Militaria.
 

För att söka böcker eller författare : Tryck Ctrl och F och fyll i sökfältet  !                

                                                                                             Uppdaterad 09.06.2018

 Var god ange katalognummer vid beställning !

 Beställningar, förfrågningar skickas till antikvariat.gj@aland.net

                              Home                                                                                                                     

                                                                                                                Euro  

   Churchill :

32242 Winston S Churchill : Befrielsens gryning.   Tal fr. 1944.          1945 hft 404 s.      8,-

48227 Winston S Churchill : Det stora kriget (I vrk) i 3 STORA band. Rikl.ill. 1935 hlvfr 1726 s. 28,-

52154 Winston Churchill : Krigskrönika I-II.   1947 pb 510+442 s.   15,-

53158 Winston S Churchill : Krigskrönika. Tal 1939-43.  Ill.                  1945 hft 511 s.        8,-

74162 Winston S Churchill: Blod,svett och tårar. Tal 1938-41.                1941 hft 362 s.       7,-

74163 Winston S Churchill: Slutet av början. Tal under krigsåret 1942.     1943 hlvfr 345 s.    8,-


           Biografier om och av Churchill , se under länken Biografier och minnen


    Olof Enckell :                                                                                                                  

65167 Olof Enckell: Vakt i Öster. Vandringar i Gränskarelen. Ill.          1939 hlvklb 265 s.    9,-

651672 Olof Enckell: Krigaren och bonden. Det krigsskövlade Karelen.Ill. 1940 hft 146 s. 8,-                    

651673 Olof Enckell: Rapport från ödemarken.Frontupplevelser 1941. Ill. 1942 hft 169 s. 8,-

65169 Olof Enckell: Jägarnas historia. Ill.           Ouppskuren.                    1943 hft 266 s.        14,-

         Betr. Olof Enckells skönlitterära verk se länken SKÖNLITTERATUR-finländska författare


   Mannerheim :

     Böcker om och av marskalk Mannerheim , se under länken Biografier och minnen

   

Jan Olof Olsson: Den okände soldaten 1914-18  komplett i fyra delar : Alla rikl.ill.Hela serien  20,-

47126 1914 – Vårens oro.                      1975 hft 211 s.  6,-

47127 1914 – Sarajevo.                          1975 hft 199 s.  6,-

47128 1914-18 Alla de unga lejonen.       1975 hft 197 s.  6,-

47129 1914-18 The Yanks are coming.    1975 hft 201 s.  6,-

-------------------------------------------------------------------

04159 Jan Olof Olsson: De tre från Haparanda. Fr I vrk. Ill.  1967 hft 256 s.  4,-

33175 Jan Olof Olsson : Den okände soldaten 1914-18.   Rikl.ill. 1965 kart 398 s. 8,-

50140 Jan Olof Olsson : Generaler och likställda.  Ill.                      1970 klb 258 s.         6,-

85352 Jan Olof Olsson (Jolo): Någonstans i Sverige.  Ett kap. Åland. Ill. 1974 inb 256 s.Op   6,-


    Finska kriget 1808-09 :

14168 Eirik Hornborg: Svallvågen. Skildringar från 1808 och 09.     1911 hft 280 s.  4,-
17182 Carl Johan Holm:Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808-09.
   Faksimil fr. 1836. Med tillägg och kartor.                   1977 pb 146 s.         10,-
38239 Carl Johan Ljunggren:Skildring av krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-09.
                                                                                                             1903 hft 153 s. 7,-
382392        samma bok i faksimil fr 2006 hft 153 s.  7,-
48250 Eirik Hornborg: När riket sprängdes.Fälttågen i Finland o Västerbotten 1808-09. 1955 hft 285 s. 8,-
61160 Hugo Schulman: Striden om Finland 1808-09. Rikl.ill. Utan pärm.  1909  u p 447 s.  10,-

611602         samma bok i bra skick  ;  dekorationsklotband                                              20,-
61324 Reinh. Hausen:Bref och uppteckningar från kriget i Finland 1808-09. 1916 hft 219 s. 9,-
67127 Tom Gullberg m.fl.:Finskt krig-svenskt arv. Fr. 1808-09.  Ill.    2008 kart 151 s.         8,-

72170 Joh. Rich.Danielson:Finska kriget och Finlands krigare 1808-09. Ill. 1897 hlvfr 797 s. 35,-

84205 Bertil Nelsson: Duncker och Savolaxbrigaden.    Ill. 2000 inb 268 s.Op        7,-
84206 Joachim Adolf Cleve: Dagbok hållen i Borgå under kriget med Ryssland 1808.
                                                                                                  1981 hft 35 s.    5,-
84364 Martin Hårdstedt & G Backman (red):Krig kring Kvarken. 1808-09.      1999 kart 375 s.   14,-
86165 L G von Bonsdorff: Den ryska pacifiseringen i Finland 1808-09. 1929 hft 448 s. 10,-
88195 Carl Magnus Schybergson: Från Tilsit till Sveaborgs kapitulation. 1929 pb 175 s. 6,-
88196 Eirik Hornborg: Finska kriget 1808-09. 1908 hft 76 s.                 3,-

   Finska inbördeskriget , frihetskriget 1918 , jägarrörelsen:


25275 P-O Ekman:Dragon 29.Nylands dragonregemente i Tavastland 1918.Ill. 1985 hft 160 s. 6,-
30147 H Hjalmarson : Mina krigsminnen från Finland.  Ill. Exl.Nött rygg.           1919 hlvfr 349 s.    14,-

40237 Erik Jernström (utg): Jägarna i världskriget. STOR o rikl.ill. historik.1933 hlvfr 180 s. 24,-

61154 Heikki Ylikangas: Vägen till Tammerfors.  Rikl.ill.            1995 inb 502 s.Op   15,-

62192 Hannu Soikkanen: Dokument från finska inbördeskriget.  Ill.   1980 inb 323 s.Op  12,-

621962 von der Goltz: Toimintani Suomessa ja Baltianmaissa. Kuvitettu. 1920 sid 432 s.   8,-

621963 Rudiger von der Goltz: Meine Sendung in Finnland und im Baltikum. 1920 pb 312 s. 6,-

64333 Anna Bondestam: Åland vintern 1918. Inbördeskriget på Åland Ill. 1972 hft 228 s. 25,-

68200 Timo Malmi-Ari Järvelä:Slaget om Tammerfors.Ögonvittnesskildr. 2009 inb 256 s.Op 13,-   

70159 Konrad Westlin: Drömmen om frihet. Hågkomster 1914-18. Ill. 1991 inb 136 s.Op  10,-

76206 Hannes Ignatius m.fl.:Finlands frihetskrig år 1918 I-VI. Illustr.+ kartor.

                                                                             1921 dekklb 2980 s. 50,-


81164 Helsingfors intagning 12-4-1918. Rikl.ill. Finsk-,svenskspråkig. 1938 hft 208 s. 20,-


84208 Torsten Helsingius: Pellingekåren. Illustr. 1918 hft 272 s.          25,-
86167 J O Hannula:Frihetskriget i Finland år 1918. Föruts.,utbrott,förlopp. Ill. 1936 klb 442 s. 15,-
    
88190 Robert Alftan: Glömda kapitel.  Tammerfors 1918. Dokumentär. Ill.  u å  hft 112 s.B 4,-
88191 Will Burman: Kampdagar i Tavastland.   Illustr. 1919 hft 120 s.            18,-
88192 När Finlands öde avgjordes. Skildringar från frihetskriget. Ill.  1927 hft 153 s.      7,-
88193 K A Wegelius: Vapenbröderna I - II i ett band. Illustr. 1925 hlvfr 197+170 s.+ kartor 15,-
88194 Stig Jägerskiöld :Gustaf Mannerheim 1918.Bla inbördeskriget. Ill. 1967 Hft 411 s.      7 ,-
   

   Finska vinter- och fortsättningskriget , Lapplandskriget - 1939-45

08131 G A Gripenberg: En beskickningschefs minnen. Om Finl. o kriget. 1959 hft 258 s.   5,-

08132        do          : London-Vatikannen-Stockholm.Finl. o forts.kriget.1960 klb 297 s. 6,-

1099 Mika Waltari: Nej vi kommer aldrig att dö. Om vinterkriget.   1940 hft 199 s.  18,-

16151 Dora Ahlqvist-Elsa Björkman: Vi var också med. Barnen i finska kriget. 1940 hft 164 s. 9,-

18184 Hannula & Fagerström:Finlands kamp för hem,tro o fosterland 1939-40.Ill.1940 pb 144 s.14,-

18140 Åke Finnpers :Grupp Polstjärnan 1940.  Med kartor.    1995 hft 238 s. 12,-

18141 Åke Finnpers:Grupp Polstjärnan åter i österled.Sommaren 1941.1995 hft 263 s. 13,-

21275 Finland i krig. 1939-40. Kronologiskt bildverk. STOR.    1940 hlvfr 200 s.    14,-

21276 Gunnar Johansson: Vi ville inte dö.Prisbelönad vinterkrigsskildr.1940 hft 254 s. 8,-

21277  Gunnar Johansson:Soldater.  Frontbrev o nekrolog. Postumt utg.1942 hlvklb 212 s. 9,-
                 Med dedikation fr. ena utgivaren: P.O. (Barck)
22266 Front-tidningen NÄS-VISHET. Utg. u kriget 1939-40. 7 nummer. 1940 hft 196 s.  8,-

24238 Dag Hemdal: Reservfänrik.                                         1941 hft 223 s.  7,-
242382 Dag Hemdal: Eldledare.  Fr. Karelen o Hangö u. forts.kriget.  1941 hft 212 s. 7,-  

26211 Hj Siilasvuo : Striderna i Suomussalmi. Med bilder o kartor.      1940 hft 204 s.  9,-

262112 Hj Siilasvuo: Kampen i Kuhmo 1939-40. Med bilder o kartor. 1944 hft 232 s.   10,-

262113 Hj Siilasvuo:Striderna i Suomussalmi/ Kampen i Kuhmo.  Ill. 1999 kart 346 s. 12,-

26212 Viljo Saraja: Det friköpta landet.  Prisbelönad vinterkrigsskildring.  1940 klb 138 s. 6,-

26225 Finska arméns tidskrift:Nordens väktare.Sverige-Finland-album.STOR.1941 hft 304 s. 18,-

26384 C O Frietsch: Finlands ödesår 1939-43.  En del om Åland.  1945 hft 536 s.  12,-

27194 Erik Andrén: Var är din broder.    Skakande dokument.   Ill.  1984 hft 138 s.  8,-

28161 Arvi Korhonen : Barbarossaplanen och Finland.     Ill.          1963 hft 331 s. 12,-

29254 Waldemar Erfurth: Förbindelseofficer vid Finlands armé 1941-44. 1951 hft 209 s. 8,-

3111 Pentti Haanpää : Nio mans stövlar.     Fr. kriget 1941-44.  1976 hft 128 s.         4,-

33164 M Sinerma: Adolf Ehrnrooth-generalen-riddaren-människan. Ill. 1983 hft 456 s. 17,-

52153 Adolf Ehrnrooth : Generalens testamente.  1994 inb 180 s.Op     10,-

34173 Rolf Tiivola: Vi offrade livet. Stupade frontmäns brev. Numr.ex.  1943 hlvfr 172 s. 10,-

37255 Mika Waltari: I sovjetspionagets skugga. Ill.  1942 pb 232 s.            17,-
37257 Y A Järvinen: Finsk och rysk taktik under vinterkriget. Ill.+ kartor. 1949 hft 269 s.  12,-
372572 Y A Järvinen: Kriget fortsätter. Taktik 1941-44. Ill.+kartor.  1951 hft 419 s.  15,-

37268 Väinö Linna : Okänd soldat.Den kända krigsskildr.Filmad.1955 hft 447 s.  7,-

39192 Henrik Ekberg : Ett land i kamp.  Krigen 1939-45. Ill. 2000 hft 71 s.  4,-

40252 Yrjö Soini : Dömda – för vad ? Krigsansvarighetsfrågan 1944-49. 1956 hft 330 s. 8,-

42205 Sigfrid Törnqvist & Håkan Holmberg: Ersättning av förluster under kriget.  1942 hft 296 s.  7,-

42212 T T Kaila: Kriget i Lappland.  Med bilder o kartor.        1950 hft 287 s.  14,-

45178 Tor Högnäs : Korsfararna.  IR 61:s öden.                            1984 inb 187 s.Op    12,-

46167 Onttoni Mihkali: Som frontofficer i Suomussalmi.    1940 hft 158 s.    7,-

46169 President Paasikivis minnen 1939-40.   Bla Moskvaförhandl. Ill. 1958 klb 213 s.   7,-

48338  Gunvor Javén: Lev väl , flickebarn.                       1983 hft 152 s.  6,-

              Brevväxling med Per-Ole Johansson.om kriget


49218 Ragnar Ölander : Krig och censur. Journalist minns krigsåren.  1958 hft 172 s.  6,-
49220 C Leonard Lundin: Finland och andra världskriget. Med förstreckn.  1958 hft 549 s. 10,-
492202 C Leonard Lundin:Finland in the second world war.     1957 klb 303 s.  7,-

49225 Finska självst.förb.:Finland från krig till krig 1939-1940-41-42.STOR. Ill. 1942 hft 96 s. 8,-

50131 Elisabeth & Torgeir Dahl: På nattens fötter. Fältpost 1940-42 .Ill. 1991 hft 248 s. 8,-

50139 Hugo Österman : Frihet och försvar. Kvart sekel ur mitt liv.   1967 inb 221 s.         7,-
50144 Per G Andreen: Finland i brännpunkten. Mars 1940-juni 1941. Ill.  1980 inb 432 s.Op  12,-

52162 Olavi Paavolainen : Finlandia i moll.  Dagboksblad 1941-44.  Ill. 1947 hft 350 s.   13,-

52167 Finland under korsfanan.         STORT bildalbum.                1942 hft 80 s.              8,-

53161 Lotta Svärd 1939-40. Bilder o skildr. fr. Finlands vinterkrig. Ill.   1941 hft 283 s.          15,- 

53164 Erik Ågren: Sårad. Roman från fortsättningskriget.       1973 hft 136 s.   4,-

531642 Erik Ågren:Sårad- Haavoittunut.Varannan sida svensk,varannan finsk. 2001 inb 259 s.Op 7,-

53168 Juho Niukkanen: Försvarsminister under vinterkriget.  Ill.    1951 hft 258 s.   8,-

54186 Tuomo Polvinen :Finland i stormaktspolitiken 1941-44.Bakgrund. 1969 hft 282 s.   6,-

54192 B G Geijer:Vinterkrigets Taipale. Det sega försvaret. Med bilder o kartor. 1955 hft 324 s. 12,-

55184 Teuvo Alava y.m.:Rukiver! Suom. sotavangit Neuvostoliitossa. Kuv.  2002 kart 477 s. 16,-

                                                                               Matrikkelein.

56201 J K Paasikivi: Moskva och Finland.  Vinterkrigets historia.  Ill. 1958 pb 213 s.   7,-

56207 Airi o Rafael Koskimies: Finlands lotta. I ord o bild.  1964 klb 365 s.       14,-

56208 Eeva Kilpi: Vinterkrigets tid. Barndomsminnen.  1990 klb 189 s.         7,-

56212 K L Oesch: Finlands öde avgöres på Näset år 1944. Med kartor. 1957 pb 248 s. 12,-

56213 L-E Bergsten: Kriget väcker Finland. Vid fronten o hemma 1939-40. 1940 hft 111 s.   5,-

56254 Håkan Mörne: Ärans vinter.   Finlands vinterkrig. Med karta. 1940 hft 284 s.         7,-

58160 Ö Tigerstedt & R Winter: Finland-landet som kämpade.Ill. STOR. 1940 hft 96 s. 8,-

58165 Jarl Gallén:Tionde regementet. Karhula-Sommee-Viborgska viken.Ill.1940 klb 283 s.10,-

58171 Finlands blå-vita bok II. Sovjets inställn. till Finl. efter Moskvafrden. 1941 hft 130 s. 5,-

581712 Finlands blå-vita bok.Utveckl. av relationerna ... hösten 1939.  1940 hft 121 s.+kartor 5,-

581713 Documents concerning Finnish-Soviet relations ... 1939.  1940 hft 114 s.+ maps 5,-

581714 Documents sur les relations Finno-Soviétiques ...l´Automne 1939. 1940 hft 122 s. 5,-


63175 WM Carlgren:Mellan Hitler och Stalin. Samverkan  Finl. o Sverige.1981 hft 102 s.          5,-

63181 Henrik Meinander: Finland 1944. Krig,samhälle,känslolandskap. Ill.  2009 klb 428 s.        14,-

64197 Leo Wikman: Liten kugge i stort spel-en stabsofficer berättar.Ill.       1992 hft 91 s.      6,-

64201 Harald Öhqvist: Vinterkriget 1939-40 ur min synvinkel. Med kartor.   1949 hft 391 s.   18,-


64205 Hugo Valpas – L H von Willebrand: Finska flygare i strid.  Ill. Ngt nött.1942 hft 213 s. 14,- 

65154 Laurin Zilliacus: Ett folk en front. Finl. före o under vinterkriget. 1941 hft 331 s.   9,-  

651662 Väinö Tanner: Finlands väg 1939-40. Minnen o dagboksanteckningar. 1950 hft 389 s. 12,-

65166 Väinö Tanner: Vägen till fred 1943-44.  1952 hft 293 s.       12,-

66184 Raimo Seppälä:Brödrahjälp.Krigsinvalidernas brödraförb. 1940-90.1990 inb 400 s.Op 14,-

66185 Ragnar Em. Naess: Marschen till Märkäjärvi.     1940 hft 266 s.          9,-

66186 Wipert von Blucher:Ödesdigra år.Diplomatminnen fr. Finl. 1935-44.1950 hft 456 s. 12,-

67117 Robert Edwards: Finska vinterkriget.  Ill.                                   2006 inb 322 s.Op       12,-

67118 Ruth Eriksson: Jorden runt med ”Alarik”. Sjuktåg u forts.kriget. Ill. 1988 hft 90 s.           3,-

67119 Orvar Nilsson: När Finlands sak blev min. Sv. frivilligkåren.  Ill.      2002 inb 304 s.       12,-

67123 Harry Järv (red): Finland 1939-45. Debatten i Vasabladet.  Ill.   1989 plysch 421 s.      25,-

68184 Estrid Ott: Med Finlands lottor i fält.  Ill.              1940 hft 173 s.             7,-

68189 Hilding Nyström:Soldater 1942. Hårt mot hårt i Schemenski. 1988 inb 231 s.Op 12,-                                                                                                                                        

69157 Inga Forssell: I ungdomens vår och krigets dagar. Ill. Förf. ded. 2002 hft 78 s.  5,-

69159 Soldatbrev från Finlands krig 1939-40.Utg,:Signe o Barbro Mörne. 1940 hft 250 s. 7,-

69160 Thede Palm: Vägen till vapenvila. Vapenstilleståndsförhandl. 1944. 1972 hft 135 s. 7,-

69163 Från finskryska vinterkriget:Finska kadetters krigsminnen 1939-40. 1941 hft 144 s. 8,-

69164 Eero Kuussaari & V Niitemaa: Finlands krig 1941-45.  Ill.   1949 hft 232 s.+kartor  13,-

69165 Ekonomföreningen Niord: Fallna för fosterlandet.  Ill.   1941 hft 72 s.             8,-

69167 Vi stod redo. Bildverk om skyddkårsorganisationen 1917-44. 1967 inb 381 s.Op 24,-

70161 Göran Stjernschantz:Södra Finlands krigsveterandistrikt 1967-97. Ill. 1997 hft 104 s.   5,-

70166 Laurin Zilliacus: Finlands folk under hammarslagen.             1941 hft 331 s.         12,-

70168 Åke Sourander: Österbottnisk bataljon. I/JR 9 under vinterkriget. Ill. 1943 hft 186 s. 10,-

701702 Jorma Sarvanto: Stridsflygare under Karelens himmel. Rikl.ill.  1941 hft 170 s.   25,-                                                                                                                                   

71142 Nicolas von Schmidt-Laussitz red) :Fronten närmast Stockholm.

                                        Svenska Hangöveteraner berättar. Ill.    2003 kart 336 s. 12,-

71143 Per G Andreen: Finland i brännpunkten mars 1940-juni 1941. Ill. 1980 inb 432 s.    9,-

71146 Maksym  Kolomyjec: Pansar i Vinterkriget 1939-40. Rikl.ill. 2008 kart 224 s.       15,-

71149 Nicolas von Schmidt-Laussitz & Klaus-Jurgen von Schmidt-Laussitz: För Finlands frihet.      Svenska frivilligkåren 1939-40.      Rikl.ill.                            2008 inb 185 s.Op        15,-

72179 Ebba Ahlbäck m.fl.: Pargasbarn i krig och fred.  Ill.               2004 hft 131 s.      6,-

73172 Lars Stenström: Krigsvägar.  Finlandssvenska truppförband 1939-44.  1995 inb 280 s.Op      15,-

73174 Ekonomiska samfundet i Finland: Vårt näringsliv och kriget.                1944 hft 230 s.            9,-

73175 Eero Sotanuotio: Nordens hjältar. Diktsamling om Finl. vinterkrig.        1942 hft 72 s.              4,-

74180 Kai Söderhjelm: Vinterkrig.  Dikter ill. av Sune Nordgren.                  1978 hft 44 s.         2,-

74181 E R Gummerus-Sten Söderberg:Finland.Vad det är-vad det kämpar för.1940 hft 200 s.   10,-

75166 Inga Forssell: Lolan Wasström och Lotta Svärds första tider. Ill.    2005 hft 142 s.            7,-

75167 Lasse Heikkilä: Balladen om Ihantala. Tolkn.:Benedict Zilliacus.         2000 hft 44 s.          3,-   

75173 Göran Stjernschantz: Krigsveteraner i närbild.                             u å   hft 94 s.                 5,-

76199 Hilding Nyström: Rekryter 1941. Från Österbotten till Svir. Ill. 1985 inb 215 s.Op  12,-

76201 Sten Selander: Finsk front.                                    1940 hft 126 s.           6,-

76202 Paavo Rintala: Soldaternas röster.  Om offensiven på Näset. 1967 hft 338 s. 12,-

76203 Allan Sandström: Vinterkriget.    Ill.                           1989 inb 175 s.          8,-                                                                                                                                                       77184 Illo von Walzel: Möte i Lappo.   Ill.: K-G Hedberg.        1941 hft 116 s.           8,-     

79125 Hilding Nyström: Rekryter 1941. Fr. fortsättn.kriget i nytryck. Ill.  2009 inb 213 s.Op      12,-

79126 Maksym Kolomyjec: Pansar i vinterkriget 1939-40. Rikl.ill.            2006 hft 124 s.            6,-

80199 Kalervo Reponen: Vid Summa och Viborgska viken. 1940 hft 144 s.   9,-

80202 W E Tuompo(red):Ära–fädernesland. Vinterkriget 1939-40.  STOR.

                                                                           1942 pb 411 s.+kartor 15,-


80203 Marja Taussi Sjöberg:Martta och Eero. Finsk familj. Ill.1999 inb 237 s.Op 8,-

80204 Fallna för Finland. Minnesskrift över i vinterkriget 1939-40 fallna svenska 

     krigare från Nyland, Åboland och det inre Finland. STOR. Med foton.

        Numrerad upplaga med övre guldsnitt.   1942 helfr 449 s.       25,-     

80207 Pelle Lindholm(red): Hangö belägras. Fr. sommar-höst -41. Ill. 1942 pb 159 s. 15,-

81167 Carl-Adam Nycop: Finland den 13 mars. Ett reportage. 1940 hft 94 s. 6,-

81168 A Molnár: Vi låg framför Hangö.                                1942 hft 193 s. 16,-

81169 Jarl Gallén: Tre bataljoner. IR 13 på karelska näset 1944. Ill. 1950 hft 373 s. 15,-

81171 E Koponen & E Viitanen: Viborgs sista dagar. Ill.            1940 hft 164 s. 10,-

81172 G O Rosenqvist (red): Från hårda år. Finland 1939-44. Ill. 1946 hft 224 s. 9,-

82180 Jukka L Mäkelä: OsKus fjärrpatruller. 1969 hft 207 s.          8,-

82181 Ragnar Naess: Marschen till Märkäjärvi. Sv. frivillig minns. Ill. 2007 kart 224 s. 13,-

82183 Eino Kuussari & Vilho Niitemaa: Finlands krig 1941-45.  Ill.+kartor. 1949 hft 232 s. 11,-

82184 Hilding Nyström: Krigare 1944. Finland i fortsättningskriget. Rikl.ill.2009 inb 256 s.Op 12,-

82185 Erik Kråkström & Torsten Nygård: Korsu-skisser 1939-44.  Rikl.ill. 2000 hft 80 s.  8,-

82187 Näsvishet 1940-70. 30 år efteråt.   Ill.  1970 sft 22 s.            4,-


83152 Elsa Westerholm:I sorgens och saknadens tid. Krigsänkor ber. 2002 inb 312 s.Op   9,-
83154 Eric Björklund: Bataljon Sederholm. Karelens evakuering 1940. Ill. 2010 inb 184 s.Op 8,-
83155 Erik Appel: När allt gick fel. Viborgs fall 1944.  Ill. 2007 inb 194 s.Op     12,-
83156 Veikko Erkkilä: Det nedtystade kriget. Sovj. partisaner  ... Ill. 2001 inb 218 s.Op 10,-

83158 Thure Malmberg: Borgånejden i krig och kris. Krigsveteraner berätt.2005 kart 242 s. 12,-

84214 Krigsskildringar från mark- och luftkriget 1939-40. 1941 hft 136 s.                 7,-
84215 Torsten Nygård: Antecknat. Aunusnäset 1941-44, ill. av förf.STOR. 1985 inb 221 s.Op 18,-
85211 K O Wallenius: Tjugofyran. IR 24:s historia 1941-44. Rikl.ill. 1974 inb 380 s.Op  24,-
85212 JÄR PSTO 1941-44. Till 40-årsminnet av "Jontas gäng". Ill. 1984 sft 128 s.          7,-

86172 Paavo Rintala: Och denna stund finns ej mer i morgon.  Ill.  1967 inb 268 s.Op  12,-

87121 Förb. Svenska  Finl.frivilliga: Svenska frivilliga i Finland 1939-44. 1989 inb 517 s. 18,-
87122 Ulf Johansson (red): Glöm oss inte. Esbo-Grankulla krigsveteraner.2007 kart 286 s. 15,-
87123 Tapani Rossi: Räddade till livet.Svensk hjälp för Finlands barn 1939-49. u å kart 220 s. 8,-
87124 Tomy Karlsson: Krigszon Hangöudd 1939-45.  Rikl.ill.  STOR. 2011 kart 330 s. 20,-
87125 Försvarshögskolan: Porkala- I händelsernas centrum. Rikl.ill. STOR.2008 kart 192 s. 15,-
87126 Hildng Nyström: Frontmän 1943. Frontdagbok. Rikl.ill. 2009 inb 227 s.Op       12,- 
87127 Kurt West: Från liten pojk´ till grånad veteran. Minnen av IR 61. 2006 kart 284 s.    8,-
87128 Immonen-Siikarla-Westerlund-Voipio: 17.e divisionen.   STOR. 1999 kart 273 s.  22,-
87129 Tyyne Martikainen: Skräck och förtvivlan i finska Lappland.   Ill. 2002 hft 200 s.      9,-
87131 Erik Appel: Med döden i hälarna. Högkvarterets fjärrpatruller 1939-45.2005 kart 207 s. 9,-

88197 Finland kämpar. Bildverk om Finlands krig 1941 hft 1 - 4.   STORA.   hft 240 s.     18,-
88198 Filip Rytterås: Frivillig soldat. Svenska frivilligkompaniet i Finland.  1984 hft 172 s. 7,-
88199 Hilding Nyström: Frontmän 1943. Vår styrka kan ej brytas. Ill. 1990 inb 231 s.Op 12,-
88200 Ödemarkskämpar. Berättelser från Repola-Rukajärvi-avsnittet. 1942 hft 149 s.    8,-
88201 Hans Fors :Frihetsvägar för tryggat hem o land. Kronoby 1918: 1939-40: 1941-45.
                                                                                                   1991 skb 479 s.       22,-
88202 Jukka L Mäkelä: Strider i fjärrkarelen. Oskus fjärrpatruller/ Rök över Aunus.
                                                                                             2003 kart 361 s.            14,-

                                                                                                                                                     

  Övrig finländsk militärhistoria :

12119 Leo Franck: Dragon på äventyr.   Ill. minnen. Med förf. ded.  1949 hft 152 s.    7,-
24265 B Estlander-K Ekman:Från hav och hov.Am.Oscar von Kraemers liv.Ill.1931 Hlvfr 386 s.10,-
24236 Leo Franck: Första kadettkursen.  Ill. minnen. Med förf. ded. 1945 hft 132 s.   8,-

30164 Marta Hirn : Sveaborg genom två sekler.  Bildurval med text.    STOR. 1948 pb 128 s. 23,-
34157 C-B J Petander:Kungliga Österbottens infanteriregementets  chefer 1629-1809 /
          Österbottniskt fotfolk 1625-1629 / Uniform och utrustning 1655-1809. Ill. 1966 hft 276 s. 8,-

36255 R-E Klockars:3:e Wasa finska skarpskyttebataljon 1881-1902.Ill.  1981 hft 235 s.   5,-

37259 Stadgar för föreningen ”Lotta Svärd” samt anvisning         1925 sft 32 s.       5,-

37261 Skyddskårerna i Åboland o Åbolands Lotta Svärd 1918-28.Ill.STOR.1928 hft 146 s.16,-   

38235 Lotta Svärd-publikation: Sanitetslottans lärobok.  Ill.    1930 pb 197 s.   5,- 

39189 Carl Enckell : Finska kadettkåren 1887-1903.   Ill.   1990 klb 242 s.  7,-                                                                                            

41207 J O Hannula:Hakkapeliter och karoliner.1631-1918.Ill.Förstr.1941 hft 264 s.   12,-
41212 Harald Wide : Mobiliseringsplanen.   En spionligas stora kupp.1934 hft 247 s.    4,-
45174 G A Gripenberg : Finska kadettkåren o dess kamratskap. Ill.   1912 klb 437 s. 12,-
46163 R Dillström m.fl. : Torpedbåten S2:s minne.   Ill. 1925 klb 174 s.                       25,-
48241 Oskar Himiläinen : Främmande fosterland-en ingermanländares öden.Ill. 1987 hft 151 s.  5,-

51210 Olle Siren & Erik Lindh : Degerby Rusthåll & Degerby Gille. Ill.  2000 hft 121 s.          8,-

51211 C-B J Petander:Kungl. Österbottens regemente under Gustaf III:s tid. 1975 hft 279 s.   8,-

512112 C-B J Petander:Kungliga Österbottens regemente under Karl XII:s tid. 1971 hft 234 s. 7,-


52161 Örnulf Tigerstedt : Statspolisen slår till. Sovjetspionage  1919-39. Ill. 1942 hlvklb 329 s. 13,-   
57184 Eirik Hornborg:Karolinen Armfelt o kampen om Finland ..Förf. ded.  Ill.1953 hft 333 s. 10,-

58155 Robert Alftan: Våra gossar på Cypern.  Om FN-uppdrag. 1974 hft 185 s.        4,-

58174 Årsbok för Finlands flotta 1924:Nils Ehrenschiölds minne 1674-1924.
      Red.: R Dillström.  Illustr. Ex libris:Lasse Heideman.               1924 hft 272 s.   24,-
59104 P Bruun (red): Vardagsslit och sjuårskrig.Upplevt av.Carl Johan Aminoff.1994 kart 446 s. 20,-


60163 Tito Colliander:Den femte juli.J Z Duncker o Savolaxbrigaden.  Ill. 1943 hlvklb 271 s.8,-

68201 A W Rancken: Sveaborg. Dess tillkomst och öden.  Ill.       1933 hft 166 s.  18,-
69173 G A Lysholm:Fänrik Malmgrens minnen fr. fälttåget i Finland 1788-90.1964 hft 130 s.  6,-

70157 G A Gripenberg:Lifgardets 3 finska skarpskyttebataljon 1812-1905. Ill.1905 hlvklb 273 s. 14,-

71151 Torsten Ekman: Finska gardet 1812-1905.  Rikl.ill. historik.      2006 inb 443 s.Op   14,-      

72172 Öfverstelöjtn. Seyn:Värnplikten i Finland jämf. med allm. … i Ryssl. 1899 hft 72 s.  8,-

72173 Yrjö Koskinen:Klubbe-kriget  samt Finlands sociala tillstånd 

             under sextonde århundradet.                                             1864 klb 314 s. 15,-

73157 Carl v Bonsdorff: Opinioner och stämningar i Finland 1808-14.            1918 hft 240 s.          7,-

73160 Börje Enberg:Till flydda tider … Utg:Caris Compagnie,NylBrs Gille    1986 sft 74 s.             5,-

74175 Erik Lindh:Kongliga Björneborgs regemente.Om Satakunda knektar.    1928 hft 344 s.     12,-

74177 N Karl Grotenfelt:Anteckningar om indelta dragoner i Öst.Finl.1644-1721. 1940 htf 134 s. 7,-

74182 Oscar Nikula: Svenska skärgårdsflottan 1756-1791. Ill. Med personreg.   1933 hft 367 s.   30,-
75164 Christoffer H Ericsson:Sommarlek. Porkala-Barösund 1789.          2000 hft 164 s.              7,-
76207 Yrjö Koskinen: Klubbe-kriget.Finlands tillstånd vid 1600-talets slut. 1864 pb 161 s. 25,-

78200 Börje Gunnarson:Två journaler förda på skärgårdsflottan 1790   1973 pb 71 s.    8,-

78203 Oskar von Schoultz:Kriget och klasskampen. Några artiklar.     1924 hlvfr 86 s.B    5,-

81158 Reino Aaltonen: Hangö fästning. Rikl.ill. 1971 inb 209 s.Op    10,-

81159 Den finska militären. Foto: Frans Engström. STOR. 

                                             1902 klb 41 s. text + 70 bildplanscher 45,-


81161 W Appelgren: Skyddskåristens minnesbok n:o 2- 1924. 1924 sft 48 s. 5,-

81162 Nylands södra skyddkårsdistrikt- Nylands södra Lotta Svärd-distrikt: Skyddskårister och lottor i svenska Nyland 1918-1944. Rikl.ill. STOR. 1944 hft 397 s. 35,-

82174 Eino Lyytinen: Finland in Brittish politics in the first world war. 1980 hft 290 s.  8,-

82176 Stig Jägerskiöld: Svensksund. Gustaf III:s krig och skärgårdsflottan. STOR.

                                                                                     1990 inb 159 s.Op  12,-

82177 R Dillström m.fl.: Torpedbåten S 2:s minne.  Illustr.    1925 hft 174 s.        22,-

83160 Kustjägarna i tiden. Kustjägarna 1997-2015.  Rikl.ill. STOR. 2015 kart 215 s. 14,-
83161 Petra & Pertti Hakala (utg): C H Jägerhorn: I fält för Gustaf III. 2004 kart 262 s. 15,-
                Beskrivning över kampanjen i Savolax 1788-90.  Rikl.illustr.
85206 Kaarlo Wirilander: Officerskåren i Finland under 1700-talet. 1964 hft 311 s.             8,-
86177 Hugo Schulman: Minnen från fälttåget i Turkiet åren 1877-1878. 1955 hft 174 s.     6,-

87117 Heikki Ylikangas: Klubbekriget.  Det blodiga bondekriget 1596-97. 1999 inb 421 s.Op 12,-
87118 Staffan Bruun & Hans Paul: Evig soldat.Frontreportage i 400 år.STOR.2007 kart 173 s. 10,-


        Åländsk militärhistoria , se under länken ALANDICA-åländska böcker


   Svensk militärhistoria :

02102 Karl Gunnarson: Friska tag för Sverige. Om beredskapstiden. 1942 hft 336 s.     6,-

0695 Bertil Köhler:Ryttare vid floden. Nordsvenskt dragonregemente.  1960 hft 247 s.  4,-

25277 Aktuellt och historiskt.Meddel. fr. försvarstabens krigshist. avd. 1961 hft 160 s. 3,- 

28149 Mats Rehnberg:Vad skall vi göra med de blanka gevär. Soldaters liv.Ill.1967 hft 316 s. 7,-

35128  Jan Linder:Andra världskriget och Sverige. Historia o myter. Ill. 2002 hft 224 s.  6,-

35142 K W Gullers & C-A Nycop:Då. Våra beredskapsår 1939-45.  Rikl.ill. 1979 pb 100 s. 4,-


42199 Ragnar Linder:Det var Bohus bataljon. Försvar i väst-Sverige -39-45.1948 pb 317 s. 7,-

38220 Carl von Born: Ljusblå minnen.Minnet av Kungl. Livgardet.  Ill. 1937 klb 245 s.   5,-

45183 Åberg & Edvardsson : Dom hade inget val. Västkustfiskarna 1939-45. Ill.1986 pb 250 s.  8,-         

46158 A Hellberg & A Jörle : Ubåt 137.  10 dagar som skakade Sverige.Ill. 1984 kart 307 s.   8,-

46175 Axel Kerfve : Svenska hjältar i boerkriget. Ill.: E Torsslow.  1900 dekklb 630 s.           12,-

46176    -  ”  -         : Svenska hjältar med de wet. Fr. boerkriget.  Ill. 1901 dekklb 744 s.       14,-

47133 Armemuseum : Meddelande 57 – årsbok 1997. Bla Finlands frihetsmedaljer.  Ill. 1997 kart 240 s.  7,-

49213 Bengt Abrahamsson:Anpassning och avgångsbenägenhet bland militärt befäl.1965 hft 341 s.4,-

49217 Evertz Arnesen:Skall ske , sergeant ! Kronobergs regemente 1940.1973 inb 308 s.Op   5,-

49222 Meddel. fr. Militärhistr.avd. vid kungl. militärhögsk:Aktuellt och historiskt.Ill.1964 hft 168 s.3,-

51209 Bo Ancker :Vaktparaden kommer ! Fr  Gustav Vasa till nutid. Ill.1970 inb 112 s.Op      5,-

54191 Till allmänheten i försvarsfrågan af Broder svensk.    1882 pb 90 s.          12,-

55179 Bo Knarrström &S Larsson: Hans majestäts friskyttar av Danmark. 2008 kart 310 s.  24,-

               Om Skånska kriget 1675-79. Med förteckn. över ödelagda hemman.Ill.

60164 Krigsseglare (under II världskriget). Inl:Göran Persson.  Ill.  1997 inb 104 s.         7,-

61156 K Arne Blom & Jan Moen: Slagfält i Skåneland. Rikl.ill.        1986 kart 192 s.       7,-

62197 Svenska försvarsväsendets RULLA 1970.                                  klb 849 s.         15,-            

63145 Lars Ericson&Hårdstedt&Iko m.fl.Svenska slagfält. 54 slag beskr.Ill.  2003 kart 455 s. 16,-

63170 Bosse Schön: Svenskarna som stred för Hitler.  Ill.                    1999 inb 396 s.Op      12,-

63173 Sune Andersson: Anfall mot Sverige.   Hemliga planer.              1987 inb 269 s.Op        7,-

63178 Alf Åberg:Svenskarna under stjärnbaneret.Fr. amerik. inbördeskriget. 1994 inb 251 s.Op 7,-

63179 Bo Kjellander (red): Pansartrupperna 1942-92.50-års rikl.ill. historik. 1992 inb 478 s.Op 13,-

63187 Holger Axel Andersson:Attentatet i Pålsjö skog. Sabotörer u kriget.1998 inb 315 s.Op     8,-

63189 Tomas Bresky: Kodnamn:Mikael. Spionen Enbom o kalla kriget.   2008 inb 269 s.Op       7,-

63198 Leif Högberg:Spåret av ett försvar.Skånes försv. u 2 krig o kalla kriget.2010 inb 398 s.Op 24,-

65163 Bertil Lagvall: Flottans neutralitetsvakt 1939-45. Med bilagor.   1967 hft 184 s.  7,-

66199 Lars Gyllenhaal & L Westberg: Svenskar i krig 1914-45.  Ill. 2006 hft 407 s.  7,-

67115 Peter Englund (red): Minnet av Poltava. Fr. Karl XII:s ryska krig. 1998 inb 311 s.Op   8,-

67116 Sune Persson: ”Vi åker till Sverige”. De vita bussarna 1945.  Ill.   u å   inb 544 s.Op 14,-   

68202 Nicolas von Schmidt-Laussitz:Svenskarna vid Janeba. Friv.komp.1942-44.2007 kart 187 s. 9,-

69174 Gunnar Unger:Sjömaktens inflytande på Sveriges historia III:1700-1927.1929 hft 351 s. 10,-

69176 Björn Fontander: Flykten över Kölen.  Ill.                1979 inb 215 s.Op     6,-

70172 N Tengberg:Bidrag till historien om Sveriges krig med Ryssland 1741-43.1857 pb 397 s. 32,-

70173 Svensk tidskrift (utg):Försvarsfrågan.En handledning. Bondetåget 1914.1914 hft 314 s. 15,-

  Med tillskrift:”Utdelades till bönderna på Norrlandståget den 5 febr. 1914.Bror Sjögren”

70174 Marinkalender 1998. Utg:Sveriges flotta.  Årgång 52.  Rikl.ill. 1997 kart 611 s.   7,-

701742 Marinkalender 1947. Årg. 10.  Rikl.ill.                             1946 klb 212 s.       4,-

701743 Marinkalender 1950. Årgång 13.  Rikl.ill.                         1949 pb 210 s.        3,-

70175 H Wrangel:Betydelsen af en stark örlogsflotta och tryggade sjöförbindelser.

                                                                                              1912 sft 30 s.    2,-

71138 Thomas Sörensen: Sista striden.Mörnerska husarerna vid Bornhöft. 2004 kart 204 s. 7,-

71140 Enn Kokk : Vitbok. Militärens hemliga nätverk i arbetarrörelsen. 2001 inb 493 s.Op   12,-

72160 Sjöhistorisk årsbok 1977-78 : Flottans män berättar.  Rikl.ill. 1979 hft 184 s.    5,-

72161 Vår flotta 1932 – 1933. Kompl. inbundna årgångar i ett band.STOR. klb 332 s. 15,-

72162 Inger-Siw Eruths Lindell:Rapporterad saknad. Sjöfolk i krig. Ill. 2002 inb 238 s.Op 7,-

73163 Carl Michael Runeberg: Krig eller fred. Svensk presspolemik u 1800-talet.  1942 hft 57 s.      3,-

73164 Journal öfver kungl. svenska flottans sjö-expedition 1788. Faksimil.     1962 pb 63 s.+pl.         8,-

73165 Karl Tanera:En ordonnansofficers glada o allvarliga minnen kriget 1870-71.  1891 pb 232 s.   8,-

73166 Vår flotta 1928-29. Två kompletta årgångar i ett STORT band.                    klb 350 s.        14,-

73167 Per Hansson: Var tionde man måste dö. Konvojtrafik u II vrk.            1968 klb 191 s.           7,-

73169 Allan Jansson:Försvarsfrågan i svensk politik fr. 1809 till Krimkriget.Förf. ded.1935 hft 724 s.24,-

74158 Gunnar Hägglöf: Sveriges krigshandelspolitik under andra världskriget.1958 hlvfr317 s.  8,-

74159 Ewa Lewin:En gustaviansk sjöofficer.Kapten Gustaf Lewins öden.     1916 hlvfr 210 s.  7,-

74160 Kapten Hans Forshell: Minan i sjökriget.  Fr. II vrk. Ill. 1959 hft 153 s.       6,-

74161 Vår flotta 1930. Komplett inb. årgång med vacker pärm. STOR.             dekklb 168 s.   7,-

75148 Åke Svenson: De vita bussarna.   Rikl.ill.                                  2007 inb 224 s.Op       10,-

75150 Bosse Schön: Hitlers svenska soldater. Med personregister. Ill.  2004 inb 360 s.Op       15,-

75152 Johan Andrée: Kanonerna på Djuramåsa. Öresunds lås u femtio år.  2007 inb 256 s.Op 14,-

75153 Magnus Bergsten (red): Svenska krig och krigiska svenskar. Ill.   2002 kart 143 s.           6,-

76185 Tage Thiel: Örlogsvakt.  Med svenska flottan.  Ill.       1944 hft 183 s.          5,-

76187 O R Sylvan: Korvetten Carlskronas sista resa. Ill. med planscher. 1945 hft 122 s. 5,-

76188 Försvarsstabens krigshist. avdelning (red):Svensksund 1790-1940. 1940 hft 160 s. 6,-

76189 Aktuellt och historiskt 1959-60. Bl.a.Sveriges militär 1939,Norge 1940.  hft 154 s. 4,-

76190 Theodor Rabenius: Om båtsmanshållet.   Defekt o fläckig. 1851 hft 63 s.        20,-

76191 Vår flotta 1931. Komplett inb. årgång + Vår flottas marinalmanack 1931  dekklb 238 s. 7,-

77162 Sveriges flotta komplett inbunden årgång 1943-24 nr.Rikl.ill. STOR. hlvklb 300 s.  12,-

77163 Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning. Flere skribenter. 1915 hft 219 s.    7,-

77164 Manfred Carlon: Ryska kriget 1656-58.                           1903 hft 131 s.           7,-

78185 Maria-Pia Boethius:Heder och samvete.Sverige och II världskriget. 1991 inb 159 s.Op 4,-

78186 Pehr Sparre: Sjökadetten i Gustav den tredjes tid. Histor. roman. 1927 pb 436 s.    5,-

78187 Svensk tidskrifts redaktion: Försvarsfrågan. En handledning.  1914 hlvfr 314 s.       6,-

78206 Årsbok utgifven af Sveriges flotta 1914-15.  Ill. Olika artiklar. 1914 hft 157 s.         4,-

78208 Marinstabens underrättelse- och säkerhetsavdelning: Fartygskort 1979. hft 236 s.  4,-

79117 Clas-Göran Isacson: Karl X Gustavs krig. Fälttågen 1655-1660. Ill. 2002 inb 286 s.Op 7,-

79118 Föreningen Armémusei Museum: Årsbok 1995-nr 55. Bl.a. Kexholms slott. kart 199 s. 5,-

79119 Bo Eriksson: Lutzen 1632. Ett ödesdigert beslut. Ill.                    2006 inb 364 s.Op    10,-

79123 Peter Tillberg m.fl. (red): Uppdrag Utland. Internationella uppdrag. 2007 kart 132 s.     5,-

79124 Samarbetet mellan Nordens reservofficerare. Översikt 1934-63. Ill.  1964 kart 137 s.    4,-

81156 S Dehlgren: Slaget vid Horns rev. Ill.     1916 hlvklb 59 s.                4,-

82168 Carl-Axel Wangel (red): Sveriges militära beredskap 1939-45.Ill. 1982 inb 674 s.B 10,-

82169 Kungl.UD: Förspelet till det tyska angreppet på Danmark och Norge den 9 april 1940.

 Transiteringsfrågor o därmed sammanhängande spörsm apr-juni-dec -40. 1947 hlvfr 975 s. 35,-

82170 Gustaf Björlin: Sveriges krigshistoria i bilder.  3 STORA band.  

                                                          1914-19 klb 151+146+182 s.   75,-

83149 Richard Areschoug:Dödlig resa.Sv. handelsflot. förluster 1939-45.2008 inb 256 s.Op    12,-
84203 Jan Linder: Från Gylfe till Smyge.Örlogsflottan under två sekel. Ill. 1999 hft 196 s.   6,-
84204 Johan Rumenius: Klart skepp för minfällning. Sv. reservfänrik 1939-40.
                                                                                           1976 inb 212 s.Op       6,-
86159 Knut E Häll: Soldaten som inte kunde dö.Fr. Främlingslegionen. 1987 kart 312 s.     7,-
86160 Leif Björkman:Sverige inför Operation Barbarossa. Sver. neutralitet 1971 hft 520 s.  14,-
87102 Anders Hansson: Armfeldts karoliner. Fälttåget mot Norge. Ill. 2003 inb 284 s.Op       8,-
87103 Per Dahl (red): Svensk militärhistorisk atlas.  Klassiska slagfält. Ill. 2000 inb 249 s.Op 8,-
87104 Jan Linder: Från Gylfe till Smyge. Örlogsflottan under två sekel. 1999 hft 196 s.         6,-
87105 Leif Björkman: Säkerhetstjänstens egen berättelse om spionjakten krigsåren 1939-42. 
             ... när säkerhetstjänsten skapades.   2006 inb 327 s.Op           8,-
87106 Kjell Håkansson: Ubåt om styrbord, kapten !  Ill. historik. STOR. 2010 kart 199 s.   12,-
87113 Göran von Knorring: Utan kvinnorna hade det inte gått.  Norge-Sverige 1940-45.
                                                               Rikl.ill.  STOR.   2008 kart 407 s.               12,-

87116 Claes-Göran Wetterholm:Dödens hav. Östersjön 1945.Fartygssänkningar.

                                                                                                       2002 inb 279 s.Op  8,-

    Övriga krigsböcker :

01339 Harald Nielsen: Brev till hemmet. Fr. Sönderjyllands söner.  1916 hft 226 s.         4,-

02106 Gunnar Cederschiöld : I väntan på segern. Fr. Frankrike u I vrk. Ill. 1915 hft 204 s. 4,-

04158 Det Bästa: Spionage & krigshemligheter.Sannskildr. fr. II vrk.Ill. 1964 inb 528 s.Op 5,-

0686 Ellis M Zacharias:Bakom lykta dörrar.Kalla krigets hemliga historia. 1951 pb 380 s. 6,- 

0698 W F Flincke: Röda kapellet. Sovjets radiospionage i Europa. 1959 inb 311 s.Op   5,-

06104 Harold Keith: Vapen till rebellerna. Fr. amerik. inbördeskriget. 1960 inb 317 s.   5,-

07121 Joseph Heller:Moment 22. Amerik. flygdivision i Italien. Filmad. 1962 hft 408 s.  6,-                                    

07122 Paul Ernst:Skatten i Morgenbrotstal. Skildr. fr. trettioåriga kriget.Ill. 1935 hlvklb 224 s. 4,-

09103 Sigurd Evensmo: Englandsfarare. Roman fr. Norge -42.   1958 pb 256 s.  4,-

10100 Charles Drage:Den enarmade banditen.Frank Suttons ävent. liv.Ill. 1964 klb 303 s.4,-

14178 Hans Hellmut Kirst: Korpral Asch gör revolt.             1954 pb 351 s.   4,-

16137 Fältmarskalk Montgomery av Alamein: Memoarer.  Ill.  1958 hft 396 s.  8,-

16146 Hans Hellmut Kirst: 08/15-Farväl.  Krigsroman.         1956 pb 426 s.   4,-

17227 Ulf Peyron:Fallet Horney-drama utan slut.Spionaffär fr. Danm.-45.1986 hft 194 s. 4,-

17231 Alexander Gaditz: Samhället i krigets trollkrets. Hur krig uppstår. 1946 hft 213 s. 4,-

17245 Kenneth Dodson:Stormbåtar till anfall.Kriget vid Stilla Havet. 1955 hft 428 s. 4,-

18188  Niels Ebbesen : Danmarks öde efter 9 april.                        1942 hft 170 s.       5,-

18191 Överste Vachee : Napoleon i fält.                                      1915 hft 228 s.      5,-

18197 Eric Williams: Trähästen.    Tyska krigsfångar i Sverige.        1950 pb 316 s.       4,-

21257 Roman Gul: De röda marskalkarna. Tuhatjevski,Budjonny m.fl. Ill. 1936 hlvklb 212 s. 6,-

21267 Alan Burgess: Sju män i gryningen.Om Tjeckoslovakiens bödel.Ill.1961 hft 200 s.     7,-

22277 Brian Callison: Judasskeppet.   Krigsroman fr. syd-Atlanten.     1979 inb 223 s.B      3,-

24237 David Rame : Männen från Dunkerque.                                  1942 hft 302 s.        4,- 

25253 Barbara W Tuchman: Zimmermanns telegram.Kryptering u I Vrk.1983 klb 271 s.         5,-

25272 Maj Lorents: England i krig.   Fr. våren 1940.                         1940 hft 206 s.        4,-

25276 Children and war.  Symposium i Sjundeå bad 1983. Ill. Engelsk. 1983 hft 275 s.         3,-

26223 Erich Ludendorff: Mina minnen  från kriget 1914-18 1- 2.Ill o kartor.1919 klb 405+422 s.12,-

                            Båda delar i ett band.

262232 Erich Ludendorff: Meine Kriegserinnerungen 1914-18.Mit karten. 1920 pb 628 s. 14,-

28162 B H Liddell Hart : Västerns försvar.  Gåtor om krig o fred.          1950 hft 365 s.    6,-

281622 B H Liddell Hart: Nu törs de tala. Tyska generaler berättar.      1948 hft 349 s.    6,-

73180 B H Liddell Hart: På andra sidan kullen. Tyska generaler om II vrk.       1989 inb 360 s.Op       8,-

29232 Peter Wright: Spycatcher. MI5-brittiskt kontraspionage.Ill.        1988 hft 432 s.     5,-

29255 W S Kuniczak : Slutstriden. Polsk flygare i RAF.           1985 hft 453 s.                4,-

30142 Chaim A Kaplan – A I Katsh: Dödens dokument.Dagbok fr. Warszawa 1967 inb 396 s.Op 8,-

30156 Richard   Collier : Stränderna vid Dunkerque. Med bilder. 1962 hft 326 s.             6,-

30163 Gösta Cedergren (red) : Sibiriak-minnen 1937.Saknar frampärm.   sft 43 s.         2,-


31198 Idries Shah : Kara Kush.  Kriget i Afganistan.                                      1986 inb 588 s.Op         7,-

32241 Theodor Plievier : Berlin. Tredje rikets sammanbrott.               1955 hft 329 s.         6,-

322412 Theodor Pliever: Stalingrad.                       1961 inb 397 s.  6,-

33169 Curt Hildebrand : Slagfält och bombmål.100-tal kartor fr. II vrk. jorden runt.1943 hft 80 s.5,-

34159 Alan Bullock : Hitler. En studie i tyranni I-III.  Ill.          1964 poc 255+226+217 s.     7,-

45113       do              do                 Inbunden i ett band.        1960 pb 533 s.              12,- 


34169 Bertrand Russell : Vägen till freden.    Blyertsförstr.      1937 hft 178 s.                   4,- 

34174 Chr. A R Christensen : Andra världskriget I-VI. Red.: Yngve Lorents o Erik Zeeh.

      Utg.: Söderströms förlag. Rikl.ill.  STORT format.      1940-45. pb sa 3242 s.       Alla  45,-

34176 Gerhard Liebenthal: Domen.  Nurnbergrättegången i ord o bild. STOR. 1946 hft 64 s.   4,-


35133 Abraham Rothberg: Ögonvittnen till andra världskriget I-IV. Rikl.ill. 1964 klb 210 s./band 15,-

35137 Henry Picker: Hitlers bordssamtal i fuhrerhögkvarteret 1941-42.Dokument.1984 hft 176 s. 4,-

35140 Sven Hassel : GPU-fängelset- Charkov 1942.   Roman.                  1986 kart 35 s.     5,-

36241 Kenneth Edwards : Örlogsmän som diplomater.Eng. flottan. Ill.1938 hft 316 s. 6,-

36243 Erich Maria Remarque : På västfronten intet nytt. 1955 inb 248 s.   4,-

36245 J Hasek:Den tappre soldaten Svejks äventyr under vkr 1-2.1994 kart 566+371 s.   12,-

36247 Harold Nicolson : Anno 1919. Hur freden gjordes.       1933 hft 313 s.  4,-


37258 Letta R Jarioszynska : Mitt möte med Röda armen.  Ill. 1943 hft 184 s.   5,- 

38241 Th. Pliever : Moskva. Verklighetsbaserad roman.       1952 hft 435 s. 8,-

40240 Dwight D Eisenhower : Korståg i Europa.  Mkt bilder o kartor.1948 pb 583 s. 9,-

40247 Albert Speer : Dagbok från Spandau.      Ill.  1976 inb 383 s.Op                      8,-

40249 David Howarth : Dagen D.  Invasionen 6 juni 1944. Ill. 1959 klb 304 s.            7,-

41195 C O Nordensvan : En vandring öfver slagfälten i Sachsen.  1886 hft 144 s.+kartor 7,-

41203 Charles de Gaulle : Ge inte upp !  Krigsminnen 1940-42. Ill.1959 klb 282 s.      5,-

41210 Cecil Woodham-Smith : Lätta brigaden. Krimkriget.Ill. 1955 pb 342 s.               6,-

41215 Alistair MacClean:Kanonerna på Navarone.  Krigsskildring.  1957 klb 312 s.     4,-

41216 H S Hegner:Rikskansliet.III rikets början och fall.  Rikl.ill.1961 inb 297 s.Op       6,-

41217 Överste Desmond Young : Rommel.    Biografi.  Ill. 1950 hft 314 s.                     6,-

43102 Peter Novick : The HOLOCAUST and collective memory.   2000 inb 373 s.Op     8,-

43105 Anthony Beevor : Berlin-slutstriden 1945.              Ill.    2003 kart 532 s.              10,-

45172 Gerry Graber : Stauffenberg och attentatet mot Hitler.  Rikl.ill.  1974 hft 159 s.  4,-

45175 Carl von Horn : Fredens soldater. FN:s verksamhet.  Ill.   1966 klb 407 s.                    6,-

45180 Matthew Parker : Slaget vid Monte Cassino.   Ill.    2006 poc 510 s.                           4,-

46162 Cornelius Ryan : Slutsriden.  Berlin apr-maj -45.   Ill.  1966 inb 332 s.Op  8,-

46172 Eric Williams (red) : Flykthistorier från hela världen. Krigsfångar. 1954 pb 565 s.   7,-

46178 Bo Pellnäs : Utan slut ?  Kriget på Balkan.   Rikl.ill.   1995 inb 198 s.Op  5,-

47141 Bertil Stjernfelt : Alarm i Atlantvallen. Tyskarnas försvar i ord o bild. Ny uppl.   2007 kart 232 s.18,-

48124 KA-tzetnik 135633 : Han kallades Piepel. Fr. Auschwitz 1944.  1961 hft 264 s.  7,-

48222 Vivant Denon : Med Napoleon i Egypten.  Fälttåget 1798 i ord o bild. 1961 hft 338 s.  6,-

48230 Kaptenlöjtnant Kaden: På u-båtsjakt. Fr II vrk.  Ill.                    1943 hft 143 s.  6,-

48234 Eirik Hornborg : Kriget framställt i skildringar från nyare tid. M. ill. o kartor. 1921 klb 340 s. 26,-

48236 Gunther Prien: Min väg till Scapa Flow. Tyska ubåtsäventyr. Ill.  1941 hft 189 s.  7,-

48237 Colin Willock : Sönerna. Luftkriget 1939-45.    1977 inb 366 s.Op 4,-

48242 Robert Goffin : Har Belgiens konung svikit ? Belgiens sammanbr.-40. 1941 hft 224 s.  5,-

49214 Eric Nupnau: Farligt spel. Fi.sv. journalist i krigets Tyskland. 1946 hft 303 s.    7,-

49219 Dominique Lapierre& Larry Collins:Brinner Paris ? Paris befrielse -44. Ill.1965 hft 311 s.5,-

49224 Thukydides : Peloponnesiska krigets historia:Senare delen.       1945 hft 320 s.  7,-

492242 Thukydides: Peloponnesiska krigets historia.Förra delen. En del förstreckn. 1945 hft 335 s. 7,-

50132 General Leslie M Groves: Now it can be told. Manhattan project. Ill. 1982 hft 464 s.          6,-

50153 Peter Fleming:Invasion 1940.Germ. preparations- Brit.counter-meas. 1957 klb 323 s.  6,-

51212 Juozas Luksa : Skogsbröder. Litauens väpn. kamp mot Sovjetockup. 2005 kart 340 s.  12,-

51213 Guido Knopp : Hitlers krigare. 6 höga naziledare synas. Ill.         2003 inb 355 s.           9,-

51214 Anders Frankson & N Zetterling : Slaget om Kursk. Pansarslag –43. 2002 inb 301 s.Op 8,-

51218 Richard Rashke : Flykten från Sobibor. Judar flyr tyskt konc.läger.Ill  1989 inb 395 s.Op 7,-

52155 Synnöve Saubert-von Hausen:Fånge i paradiset.( Sumatra 1942-45). 1971 hft 174 s.       5,- 

52163 Kurt Singer: Martin Niemöller-prästen i koncetrationslägret. 1939 hft 165 s.             5,-

53151 Paul von Gerich : Tre år i fält-Revolutionen. Minnen o intryck.Ill.  1918 hft 111 s.       6,-


53153 H V Morton : Churchill och Roosevelt mötas.  Fr. aug. –41. Ill.    1943 hft 160 s.       4,-


54187 John Scott :Vad gör Ryssland bortom Ural ?  Ryska försvaret. Ill. 1944 hft 288 s  5,-

54196 Correlli Barnett : Hitlers generaler.    Ill.          2004 inb 554 s.Op  12,-

54198 F A Voigt : Given kejsaren …. Hitler-Mussolini-Stalin. Upptakten. 1938 klb 236 s.    5,-

54204 Francesco Nitti:Flykten.  Polit. fångar på fascisternas djävulsöar.Ill. 1930 hft 226 s.B   4,-

542062 Albert Speer: Tredje riket inifrån. Katastrof och dom 1944-46. Ill. 1971 poc 309 s. 4,-

55173 David Fromkin: Europas sista sommar. Vem startade I världskriget ? 2004 inb 318 s.Op  7,-

55174 Hans Hellmut Kirst: 20 juli.  Roman om attentatet.                     1973 inb 287 s.Op     4,-


55177 Stephane Bruchfelld m.fl.:..om detta må ni berätta...  Om förintelsen. 1998 hft 84 s.  4,-

55178 Svante Lundgren: I hjältens tid. Om mod under Förintelsen.        2006 kart 184 s.    8,-56202 Ch. Lucieto: I hemliga uppdrag. En ententespions minnen. 1929 hft 239 s.          6,-

56216 Ian Colvin: Spionchefen. Gåtan Canaris.  1951 hft 267 s.          6,-

57185 Kapten de Gerlache de Gomery: Landet som icke ville dö.(=Belgien) 1916 hlvklb 301 s.  6,-

57188 Charles de Gaulle: Befrielsen. Krigsminnen.  1960 hft 368 s.          8,-

57189 Anthony Beevor: Stalingrad.       Ill.   2000 inb 480 s.Op   12,-

57192 Negus: Negus anklagar. Sanningen om italienskt-abessinska kriget.  1936 hft 104 s. Ill.    4,-

57194 Anders Kjaer: Ja,vi elsker … Norges kamp för frihet och rätt. STOR. 1943 pb 196 s.     8,-

57196 Arthur Bryant: The turn of the tide 1939-43. Notes of  Alanbrooke.  1957 klb 766 s.       8,-

58150 Carl von Haartman: Slag i slag.Krigsminnen bla Spanska inb.kriget. 1971 hft 254 s. 4,-

58151 Vilhelm Assarsson: I skuggan av Stalin.  I Moskva 1940-41. 1963 hft 238 s.   5,-

58156 Neville Chamberlain: Samtal i Europa.  Inför II vrk.         u å  hft 304 s.         7,-

58157 Generaloberst von Seeckt: Gedanken eines Soldaten.      1929 inb 179 s.Op   4,-

58158 Christian R de Wet: Striden mellan boers och engelsmän. Ill.1903 dekklb 474 s.10,-       

58161 Nikolaus Basseches: Den okända armen. Ryska armens historia.1943 hft 260 s.  6,-


58168 H Legge-Bourke: The brigade of guards on cermonial occasions.Ill. 1952 klb 80 s.4,-

58172 Paul Lindenberg: Das Buch vom Feldmarschall Hindenburg. Rikl.ill. 1920 pb 370 s. 12,-

58173 Hans Hellmut Kirst: Generalernas natt.  Om ledningens brutalitet.1964 hft 414 s.  5,-

59100 Nils Skiöld: Med FN i Kongo.  Sveriges medverkan 1960-64. Ill.    1994 kart 283 s.       7,-

60170 Anne Franks dagbok.                                                        1953 hlvklb 324 s.      8,-

61151 Harald Nyström: Med S:t Georghis på dödsritt. Fr. Abessinien.  1937 hft 194 s.     4,-


61157 G E F Boldt-Christmas: Voro vi neutrala ? Fr. II vrk.             1946 pb 196 s.B       4,-

61158 Sven Hedin:Från fronten i väster. September-november 1914.Ill. 1915 klb 801 s. 16,-

61161 Mark Arnold-Foster: En värld i krig .1939-45. Rikl.ill.              1974 kart 371 s.B     5,-

61163 Stortingspresidenten C J Hambro: Detta såg jag hända i Norge.Ill.  1941 hlvklb 182 s.  5,-

61166 E Chr. R Bernhardsen: Förloraren. Roman fr. april –45.              1968 inb 127 s.Op    3,-

62191 Ann & John Tusa: Nurnbergprocessen.  Ill.                         1989 poc 575 s.           6,-

62193 Lage Stael von Holstein: Norden inför världsbranden.          1940 hft 273 s.             5,-     

62195 Gertrud Isolani: Stad utan män. Fr. kvinnolägret Gurs.          1946 hft 249 s.             4,-                               

63172 Andy McNab: Bravo två noll. Sannberättelse fr. Irak-kriget.      1994 inb 362 s.Op        9,-63176 Niclas Sennerteg:Nionde armens undergång. Kampen om Berlin-45. 2007 inb 432 s.Op 12,-

63177 Tim Ripley: The Waffen-SS at war. Hitler´s praetorians 1925-45. Ill.2004 inb 352 s.Op  14,-

63180 Max Hastings: Harmageddon. Slaget om Tyskland 1944-45.  Ill.   2005 inb 772 s.Op     18,-


63182 Charles Whiting: Hitlers krigare - SS sista strid.   Ill.                   2008 inb 276 s.Op        7,-

63184 Lars Ulfving:Överraskning och vilseledning.Ryska planer i krig o fred.2006 kart 159 s.     6,-

63186 Ken Connor: Elitstyrka SAS.  Fr. ökenkrigare till Ghost Force. Ill.  2003 inb 464 s.Op     10,-


63188 Niklas Zetterling & M Tamelander: Bismarck. Kampen om Atlanten. 2004 inb 311 s.Op   8,-


63190 Norman Davies: Slaget om Waszawa. Upproret 1944.  Ill.          2004 inb 700 s.Op        18,-

63191 Reader´s Digests Världen i krig I-III. II vrk i ord,bild,kartor.STORA. 1967 kart 1430 s. 28,-

63193 Catherine Merridale: Ivans krig. Liv o död i Röda Arme´n 1939-45.  2010 inb 528 s.Op   13,-

63194 Michael Tamelander: Malta. Kriget i Medelhavet 1940-42.  Ill.      2003 inb 443 s.Op      12,-

63195 Jakob Walter: Fotsoldat i Napoleons arme´.Minnen 1806-13. Ill.  1993 inb 212 s.Op         6,-

63197 Vera Efron: Kriget i Tjetjenien. Med vapenbilaga. Rikl.ill.           2006 inb 310 s.Op         9,-


64186 Friedmann Bedurftig:Tredje riket från uppgång till fall. Uppslagsbok.2008 inb 448 s.Op 10,-

64187 Mirjam Bolle:Låt mig berätta om en vanlig dag. Koncentrationsläger. 2007 inb 275 s.Op 7,-

64191 Joseph Goebbels: Dagböcker 1945. De sista uppteckningarna. 1977 klb 372 s.             7,-

64196 Vladimir Peniakoff: Popskis privatarmé.                           1951 pb 426 s.B            5,-

64204 Robin Neillands & R de Normann: D-dagen. Röster från Normandie. 2005 inb 315 s.Op 8,-

65152 Antony Beevor: Stalingrad.                                         2001 poc 473 s.        4,-

65155 T E Lawrence: Slagen till slant. Dagbok fr. RAF-depån 1922. 1955 hft 221 s.  7,-

65160 Christman Ehrström: Moskva brinner. Sv. dagbok fr. 1812. Ill. 1984 inb 198 s.Op 7,-

65161 Erik Lindorm:Världen i brand.Världskriget 1914-18. STOR bokfilm. 1935 klb 200 s. 10,-

66193 Hermann Behr: Jag flydde ryssen. Partisan i Estlands skogar. 1959 pb 288 s.B  5,-

66194 P A Fogelström m.fl.:Fyra års världspolitik i karikatyrer 1939-43. 1943 hft 288 s. 7,-

66196 Niclas Sennertag: Warszawas bödel. Ett tyskt öde.  Ill.  2003 inb 413 s.Op  8,-

67101 Lucette Matalon Lagnado m.fl.:Eldens barn.Josef Mengele o Auswitz.1999 inb 341 s.Op 6,-

67102 Time-Life books: Tredje riket – SS.  Rikl.ill.  STOR.                          1991 kart 192 s.     7,-

67103 Antony Beevor: D-dagen. Slaget om Normandie.  Ill.                   2009 inb 623 s.Op      14,-

67104 Lars Ericson (red): Andra världskriget. Dramatiska händelser 1939-45.2004 inb 152 s.Op 4,-

67107 Niclas Sennerteg: Warszawas bödel. Ett tyskt öde.  Ill.                 2003 inb 413 s.Op        9,-

67108 Svante Lundgren: I svärdets tid.  Osmanska folkmordet på kristna.     2009 kart 219 s.      6,-

67109 Lars Ulfving: Den stora maskeraden. Sovjetrysk militär vilseledning.   2002 hft 110 s.        3,-

67110 Simon Anglim m.fl.: Slagfältet under antiken. Egypten,Persien,Rom  2002 inb 256 s.Op    10,-

67111 Hodder Stierswärd: Balaklavasyndromet. Bla Little Big Horn. Ill.        2001 kart 166 s.      7,-

68190 Niclas Sennertag: Stalins hämnd. Röda armén i Tyskland 1944-45.Ill.  2001 inb 413 s.Op 10,-

68193 Eliot A Cohen:Supreme command. Soldiers,statesmen … in wartime. 2002 hft 333 s. 4,-

68195 Joh.Hj. Nyberg: Tenn och dynamit. Fr. världskrigets dagar.  1933 hft 109 s.  3,-

68197 Amiral Daniel V Gallery: Vi kapade en u-båt.   Fr. 1944.  Ill.  2007 inb 256 s.Op   6,-

69179 Harrison E Salisbury: Östfronten 1941-45.  Rikl.ill.  STOR. 1980 kart 224 s.  12,-

69180 R C Anderson: Oared Fighting Ships. Fr. classical times to steam. 1976 inb 99 s.Op  7,-

69181 Eve Curie: Resa bland krigare.                         1943 hft 412 s.           8,-

69182 Åke Thulstrup (red) Andra världskrigets historia I-III. Rikl.ill. 1948 klb 802+795+799 s. 25,-

69184 Russell Plummer:The ships that saved an army. Fr. Dunkirk. Rikl.ill.   1990 inb 240 s.Op 10,-     70178 Ernst von Jungenfelt:Pansar i täten. Stridsvagnar på slagfälten i väst.1941 hft 183 s.  6,-

70182 Will Berthold: Bismarck. Ett slagskepps seger och undergång.  1957 pb 211 s.      5,-

70183 E Keble Chatterton:Amazing adventure.A thrilling naval biography. 1936 klb 285 s. 7,-

70184 Walter Buchignani:Säg aldrig vem du är. Judisk flicka överlever kriget.1995 kart 202 s.  5,-

71128 Christer Jörgensen m.fl.:Slagfältet under stormaktstiden. Rikl.ill. 2005 inb 254 s.Op 12,-

71129 Matthew Bennett m.fl.: Slagfältet under medeltiden.  Rikl.ill.     2005 inb 255 s.Op  12,-

71130 Max Hastings & Simon Jenkins: Slaget om Falklandsöarna.  Ill.   2005 inb 471 s.Op   8,-

71131 Marco Smedberg:Om stidens grunder.Fr. Waterloo till kryssningsrob.1994 inb 254 s.Op 8,-

71133 Thomas Sanders: Lekplatsen. Kalla krigets hemligheter.     2003 inb 399 s.Op        9,-

71135 Bertil Stjerfelt & K-R Böhme: Hitler anfaller Polen 1 sept. 1939.Ill. 2007 inb 158 s.Op  6,-

71136 Albert Axell & Hideaki Kase: Kamikaze.  Japans självmordspiloter. 2004 kart 315 s.     8,-

71137 Arvid Fredborg:Bakom stålvallen. Nazisternas massmord o ondska.1995 inb 452 s.Op  8,-

72163 B Greenhill-A Giffard:Steam,politics & patronage.Royal Navy 1815-54.1994 inb 256 s.Op 9,-

72165 Leon G Turrou: Nazistspionage i USA. Ill.                                   1939 hft 280 s.    7,-

72169 H P Willmott m.fl.:Andra världskriget.  Rikl.ill.   STOR.               2005 inb 319 s.Op   15,-

73170 Anton Baeckström: Lärobok i sjökrigskonst I: taktik.   Ill.                    1897 klb 320 s.         12,-

73179 Gunhild Tegen: Jorden runt i krigstid.  Ill.                                           1942 hft 350 s.            7,-

73183 Roger Manwell & Heinrich Fraenkel: Hermann Göring.                     1963 pb 389 s.             6,-

74164 John Knox Laughton:Nelson and his compasions in arms.  Ill.             1899 helfr 351 s.   14,-

74166 Bo Enander & Franz Arnheim:Så härskade herrefolket.Om Tyskland. 1945 hft 170 s.       5,-

74167 Heinz G Konsalik: Ödesvägen genom fiendeland. Tyska ostfronten.    1974 inb 320 s.Op  5,-

74168 Lars Moen: I ockuperat land.  Fr. Belgien.                                         1941 hft 271 s.       5,-

74169 Ivan T Aminoff: Kriget Japan-Ryssland i två band. Illustr. skildr.     1905 dekklb 1662 s.40,-

74172 E Keble Chatterton: The epic of Dunkirk.   Ill.                                   1940 klb 256 s.      6,-

74173 Ken Connor: Elitstyrka SAS. Från ökenkrigare till Ghost Force. Ill.     2001 klb 464 s.      8,-

75155 Wolf Heckmann: Rommels krig i Afrika. Ökenrävar mot ökenråttor.   2001 kart 388 s.    8,-

75156 Christopher Chant: The history of the world´s Warships. Rikl.ill.     2001 kart 433 s.       12,-

75157 Heinz Knoke: Jag flög för Hitler. Jaktflygare i andra världskriget.Ill. 1981 kart 194 s.        7,-

75158 Karl Meyer:Hochsee-Minensuchboote 1939-45.Biskaya,..Finnebusen.2004 inb 191 s.Op  10,-

75159 Karl Wand: Två bröder i Hitlers krig.  Rikl.ill.                               2009 inb 269 s.Op         8,-

75161 Horst Zank: Stalingrad-Fångenskapen.  Tysk officer minns. Ill.    2005 kart 202 s.             7,-

75162 Michael Tamelander-Niklas Zetterling:Bismarck-kampen om Atlanten.2004 inb 311 s.Op   8,-

76197 Magnus Starck: Sjökriget 1939-45 I-II.  Fr. hela världen. 1948 hft 283+182 s.   7,-

77169 Hans Nesna: Hollands fem dagar.                                   1941 hft 125 s.        4,-

77171 Fritz Deck: Tyskland utan kulisser. Tyska riket våren 1944.  1944 hlvklb 261 s.   6,-

77175 Sigurd von Numers: Kampmedel i sjökrig.                      1928 hlvklb 314 s.    15,-

78189 H Stålhane: Tyska härförare under världskriget.  Ill.           1915 hft 163 s.           5,-

78190 James M Gavin: Härar genom luften.    Ill.                        1950 pb 156 s.            4,-

78192 The wonder book of THE ARMY.   Rikl.ill.                           1954 pb 224 s.           7,-

78193 John Lukacs: Churchills ödesstund.  Fem dagar i London maj 1940. 2002 hft 216 s.  5,-

78196 Evelyn Berckman: Creators and destroyers of the English Navy. Ill. 1974 klb 212 s.  5,-

78197 Leonid Soboleff: Pansarskeppet “Generalissimus Suvaroff” Fr. 1914.1943 hft 379 s.  5,-

78198 Joe Poyer: Uppdrag på Nordkap.                                      1969 pb 274 s.           4,-

79128 Gunnar Nyström: Där stridens sår läkas. Faksimil fr. I världskriget.      2008 inb 167 s.Op       5,-

79129 D D Guttenplan: Förintelsen inför rätta. Irving-rättegången.                  2001 kart 318 s.          6,-

79130 Johannes Steinhoff: Luftwaffe över Sicilien. En befälhavares dagbok.   2008 inb 223 s.Op       5,-

79132 Rasmus Dahlberg-Esben Kjaer: Det avgörande ögonblicket. Ill.            2009 inb 218 s.Op       5,-

79133 Col Masanobu Tsuji: The mastermind behind Japan´s greatest victory, Britain´s

                  worst defeat. The capture of Singapore 1942. Ill.                          1997 inb 271 s.Op       7,-

79134 Johann Voss: Soldat i Waffen-SS. Ett ögonvittne berättar. Ill.               2005 kart 288 s.           6,-

79135 Michael Tamelander & Niklas Zetterling: Andra världskriget år för år. 2008 kart 109 s.           5,-

79136 I Hitlers tjänst. Traudl Junge berättar om sitt liv. Ill.                            2003 inb 251 s.Op        6,-

79137 Antony Beevor: Kreta. Erövring och motstånd.                                   2004 inb 450 s.Op       12,-

79140 Max R Newhart:American battleships. A pictor. hist. of BB-1, BB-71 .1995 hft 106 s.            5,-

79141 Time-Life books: Tredje riket:Vägen till revansch. Rikl.ill. STOR.        1991 helfr 184 s.        6,-

79142 Time-Life books: Tredje riket:Mot makten. Rikl.ill. STOR.                   1991 helfr 192 s.        6,-

79143 Time-Life books: Tredje riket: SS. Rikl.ill. STOR.                               1991 helfr 192 s.         6,-

79144 Time-Life books: Tredje riket:Den nya ordningen. Rikl.ill. STOR.        1992 helfr 191 s.         6,-

80188 Eirik Hornborg:Kampen om Östersjön. Ill.                 1945 inb 444 s.Op 35,-

80189 Robert J Donovan: PT 109. J F Kennedy in World War II. Ill. 1961 inb 220 s.Op 6,-

80190 Paul Johnson: Suezkriget. 1957 klb 148 s. 4,-

80191 Tommy Eriksson:Custers sista strid. Little Big Horn 1876. Ill. 2011 inb 517 s.Op 12,-

80192 Time-Life Books: Tredje riket:Ökenkriget. Rikl.ill. STOR. 1992 helfr 192 s. 6,-

80193 - ” - : Tredje riket:Vägen till Stalingrad.Rikl.ill. STOR. 1993 helfr 192 s. 6,-

81153 Per Anger: Med Raoul Wallenberg i Budapest. Ill. 1979 inb 173 s.Op 5,-

81154 Time-Life Books: Tredje riket: Operation Barbarossa. Ill. STOR. 1993 helfr 192 s. 6,-

81155 Time-Life Books: Tredje riket: Dödsapparaten. Rikl.ill. STOR. 1991 helfr 190 s. 6,-

81157 Alan Wykes: Leningrads belägring. Rikl.ill. 1974 hft 160 s. 4,-

82162 Robin Neillands & Roderick de Normann: D-dagen. Röster från Normandie.

                                                                               2005 inb 315 s.Op    7,-

82163 Saul David: Militära misstag.    Ill.    1999 inb 288 s.Op    6,-

82164 Ragnar Casparsson: Brinnande horisonter. Illustr.    1963 inb 326 s.B      4,-

82166 Sture Ronnö:  Vi som intog Narvik.Svensk främlingslegionär minns.1971 hft 240 s. 7,-

82167 John Lukacs: Duellen.  Kampen mellan Churchill o Hitler 1940. 1994 inb 332 s.Op  7,-

83140 Michael Tamelander & N Zetterling: Den nionde april. Norge 1940. 2000 inb 319 s.Op 8,-
83141 Georgij Poljakov: Bakom fiendens linje. Barbarossaplanen. 2004 hft 117 s.        5,-
83142 Kalle Guettler: Frivilliga. Fr. Normandie 1944.  Ill. 1997 kart 184 s.      6,-
83143 Eugen Kogon: SS-staten.  Koncentrationslägrens system.  Ill. 2002 kart 366 s.      7,-
83144 Alexander Swanston m.fl.: Historisk atlas över andra världskriget. 2013 kart 400 s. 16,-
83145 Edvard Hoem: Nordahl Griegs liv.Kampen mot kriget.   Ill. 1992 inb 343 s.Op     8,-
83146 John Lukacs: Churchills ödesstund. Fem dagar i London 1940. Ill. 2001 inb 216 s.Op 6,-
84195 Time-Life books: Tredje riket: Drömmen om herravälde. Rikl.ill. STOR.
                                                                                             1991 helfr 192 s.         6,-
84196 Lise Lindbaek: Tusen norska fartyg. Sjömän u II vrk. 1944 hft 207 s.                5,-
84197 Bill Gunston: Militärflygets historia.  Rikl.ill.  STOR. 2000 inb 192 s.Op  15,-
84199 Lars Gyllenhaal & James F Gebhardt: Slaget om Nordkalotten. Ill. 1999 inb 214 s.Op 6,-
84200 Otto Berndt: Die Zahl im Kriege. Statitische Daten ..Kriegsgeschichte.
                                                                                          1897 dekklb 174 s.        5,-
84201 Per Hansson: Var tionde man måste dö.  Norsk konvojtrafik. 1968 inb 191 s.Op    5,-
84202 Burkard von Mullenheim-Rechberg: Slagskeppet Bismarck. Rikl.ill. 1987 inb 257 s.Op 7,-
85197 Philipp Witkop: Krigsbrev från tyska studenter. 1916 klb 109 s.               3,-
85198 Heinz G Konsalik: Ödesvägen genom fiendeland. Tyska ostfronten. 1974 hft 320 s.    4,-
85199 Time-Life books: Tredje riket: Ett sargat Europa.  Ill. STOR. 1994 helfr 184 s.            6,-
85202 Christopher Creighton:J B. Andra världskrigets ..stora hemlighet.1999 inb 242 s.Op   5,-
85203 Peder Hove: Bombmål Köpenhamn. Fr. mars 1945. 1989 inb 182 s.Op           5,-
85204 Zaragozas belägringar åren 1808 och 1809. 1830 pb 112 s.                8,-
85205 Kurt o Walter Feldtblad: Krigshjältarna. Bröder i USA:s flotta. Ill. 1982 inb 205 s.Op   6,-
85215 Hans Hellmut Kirst: Modell 65. 1973 helfr 240 s.             4,-
86161 Bertil Skogsberg:   ... och ovan oss- vågorna. U-båtar på film. Ill. 1990 klb 230 s.   10,-
86163 Philippe de Pirey: Kamrat in i helvetet.   Fr. franska Indokina.    1954 hft 237 s.         5,-
86164 Sven Hedin: Tyskland och världsfreden.  Illustr.      1937 hft 368 s.       20,-
87107 Carl von Clausewitz: Om kriget.   2002 inb 670 s.Op        18,-
87108 Steve Crawford: SAS. ..världens mest berömda elitförband.  Ill. 1996 inb 288 s.Op    8,-
87109 Alexander Swanston: Historisk atlas över andra världskriget.STOR. 2011 inb 400 s.Op 25,-
87110 General George S Patton jr: Mitt krig- minnen fr. andra världskriget.2001 inb 354 s.Op 8,-
87114 Jorge Rosado&Chris Bishop:Wehrmachts pansardivisioner 1939-45.2007 inb 192 s.Op  7,-
87115 William I Hitchcock: Europas befrielse. Den svåra vägen till frihet. 2008 inb 518 s.Op   8,-
88203 Gunnar Sönsterby: Rapport från "Nr 24". Norges frihetskamp.  Ill. 1961 hft 254 s.       7,-
88204 Åke Williams: Tio timmar från Kiel. Dramatiska berättelse om U843. 1992 kart 154 s.  5,-
88206 Hans Hellmut Kirst: Röd morgon. 1973  skb 240 s.              4,-