.Först och störst.                             1979 kart 256 s.     3,-

332533 Guinness reckordbok. Först och störst.                            1980 kart 256 s.     3,-

332534 Guinness reckordbok. Först och störst.                            1981 kart 256 s.     3,-

332535 Guinness reckordbok 1988.                                            1987 kart 317 s.      4,-

332536 Guinness reckordbok 1989.                                            1988 kart 320 s.     4,-

    Musik , sång och dans :

09125 I Appelberg & I Rosqvist (red): Sjung !  572 sånger.   1926 pb 411 s.  6,-

14217 Thurston Dart:Musikalisk praxis. Från senmedeltid till Wienklassicism. 1964 Klb 361 s.Ill.  4,-  

16245  Brage :123 folkvisor från Svenskfinland arrangerade för blandad kör.

         + 50 folkvisor arrangerade av Otto Andersson. Med noter. 1945  hft 172 +  120  s.  6,-

19194     Oscar Hedlund : Galen i musik ! Ill.: M Lamm +bilder.   1975 Klb 224 s.       5,-
21278 Stockholms söndagsskolförenings sångbok för söndagsskolan 1918 Pb 192 s.    2,-
31266 J Galway & J Mann:Musik för sin tid.Musikhistoria gm tiderna. Ill.1982 inb 360 s.Op  12,-
34271  Bo Everling & Rolf Yrlid : Svenska texter om JAZZ.   Ill.  1997 kart 235 s.              5,-
36258  Leopold Stokowski: Musik för oss alla. Världsdirigent berättar. 1947 hft 233 s.  4,-
40274  Simon Parmet:Sibelius symfonier. Ill.Pärm fuktfl.  1955 hft 145 s.  3,-
44251 F M Allard : Från Luther till Bach.  Musikstudier. Ill.        1932 pb 196 s.  4,-
46291  Jan Cornell (red) : Jazzboken.  Historia,instrument,personer. Rikl.ill. 1955 pb 288 s.   5,-

50260 Folke H Törnblom : Att läsa partitur.   1969 kart 160 s.       2,-

50261 Lennart Wenström : Musik och musikhistoria.  1963 kart 119 s.       2,-

50268 Evert Ekroth (red) : Allsångsboken.  100 sångtexter.  1945 hft 156 s.         2,-

51231 Lars Sjöberg (red) Operans värld. Kompositörer,roller o innehåll. Ill.1993 kart 309 s.  8,-

51241 Margareta Sjögren : Skandinavisk balett.Rikl.ill. referensverk.STOR 1988 inb 168 s.Op  8,-

53250 M Wegelius : Lärobok i allmänn musiklära och analys. II rev. uppl. 1909 pb 160 s.  4,-

61222 Gustaf Karlson:Musik till svenska folkdanser och sällskapsdanser.  1952 hft 87 s.        4,-

61223 August Ysenius: Halländsk folkmusik. Text och noter. Ill. STOR.  1959 hft 184 s.       7,-

63227 John Hellberg:Fyra musikanter och folkmusik i Karlebynejden 1860-1960.1979 hft 147 s. 4,-

64244 Riemann Musiklexikon i tre delar. På tryska.  Ill.   1961 hlvfr sa 3049 s.            20,- 
65230 John Rosas: Ottryckta kammarmusikverk av Jean Sibelius.Med noter.1961 hft 88 s. 3,- 
67238 Allt under linden den gröna.Folkmusik o -lore tillägn.Ann-Mari Häggman.2001 kart 371 s.14,-

68275 Ekenäs ´91.Nittonde finlandssvenska sång- och musikfesten. Ill. 1991 hft 176 s. 4,-

68276 Gösta Percy: Musikguiden.Uppslagsbok för skivlyssnare o andra.Ill. 1971 pb 276 s. 5,-

68277 Alice Tegnér: Unga röster.  Sånger för skola och hem. Med noter. 1940 klb 180 s.  7,-

70247 Otto Hellgren: Sånglekar från Nääs. II samlingen. Med noter.   1922 pb 128 s.       4,-

71247 Erik Beckman & Torsten Ekbom (red).Författarnas musikbok. Ill. 1981 inb 431 s.    10,-

71248 Pop Klassiker 50-talet.   Med noter,melodistämma,text,analyser.  2001 kart 192 s.  7,-

73243 Magnus Björkenheim: Den klassiska konstdansen.   Ill. 1938 hft 188 s.              7,-

74248 G Karlson (red):Beskrivning av svenska folkdanser och sällskapsdanser.1952 hft 117 s. 10,-

74249 Sven Hirn: Våra danspedagoger och dansnöjen. Ill.                  1982 hft 140 s.           4,-

77258 Arne Aulin-Herbert Connor: Svensk musik I-II. Fr. vallåt till Aniara. 1974 inb 1072 s.Op 16,-
80250 Ulf Peder Olrog: Rosenblom i Västindien. Ill. visor m noter. 1947 sft 35 s. 3,-
82253 Alfred Anderssén (red): Sångbok för blandad kör. 94 sånger med noter.                                                                                                         1945 klb 293 s.    5,-
86238 John Rosas: Otryckta kammarmusikverk av Jean Sibelius.  M noter. 1961 hft 88 s. 3,-
86240 Graham Collier: Jazz. A student´s and a teacher´s guide.   Rikl.ill. 1975 hft 167 s. 5,-

87222 Ulla Danielsson m.fl.: Musik för nya öron. Vivaldi,Bach,Mozart ...

                                                                                     1997 kart 64 s.+ 2 skivor     5,-

87223 Hans Hellsten: Instrumentens drottning. Orgelns historia, teknik.

                                                                                       2002 inb 231 s.Op STOR.  15,-

88243 Ingmar Glanzelius: Jazz bland annat. 1968 hft 108 s.              3,-

88244 Henrik Lutha (red): Sju orimligt vackra visor tryckta i år. Ill.+noter. 1943 hft 47 s.     3,-

88245 Carminum Liber Aboensium   135 sånger m noter. 1925 klb 264 s.       5,-


      Människan ; hälsa , samlevnad , sjukdomar , livsstil    

01322 Osmo Turpeinen : Fysiologi.  Ill.                    1962 pb 427 s.   4,-

07157 Harold Shryock :Vägen till hälsa och framgång.  Ill. 1958 klb 310 s.  3,-

08146 Th van de Velde :Det fulländade äktenskapet. Ill.  1946 inb 335 s.Op  7,-

08147 Våra kroppar-våra jag. En bok om kvinnor av kvinnor. Ill,STOR. 1980 pb 239 s. 5,-

10178 Människokunskap och människobehandling. Praktisk psykologi. 1941 pb 548 s.   5,-

14206 Einar Wallquist : Våra sjukdomar. Rikl.ill.   STOR.             1946 Lib 503 s.          7,-

17282 Lotta Skoglund : Härliga tider. Fr 40 till 60. Levnadsråd.     1992 Inb 176 s.Op     5,-

18215 Jonathan Cheek : Besegra din blyghet.                                     1991 Hft 233 s.      3,-

18238 Den tillförlitligaste drömboken med över 100 figurer.Faximil fr 1854. 1981 Inb 92 s.B  3,-

20242 E J Alm : Nitrilocider - bot för kancer och leukemi. Ill.              1973 Hft 301 s.       3,-

23241 Hafström - Schersten : Operation. Olika ingrepp i ord o bild. Ill. 1972 Hft 95 s.       2,-

24299 Inge & Sten Hegeler : Kärlekens ABZ........ Uppslagsbok.  Ill.     1962 Klb 257 s.   7,-

24301 Mammas och pappas  NÄR-VAR-HUR.       Rikl.ill.                1970 Kart 244 s.    4,-

26257 Th H van de Velde : Fruktsamheten i äktenskapet.    Ill. 1932 klb 386 s.       5,-

26261 Med.dr Per Selander : Mannen i hälsa och sjukdom.  Ill. STOR. 1960 hlvfr 349 s. 10,-

30259 Patricia Garfield : Skapande drömmar. Hur man utvecklar drömkontroll.1981 kart 217 s.4,-

30269 Bra Böcker : LäkarLexikon i 6 STORA band.Rikl.ill.,planscher. Ca 200 s./band. 1981-82 inb 25,-

31231 Tore Strandell : Sluta snarka,börja leva.  Orsaker ,risker,behandling.Ill.1991 hft 187 s. 4,-

31233 Wayne Muller : Sabbath. Finding rest,renewal,delight in our busy lives.2000 hft 239 s. 3,-

32267 Filantrop. föreningen (utg) : Farsoter och andra folksjukdomar.Behandl. Ill.1928 pb 155 s. 5,-

34293 Hans Fervers : Kärlekens röda bok – vägen till lycka.  Med goda råd. 1957 hft 204 s.    4,-

35227 Donald Longmore : Hjärtat.  Funktion,sjukdomar,transplantation. Ill. 1970 hft 254 s.       4,-

35229 Wayne W Dyer : Älska dig själv.  Inte sämre än man gör sig.    Ill. 1982 kart 276 s.  4,-

35230 Masters & Johnson : Ny syn på homosexualitet. 14 års forskningsresultat. 1981 klb 322 s. 5,-

37285 Husmoderns läkarlexikon 1-4. Ill.                   1934 dekklb  sa 760 s.  8,-

3890 James Redfield : Den tionde insikten. Håll visionen levande.1996 inb 197 s.Op  5,-

39205 A Vogel :Den lille doktorn.Schwezisk folk- o naturmedicin.1970 inb 686 s.Op 8,-

39214 Åke Persson : Oförklarligt. Telepati,healing,reinkarnation.  Ill.1998 kart 130 s. 5,-

40255 Liu Yutang : Konsten att njuta av livet.           Förstreckn. 1951 klb 351 s.  5,-

40264 Ovidius : Konsten att älska.   Ill.: Jean Robert.          1961 hft 96 s.           5,-

40285 Åshild Ulstrup :Män och älskare-25 interjuer.Lycka o olycka.1979 kart 206 s. 5,-

42274 P Brukner & Alain Finkielkraut :Kärlekens nya oordning.  1985 hft 399 s.    7,-

43224 Tomas Böhm : Efter förälskelsen – en kärleksrelation.       1984 kart 149 s.  4,-

43231 Johann Christoph Arnold : Förlåtelse trots allt.                     1998 hft 148 s.  3,-

44261 Alex Comfort:Allt om kärlekens nöjen.Handbok om att älska.1982 poc 456 s.  7,-

46292 S Bobeck & P Kuhnel : Kvinnans hälsa och harmoni.  Ill. STOR. 1974 inb 486 s.Op  8,-

46293 Per Selander : Mannens hälsa och harmoni.  Ill.     STOR.  1974 inb 389 s.Op  7,-

47212 Gisela Eberlein : Mera om autogen träning.                   1974 kart 101 s.          3,-

47216 Barbara Enander : Skönare med åren.  Med kosmetikguide.   Ill.   1994 kart 144 s.  5,-

47222 Marianne Legato : Evas revben.  Medicinforskningen räddar liv.   2002 inb 273 s.Op 5,-

48302 T Hansson & Åström:Jag vill,men ……Din utveckl.svårigheter o möjligh. 1996 inb 143 s.Op 3,-

50275 Ragna Huss : Hemmets hälso- och sjukvård.  Ill.  1941 pb 366 s.         5,-

51230 M Yaffe & E Fenwick:Kvinnans och mannens sexuella lycka.Rikl.ill. 1989 kart 318 s. 12,-

53246 Havelock Ellis : Tankar om kärlek och dygd.                             1934 hft 195 s.          4,-

54252 Phyllis o Eberhard Kronhausen : 4 kvinnors kärleksliv. Studie. 1965 hft 318 s.        5,-

55190 Monique le Poncin: Träna din hjärna.   ”Hjärngympa”.Ill   1989 hft 222 s.           5,-

55191 Lillebeth Nordqvist: Drömförståelse.  Bok om nattens teater. 1998 inb 162 s.Op  5,-

55192 Lilja Lehtinen: Pensionärers hälso- och sjukvård.  STOR.   1986 hft 200 s.           4,-


56237 Desmond Morris: Den nakna människan.  1968 hft 277 s.          6,-

56238 Maria Scherer: ”Sätt dig ner och vänta på din själ”.   Ill. 1975 inb 125 s.Op    5,-

57236 A M Ritala & L Isomeri: De gynekologiska sjukdomarna. Ill. 1946 hft 160 s.        3,-

58241 Wilh. Uhrström: Hemläkaren. Populär ordbok i sjukvård o helsolära. 1886 hlvfr 871 s.10,-

58242 Inge & Sten Hegeler: Fråga Inge & Sten.    Sex & samlevnad. Ill. 1968 inb 222 s.Op  5,-

59210 Gail Sheehy: Våga nya vägar.  Att övervinna livskriser.             1982 kart 518 s.         7,-

59211 Kenneth Meadows: The little library of earth medicine.  Rikl.ill.   1998 inb 44 s.Op       2,-

59212 A Alvarez: När livet mist sin mening. Om självmord o –försök.   1974 hft 251 s.           5,-

59213 Merja Aaltonen: Egenvård. För hemvård av sjukdomar o olycksfall. 1989 hft 112 s.       2,-

59214 Herman Tarnower m.fl.: Gå ner i vikt med Scarsdale-metoden.    1990 kart 209 s.         4,-

59215 Desmond Morris: Människan-En fälthandbok.  Ill.                       1985 kart 331 s.         6,-

59216 Lou Paget: Konsten att älska med en kvinna.   Rikl.ill.                 2005 hft 211 s.           4,-

59217 Lou Paget: Konsten att älska med en man.  Rikl.ill.                     2005 hft 239 s.           4,-

59218 Marianne Wilöf: Hälsan själv 2.   Ill.                                           1988 kart 96 s.           3,-

59219 John Kane (ed): Moving forward,keeping still.  Eastern wisdom.  1997 hft 373 s.           3,-

60231 J Fabricius-Möller: Könslivet.   Rikl.ill.                                       1963 hft 240 s.            4,-

60232 Einar Wallqvist: Våra sjukdomar.    Rikl.ill.                                 1946 klb 504 s.           8,-

61224 Shakti Gawain: Förvandlingens väg-att läka sig själv.                   1994 hft 200 s.           4,-

61225 F A Hornibrook: Magens tuktan. Om fetma o förstoppning. Ill.     1934 pb 87 s.             3,-

61226 Germaine Greer: Den kvinnliga eunucken.                                   1970 hft 341 s.           5,-

62239 Lars Ullerstam: De erotiska minoriteterna.                        1964 hft 139 s.              3,-

62243 Elaine Morgan: Kvinnans nedkomst.                                          1978 inb 245 s.B           4,-

63231 Andrew Stanway (red): Stora naturläkarboken. Hälsa o naturmedicin. 1997 hft 351 s.    10,-

63232 M J Legato:Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män alltid glömmer.2007 pb 227 s.      7,-

63233 Benjamin Spock: Tonår och kärlek.  Sex o samlevnad.               1971 poc 158 s.             3,-

63235 Clara Puranen (red): Här kommer vi ! En rapportbok om kvinnor. Ill.  1999 hft 208 s.       5,-

63236 Rainer Haak: Allt förändras – jag också.                                2006 kart 142 s.              4,-

63239 AlanLoy McGinnis: Vänskapsfaktorn. Vänskap,relationer,samliv. 1992 kart 192 s.          4,-

63241 Eileen Caddy: Att öppna inre dörrar.    En sida för varje dag.    2004 helfr 368 s.            5,-

63242 Win Wenger:Kreativa metoder för personlig utveckling.Visuellt tänkande.1990 hft 188 s. 4,-

63243 Allison Dubois: Kyss dem inte farväl.   Hur medium arbetar.      2007 inb 187 s.Op         5,-

64240 Sven Wermlund: Människan som samhällsvarelse.  Socialpsykologi. 1957 hft 358 s.         5,-

65241 Bonnie Eaker Well: Adultery-the forgivable sin. Healing and inherited.. 1993 inb 228 s.Op 4,- 

65242 P C Kuiper: Neuroslära.   1966 hft 222 s.                   3,-

65243 John B Watson: Behaviorismen och dess metoder.         1929 hft 129 s.     3,- 

65244 Shejk Nefzaoui: Den doftande trädgården. Arabisk älskog. Rikl.ill.  1966 pb 191 s. 6,- 

65246 Matt Ridley: Genom. En genetisk biografi över människan.    2000 inb 365 s.Op 5,-

67246 Harun al-Makhzumi: Njutningens källor. Skrevs på 1200-talet. Ill. 2004 kart 142 s. 4,-

67247 Daniel Goleman: Känslans intelligens. Vår emotionella kapacitet. 2001 inb 424 s.Op 8,-

67249 Jolan Chang: Kärlekens Tao. Fornkinesisk kärlekskonst.  Ill. 1985 hft 162 s.      5,-

69239 Willy Breinholst: Äkta mannens ljuva liv i teori o praktik.  Ill. 1965 hft 142 s.     4,-

70253 Sigmund Freud-Ruth Mack Brunswick: Vargmannen.  Ill.   1976 hft 328 s.         7,-

70255 Richard Leakey-Roger Lewin:På spaning efter människans ursprung. 1993 inb 336 s.Op 7,-

70256 Matts Bergmark: Från pest till polio. Farsoterna i människors öden. 1983 kart 340 s. 6,-

70257 Poul Bjerre: Drömmens helande kraft.                           1952 hft 209 s.         5,-

71233 Raimo Heino: Naturläkarboken.  Ill.                            1983 kart 248 s.          7,-

71236 Sherwin B Nuland: Hur vi dör. Reflektioner över livets slut. 1994 inb 306 s.Op    7,-

71237 Göran Burenhult: Det ofullkomliga djuret. Kropp,själ,livsstil. Ill. 2002 inb 288 s.Op 7,-

71238 Göran Sandell m.fl.: Könsköparna. Varför går män till prostituerade? 1996 kart 287 s. 6,-

71239 Cathy Cooper: Aromatherapy.                       1995 inb 96 s.Op          3,-

71242 Dalai Lama: Etik för ett nytt millennium.         2002 poc 237 s.            3,-

71244 Marguerite Walfridson: Marguerites huskurer.  Rikl.ill. 1997 kart 88 s.     4,-

71246 Haartmans läkarebok av år 1765.Så botades sjukdomar för 200 år.Ill. 

                                                                        1963 inb 391 s.Op      18,-


72248 David Viscott: Att leva tillsammans.                1977 hft 151 s.            4,-

72249 Edith Hamilton: Grekisk livssyn.                       1959 hft 241 s.            5,-

74255 Matti Bergström: Hjärnans resurser-bok om ideérnas uppkomst. Ill. 1990 hft 205 s. 5,-

75183 Nicole Ronsard: Fri från celluliter. Den bästa metoden …  Ill. 1993 kart 190 s.    5,-

75184 Per Ove Lind: Bota dig själv. Handbok i egenvård. Rikl.ill. STOR. 1984 kart 271 s. 8,-

75185 Marc de Smedt (ed): Chinese erotism.   STORT bildverk. 1983 inb 96 s.Op        10,-

76251 Albert Lilius: De växandes känsloliv I-II.                   1924 hft 166+489 s.    8,-

76252 Louise Minerva Frostegren:Förstå dina känslor.Att läka sig inifrån. 1991 kart 165 s. 3,-

78240 L Ron Hubbard: Självanalys. Med tester o tekniker. 1986 inb 252 s.Op 5,-

78241 Phillip C McGraw Dr Phil: Livsstrategier. Att göra det viktiga. 2004 kart 230 s. 4,-

78242 Daniel Goleman: Känslans intelligens och arbetet. 2000 poc 404 s. 4,-

78244 Birgitta Tryberg:Se ditt liv med nya ögon:Feng Shui som ... 2005 kart 168 s. 4,-

78245 Människokroppen – naturens mästerverk. I-II. Ill. artiklar. 1965 klb 383+384 s. 5,-

79185 Carmen Harra:Din dagliga karma. Personlig tillväxt o förändr. 2004 inb 220 s.Op 5,-

79187 Osho: Boken om förlåtelse. Skapa din egen väg till frihet.   2007 kart 234 s. 6,-

79188 Christina Doctare: Vägen till hälsa.                                 2007 kart 190 s.     5,-

79189 S Harrar & D Gordon:Recept på ett långt liv i toppform. Rikl.ill. 2008 kart 380 s. 8,-

79190 Sarah Ban Breathnach: Någonting mer. Finn ditt sanna jag. 1998 inb 272 s.Op  6,-

79192 Betty Shine: Det oändliga sinnet. Fenomenet sinne/hjärna. 2003 inb 213 s.Op  5,-

79194 Laura Bushnell: Livets magi. Kraft,skönhet o mening i livet. 2007 inb 259 s.Op  6,-

80233 Katarina Willner: Blod,kryddor och sot. 350 års läkekonst. Ill. 1986 kart 172 s. 6,-

80234 Carl Ivar Sandström: Psykologisk ordbok jämte personförteckning. 1963 pb 150 s. 3,-

81247 Tony Dunderfelt:Personkemi. Samarbete mellan olika människor.Förf.sign.

                                                                                                    1998 hft 187 s. 5,-

81248 Hans Rosing: Den personliga identiteten och livets mening.  1986 hft 284 s. 6,-

82254 Birgit Brunsted m.fl.: Du kan man ! Handbok från kolik till klitoris. Illustr.

                                                                               1983 hft 152 s.           4,-

82255 Herbert I Kavett: Du vet att du är över 50 när ….   Ill. 1988 hft 96 s.  2,-

82257 Josef Almqvist (red):För oss kvinnor i 2 STORA band. Ill. 1965 hlvfr 320+327 s.10,-

83196 Alain de Botton: Filosofins tröst.   Rikl.ill. 2000 inb 320 s.Op       6,-

83197 Johan Cullberg: Dynamisk psykiatri i praktik och teori. 2001 inb 512 s.Op 12,-

83199 O Carl Simonton m.fl.: Du kan bli frisk igen. För cancersjuka. 1980 hft 272 s. 4,-

83200 Sarah Ban Breathnach:Inre rikedom.Självkänsla,glädje,harmoni. 2000 kart 576 s. 8,-

83201 David Deida: Till dig, min älskade. Kvinnas guide till kärlek. 2002 kart 202 s.   4,-

83203 Wiveca Hjalmarsson:Kundaliniyoga för hälsa, livskraft och ... Ill. 2004 kart 168 s. 5,-

83204 John Wimber: Helandets kraft. 2002 hft 295 s.            6,-

84255 Lindell Barker Rewell: Tarot. Vägen till ditt inre.  Ill.  Understr. 1998 kart 111 s.    3,-

84256 Lena Holfve: Könskriget. En bok om relationer. 1988 inb 184 s.B         3,-

84257 Desmond Dunne: Yoga. Kroppslig o själslig balans.  Ill. 1966 poc 155 s.  3,-

85259 Poul Thorsen: Famntaget. En bok om kärlek. 1955 hft 155 s.                4,-

85261 Lars Carlzon m.fl.: De sju dödssynderna. 1975 kart 67 s.B               2,-

86235 Edv. Westermarck: Äktenskapets framtid i västerlandet. 1936 hft 240 s.        18,-
86236 Per Selander (red): Barnläkarboken. Till  föräldrars hjälp. STOR. Ill. 1961 hlvfr 468 s.  8,-
86255 Stina Jeffner: Liksom våldtäkt, typ .. Ungdomars förståelse för våldtäkt. 1998 hft 314 s. 8,-

87210 Anders Olsson: Medveten andning - grunden för hälsa, energi ... 2014 hft 248 s.  6,-

87211 Bodil Claesson: Drömmens budskap.  Drömmar, chakran o utveckl.1992 kart 190 s. 6,-    

88247 Om framgång. Roligt sagt om lycka och olycka. 1997 inb 64 s.Op              2,-

88248 Malena Björkgren m.fl.: Se våldet.  Våld i parrelationer. 2010 hft 121 s.                 3,-

88249 Gill Cox Sheila Dainow: Dina bästa sidor.   Att hitta dem. 1989 hft 180 s.                 4,-

88250 Elisabeth Badinter: XY. Om mannens identitet. 1994 hft 241 s.                 4,-


 Ordböcker :

14198 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 9. uppl.  1965 Klb 607 s.Op      6,-  

17263 Olof Östergren & Karl-H Dahlstedt : Våra vanligaste främmande ord.1973 Hft 149 s. 2,-

18250 Ferdinand Schulthess :Fransk-svensk ordbok.           1906 hlvfr 740 s.Op     5,-

24307 Ragnar Hollmerus (red) : Svensk ordlista och fraseologi.    1953 klb 544 s.    3,-

24310 Knut Cannelin : Svenskt-finskt lexikon. VI uppl.              1945 Pb 1107 s.      7,-

243102 Knut o Aulis Cannelin-Lauri Hirvensalo-Nils Hedlund: Suomalais-ruotsalainen

  suursanakirja / Finsk-svensk storordbok.  110.000 uppsl.ord.    1971 inb 935 s.Op  10,-

243103 Lauri Hirvensalo-Nils Hedlund.Ruotsalais-suomalainen sanakirja /

               Svensk-finsk ordbok.   51.000 uppsags.ord                   1972 inb 810 s.Op    9,-

24311 O E Wenström & W E Harlock : Svensk-engelsk ordbok. 1929 Pb 844 s.         4,-

24312 Erik Lindgren : Engelsk-svensk ordbok.                             1930 Pb 723 s.         4,-     

34298 Knut Cannelin : Svenskt –finskt ficklexikon.                         1961 klb 489 s.     4,-

34300 Kärre & Lindqvist m.fl. : Engelsk-svensk ordbok.               1961 klb 973 s.       6,-

343002 Walter E Harlock : Svensk-engelsk ordbok.                     1961 klb 1048 s.     6,-   

  41264 S Neverov (red) : Svensk-rysk parlör.   II uppl.           1963 klb 130 s.        2,-   

 48303 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.  M förklar.X uppl..1974 klb 616 s. 7,-   

52232 Natur och Kulturs ordböcker : Svensk-engelsk. Med 42.300 ord. 1992 inb 690 s.Op  8,-

52235 Wörterbuch : Französisch-Deutsch  - Deutsch-Französisch.  u å   hft 320 s.             4,-

52238 Natur och Kultur : Illustrerad svensk ordbok. III, rev. upplagan. 1959 hlvfr 1917 s.   10,-

57228 Daniel Jones: An English pronouncing dictionary.Cont.56.300 words.1948 klb 490 s. 5,-

57231 I B Faden: How America speaks and writes.Dictionar. amer. idioms. 1949 pb 362 s.   5,-

57232 C de la Jonchere: Nytt franskt och svenskt handlexikon. 31.000 ord. 1824 pb 671 s.   7,-

58243 Svenska Akademien: Skolordlista.  30.000 ord förklaras.                    1973 pb 353 s.         5,-

61234 C M Ekbohrn:Förklaringar öfver 23.000 främmande ord och namn m.m. i svenska språket,

  tillika med deras härledning och uttal.En handbok för vetgirige af .. I.       1868 pb 464 s.           8,-

64247 Olav Panelius & Thorsten Steinby: Svenska modeord.                1970 hft 151 s.              3,-
88255 Grete o Hans Reutercrona/ J Holmberg: Svensk-tysk o Tysk-svensk ordbok.1964 inb 438 s.Op 4,-


När-var-hur. Årets uppslagsbok. Utgivare: Bokförlaget Forum , Stockholm

20263 När-Var-Hur. Årets uppslagsbok 1984. Mkt rikl.ill.                    1983 Kart 408 s.    4,-

522412 När-Var-Hur 1963.   Rikl.ill.                                                             kart 464 s.     4,-

52241 När-Var-Hur 1964. Aktuell årsbok. Tjugonde årgången.   Rikl.ill.  1963 pb 496 s.    4,-

52242 När-Var-Hur 1983.                                               Rikl.ill.   1982 kart 440 s.            4,-

65250 När-Var-Hur. Årets uppslagsbok 1982.      Rikl.ill.                                          kart 440 s.  4,-
652502 När-var-hur 1968.         Rikl.ill.                                                       kart 480 s.  4,-
652507 När-Var-Hur 1973                                                                        kart 480 s.    4,- 
652503 När-var-hur 1976.     Rikl.ill.                                                         kart  471 s.   4,-
652504 När-var-hur 1981.                 Rikl.ill.                                            kart 440 s.     4,-
652505 När-Var-Hur 1982.   Rikl.ill.                                                        kart 434 s.     4,-
652506 När-var-hur 1988.         Rikl.ill.                                                  kart 408 s.       4,-

Uppslagsverk , lexikon :


132072 Axel Elvin (huvudred) : Bonniers konversationslexikon. II omarbetade upplagan.

             Uppslagsverk i 15 halvfranska band.  1937-50  ca 1500 s./band.                          Tills.    30,-

18214 BVT:s lexikon i etikett och god ton. Red.: D. af H.     1928 Hft 173 s.      3,-

31262 Bra Böckers Film- och TV-lexikon 1-2.  Rikl.ill. STORA.1985 kart sa 550 s.     18,-34296 Uppslagsverket FINLAND 1-3.Komplett. Rikl.ill. 1982-85 klb 718+678+747 s. Alla 110,-

37283 Fritzes nya förkortningslexikon.37.000 förkortn. förklaras.        1962 inb 594 s.Op      9,-

39231 Fogtdals VETENSKAPENS VÄRLD. Ill. vetenskapsbibliotek i 24 STORA band.

       Bla Människan,Djuren,Kemi,Fysik,Universum,Framtiden,Lexikon osv. 1985 inb 128 s./bok

                                                                                                                                 ALLA 40,-

43230 Norstedts uppslagsbok.  65.000 sökord. IX upplagan.Rikl.ill.1992 inb 1547 s.Op   12,-   

44266 Hans H Fattenborg :Grekiskt handlexikon öfver nya testamentets skrifter. 

                                                                                               1842 utan pärm 1110 s.  8,-

48311 Alf Henrikson:Hexikon som lexikon.Uppslagsv. om myter o sagor.STOR.1993 inb 368 s.Op 12,-

49246 Edith Linden-Erikson :Hemmets lexikon.1000  råd för hemmets skötsel. 1943 pb 234 s. 4,-


51248 Mats Rehnberg (red) : GLOBERAMA-vår tids vetande i 7 röda klotband i bra skick. 192 s./bd

  1:Himmel och jord.   2:Människan och livet.   3:Teknikens  värld    4:All världens historia. 

  5:Konst och kultur.  6:Jordens näringsliv.   7:Lexikon m. 11.000 uppsl.ord. 1966 klb    Alla     20,-


55205 Inger Bragee & Christer Wallentin: Ekonomernas uppslagsbok.  1990 kart 359 s.   6,-


57233 H Maiander & E Kron: NKI-skolans uppslagsbok. Kort encyklopedi. 1942 pb 1230 s.  5,-

67254 Norstedts FILMLEXIKON. Med 10.000 filmer. Ill.     1995 inb 882 s.Op    18,-
67225 Alf Henrikson m.fl.:STORA mytologiska uppslagsboken. Rikl.ill. 2005 inb 422 s.Op 20,-

80256 Britt Tunander: Antikvitetslexikon. 4.000 uppsl.ord. Ill. 1979 kart 330 s. 8,-

83192 Rosemary Goring m-fl.: Vem är vem i världslitteraturen. Ill. 1998 inb 400 s.Op 14,-

83193 Hans Biedermann: Symbollexikonet. 2000 ord o 700 bilder. 1993 kart 576 s.    14,-

83194 Inger Sörensen: Operalexikonet.  Illustr. 1997 pb 667 s.      15,-

83195 Tony Crisp: Drömlexikon. Tolkar dina drömmar i detalj. 2000 kart 359 s.     7,-

85248 Lilla uppslagsboken i 10 band.  Rikl.ill. +kartor.      1959 hlvfr ca 450-500 s./ bd.    15,-

85255 Cars. Cars STORA billexikon  i 36 band. Mkt rikl.ill.         1989 helfr 2077 s.             50,-

87225 Uppslagsverket Finland 1.  AAL - FIL.    Rikl.ill.             2003 inb 400 s.Op               8,-


   Övrig varia :

                                                                                     

01294 Henning Sjöström & Leif Silbersky : Att skiljas på svenska.  1966 inb 222 s.Op 3,-

02129 När jag gick i skolan.Fr. 1800-talet av 34 förf.  Ill. 1934 klb 378 s.    4,-

09131 Östgöta Nation i Upsala  höstterminen 1902. Matrikel m. foton.  1903 klb 130 s. 3,-

10180 F A Kummer:Hur människan blev jordens herre. Grottmannen.Ill. 1924 pb 294 s.  4,-

13179 Åke Wallenquist:Den moderna astronomin och dess världsbild. Ill.1951 Hft 314 s. 4,-                           

13200 Hufvudstaden. Bildbok till Hufvudstadsbladets 110-års jubileum. 1974 Klb 159 s.      5,-

13204 Sainte Beuve:Kritiker och porträtt. Litteraturhistoria o -kritik  1944 Hft 242 s. Ill.         3,-                                   

16227 J S Weiner :Felande länkens mysterium. Om "Piltdown"-mannen .1956 Inb 180 s.B    4,-                                            

16239 Björn Tarras-Wahlberg : Mynt från början.Samling o vård.      Ill   1971 Hft 128 s. 3,-

16240 Arthur C Clarke : Världsrymdens utforskning.   1954 Hft 249 s.  Ill.  3,-

16241 Tuure Lehen : Arbetarklassens världsåskådning.    1961 Hft 192 s.        4,-

16244 Gösta Hagelin(utg) : Ord att bygga på.Antologi med citat.     Ill.1966 Hft 158 s. 2,-

17266 Samuel Smiles :Karakterens värde.Hem,umgänge,arbete,mod,lynne. 1883 Klb 299 s. 6,-

17273 Stockholms stadskansli : Stockholms kommunalkalender 1952. Här finns allt.      Pb  912 s.   25,-

18225 Alvin Toffler : Framtidschocken. Mkt omtalad bok.   1973 Poc 339 s.   2,-

18226 Louis Dolivet : FN-vad är Förena Nationerna.Förord:Tryggve Lie. 1946 Hft 188 s. 2,-

18240 Peter Howard : Ideer på marsch. Kriser i hem o samhälle.    1947 Hft 231 s.  2,-

18241 Tore Modeen : Om de självständiga offentligrättsliga anstalterna i Finland. 1965 Hft 240 s. 2,-

18245 Torsten Fogelqvist : Bok och svärd. Om litteratur o samhälle.1917 Hft 281 s.   4,-

19187 Rolf Lagerborg :I egna ögon - och andras. Filosofi,kultur.  Ill. Som ny. 1942 Hft 443 s. 8,-

19188 Lotta Hellman : Nya ledsagaren.Handbok för ledarskap. Ill. 1996 Kart 144 s.      5,-

20232 Hemvård och klädvård. Utg.: Husmodern. Ill.              1930 Dekklb 288 s.  3,-

20234 H Ford : Konsten att tala oförberedd.                            1930 Hft 119 s.        3,-

20240 Svenska folkets väsenskärna. Antologi.         1940 Hft 139 s.       3,-

20264 Mynthandboken 1981  Red.: Archie Tonkin. Rikl.ill                Hft 272 s.  3,-

21289 G Svensson & H Ahlenius :Den svenska boken under 50 år. Ill. 1943 Hft 265 s. 5,-

21300 Börje Colliander : "Finländsk". Ordet o begreppet.Ideinnehållet. 1945 Hft 157 s. 4,-

22304 Lennart Segerstråle : Varför moralisk upprustning ?      1967 hft 66 s.    2,-

22312 Erik Appel (urval): 125 plock ur dagboken (fr. Hbl). Ill.  1989 kart 145 s.  4,-

25308 Göran Albinsson :Svensk populärpress 1931-61. Tendenser o analys.  1962 inb 197 s.Op 5.-

26231 Helmer Lång : Dikt att förklara. Analys av sv,fi.sv. o utl. författare. 1976 poc 286 s. 3,-

26249 Daniel Burstein : Yen ! Det japanska finansväldet.        Ill.  1989 inb 339 s.Op 4,-

29278 Fred Hoyle :Astronomi.Universums uppkomst o utveckling.STOR.1963 klb 320 s.     8,-

29280 E Semitjov : Det kommer en dag då hela världen håller andan.Rymdforskn.1973 klb 255 s. 4,-

29281 Ernst E Areen:De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer.Hist. o ill.1938 hft 287 s.50,-

29284 Ivar Lo-Johansson : Monism. En sexualteori i ”Geniet”.   1948 hft 151 s.                 4,-

30255 Henrik Schuck : Den israelitiska litteraturen.            Ill. o kartor.      1901 hlvfr 269 s.   7,-

30260 E von Däniken :Gudasäd. Intelligensens planer o spår.Djärva teser. Ill.1973 inb 256 s.Op 5,-

31237 Jesus Alcala : Att långsamt lära sig övervinna lusten att förenkla.  Essäer. 1999 hft 294 s. 4,-

31238 Bengt af Klintberg: Råttan i pizzan. Folksägner i vår tid. Ill..   1986 inb 269 s.Op  6,-

31244 Thorsell & Schenkmanis : Släktforskning –vägen till din egen historia. Ill. 1993 kart 160 s. 7,-

312442 Alf Brenner: Släktforskning. Praktisk handbok för Finland.  1947 hft 180 s.+bilaga    8,-

31251 Peter Edström : Varför inte teaterlokaler för människor ?  Rikl.ill.  uå    hft 315 s.          4,-

31252 Pelle Holm (red) : Ett ord i rättan tid. 3530 ordstäv o talesätt. Ill.1980 kart 184 s.            7,-

31254 Ronny Ambjörnsson m.fl.: Från Aten till Los Angelos. Idehistoria.1986 inb 200 s.Op  8,-

                                                                                                        

Elis Valdemar Sandelin (Lappfjärd): släkt- och hembygdsböcker.Helfr.,rikl.ill och nya. Båda 25,-

31267 Torpare-Bönder-Nybyggare.Gårdarna Storlåhls och Sandelin 1546-1990. 1991  333 s. 12,-

31268         -  ”  -     Del 3.  Släkterna Mårtensson-Silvernagel-Bruun 1600-1997. 1997  216 s. 10,- 

                                                                                             Båda tills.  20,-                                  

32266 G N M Tyrrell : Parapsykologins grunder.    1984 poc 234 s.               3,-

32290 Nils Hansson : En lönande ladugårdsskötsel. Planläggn. och skötsel. Ill. 1927 pb 202 s.  4,-

32292 Album utgifvet av Farmaciekandidatklubben 1905.  Olika uppsatser. Ill.         pb 98 s.    4,-

32297 C Schoug : Lärobok i skogsskötsel.          Ill.    1879 hft 80 s.         4,-

33246 Bra böcker : Årsbok 1980.    Bildkavalkad.  STOR.          kart 96 s.                      3,-

33254 Åke Granlund: Studier över östnyländska ortnamn.    1956 hft 469 s.+karta  15,-

33257 Ord att minnas-dagar att fira. Klassiska citat för varje dag. Ill.  1972 pb 120 s.           2,-

34279 Bonniers : Astronauterna. Pionjärena i rymden. Mercury-projektet Ill.1961 inb 110 s.Op 3,-

34292 Nils Lodin : ÅRETS största händelser i bilder 1962.     STOR. Övre guldsnitt. klb 299 s.Op 10,-

35200 Ulf Modin : I pöbelns tid.  Samtidspamflett om Finland, Sverige o EU. 2000 hft 137 s.         4,-

35217 Clas Svahn : UFO – möte med det okända. Olika fall undersöks. Ill. 2000 kart 130 s.        4,-

35228 Dorothy K Burnham : Skjortor,särkar och blusar. Historik o tillskärning.Ill.1979 kart 84 s.3,-

36262 O Holmberg : Den främmande passageraren.Om moralen. 1937 hft 127 s.  4,- 

36264 Ulla Sallert : Astrologi – Ett sätt att leva.Blyertsförstr. 1975 hft 186 s.    4,-

36265 H Gartmann : Drömmare,forskare,konstruktörer.Raketer. 1955 hft 283 s.  4,-

36276 Maj Sterner & Albin Roosvall : Svenska heminredningar i bild.1932 klb 184 s. 5,-

36279 Finland av idag.Fr. finska viken till Lappland. Bildalbum. 1947 hft 112 s.  5,-

37275 Forum : Litteraturhandboken med författarlexikon.  1984 kart 800 s.  Ill.     20,-

37277 Spri, Stockholm :Minnesboken.Levandegör gamla minnen.1991 klb 47 s.  STOR. 4,-

38252 Michael Korda : Makthavare. Studie att styra sin situation.   1976 inb 260 s.Op 5,-

38253 Gunnar Bernstrup & D Stellan Sundahl : Hä!Hä! Sv. skrattlexikon.1989 poc 95 s. 2,-                                                                                                      

38263 T la Cour:Myter och mysterier.Gåtor genom årtusenden.Rikl.ill.1973 inb 268 s.Op  12,-

38269 J Edfelt m.fl: Citatboken. 17.000 citat fr.30 språkomr. o 5 årtus.1967 inb 817 s.Op 14,-    

38273 M Sörenson :Teater i Paris-och annan teater i 1980-talets Frankrike.1983 hft 110 s. 3,-

38274 Det Bästas STORA HOBBYBOK.För hela familjen.Rikl.ill.1980 pb 415 s.STOR  17,-

39201 Nostradamus : Profetior.  Ill.    1991 hft 93 s.  4,-

39215 Andres Kung & L Frantzen : Så fungerar Sverige.Rikl.ill.STOR.1982 kart 56 s. 5,-

39217 Anna-Maria Åström-Bo Lönnqvist-Yrsa Lindqvist: Gränsfolkets barn.  Finlandssvensk 

           marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv. Rikl.ill. 2001 hft 479 s.  12,-


39226 Humanismen som salt&styrka.  50 betraktelser tillägn. Harry Järv.Bla O Lagercrantz,R Ahlbäck, 

                        S Delblanc,Vaclav Havel,A Henriksson,Astrid Lindgren,V Linna.

                                                                        Med Harry J:s bibliografi.   1987  inb 588 s. 10,-

39227 Hanna Lehti-Eklund : Från adverb till markör i textÄldre svenska.1990 hft 280 s.  4,-

40259 Gustaf Alm m.fl. : Kompostboken.      Rikl.ill. handledning.1991 hft 108 s.  4,-

40270 Bertil Svahnström : Skall mänskligheten överleva ?    1958 hft 220 s.  4,-

40271 Benjamin Hoff : Tao enligt Puh.      Ill.   1982 inb 289 s.Op 3,-


    Föreningen Nordens kalender : alla hft och illustrerade.           Per st 4,-

402762 Föreningen Nordens kalender 1934. Bla Grundtvig,Sibelius,dansk arkitektur,EG Geijer

      Artur Hazelius´verk,Joakim Skovgaard,Carl Nielsen.    261 s.   

402763  Föreningen  Nordens kalender 1937. Bla Nordens historia,arbetarskandinavismen,   

       Snorre i Reykholt,den stora deputationen,skandinaveer i Hollandsk Indien.   257 s.


         

40276 Föreningen Norden:Nordens kalender 1939. Bla  språklig skandinavism,sprit o tobak i Norden

        uppfostran på Island,Helena Schjerfbeck,Limfjorden.   223 s. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

41247 Lars von Haartman : Av samma blod.Om djur o människa. 1964 hft 143 s.  4,-

41254 Jan Auby : Goda kontakter. Handbok för företag Ill. 1982 inb 336 s.  6,-

41258 E.Tikett : Hur man uppträder korrekt.Moderna sällskapsformer.1968 pb 191 s.   4,-

41273 S Björck (red) : Världens bästa TAL i urval.  1963 pb 636 s.  7,-

42248 Lord Robert Baden-Powell  : Scouting for boys.Svenska. 1947 pb 279 s.  4,-

42254 B O Santesson: Gammalt tenn. Ill. Med tenngjutarförteckning.  1965 hft 104 s.   6,-

42258 Cristopher Lasch : Den narcissistiska kulturen.  1983 hft 302 s.  6,-


42264 Hansjörgen Sönderköge m.fl.:Pysslingen i hemmet.Råd för hus,husgeråd.1954 hft 320 s. 5,-

42268 Einar Pontan:Sv. Folkskol. vänners publikationer 1882-1957.1959 hft 227 s. 6,-

42272 Sam. Clason:Studier öfver arkivväsendet i utlandet. 1902 hft 1965 s.  5,-

42277 John Nihlen : Vi upptäcker hembygden. Handledn.  Ill. 1949 hft 229 s.  5,-

42278 Jan Auby : Tal och tilltal.   Handbok. Ill.  1974 klb 302 s.  6,-

43205 Mats Nylund : Iscensatt interaktion.  Politiska mediesamtal.   2000 hft 276 s.    4,-

43207 Kurt Almqvist & A Linklater : Media and Media Power .2005 inb 175 s.Op  4,-

43210 Charlotte Mattsson : Vett & Etikett. Regler för att umgås.   Ill.       1998 kart 98 s.  4,-

43211 Helena Dahlbäck-Lutteman : Samlat. Konstföremål. Ill.             1978 inb 140 s.Op 5,-

43216 Paul Kriwaczek :In search of Zarathustra. Ideas that change      2002 inb 244 s.Op 5,-

43218 Mats Tyrstrup : Tidens furstar. Om tid o ledarskap.                        2002 hft 155 s.  3,-

43222 Charlotte Mattsson: Antikboken. Möbler o gamla ting,allmoge. Rikl.ill. 1991 kart 111 s.  7,-

43234 Det Bästas STORA världsatlas.  Kartor,klimat,folk,flaggor osv. 1966 hlvklb 216 s. 8,-

44248 Gustav Sundbärg : Det svenska folklynnet.  1911 klb 142 s.  5,-

44253 Gösta Attorps : Ungdomsskeppen.De klassiska ungdomsböckerna. 1944 hft 167 s. 4,-

44254 F W Pipping : Bidrag till en historia om Gymnasii boktryckeriet i Wiborg. 

                                                                                                     1859 utan pärm 46 s.   8,-

44255 H Nohrström:Helsingfors universitetsbiblioteks Fennica-samling.1918 hft 179 s.      16,-

44257 ICA-förlaget : Ur skånska syskrin.  Rikl.ill. handbok. 1960 pb 88 s.  3,-

44258 I Roos-Hasselblatt :I tryck utgivna skrifter av Emil Hasselblatt 1934 hft 48 s.  6,-

44259 Bokförl. Fabel : Poesidagbok dag för dag under hela året.  1988 inb 150 s.Op 6,-

44260 Hermann Rauschning : Nihilismens revolution. Kuliss o verklighet.1939 hft 360 s. 5,-

44263 R A Wrede:Grunddragen av Finlands rätts- o samhällsordning II.1921 hft 142 s. 2,-

44269 F V Grunfeld  : Alla jordens spel och lekar. Hur o var. Ill.  1978 inb 280 s.Op        13,-

44271 Stockholms auktionsverk:Stora kvaliteten 5-6 dec.1994.            hft 254 s.  6,-

44275 Karl Marx : Kapitalet I : Kapitalets produktionsprocess. 1969 klb 867 s.  9,-

44279 Tidens kalender 1931.Almanack och uppslagsbok. Ill.       klb 272 s.  3,-

44280 Finlands Almanack 1904. Med allmännyttiga underrättelser.       pb 81 s.  2,-  

442802   samma          1905.       -  "  -                            pb 83 s.  2,-

45221 Finlands statskalender 1970. Utg.:Helsingfors Universitet.   1970 klb 752 s.  7,-

45225 Lancelot Hogben:Mathematics for the Million. Self Educator. Ill. 1938 lib 678 s.   7,-

45234 Hjalmar Westring (red):Sveriges rikes lag. 1734 års lag  med tillägg.1914 hlvfr 1685 s.  5,-

45239 Österbotten. Årsbok 1974 bla Lappfjärd,sälar,fåglar,Pelle Kevin.  Ill.  1975 hft 197 s.  4,-

46270 Uno Floren (urv):Svenska citat fr biskop Thomas till T Danielsson. 1981 klb 182 s.   5,-

46276 John B Miner : Att lyckas med dem som misslyckas.   1967 klb 332 s.   7,-

46277 Hans Georg Isenberg : MC-byggen. Choppers,trikes o snabba hojar. 1982 kart 80 s. STOR.  8,-

46279 Kurt Nordman : Spjutspetsar.13 berättelser om finländsk toppteknik. 2005 inb 288 s.Op   Ill.  7,-

46283 Ulf Palmenfelt : Osedliga historier.  Väl mött under täcket.  Ill. 1990 poc 230 s.   3,-

46284 Gunnar Mårtensson:En själ att dansa med.Essäer om svenskt o finskt 1973 hft 170 s.   4,-

46285 Gösta Knutsson : Kvällen är räddad ! Frågesport och sällskapslekar. 1949 hft 119 s.   4,-

46286 Wittmann & Slominski:Free enterprise-pillar of the future. 1981 inb 320 s.Op   STOR. 8,-

46287 Bonniers STORA världsatlas. (33 x 50 cm) 139 kartor på hela uppslag. 1949-51 dekklb

               -  ”  -                              -register. Lika stor,separat bok.1951 dekklb 225 s. Båda 50,-

46288 Gunnar Landtman : Det rättas värde.    1937 hft 132 s.   3,-

46294 Stockholms auktionsverk : Moderna kvaliten 7 dec. 1994. STOR.          hft 225 s.   4,-

46296 T Zetterholm : Levande litteratur.Fr. Gilgamesj- Bob Dylan.Ill.1981 inb 328 s.Op STOR.14,-

47198 K Liebkind & T Sandlund:Räcker det med svenskan.Fi.sv. organisationer. 2006 hft 332 s. 12,-

47201 Erik Bagerstam : Finlands svenskar – ett livskraftigt folk i Norden.   Ill.  1987 kart 192 s.  6,-

47206 Charlotte Mattsson : Vackra rum. Rokoko,gustavianskt osv. Rikl.ill.   1993 kart 112 s.  5,-

47207 Bengt Grandelius : Att sätta gränser-ett villkor för växande.    2001 kart 329 s.  6,-

47209 Klas Hallberg & M Kull : Varför växer gräset ? o 57 andra inspirerande ber. 1998 kart 95 s.  4,-

47223 Riksdagens hus. Återflyttningen till Helgeansholmen.   Rikl.ill. STOR. 1983 inb 219 s.Op 12,-

47224 Richard Carlson:Hetsa inte upp dig över småsaker.100 sätt att hindra ….1999 hft 224 s.  4,-

47227 Philippa Davies : Bli oemotståndlig.  Sälj dig själv framgångsrikt.   2003 poc 287 s.  3,-

47228 G Johansson & H Strandberg : Bubbelminnet & naturens magiska cirkel.  Ill.  1992 kart 184 s.  5,-

47229 Ulf Sporrong m.fl:Sveriges kartor.Historia,ortnamn,hembygdskartor.STOR.1990 inb 205 s.Op18,- 

48288 Neil F Michelsen : The american ephemeris for the 20th century at midnight. 1991 hft 320 s.  5,-


48294 Gösta Ekman : Intelligensmätning.  Redogörelse för principerna.  1957 hft 155 s.  4,-

48297 Justus Hartnack : Filosofiska problemställningar. Blyertsförstr.  1969 hft 256 s.  3,-


48305 Joseph Weizenbaum : Datorkraft och mänskligt förnuft.”En milstolpe”. 1985 hft 336 s.  4,-

48306 O Fischerström & M Persson: Snickra.  Rikl.ill. handbok.   1964 pb 132 s.  5,-

48309 Georg Henrik von Wright : Vetenskapen och förnuftet.   1986 inb 154 s.Op 9,-

48310 Gerhard Magnusson : Att hålla tal. En liten handledning. Med 150 exempel. 1927 pb 143 s.  3,-

48312 Mary Berdwood : The children´s Encyclopaedia of ARABIA. Rikl.ill.STOR. 2002 inb 160 s.Op 5,-

48313 Arthur Johnson (red) : Jordens kvinnor. Populäruppl.   Mkt rikl.ill.STOR. 1939 hlvfr 485 s.          20,-

49234 Nordiska museet : Katalog över Gustav II Adolfs utställningen.   1932 hft 252 s.  7,-

49236 P H Rosenström :Gammal koppar.Bl.a. kopparslagare o -saker. Rikl.ill. 1963 hft 92 s.  6,-

49237 Oscar Winge : 100 premiärer på Hippodromteatern.Rikl.ill. STOR. 1930 hft 192 s.   12,-

49242 Einar Snickars : Den blomstertid.  Ill. skolkåserier.     1982 hft 111 s.  3,-

49243 Henry Eidmark & K A Larsson : Svenska skyttebragder.  Ill.    1968 klb 202 s.B 4,-

49248 Marika Hedin:Ett liberalt dilemma. E Beckman,E Broome,G H von Koch ..2002 inb 298 s.Op 3,-

49249 Victor Hoving : Vänner och böcker. Kåserier.  Rikl.ill.Med. förf. dedik.  1953 hft 188 s.  7,-

49250 Lucy Mair : Introduktion till socialantropologin.     1971 hft 309 s.  4,-

49251 Per Erik Lindorm :Svensk humor under 100 år. Kavalkad i ord o bild.  1955 pb 543 s. 12,-

49252 Paul Blumberg : Industrial democracy:The sociology of participation.  1968 inb 278 s.Op 3,-

49254 Gudmund Björck : Ord och tanke i hellensk dikt.     1958 inb 231 s.Op 4,-

49255 Conny Svensson:Ide och symbol.Studier om Gustav Hedenvind-Eriksson.1974 hft 235 s.  4,-

49256 Martin Kylhammar:Maskin och idyll.Teknik o  ideal hos Strindberg o Heidenstam.1985 hft 253 s. 4,-


49258 Theodor Geiger:Intelligensen. Det skapandes uppgift o öde.Med förf. ded. 1944 hft 218 s.  7,-

49259 Allan Janik : Style,politics and the future of philosophy.    1989 hft 273 s.  3,-

49260 Thorsten Nybom (red):Universitet och samhälle.Forskningens  roll. 1989 inb 443 s.Op 4,-

49263 L O Nordenborg : Lilla jordbruksboken.       Ill.     1946 pb 286 s.  5,-

50245 Arkady Leokum : Andra frågviseboken.  Många svar. Rikl.ill. 1970 kart 452 s.        7,-

50246 Kjell Hjern (red) : Kära du. Svenska brev fr. sju sekel. Ill. 1968 kart 190 s.        5,-

50251 Pelle Holm (red) : Ordspråk och talesätt. Med förklaringar. 1973 inb 374 s.Op    8,-

50252 Pelle Holm (red) : Bevingade ord o andra talesätt.  1973 inb 378 s.Op    8,-

50253 Mikael Reuter (red) : Svensk uttalsordlista.  1994 hft 205 s.         4,-

50256 Nils Runeby : Teknikerna,vetenskapen och kulturen. Fr. 1870-talet. 1976 hft 324 s.         4,-

50257 Den underbara Nya spåboken. Konsten att kunna spå i handen osv.      u å sft 32 s.            3,-

50258 Gottfried Beijer : Modern heminredning./Rumsväxterna. 1941  pb 327 s.        5,-

50262 Armas Sastamoinen : Nynazismen.  Dagens realiteter.  1961 hft 184 s.         4,-

50263 Tom Peters : Skapande kaos.  Uppochnedvänd värld.  1988 klb 670 s.        5,-

50264 Rodney Collin : The theory of celestial influence. Cosmic world. Ill.  1968 inb 392 s.Op  5,-

50265 Aho & Soldan : Finland i bild.Land o folk i helg o söcken. STOR. 1946 pb 160 s.       14,-


50269 Ida Malmström : Hushållets rationalisering.   Ill.  1941 pb 327 s.         5,-

50270 Gustaf Lundgren :Handstil och karaktär.Skriften förråder människan. 1951 pb 232 s.       6,-

50272 Medlemsförteckning över ODD FELLOWS i Sverige och Finland. 1958 hft 621 s.        6,-

50273 Zjores Medvedev : Vetenskap i Sovjet.   1979 inb 250 s.Op   3,-

50276 Gerda Heddström (red): Vårt svenska hem. 33 författare skriver.Ill. 1947 hlvfr 448 s.     8,-

50280 Sveriges rikes lag gillad 1734 med tillägg till 1 jan. 1977. Blek pärm. 1977 klb 1578 s.    8,-

50284 Finska kyrkohistoriska samfundets protokoll och meddelanden 1905-06.    hft  194 s.     3,-

51221 Margaretha Mickwitz (red) :100 år av jämställdhet?Återblick-idag.Ill.2006 hft 272 s. 7,-

51224 Marilyn French : Bortom makten. Om kvinnor,män o moral. 1986 inb 668 s.Op      8,-

51242 M Särman (red):MÄSTARNA.20 förf. i”Mästarbiblioteket” Läcker bok.1983 helfr 184 s. 12,-

51244 Gisela Andersson : Nya ideer för vackrare hem.  Råd o tips.Rikl.ill.1984 kart 64 s. 3,-

52221 A Holm & S Widerberg :Barndomens böcker.Barnboksförfattre.Ill. 1984 kart 324 s.            7,-

52225 G le Duc&H Curtil :Marques et signatures de la Porcelaine Francaise 1970 kart 174 s. Ill.      7,-

52228 Jan Durik m.fl: Den stora antikvitetsboken.   Rikl.ill.   1978 klb 495 s.    12,-


52237 Franklin L Bauer : Skeptiker och sökare. 400 år av trons sökande. 1970 poc 239 s.            3,-

52240 Gunnar Aspelin :Tankens vägar I-II. Filosofins utveckling. 1977 hft 256+370 s.     7,-

53239 Uno Willers : Spöksyn och verklighet. Två essayer. Ill.                   1974 inb 148 s.Op     3,-

53240 Dag Östergerg & F Engelstad:Samhällsformationen. Intr.t sociologi1984 hft 400 s.          3,-

53241 A Holmberg:Den bergianska avskriftssamlingen i Kungl. vet.sk.akad. 1938 hft 138 s.       5,-

53242 NoK : Litteraturlexikon. Svensk litteratur u 100 år. 1.500 författare.  1974 kart 277 s.       7,-

53244 Dyalogus creaturarum moralizatus 1483. I faksimil o på normalspråk. Ill. 1983 helfr 494 s. 10,-

        Skapelsens sedelärande samtal. Sveriges första tryckta bok. Med sv. översättning.


53252 Theodor Siersted :Danske billeder for skole og hjem. 450 fina helsidesträsnitt. 1899 hlvfr   120,-

54225 Göran Schildt: Kontrakurs.  Essayer.                   1963 klb 290 s.  5,-


54226 John Nihlen : Hembygdskunskap.   Ill.   1939 hft 208 s.        4,-

54228 Erik Noreen :Från Birgitta till Piraten. Studier i svensk vitterhet. 1942 hft 189 s.B     3,-

54229 Olaf Homen : Poetik.  Utg.:Erik Ekelund.  1954 hft 382 s.B     5,-

54231 V K E Wichmann :Pedagogisk läsebok.Urval ur Finl. ped. litteratur.  1904 pb 538 s.  5,-

54232 Kulturhist.för. f södra Sverige : Kulturen 1968.Bla möbler,glas,porslin.      pb 192 s.    4,-

54235 Hugo E Pipping :Finlands näringsliv.   1946 hft 236 s.        3,-

54238 Torvald Karlbom (red) : HUMOR fr.  arbetsplatser o föreningsliv.Ill. 1979 inb 207 s.Op   4,-

54239 Ivar A Heikel: Stilistik. Handledning i skriftlig framställning.   1929 hft 150 s.    4,-

54240 Leif Sjöström : Folkets dagblad 2002.   Lite skadad (hundbiten).         hft 118 s.          7,-

54241 Paul Göhre :Tre månader såsom fabriksarbetare o hantverkslärling. 1891 pb 230 s.         4,-

54242 A Rautavaara :Samarbete och förtroende. Handb. i personalledning. 1958 inb 257 s.Op  3,-

54253 Österbotten.Årsbok 1978 bla Valsöarna,Lassilaklockornas historia,Vårlax  hft 322 s.        4,-

54254 Albin Roosval (red):Svenska hem i ord och bild.Första årg. 1913. STOR.  dekklb 288 s. 10,-

55189 Dan Höjer(prod): Övernaturligt. Ufon,nära döden,skrock osv.Ill.  1997 kart 130 s.         5,-


55194 Anders Jacobsson m.fl.: Berts dassbok. Läslycka för långsittare.Ill.   2006 hft 143 s.   4,-

55195 Bonnier-Carlsen(utg): Festliga dassboken. Originalet. Ill.           2004 hft 230 s.           4,-

55196 Skogskultur: Skogsbrukets handbok.     Rikl.ill.                         1996 hft 333 s.           5,-

55197 David Burgess Wise: Veteranbilar 1769-1930.  Rikl.ill.             1971 hft 160 s.           5,-


55199 J & M Kindblom(red): Bygga och bo. 1900-talets svenska arkitektur.2002 hft 207 s.  7,-

55200 C Northcote Parkinson: Parkinsons lagar-gamla och nya..   Ill.  1981 hft 139 s.           4,-

552002 C Northcote Parkinson: Parkinsons lag.  Administrationens konst.1958 hft 127 s.      3,-

552003 C Northcote Parkinson: Parkinsons tredje lag och annat mer eller ...1962 hft 176 s.   4,-

55201 Sten Möllerström(red): Sköna skämt.  170 cartoonister.  STOR. 1985 kart 292 s.     12,-


55203 Jim Davis: Första boken om Gustaf. (=katt)                            1984 hft 80 s.             2,-


55207 Boris Isomaa: De utvalda. Skrämmande vision om rashygien.   2007 inb 134 s.Op     7,-

55208 Leif Sjöström: Folkets dagblad.  III uppl.                            1992 hft 120 s.           7,-

55209 Leif Sjöström: Folkets dagblad 2007.                                  2007 hft 119 s.           7,-


  

 56231 Eugen Semitjov: Det kommer en dag …..      Ill.  1973 inb 255 s.Op    5,-

56234 Hugo Brusewitz: Nordisk papperskalender 1906.  Med karta. 1905 dekklb 283 s.   7,-

56236 Georg Henrik von Wright: Att förstå sin samtid.Tanke o förkunnelse. 1994 klb 362 s.Op 7,-

562362 Georg Henrik von Wright: Tanke och förkunnelse.             1955 hft 316 s.         7,-

56242 Birgit Ajneståhl: Tjejboken.   Ill.   1989 kart 105 s.B     3,-

56244 Atlas öfver Finland 1910. Textdelen.   Ill.  1910 klb 500 s.       12,-

56245 Knut Tallqvist: Månen i myt och dikt,folktro och kult. Ill.   1948 hft 396 s.  17,-

56248 Idun-ill. tidning för kvinnan o hemmet 1912-komplett 52 nr.  Bra skick.     hlvklb 666 s.   25,-

57216 Alfr. Berg: Räknelära för de allmänna läroverken och flickskolor. 1926 pb 274 s.        2,-

57217 E G A Lidblom: Praktisk lärobok i ryska affärs- o umgängesspråket. 1920 pb 352 s.        4,-

57220 Erich von Däniken: Gudarnas spår. Argument i bild.  1973 inb 254 s.Op   6,-

57222 Dolly Ölander (red): Katalog över den svenska litteraturen i Finl.1926-32.1977 hft 210 s. 5,-

57224 Hugo E Pipping: Behov och levnadsstandard.  1935 hft 158 s.        3,-

57225 J J Cooper: Symboler. En uppslagsbok.  Rikl.ill.  1983 kart 240 s.      7,-

57226 Tore Zetterholm: Väldslitteraturen. En litteraturhistorisk handbok.Ill. 1959 pb 476 s.        4,-

57227 Ann-Marie Ivars: Närpesdialekten på 1980-talet.   Ill.  1988 hft 270 s.        7,-

57243 Christian Tobias Damm: Grekernes och Romarnes mythologi. 1812 pb 264 s.       10,-

58221 Juri Semjonow: Jordens rikedomar. Varors ursprung o ekonomi. Ill. 1943 klb 464 s.       5,-

58223 Yrjö Hirn: De lagerkrönta skoplaggen.  Uppsatser 1902-48. Ill.      1951 hft 308 s.        7,-

58225 Levi Ulfvens: I aktion för kulturen.  Artiklar o tal.  Ill.              1989 hft 170 s.       3,-

58227 Gust. Ad. Helsingius: Handbok i fattigvård.  II omarb. uppl.           1917 hft 299 s.        4,-

58228 Sigmund Freud: Vitsen och dess förhållande till det omedvetna.     1954 hft 269 s.        7,-

58234 W Uppström (red): Sveriges grundlagar … samt Norges grundlov.   1892 klb 226 s.      4,-

58240 L Muderspach: Hemmet. Samhällets bästa värn.  Ill.                      1952 klb 235 s.       4,-

58244 Fredrik Ström: Svenska ordstäv. 5.000 ordstäv. Ill.: M Sylwan.       1978 kart 368 s.      7,-

58247 Blandaren 1863-1943. Utg.:Kungl. tekn. högskolans studentkår. Ill. 1943 hft 160 s.        6,-

58248 Österbotten.Årsbok 1985-86.Bla regionala museer,ornitologi,Valsörarna.  hft 165 s.       3,-

59195 Bengt af Klintberg: Glitterspray och 99 andra klintbergare. 2005 poc 294 s.         3,-

59198 ICA Handarbetsböckerna: Stort & smått till hemmet. Stickat,sytt ..Ill. 1982 kart 64 s. 4,-

59199     -    -                            : Virkat till hemmet. Överkast,dukar ..  Ill. 1982 kart 64 s. 4,-

59200 Elisabeth Lavold: Stickmodeller med variationer. Rikl.ill.           1981 hft 134 s.           3,-

59202 Gösta Åberg (red): Ordspråk,ordstäv och talesätt.  Ill.              1997 kart 224 s.         4,-

59206 Fredrik Eklöv & Rickard Olsson: Partytrick.  Roligare kalas,spratt.  2004 kart 143 s.   5,-

59207 Anna & Maria Örnberg: Femtio fina fönster. Gardiner,blommor .. Ill. 1995 kart 48 s.   4,-

59221 Dan Glimme: Kasinoboken. Allt om spel o hur man vinner. Ill.   2001 kart 143 s.         3,-

59229 Bonniers världsatlas.    STOR.                                          2005 inb 232 s.Op    10,-

60227 Tage la Cour: Myter och mysterier.  Gåtor gm årtusenden. Rikl.ill. 1973 pb 268 s.       8,-

60228 Vägen till bokrike. En antologi. Bonniers folkbibliotek 10 år. 1957 pb 278 s.Op       3,-

60229 Bra Böckers Årsbok 1979.     STOR bildkrönika.                       kart 116 s.           3,-

60237 Karta över Bäjern och Schwaben av Daniel Djurberg 1811. Ngt blekt 21 x 26 cm liggande. 5,-

60238 George Philips: Världsatlas.  96 kartblad m. 60.000 namn o register. 1979 kart 200 s.          5,-

60239 Maija Suova (red): Finland i ord och bild.      STOR.            1946 pb 160 s.            7,-

61230 Bosse Rundqvist & Ulf Schenkmanis: Amatörteaterhandboken.  Ill.   1987 hft 136 s.         4,-

61231 Carl G Laurin: Ros och ris. Fr. Stockholms teatrar 1934-39.  Ill.       1939 hft 469 s.           7,-

61232 Alva Myrdal & Viola Klein: Kvinnans två roller.                              1957 hft 229 s.           4,-

61233 Hans Nygren (red): Ordspråk från hela världen.                            1964 inb 233 s.Op     4,-

61235 J U Grönlund.Lärobok i franska språket efter … Ollendorffs method. 1865 pb 526 s.      5,-

61237 Albert Jensen: Socialiseringen.           En del understrykningar.      1920 hft 347 s.           4,-

61239 Olof Rabenius (red): Litteraturens mästare berätta om barn. Ill..     1944 pb 538 s.           6,-

61240 August Brunius: Kätterier.  I konst-litteratur.teater. Ill. essayer.      1923 hft 209 s.          4,-

61245 Folkskolans barntidning. Kompletta årgångar 1918-19. Ill.                 hlvklb 212+212 s.    6,-

61248 Finlands statskalender 1925. Utg. Helsingfors universitet.  1924 dekklb 489+143 s. reg.    5,-

62220 Festskrift tillägnad Rainer von Fieandt på hans sextioårsdag.     1950 klb 248 s.             5,-

62221 Ludwig Erhard: Välstånd för alla. Ill.                                        1957 inb 269 s.Op        4,-

62222 Gösta Floren: Att diskutera.  Handledning.  Ill.                         1937 hft 209 s.              4,-

62224 Hans Rosing: Vetenskapens logiska grunder.   Mkt understrykningar. 1978 hft 186 s.     2,-

62225 Beverloo – tecknaren.    Urval ur hans produktion.  STOR.       1983 kart 224 s.            7,-

62226 Henrik Dyfverman: Dramats teknik. Vägledning.                      1949 hft 288 s.              5,-

62227 Magnus Björkenheim: Studier i Edmond Rostands skådespel.     1927 hft 372 s.              5,-

62229 Sweden illustrated. A compilation of 5000 books on Sweden in english.1968 hft 94 s.       5,-

62230 Bertrand Russell: Mänskligheten vid skiljevägen.                        1951 hft 235 s.              4,-

62232 Ulla Böris-Matsson: Fria textila tekniker.  Rikl.ill.                        1975 kart 124 s.            4,-

62237 M I Kalinin: Om kommunistisk fostran.  Tal o artiklar.                  1956 klb 343 s.             4,-

62238 J Wickström: Vår folkhygien.  Utg.: Nyliberala studentförbundet.  1946 hft 172 s.             4,-

62249 Sigurd Wallin:Kuriosakabinettet i Linköpings landsbibliotek.Katalog.1958 hft 112 s.+pl.      3,-

62251 Åbo Akademis studentkår: Vårdträdet IV: Bla Mannerheims minne.  1954 hft 127 s.         3,-

63212 Olof Lagercrantz: Om konsten att läsa och skriva.                     1989 poc 95 s.                2,-

63213 Jan-Magnus Jansson: Ledare.  Urval ur HBL 1974-81.                 1981 hft 270 s.             5,-

63216 Kjell A Nordström&J Ridderstråle:Funky business.Talang får kapitalet 1999 inb 256 s.Op  7,-

63217 Färgdepartementet: Målarbok. Färger,målning ute o inne. Rikl.ill.            u å   hft 223 s.  5,-

63219 Hanna Vennberg: Spådomsboken. 50 sätt att förutsäga framtiden. Ill.  1998 kart 156 s.      5,-

63224 William J Bennett: Dygdernas bok. Sedelärande berättelser. Ill.   1994 inb 543 s,Op        13,-

63245 Holger Lillqvist: Avgrund och paradis. Studier i den estetiska idealismens litterära tradition

         med särskild hänsyn till Edith Södergran.    Ill.                         2001 hft 512 s.              12,-

64234 Alf Henrikson: Verskonstens ABC.  Poetisk uppslagsbok.  Ill.   1982 kart 182 s.            5,-

64235 Finska farmakopén 1956.                                                                  klb 663 s.             8,-

64236 Urve Ratas & Eva Nilsson:Small islands of Estonia.Ecological studies.1997 hft 232 s.      6,-

64241 Elisabeth Hoppe: Väva fritt i ram o vävstol.  Rikl.ill.                    1978 kart 90 s.              4,-

64243 Rolf Schutze: Möbelslöjd.  Ritningar o arbetsbeskrivningar.          1964 pb 95 s.B              4,-

65224 Ernst G A Lidblom: Mästerskaps-systemet.Praktisk lärobok i ryska språket.1920 pb 352 s. 4,­- 

65229 Fredr. H C Schwartz: Lärobok i sedeläran,religionsläran och rättsläran.1803 hlvfr 76 s. 6,- 

65231 Gunilla Cedrenius: Kärna tråg spinnrock. Att samla bruksföremål av trä.1971 kart 78 s. 4,-

65233 Ralf Norrman: Några österbottniska vattennamn.                                 1988 inb 536 s.Op 15,- 

65235 Odd Brochmann: Om vackert och fult. Redskap o miljöer. Ill.               1954 hft 136 s. 4,- 

65236 Kummerly & Frey: Auto Europa. Vägatlas med 46 stadsplaner o index. u a hft 260 s. 3,- 

65249 P O Barck m.fl.:Litteratur-konst-teater 1945. Artiklar.Ill.:B Landström.      hft 72 s. 3,-

65251 Quesego-Tidskrift för ny generation. Inl.:Olof Enckell. Faksimil.     1971 hft 210 s.  15,-

652512 Quesego- Provalbum.Bl.a. Rabbe Enckell,Diktonius,Björling.   Ill.  1928 hft 102 s. 14,-

 66233 Christina de la Gardie: Veckojournalens antikskola. Möbler,glas …1979 kart 189 s. 6,-

66234 Bo Lagercrantz: Modern swedish ceramics.  Rikl.ill.  1950 pb 60 s.         3,-

66237 Alf Henrikson: Vägen genom A. Ill.:Birger Lundquist. 1981 inb 293 s.Op     8,-

66238 Linda Goodman: Soltecken. Astrologi.            1984 kart 408 s.         7,-

66239 Tone Bergli Joner:Korg- och trämålning.Mer än 100 ideer.STOR. 1995 kart 112 s.  7,-

66241 Robert Orben: 2500 jokes to start ém laughing.  1970 hft 226 s.    4,-

66242 Tidens nya korsordslexikon. Ämnesdel & synonymdel. 1991 kart 889 s. 8,-

66244 ICA-förlaget: Brodera mera. Tvistsöm,schattérsöm,korsstygn. Ill. 1963 pb 86 s. 4,-

66245 Olavi Terho m.fl.: Helsingfors´ gatunamn. Ursprung.M karta o regist. 1971 klb 289 s. 14,-

66246 Bertrand Russell: Västerlandets visdom.  Mkt rikl.ill. 1959 klb 320 s.        12,-

66253 Tidningar utgifne av et sällskap i Åbo år 1771.Första årgången.  1971 pb 192 s.  6,-

67224 Gunnar Mårtenson: I Borgå och Helsingfors.  Ill. essayer. 1969 hft 145 s.          4,-

672262 Åke Granlund-Kurt Zilliacus:Svenska ortnamn i Finland m finska motsvar. 1963 hft 122 s. 4,-

67228 Michael Nordskog:The opposite of cold. Finnish Sauna tradition. Ill. 2010 inb 187 s.Op 15,-       

67229 Helmer Lång (red): Humor i affärer. En glad kavalkad. Ill. 1974 kart 223 s.      4,-

67232 Jan o Maria Berglins samlade teckningar:Välkommen till Fjuckby.  2009 hft 132 s.  5,-

67234 Lars Holger (red): Nutida svenskt silver 1963-2003. Rikl.ill. 2004 hft 94 s. 6,-

67239 Birgitta Rudberg:Det är saligt att samla citron o andra missförst. psalmer.2003 kart 223 s. 5,-

67240 Bengt af Klintberg: Råttan i pizzan Folksägner i vår tid.  Ill. 1986 inb 267 s.Op  6,-

67242 Ingrid Osvald-Jacobsson m.fl.:I vävstolen. Handbok. Rikl.ill. 1976 kart 252 s.    7,-

67243 Jane Fredlund: Allmogemöbler.  Rikl.ill.                       1977 kart 160 s.          7,-

67244 Anders Neumuller: Morgondagens antikviteter.  Ill.        1982 inb 210 s.Op      6,-

67245 David Ewing Duncan: Kalendern.5000 års kamp för ett riktigt årtal. 1999 inb 315 s.Op 6,-

67252 Claes Ekenstam:Kroppens idéhistoria.Karaktärsdaning i Sver.1700-  1993 inb 444 s. Op  7,-

67253 Arthur Engel: Olympiadmatematik.  Matematikbiblioteket. Ill. 1972 inb 130 sOp   4,-

68272 Ester Bondesen: Den nya stickboken.  Ill.  STOR.                1947 pb 123 s.      4,-

68273 Jeanne Argent: Sy för baby och barn.   Rikl.ill.  STOR.         1980 pb 60 s.        3,-

68278 Dennis Adler:The art of the AUTOMOBILE. 100 greatest cars.STOR.2000 inb 200 s.Op 15,-

68279 Ragnar Bjersby-Margareta Scheike: Folksed och folktro.  Ill. 1969 kart 184 s.   5,-

68281 Lim-Eriks limerickar med teckningar av Gr. Tigerstedt. 1936 kart 50 s.             3,-

68282 Lennart Råde: Äventyr med räknedosan.  Matematikproblem. 1976 hft 103 s.    3,-

68285 Svenskt i Finland 1.Studier i språk och nationalitet efter 1860. 1983 hft 300 s.  4,-

68286 Svenskt i Finland 2. Demografiska och socialhistoriska studier.   1984 hft 289 s. 4,-

68287 Alf Henrikson: A. En uppslagsbok.                       1990 inb 196 s.Op        4,-

68289 Werner Sombart: Proletariatet.                         1911 hft 86 s.                4,-

68290 Magnus Stenbock:Tankar och synpunkter i några av tidens frågor.1984 hft 389 s. 6,-

68292 Ole Gripenberg: Tennsoldater.  Rikl.ill.                 1973 pb 82 s.                5,-   

68293 Lars Gyllensten-Georg Klein: Hack i häl på Minerva. Brevsamtal. 1993 klb 316 s. 5,-

68294 Hans Rosing: Den personliga identiteten och livets mening. 1988 hft 284 s.       4,-

68295 Alexander Boldt: Kulturspörsmål.      Med förf. ded.   1909 hft 218 s.              5,-

68296 Björn Holmström: Stora kortspelsboken.                      1981 pb 201 s.            5,-

68297 Olga Kharitidi: Schamanens cirkel.  Sibirisk visdom.        1996 inb 231 s.Op        5,-

68298 Olof Mustelin: W E Nordströms tryckta publikationer 1932-79. 1979 hft 122 s.    4,-

68303 Wilh. Sjöholm(red):Ansgarius. Illustrerad missionskalender. 1904 pb 158 s.         3,-

69238 Kurt Zilliacus (red): Synvinklar på ortnamn. Bl.a. Rosala,Sarvsalö.Ill.1973 hft 190 s. 7,-

69241 Torsten Steinby:Peter Forsskål och tankar om den borgerliga friheten.

                                                                                           1970 hft 115 s.   6,-

69242 Leif Sjöström: Folkets dagblad 1992.                        1992 hft 120 s.            6,-

69243 Carola Ekrem (urval): Ajö ajö fall int i snö. Rim o ramsor fr. sv.Finland.1988 hft 160 s.  5,-

69244 Sy och handarbeta: Virka till hemmet.   Rikl.ill. STOR. 1980 inb 64 s.             4,-

69245 Holger Nohrström: Helsingfors universitetsbiblioteks Fennica-samling.1918 hft 179 s. 15,-

69246 Lantmäteristyrelsen: FENNIA. Kartverk över Finland.  STOR. 1979 helfr. 224 s.   8,-

69247 Österbottnisk årsbok 1951-52. Bl.a. Anders Chydenius o Z Topelius. 1952 hft 263 s. 5,-

69248 Utdrag utur alla ifrån år 1787 utkomne Publique handlingar,placater,förordningar,resolutioner,

    publicationer som riksens styrsel samt inwärtes hushållning ….             1804 hlvklb 682 s.    35,-


69250 SUOMI.Tidskrift i fosterländska ämnen 1851-52. Bl.a. Karelens,Savolax´ historia, Tottska

  grafchoret i Åbo ,uralska,altaiska o kaukasiska språken,Ilmola.    1852-53 klb 326+294 s.   55,-

69251 Finsk tidskrift för vitterhet,vetenskap,konst o politik. Komplett årg. 1915-11 hft 484 s. 4,-

692512 Ulrika Wolf-Knuts: Finsk tidskrift - register 1927- 1976.        1982 hft 228 s.        4,-

70260 Maj Sterner: Orientalisk mattkonst.   Rikl.ill. i sv.v. o färg.    1949 pb 174 s.          7,-

71250 Jane Fredlund: Stora auktionshandboken.   Rikl.ill.             2001 inb 236 s.Op      12,-

71251 Annie Sloan: Dekorativ möbelmålning.  Rikl.ill.                 1995 kart 128 s.            8,-

71253 Marianne Junila (red):Mellan majoritet och minoriteter.Migration,makt.2006 kart 528 s. 14,-

71254 Britt Dahlström (red): Berömda böcker. Uppslagsbok om 700 verk. 2002 kart 494 s. 12,-

71255 Paul Vaderlind: Klassisk och modern nöjesmatematik.    2005 hft 302 s.             7,-

71256 Michael Senior: Vem är vem i mytologin. 1200 gestalter med ill. 1990 kart 225 s. 10,-

72255 Anita Gunnars: Korgmålning förr och nu.   Rikl.ill.          1994 kart 91 s.            5,-

72256 Adolf Michelsen: Lägga mosaik.  Rikl.ill.                      1973 hft 130 s.            4,-

72257 Lars Sjöberg-Hans Sundblom: Renovering av gamla möbler.Rikl.ill. 1973 hft 172 s. 5,-

72260 Hugo Pipping: Finländska ortnamn.                                 1918 hft 139 s.          7,-

76254 Hugo Pipping: Finländska ortnamn.        Numr.ex.           1918 klb 189 s.           8,-

72266 SUOMI-Tidskrift i fosterländska ämnen 1849-50.Bl.a.Karin Månsdotter,Eura socken 584 s. 65,-

73244 Ove Hidemark m.fl.: Så renoveras torp och gårdar.  Rikl.ill. 1973 hft 168 s.        5,-

73245 Anne Bergman & Carola Ekrem: Fest och fritid.Traditioner o seder. 1992 hft 247 s. 6,-

73248 Sven Ulric Palme: Den gamla goda tiden.  Ill.              1956 hft 128 s.              4,-

73250 Bertil Hökby & Gösta Åberg (urv): Visdomsord från hela världen. 1987 inb 239 s.Op 7,-

73251 Attis Ljungström:Klubbat på auktion. Priser o jämförelser u 60-talet. 1970 hft 135 s. 3,-

73252 Mattias Hörlén & Alfhild Salvén: Mellanspetsen.  Rikl.ill.     1966 hft 86 s.            3,-

73253 Pat Jones: Sömnadstips för hemmet.   Rikl.ill.  STOR.       1980 inb 64 s.Op         4,-

73254 G Strengell:En bok om boken. STOR. Numr. ex. åt Rolf Witting.Ill. 1931 pb 66 s.+73 pl. 25,-

73261 Miniatur-ALMANACH för skottåret 1848. M stålgravyrer o litographierade portr. pb 116 s. 8,-

74243 Bruno Sjöros: Málaháttr. Studie i fornisländsk metrik.     1906 hft 151 s.           7,-

74247 Jonas Berg: Votivskepp I. Inventeringen fr. hela Sverige. STOR.1968 hft 119 s. 25,-

74254 Joh. Olsson: Om tjära- ett tekniskt språkrör. Stenkolstjära. 1865 hft 42 s.+utv.pl    15,-

74257 SUOMI-Tidskrift i fosterl. ämnen 1857-58.Bl.a. St Mårtens socken,Bomansson pb 706 s. 65,-

75186 Ylva Lindh (urv): Midvinter. Julberättelser från förr.   1999 kart 193 s.            6

75187 Leila Mattfolk m.fl.:Namn och kulturella kontakter.Norden o Baltikum.2008 hft 168 s. 5,-

75188 Gorm Benzon: Antikviteter av alla de slag.  Rikl.ill.     1970 kart 218 s.            6,-

75189 Anja Notini: Dräktfolket. Möte med tradition. Folkdräkter. STOR. 1980 kart 116 s. 12,-

75192 Göran Lindahl-Nils Norlind: Förstå relativitetsteorin.  Ill.  1971 kart 55 s.              3,-

75195 UpEffect (utg): Snapsar kräva dessa 40 visor.  Ill.  1999 poc 80 s.              3,-

75197 Christoffer Grönholm: Mindre är mera. Finlandssvenska ödesfrågor. 2008 inb 168 s.Op  6,-

75198 Humor.Hundra år av skämtsamhet.Grönköpings veckoblads jubileumsbok.2002 inb 151 s.Op 7,-

75199 Alf Henrikson-sällskapet: Björn Berg i Alf Henriksons sällskap.Ill. 2010 kart 124 s.  4,-

75200 Färgkarta:Olaus Magnus:Carta Marina Scandinavia 1539. 71 x 83 cm. Ihoprullad. 1990  20,-

76240 Blaise Pascal: Tankar I-II.                          1957 inb 174+173 s.Op          6,-

76241 A W Liljenstrand:Om Kanoniska Rättens inflytande på Sveriges Lagstiftning.1851 hft 102 s.40,-

76242 Birger Christopherson: Sven Stolpe och den litterära debatten.  1956 hft 204 s.   4,-

76243 August Schagerström: Upplysningar om Vätömålet i Roslagen. 1882 hft 87 s.   15,-

76245 Yrjö Hirn: Goda vildar och ädla rövare i dikt och verklighet.  Ill. 1941 hft 348 s.    6,-

76247 Dr Adrian Molin: Svenska allmogehem. Rikl.ill.                  1909 hft 208 s.+ pl.   15,-

76248 Sigurd Frosterus: Olikartade skönhetsvärden.                 1915 hft 289 s.B         4,-

76249 Lennart Breitholtz: Studier i frihetstidens litteratur.        1956 hft 200 s.            4,-

76253 Manuskript: Evert Weckström:Natur- och ägonamnen i Helsinge socken. u å pärm 267 s. 10,-

77248 Cars Collection 1 – 36. Liggande A 4,sv. text. All världens bilar. 1985 kart 71 s./del  60,-

77254 Elias Wessén: Våra ord,deras uttal och ursprung. Etymologi.  1968 klb 502 s.      7,-

77255 Marianne Luchou:Svenska teatern i Helsingfors.Repertoar 1860-1975.1977 inb 327 s.Op 10,-

77256 Erich von Däniken: Fenomen som skakat världen.  Ill.      1974 inb 274 s.Op       6,-

77260 Litteratur-konst-teater nr 2-1946. Huvudred.: Ole Torvalds.     hft 136 s.          3,-

77261 Album utgifvet af Nyländigar III.                                1866 hft 138 s.             6,-

78246 Anders Wijkman: Vem älskar kärnkraften ? Svensk energipolitik. 1980 inb 124 s.B 3,-

78249 Frithiof Darby:De heliga tecknens hemlighet. Symboler o attribut.

                                                                                          1982 inb 302 s.Op 8,-

78250 Gerhard Rosenzweig: Modelljärnvägar- en hobby för alla. Rikl.ill. 1974 inb 120 s.B 5,-

78252 Christian Hamrin-J L Hyllengren:Svensk myntförteckning I.Bernad.

                                                                                     1988 kart 459 s. 24,-

78256 Anna Hierta-Retzius: Modell-samlingar af handarbeten från svenska arbetsstugor för barn. STOR. Förf. dedikation. 1901 hlvfr 6 s. förord+25 planscher + 26 s. text 200,-

78258 SUOMI-Tidskrift i fosterländska ämnen 1849

                                       .Eura socken + karta,Karin Månsdotter hft 285 s. 35,-

78259 Isak Collin:Föreningen för bokhandtverk Meddelanden 1910-11. Ill. 1912 hft 36 s. 8,-

78260 Hans kejserliga Majestäts nådigt fastställde Medicinal-Saga gifwen i Helsingfors 

                                                                                             1851 hft 30 s.      7,-                                                                                                          

79179 Eric Rasmusson: Kuckeliku! Berättelse om en galning .. Ill. 1990 kart 182 s. 7,-

79181 Jarmo Heinonen(ed):Cold climate research in Finland.Rikl.ill.STOR.1989 kart 162 s. 8,-

79182 Gunilla Dahlgren: Lilla fruntimret vet bäst. 1997 kart 128 s. 4,-

79184 David R Sear:Greek coins and their values 1:Europe 2:Asia,Africa.

                                                                                     2000 inb 316+762 s.     50,-

186 Jonathan Potter: Collecting Antique maps with price guide. STOR.

                                                                                     2001 inb 219 s.Op          20,-  

79195 Henrik Saxgren: Krig och kärlek.253 invandrare i ord,bild. STOR.

                                                                                                2006 kart 272 s. 20,-

80229 Jan Divis: Silverstämplar från hela världen. Rikl.ill. 1977 inb 248 s.Op 10,-

80230 Emanuel Poche: Porslinsmärken från hela världen. Rikl.ill. 1979 inb 255 s.Op 10,-

80231 Ola Vettergren: Lär av de stora. Från brandtal … till föreläsningar. 1985 hft 55 s. 2,-

80232 Ingemar Wretman: Stora bilboken 1957. Rikl.ill. 1957 hft 223 s. 5,-

80238 Yrsa Stenius: Makten och kvinnligheten. 1993 inb 185 s.Op 4,-

80244 Oförskämt med Stefan (Lundberg) och Staffan (Bruun). 2003 hft 192 s. 5,-

80245 Erich v Däniken: Olösta gåtor ur mänsklighetens förflutna. 1972 hft 213 s. 4,-

80246 Göran Berglund: Sök dina rötter. Handledning i släktforskning.Ill. 1985 hft 199 s. 6,-

80247 Elwy Persson & Gun Blomqvist: Frivolitetsmönster. Rikl.ill. 1982 hft 63 s. 2,-

80253 Robert F Harris: Guidebook of Russian coins (1725-1917). Rikl.ill. 1971 klb 160 s. 8,-

80254 Göran Karholm m.fl.: Beskrivning av svenska folkdanser II. 1971 hft 142 5,-

80258 Lantmäteristyrelsen: Suomi-Finland. Generalkarta 1:400.000. 1950 klb 166 s. 8,-

81234 Christer Laurén (red): Finlandssvenskan. Fakta och debatt. 1978 hft 149 s. 3,-

81236 Artturi I Virtanen: AIV-systemet såsom grundval för husdjurens utfodring.

                                                                                                  1945 klb 304 s. 6,-

81237 Till Bokmalin. En almanacka med sentenser utvalda av radiolyssnare. Illustr.

                                                                                                 1975 kart 100 s. 3,-

81238 Ville Vallgren: ABC bok med bilder.                                 1916 hlvfr 282 s. 22,-

81239 Attis Ljungström: Bord på auktion. Rikl.ill.                          1974 kart 96 s. 4,-

81240 Martin Melander (red): Bra sagt. Aforismer. Ill.             1981 inb 155 s.Op 5,-

81241 Einar W Juvelius (inl): Handbok i hembygdsforskning. Ill. 1916 hft 284 s.  8,-

81242 Lars O Lagerqvist: Svenska mynt under vikingatid o medeltid+gotländska ..

                                                                                             1970 hft 211 s. 10,-

81244 Gunnar Mårtenson: Samla silver. Med mästare o årtal. Ill 1968 kart 120 s. 5,-

81250 Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 

                                                                1916-1917-1918 i ett bd. klb 596 s. 15,-

81252 SUOMI-Tidskrift i fosterländska ämnen 1848. Bla.Ryska annaler,fågelnamn 

                                                                                                      hft 318 s. 30,-

81253 Årets största händelser i bilder 1957. Utg.:Per-Erik Birde o Carl Näsh. dekklb 5,-

82258 Finska farmakopén 1914- femte upplagan.          helfr 349 s.       6,-

82261 Nina Potapova: Russian elementary course I.  Ill. 1959 pb 360 s.            4,-

82262 Sällskapet Bokvännerna i Finland: Möte med böcker. 1963 hft 121 s.           4,-

82265 Från vän till vän. Festskrift till Olof Mustelin- historiker o bibliotekarie-60 år. 

                                                                                            1984 hft 471 s.       8,-

82268 Österbotten 1970. Beskattning under frihetstiden,handelsflottan 1815,

                        tomtägare i Vasa 1784                                             hft 334 s.     6,-

83206 Joy Gammon: Mjuka stickade djur.   Rikl.ill. 1991 kart 95 s.           4,-

83207 Kaj Lund: Lär dig makramé. Knytteknik.   Rikl.ill. 1972 hft 120 s.           4,-

83210 Nina Strandberg: Röj och rensa. Förändra rum ..  Rikl.ill. 2009 hft 96 s.     4,-

83211 Ingelas Bendt: Ett hem för själen. Ellen Keys Strand. Ill. 2000 inb 153 s.Op 5,-

83213 Stephen Robbins:Latmaskens favoriter- inspiration gm lättja. 2002 hft 253 s. 4,-

83214 Hellsing-Hellquist-Hallengren: Bevingat. 2.500 artiklar. 2000 inb 413 s.Op  8,-

83215 Fredrik Franzén: Gamla fina vapen.  Rikl.ill. 1996 kart 230 s.        12,-

83216 Blaeu le Grand ATLAS. Le Monde au XVIIe Siécle. STOR. 1992 inb 224 s.Op 30,-

83217 Erich Gysling & Nils Lodin: Årets största händelser i bilder 86. 1987 inb 336 s.Op 8,-

84243 Iwan Bolin & John S Ericson: Anden i flaskan.  Ill. u å   hft 140 s.          3,-

84245 Leif Andersen: Koppar som hobby.   Rikl.ill. 1978 kart 83 s.          3,-

84248 Nina Björk: Sireners sång. Tankar kring modernitet och kön. 1999 inb 316 s.Op 6,-

84249 Ingmar Kommonen & Dennis Rundt: Finlands kärnkraft. 1976 kart 147 s.B      3,-

84250 Annelie Fridell-Aggestam: På lediga stunder. Drottn. Kristinas tänkespråk.1998 inb 61 s.Op 3,-

84251 Werner Söderhjelm: Utklipp om böcker. Tredjeserien I. 1920 hft 415 s.    6,-

84260 Nigel Blundell: Världens största misstag. Rikl.ill. 1982 kart 248 s.          5,-

84261 D Svanberg: Kemisk-teknisk recept-handbok för hem o industri. 1944 hft 284 s. 4,-

84264 Mauritz Hallberg: Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i      Finland I-II. Medaljer med biografier.         1906-23 hft 154+64 s.                50,-

84266 Sten Törngren: Kristinas ettöringar av koppar.  Rikl.ill.  1991 hft 149 s.    5,-

84267 Felix Jonasson m.fl.: Finlands lantegendomar I:Nylands län. Ill. STOR.                                                                                     1932 hlvfr 1493 s.   100,- 

84269 Österbotten 1976-77.Aktivism o motstånd i södra Svenskösterbotten  hft 281 s. 5,-

85249 Gunnar Landtman: Kulturens ursprungsformer. 1918 hlvklb 214 s.             5,-

85250 Anna-Maja Nylén: Folkdräkter. Rikl.ill. 64 dräkter present. 1972 inb 184 s.Op              7,-

85251 Andrees STORA världsatlas. (32x45 cm).III nordiska upplagan.143+163 kartor.

                        Bokrygg lite blekt och skadad.                             1906-07 hlvfr 1250 s. 60,-


85256 Gunnar Mårtenson:Vårt gamla tenn.  M mästarstämplar,-matrikel. 1967 kart 72 s.   4,-

85257 Bo Lönnqvist: Folklivsforskning- en bibliografi över Svenskfinland. 1976 hft 180 s.   5,-

85265 Årets största händelser i bilder 1964.           1965 klb 300 s.             5,-

85267 Sjette samlingen af Kongl. Maj:ts Bref, Beskripter och Förklaringar, hwilka uppå 

   inkomne förfrågningar om Lagens rätta förstånd, efter eljest i andra förekomne mål.

                                                                                             1800 hlvfr 370 s.         20,-


86245 Judith Banister: English Silver.    Rikl.ill. 1969 inb 157 s.Op     4,-
86246 Montesquieu: The spirit of the laws. 1989 hft 757 s.        10,-
86247 Haynes:Gör-det-själv-handbok: Volvo 740, 745  & 760. Ill. STOR. 1999 kart 250 s. 8,-
86249 Markus Idvall & A Salomonsson (red): Att skapa en region-om identitet ..1996 hft 176 s. 4,-
86250 Ulf Sporrong m.fl.: Sveriges kartor. Historia,teknik,lantmäteri + atlas. STOR.
                                                                                                    1990 inb 205 s.Op  12,-
86251 Lärobok i allmän och svensk grammatik för Elementarläroverket i Finland. 1873 pb 68 s. 5,-
86253 Namn och bygd.Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 1949- 1950- 1951.  klb 560 s. 14,-
86254 Heinrich Hirzel: Toalett-kemi. Fullst. handledning till Parfymerikonstens .. 1870 pb 250 s. 8,-
86256 Alvin Toffler:Tredje vågen. Nya perspektivet på framtiden. 1982 inb 389 s.Op 7,-
86259 Heinz Goldmann: Att vinna kunder.  Säljteknik. 1996 hft 292 s.          5,-
86262 Bra böckers årsbok 2001.   Rikl.ill. STOR.          inb 335 s.Op     8,-

87192 Lotta Brinck & Lisa Örtengren: Julstök. Pyssel, klappar, mat, bak. 1993 kart 95 s.  4,-

87193 Birger Bark: Våra bästa julklappsrim från A till Ö.  Ill. 1999 kart 96 s.   4,-

87196 Alfred Renyi: Dialoger om matematik.  Illustr. 1973 104 s.Op            4,-

87197 Ole Gripenberg: Tennsoldater. Leksaker,samlarfigurer, ...  Ill. 1973 pb 82 s.     4,-

87198 Ann Grafton: Förnya och förvandla.  Med tyg, färg o form. STOR. 2002 inb 191 s.Op 10,-

87199 Jan Trofast: Jacobus Berzelius. Akedemiska avhandlingar. 1992 kart 95 s.    4,-

87200 Rich Teerlink m.fl.: Mer än en motorcykel. ...Harley Davidson .. 2001 inb 279 s.Op 8,-

87201 Mårten Triewald:  Kort beskrifning om eld- och luftmachin wid Dannemora grufwor.  Fr 1734

  Dedicerad til respective herrar intressenterne utaf .. importanta wård. 1985 pb 104 s.+ pl   8,-

87202 Jens Wahlstedt: Skolplanschernas Sverige. Rikl.ill. STOR. 2001 inb 144 s.Op 9,-

87203 Allan Klynne & Cecilia Klynne: Antika rekordboken.   Illustr. 2003 kart 253 s.    6,-

87204 Nina Yunkers: Goda råd är inte dyra. Tips för hem och hushåll. 1996 kart 239 s.    6,-

87205 Monica Hortell m.fl.: Född i november. Gudasagor,helger,historik. 1995 kart 79 s.      2,-

87206 De lärde i Lund: Några synpunkter på byggande och boende.  Ill. 1970 klb 94 s.       3,-

87213 Birgitta Tryberg: Feng Shui på jobbet. Färg-, form-, klarspråk.  Ill. 2007 kart 239 s. 5,-

87215 Axel Bjurenstedt; Ett gott skratt.   Ill. skämt. 1986 kart 116 s.          3,-

87216 Mats Holm: Svenska folkets bästa ursäkter.   Verkliga fall. 2009 kart 109 s.          3,-

87219 Gerda Bengtsson: Korsstygnsrosor och andra mönster ..   Ill. 1974 hft 79 s.           3,-

87227 Bra Böckers Årsbok 1992.    Rikl.ill.  STOR. 1993 inb 354 s.Op        8,-

88226 Familjens gåtbok. Lätta och svåra för alla åldrar.  STOR. Illustr. 1987 kart 100 s.           4,-

88227 V I Lenin: On the unity of the international communist movement. 1966 inb 347 s.Op   3,-

88228 Vauxhall/ Opel Vectra. Haynes service and repair manual. STOR. Rikl.ill. 2004 kart 300 s.  8,-

88229 Britt och Ingemar Tunander: Köpa möbler på auktion.  Rikl.ill. 1966 hft 115 s.          3,-

231 Dolly Ölander (red): Katalog över den svenska litteraturen i Finland 1926-32.1977 hft 211 s. 4,-

88232 Adolf Noreen: Spridda studier. Populära uppsatser. 1895 hft 212 s.          3,-

88235 E Barrington Haynes: Glass trough the ages.  Rikl.ill. 1966 poc 310 s.         4,-

88236 Sture Hegerfors: Pratbubblan ! En bok om serier.   STOR. Rikl.ill. 1978 hft 144 s.           7,-

88238 Birgitta Johansson & Lars Orrskog: Att bygga ett hållbart samhälle. Ill. 2002 hft 224 s.   4,-

88239 Svenska bokförlaget.Norstedts: Nordisk skolatlas-läroverksupplagan. STOR. 1965 pb 84 s. 5,-

88240 Sällskapet Bokvännerna i Finland: Ähreprijs.  Olika bokartiklar. Ill. 1988 hft 241 s.       5,-

88241 Sällskapet Bokvännerna: Bokvännen 1966. Komplett årg. XXI i 10 häften. Ill.   sft 236 s. 3,-

88251 Skrifter av C G Estlander II: Uppsatser i litteratur och konst 1864-81. 1915 dekklb 562 s.  6,-

88257 Bra Böckers Årsbok 1991.  Rikl.ill.  STOR.   inb 320 s.Op             7,-

88260 Hem och hembygd nr III-1923. Bl.a. Per Brahe,Torhola grotta,Kyrkslätt,Lojo   hft 149 s.  3,-

88263 Finsk tidskrift för vitterhet,vetenskap,konst och politik. Kompl. årg. 1918-8 hft.  441 s.    4,-

88265 Ord och bild. Illustrerad månadsskrift 1894-tredje årg. Utg.:Karl Wåhlin.   dekklb 584 s. 10,-
   Finlands författningssamling  : inbundna kompletta årgångar i bra skick. Med register.


Årg. 1903 bla många förordningar om militäruppbåd,fullst. lotstaxa           hlvfr 6 cm tjock     4,-

Storfurstendömet Finlands författningssamling för år 1912.           pb 250 s.           8,-

 Årg. 1924 bla lagar om fartyg,ekonomiska krisen,förbudslagstiftn.luftfart  hlvfr 1000 s.          4,-

 Årg. 1965 bla pensioner,fiske,sjukvård,sjöfart,skatter,statsfördrag              hlvklb 1626 s.     4,-

 

   Studier i nordisk filologi :    utg.: Svenska litteratursällskapet

 

Nr 64 : Airi Kartano :Dopnamn i Mörskom under 400 år (1500 - 1900 ).1983 Hft 211 s. 5,-  

 Nr 66  : Ann-Marie Ivars:Från Österbotten till Sörmland.Emigration. 1986 hft 267 s.         4,-  

 Nr 74 : Christina Korkman : Tvåspråkighet och skriftlig framställning. Studie av elever.     

                                                                                                                 1995    hft 350 s. 2,-                                                                                                                                                                                                                                   

 Nr 77 : Jan Lindström :Vackert,vackert !Syntaktisk reduplikation.1999 hft 265 s.  3,-
 Nr 79 : Maria Green-Vänttinen : Lyssnaren i fokus. Uppbackningar. 2001 hft 352 s. 3,-
 Nr 81 : Camilla Lindholm : Frågor i praktiken. Läkare-patientsamtal.2003 hft 316 s.  3,-
 Nr 82 : M-C Gullmets-Wik : Backa och backe,glader och glad.Talspråk 2004 hft 247 s. 4,- 


   Historiska och litteraturhistoriska studier :    utg. av SLS        Alla hft         Pris : 4 e / st

Nr 2-1928  bla :Mathilda Rotkirch,Finl.frivilliga i danska kriget 1864   hft 195 s.

nr 3-1927 bla Kökkenmöddingkulturen,Adolf Moberg          hft 273 s.

Nr 4-1928 Bla Carl A Armfelt,Otto Magnus Stackelberg.t 362 s.     

 Hist.o litt.hist. studier 6: bla Haapaniemi krigsskola,liberalismen i Finl. 1930 hft 360 s.   

nr 7 bla G Montgomerys resa i Finl.1860,lantdagsbalen i Borgå 1809 1931 hft 234 s.             

Nr 9-1933 bla : Oskar Fredrik Hultman,Karl XII,häradsbrandstod i Österb.  305 s.     

Nr 10-1934 bla :brev fr. Krimkriget,trevare under krigen, den första Frigga   380 s.     

nr 12-1936 bla Jacob Haartman,kriget 1701-14,kung Fjalar                      hft 336 s.      

Nr 24-1949 bla :biskopsgods i Finland,nyländska studier,Robert Castren t     309 s.          

Nr 25-1949 bla: J E Roos :Reinhold Hausen- en minnesteckning.+ bibliografi.44 s.   285 s.  

Nr 27-28-1952  bla : Danska korstågens hamnar i Finl.,frimuraren FL de la Myle. 663 s.     

Nr 29-1953  bla: Stora ofreden,Yrjö Hirns litter. verksamhet,1902 års uppbåd  237 s.     
Nr 31-32-1956  bla : Claes Flemming,tomter i Borgå,jägarrörelsens tillblivelse  hft 440 s.  

Nr 35-1960: bla G H v Wright,Johannes Alfthan,Nylands dragoner.Arvid David Hummel,Ida Lönnrot  356 s.        

Nr 43 -1968. Bla Fi.sv. kokböcker,vita Finlands journalistik,konst , Edvad Munch o Finland.  350 s.     

Nr 45-1970 Bla Edvard Westermarck och Ål.frågan,Topelius` diktning, Jarl Hemmer 247 s. 

Nr 62-1987  bla Hapenensaari,presshistoria,Runeberg o Topelius 1987        282 s.  

Nr 64 –1989 Bla H Meinander: Aktiva studentförbundet-högerradikal rörelse 1931-45.   342 s.   

Nr 65- 1990: bla Finland i OS 1912, pressfejden 1923-24, Topelius´ dikter.             292 s.

Nr 66-1991 bla :Lojo pedagogi,R R Eklunds förf.skap,H G Porthan    286 s.    

 nr 67 bla Emil Nervander;Edith Södergran,porträtt av Lorentz Creutz 1992 hft 308 s.  

 nr 69-1994 bla prästernas ordnar u. sv. tiden,Sigrid Liljeholm        hft 322 s.     

 Nr 77-2002 bla : Gabriel Israel Hartmans filosofi, elfenbenssnidaren       341 s. 

Nr 78-2003  bla : Elias Lönnrot,bondestudenter,Ulla-Lena Lundberg,Olle Siren    405 s.  

Nr 79-2004  bla : temanr om J L Runeberg – 200 år   395 s.      

Nr 80-2005 bla poeten Nervander,furst Dolgorukij i Idensalmi,Åbo-minnen   196 s.  

Nr 81-årg. 2006 bla : guld vid Ivalo älv,A Mörnes skärgårdspoesi,Z Topelius  229 s.  

Nr 82-årg. 2007 bla : Fredrikorna Bremer o Runeberg,Toini Topelius           208 s.  

Nr 83-2008.Bla kriget 1808-09, Finlands tyskorienterering 1941       279 s.  

Histor. o litt.histor. studier 85: Gammelsvenskby,freden i Fredrikshamn 2010 hft 272 s.       

Hist. o litt.hist. studier 86. Bla E Diktonius tolkningsantologi,J V Snellman 2011 hft 187 s.      

88264 Hist. och litt.historiska studier 69. Bl.a. krigsbrev 1939-40, Åviks glasbruk 1748-1834. 

                                                                                                                  1993 hft 332 s.  4,-