Biografier och minnen.

Genealogi.

 
För att söka böcker eller författare ,tryck Ctrl och F och fyll i sökfältet !  
                                                                                                     Home
                 Beställning , förfrågningar skickas till antikvariat.gj@aland.net

                                                                                                  Uppdaterad 01.01.2018

     Var god uppge katalognummer vid beställning !                                                                                                                                                         
                                                                                                                                       euro                                

Biografier om och av idrottare, se under länken Sport och idrott  


  Adelskalendrar :

48301 Tor Carpelan (red):Finlands ridderskaps och adels kalender 1947.  1946 klb 578 s.  15,-

85252 Finlands ridderskaps och adels kalender 1953. 1952 klb 603 s.         7,-

Vem och vad ?  Biografisk handbok (gäller Finland).

17223 Vem och vad ? Biografisk handbok 1975.                                     Inb 764 s.Op        7,-
172233 Vem och vad ? Biografisk handbok 1980.                                   klb 785 s.             7,-
172234 Vem och vad ? Biografisk handbok 1986.                                  kart 525 s.             6,-
172232 Vem och vad ? 1957  Red.:T G Aminoff.  2.300 personnotiser.         klb 656 s.      7,-

25236 Vem och vad 1962. Biografisk handbok.2350 personnotiser.    1961 klb 685 s.        7,-
31176 Henrik Ekberg (red) : Vem och vad 1970. 2600 personnotiser.   1969 inb 658 s.Op  7,-
71180 Vem och vad 1996.Biografisk handbok. 3120 personnotiser. 1996 kart 714 s.  13,-

   Vem är det ?   Svensk biografisk handbok.

691492 Vem är det 1953. Red.: Stina Svensson. Med 8.500 personnotiser.  klb 1243 s.  10,-
691493 Vem är det 1967.Red.:Sten Lagerström. Med 9.400 personnotiser.   klb 1068 s.  10,-

   Bergman , Ingmar

39139 Ingmar Bergman : Den goda viljan.Om förf. föräldrar. 1991 inb 395 s.Op 5,-

50120 Vilgot Sjöman : L 136-dagbok med Ingmar Bergman.  Ill.  1963 hft 241 s.         5,-

51160 Ingmar Bergman : Laterna magica.                          1987 inb 337 s.Op       8,-

51161 Ingmar Bergman : Bilder.   Mkt rikl.ill. filmbilder.      1990 inb 440 s.Op     12,-

52116 Ingmar Bergman : Femte akten.                1994 inb 175 s.Op     4,- 

53107 Bernie Garfinkel : Liv Ullmann & Ingmar Bergman.  Ill.  1976 hft 139 s.      4,-

 5522 Ingmar Bergman: Söndagsbarn.      Självbiografisk.  1993 kart 124 s.       3,-


68134 Ingmar Bergman: Enskilda samtal.              1996 inb 167 s.Op      4,-


 Churchill :

 

211622 Winston S Churchill : My early life.                      1949 klb 373 s.        5,-

21162 Winston S Churchill: Min ungdom. Ett kringflackande liv. Ill. 1955 314 s.   3,-

24275 Winston S Churchill : Stora samtida. Med porträtt.        1954 Hft 210 s.   5,-

242752 Winston S Churchill : Great contemporaries.   Ill.       1949 klb 309 s.      5,-

321432 Charles Eade (ed): Churchill by his contemporaries.     1954 klb 528 s.    6,-

46212 Winston S Churchill : Lord Randolph Churchill.  På svenska. 1941 lib 579 s. 8,-

60110 Alan Moorehead: Churchill.A pictorial biography.                       1964 hft 143 s.          3,-


64118 Knut Hagberg: Winston Churchill.   Ill.                                    1965 hft 190 s.             5,-


             Se även under länken Militaria !


       Finländska gestalter :   


26386 Finländska gestalter II: Julius Sundblom,Mathilda Wrede,Ernst von Born.1962 hft 201 s. 7,-

Finl. gestalter IV:Vägledare.Gunnar  Castren,I A Heikel,Hjalmar Procope , Axel Wallensköld , 

           Axel Åhlström , Erik Bryggman. Ill.                                                  1964 hft 211 s. 5,-

 Finl. gestalter X:Fantaster och realister. F Wetterhoff , H G von Bonsdorff , Sara Wacklin ,

                 Gustaf Adolf Helsingius.                                                      1974 pb 191 s.B      5,-

Finl. gestalter XI:På utländsk botten och inhemsk.Tancred  Borenius , Nanny Hammarström. 

                                                                                                           Ill.  1976 pb 161 s.B   4,-

Finl. gestalter XII : W E Nordström: Fyra pressens pionjärer.Ill.            1980 inb 157 s.B     5,-

                 Th. Neovius , J F Grönroos , Ossian Reuter , Waldemar Lönnbeck.

81105 Olof Mustelin: Nils Ludvig Arppe. ”Finländska gestalter” VIII. Ill. 1969 hft 262 s. 6,-

81107 Paul Nyberg: Eric von Rettig. ”Finländska gestalter” III. Ill. 1964 hft 192 s. 5,-


      Hägglöf , Gunnar

17174 Gunnar Hägglöf : Sovjet-Ryssland,igår,idag,i morgon.  Ill.   1979 Inb 250 s.Op    5,-

19100 Gunnar Hägglöf : Fredens vägar 1945 – 50.Ill.               1973 Inb 212 s.Op  4,-

52108 Gunnar Hägglöf : Möte med Europa. Åren 1926-40.  1971 klb 232 s.           4,-

53103 Gunnar Hägglöf : Samtida vittne. Memoarer 1940-45.    1972 klb 248 s.              4,-

54129 Gunnar Hägglöf : Engelska år. 1950-60.   Ill.                  1974 inb 242 s.Op  4,-

57128 Gunnar Hägglöf: Minnen inför framtiden 1961-71. Ill.   1975 inb 282 s.Op     5,-

71159 Gunnar Hägglöf: Det kringrända Sverige.   Ill.       1983 inb 370 s.Op   7,- 

    Kekkonen , Urho    Finlands president 1956-81


1291 Urho Kekkonen : Mitt århundrade. Bla skol- o idrottsminnen. 1982 klb 278 s. 5,-

16209 Kyösti Skyttä : Urho Kekkonen.   Ill.     1970 Hft 281 s.      4,-

24257 Urho Kekkonen : För fosterlandet. Tal o artiklar 1938-55. 1955 Hft 339 s. 4,-

 

   Lagercrantz , Olof  

33208 Olof Lagercrantz : Stig Dagerman.  Skakande biografi. 1958 inb 245 s.Op      4,-

35166 Olof Lagercrantz : Min första krets.  Självbiografi.         1982 inb 193 s.          4,-

49172 Olof Lagercrantz : August Strindberg.     Ill.                   1979 klb 467 s.          8,-

76144 Olof Lagercrantz:Agnes von Krusenstjerna.  Illustr. 1951 hft 337 s.       7,-


   Skönlitteratur av Olof Lagercrantz , se under SKÖNLITTERATUR - svenska författare

 

    Mannerheim

01399 Anni Voipio : Marskalken av Finland.Rikl.ill.    1952 hft 261 s.+planscher  7,-

013992 Anni Voipio: Finlands fältmarskalk. Rikl.ill.                    1942 klb 194 s.   7,-

1991  Kai Donner : Fältmarskalken friherre Mannerheim.Ill. o kartor.1934 Klb 249 s. 10,-

37213 Gustaf Mannerheim:Minnen I –II. M bilder o namnregister. 1951 hlvfr 434+448 s. 14,-

37614 (Gustaf Mannerheim :) Marskalkens minnen.Nationaluppl.Ill.  1954 klb 389 s.   9,-

37270 T G Wickbom : Marskalken och hans vapenbröder.Ill.         1943 hft 118 s.     5,-

44128 Yrjö Kivimies : Marskalken i närbilder.   Ill. Om Mannerheim.1952 hft 208 s. 6,-

52125 Mannerheim : Brev. Från sju årtionden. Red: S Jägerskiöld.  1984 inb 360 s.Op        7,-

52126 Kekoni & Viherjuuri : C G Mannerheim.  Rikl.ill. STOR. Bibl.uppl. 1937 helfr 301 s. 26,-

53112 T G Wickbom : Marskalken och hans vapenbröder.  Ill.               1943 hft 118 s.         5,-

53113 J O Hannula : Mannerheim. Överbefälhavaren i Finl. frihetskrig. Ill. 1937 klb 103 s.   8,-


57121 Marskalken av Finland friherre Gustaf Mannerheim.Krigaren-statsm. 1953 hft 165 s. Ill. 6,-

58133 Paul Rodzianko: Mannerheim-krigaren och människan.  Ill.          1942 hft 249 s.       6,-

64190 Med rena vapen.Fältmarskalk Mannerheims dagorder 1918-1942.Ill.1942 hlvklb 130 s.10,-

66112 Erik Heinrichs: Mannerheimgestalten I-II.    Biografi. Illustr. 1957-59 inb 866 s.  25,-

67174 Leonid Vlasov: Kvinnorna i Mannerheims liv.  Rikl.ill.          2002 kart 260 s.   15,-

671742 Leonid Vlasov: Mannerheim i Petersburg 1887-1904.STOR.Ill. 1994 inb 153 s.Op 14,-

68209 C G Mannerheim: Till häst genom Asien.  Rikl. ill.  STOR.         1942 pb 539 s.           60,-


     Stig Jägerskiöld :  ur hans omfattande Mannerheimserie :    Alla ill.

19111 Stig Jägerskiöld :Den unge Mannerheim.                                   1964 Hlvklb 350 s.      8,-

19112 Stig Jägerskiöld :Gustaf Mannerheim 1906 - 1917.                  1965  Lib 358 s.            8,-

20119 Stig Jägerskiöld :Gustaf Mannerheim 1918.Bla inbördeskriget. 1967 Hft 411 s.           8 ,-

20120 Stig Jägerskiöld :Riksföreståndaren. Gustaf Mannerheim 1919. 1969 Hft 334 s.           8,-

23153 Stig Jägerskiöld : Mannerheim mellan världskrigen.                   1972 lib 326 s.            8,-

52125 Mannerheim: Brev. Fr. sju årtionden. Red: S Jägerskiöld.          1984 inb 360 s.Op       8,-

52169 Stig Jägerskiöld:Fältmarskalken. Gustaf Mannerheim 1939-41. 1975 inb 317 s.Op       8,-

52170 Stig Jägerskiöld:Från krig till fred. Gustaf Mannerheim 1944-51 1981 hft 304 s.           7,-

78201 Stig Jägerskiöld: Marskalken av Finland. G Mannerheim 1941-44. 1979 hft 448 s. 10,-

72175 Stig Jägerskiöld:Marskalken av Finland.G Mannerheim 1941-44.Ill. 1979 inb 448 s.Op 12,-
  Paul Nyberg & Victor Hoving : Människor och minnen. Personliga hågkomster och släkthistoriska

                               skildringar.


38224 Nyberg & Hoving:Människor och minnen.Andra samlingen.          1943 hft 282 s. 10,-

   Bl.a. Emil Cedercreutz,Erik Dahlström,Karl Emil Berg,Wentzel Hagelstam,Synnöve Ilmoni.


691292 Paul Nyberg: Människor och minnen. VI samlingen. Ill.    1953 hft 335 s.   10,-

    Bl.a. Edvard Bergh,Adolf Aminoff,G R Idman,B A Nyberg,H Hornborg.


81111 Paul Nyberg: Människor och minnen:Personliga hågkomster och släkthistoriska          skildringar VII. Herman Avellan,Joseph Wegelius,L C Grönvik,Samuel Antell,de la Chapelle.                                                                                                1957 hft 231 s. 10,-


   J      J K Paasikivi :                Finlands president 1946-56

 16199 J K Paasikivis linje under ofärdsåren 1898-1914. Ill. 1960 Inb 212 s.Op  5,-

1997  J K Paasikivis dagböcker 1944-56.del I:Vid katasrofens rand.1985 Klb 420 s. 8,-

22214    -  „  -                         1944-56 del III:De sista åren.  1987 klb 415 s.  8,-

19108 J K Paasikivis linje under ofärdsåren 1898 -1914. .Ill.  1960 Klb 212 s.    5,-

19109 President Paasikivis minnen 1939-1940.                       1958 Klb 213 s.    5,-

19110 President Paasikivis minnen 1940-41.                           1959 hft 256 s.      5,-


58120 J K Paasikivis linje under ofärdsåren 1898-1914.  Ill.                     1960 klb 212 s.B    5,- 


Tuominen , Arvo "Poika" 


24260 Arvo Tuominen  Skärans och hammarens väg. Ill.  1957 Hft 293 s.       5,-

42173 Arvo Tuominen : Kremls klockor.   Del II av minnen.  Ill. 1958 hft 342 s.  6,-

48135 Arvo Tuominen : Hemligt ränkspel.  Minnen,del III.  Ill.   1958 hft 358 s.  6,-

 

   Övriga :                                                                           


01263 Gösta Ekman: "Det var en gång"(den tänkande August) I-II. Ill. 1935 dekklb 119+117 s. 5,-

012632 Hasse Ekman: Gösta Ekman.  Illustr.                                       1938 klb 244 s.   6,-

01307 Edv. Hjelt :Från händelserika år I-II.Upplev. o minnen.1920 hft 252+320 s. 8,-

01314 W & L Townsend : Prinsen av Wales. Ill. levnadsteckning. 1930 hft 296 s. 5,-

01320 Karl Bruhn : Richard Malmberg-novellist o pedagog. Ill. 1957 hft 270 s.    4,-

01354 Harald Wieselgren :Lars Johan Hierta. Aftonbladets grund.Ill.1930 hft 44 s.3,- 

01384 Armand Hammer : Hammer-vittne till historien.Ill. 1988 inb 554 s.Op 6,-

 

02126 Birgitta Gadolin : Barndomsminnen från sekelskiftet. Ill.  1969 hft 142 s.  5,-

021262 Birgitta Gadolin: Uppväxtår i gamla Helsingfors. Forts. fr. föreg. 1971 hft 143 s.  5,-

29260 Birgitta Gadolin : Ungdomsårens kalejdoskop.    Ill.                    1973 hft 163 s.   5,-

02133 Knut Martin :Kungen kommer.Levande närbild av Gustaf V.Ill.1943 hft 189 s.3,-

02144 Ulf Wittrock : Marika Stiernstedt. Med pers.register.1959 pb 479 s.  6,-

02145 Vivi Horn : Flickan från Strömstad.Om Emelie Flygare-Carlen.1950 hft 265 s. 5,-

02146 Vivi Horn : På sångens vingar. Jenny Linds liv.  1950 hft 265 s.   5,-

03107 Rolf Lagerborg : I egna ögon -och andras.Bok om att känna sig själv. Ill. 1946 hft 442 s. 10,-

60351 Rolf Lagerborg: Ord och inga visor- andras och egna. Från ett folkvälde på villovägar.
                Bla Åland el. Fjärrkarelen ?   Illustr.                                                  1946 hft 455 s.  7,-

04126 Konni Zilliacus : Från ofärdstid och oroliga år.   1960 inb 188 s.Op 4,-

04135 Ellen Rydelius&A Beloborodoff: Alexander den gåtfulle. Ill.1943 hft 294 s. 5,-

04144 Catherine Drinker-Bowen : Fri konstnär.Musikbröderna Rubinstein. 1941 hft 284 s. 4,-

04149 Olof Molander (red) : Harald Molander-ungdom och resor 1858-86.  Ill. 1950 hft 365 s.  5,-

04150 Nils Herlitz : Tidsbilder.       1965 inb 370 s.Op  5,-

05141 Johannes Ewald : Liv och meningar.    1948 hft 176 s.  3,-

05153 Amelie Posse-Brazdova : Den oförlikneliga fångenskapen. 1931 hft 232 s. 4,-

06131 Egon C C Corti : Huset Rotschild. 1770-1830.Ryggskada. 1928 hft 377 s.  4,-

06135 Helmi Gullin :Louise af Forselles och hennes värld.  1948 hft 257 s.  4,-

06139 Lytton Strachey : Drottning Elisabeth och Greven av Essex. 1929 hft 262 s. 4,-

06144 Bruno Lesch :Jan Anders Jägerhorn-patriot o världsmedborgare.1941 hft 542 s. 6,- 

06145 K Snellman(utg):Johan W Snellmans o hans hustrus brevväxling.1928 klb 286 s. 5,-

06146 Greta von Frenckell-Thesleff:Minna Canth. 100-årsminne.Ill.1943 hft 311 s.  5,-

06150 Lolo Krusius-Ahrenberg:Tyrannmördaren C F Ehrensvärd. Samhällssyn och politiskt testamente.                                       I Danmark kallad Gyllembourg.  Ill.                           1947 hft 486 s.          10,-


07139 Sherman Adams : Mitt Amerika. Svart avhoppares memoarer. 1981 inb 328 s.Op 5,-


07164 Folke Bernadotte : Människor jag mött.   1947 inb 116 s.   4,-

07166 Ingrid Bergman : Mitt liv. Red: Alan Burgess.  Rikl.ill. 1981 Inb 542 s. 7,-

07167 Jenny Spennert : Mitt liv och min sång.  Ill. 1946 hft 206 s. 4,-

07168 Kaj Munk :Våren kommer så saktelig. Ill. 1945 pb 327 s. 6,-

18118 Gunnar Ollen: Kaj Munk.Diktare o profet. 1944 Hft 333 s.  5,-

07169 Bertel Gripenberg : Det var de tiderna.  Ill. 1943 hft 309 s. 5,-

08156 Harald Hornborg : Konspiratören Johann Reinhold Patkul. 1946 hft 260 s.  5,-

08157 K-A Fagerholm : Talmannens röst.  Ill. 1977 pb 319 s.Op 5,-


09121 Gusti Stridsberg: Mina fem liv.                  1969 pb 398 s.     5,-

09133 Aino Kuusinen: Vi skola nästan alla dö. Om livet i Sovjet.  1972 klb 258 s.  4,-

10170 Arvid Stålhane : En Bellmansbok.Nya rön om skalden.Ill. 1947 hft 246 s. 5,-

10179 V Vasenius:Jacob Henrik Mörk.Litteraturhist. teckn.I:Alalrik och Gotilda.1892 hft 160 s. 2,-

10189 Kirsti Huurre : Under hammaren och skäran.Avhoppare minns.1943 hft 238 s.  4,-

11161 Stig Jägerskiöld : Från Jaktslottet till landsflykten.

                                Carl Jonas Love Almqvists diktning.Ill. 1970 lib 223 s.  4,-


11164 Prins Bertil berättar.    Mkt bilder. Stor.1983 Inb 183 s.Op   5,-


1289 Margit Åström : K J Hagfors.Österbottn. skol- o tidningsman.Ill. 1972 hft 215 s. 4,-

13112 Carlo M Franzero :Nero - hans liv o samtid.1955 Pb 276 s. +planscher.     6,-                                                        

13114 H. Lorelli : Kamo - tsarismens bekämpare.    1934 hft 242 s.       4,-

13118 Herman Gummerus : Pehr Evind Svinhufvud. Rikl.ill biografi. 1931 Hft 86 s. 4,-

13124 Peter Hallberg : Skaldens hus. Laxness´ diktning. Ill.1956 Hft 611 s.  7,-                                                                                                   

13125 Werner Söderhjelm : Läroår i främmande länder.  1928 Hft 190 s.     4,-                                

14152 Gust. Ad. Helsingius : Hågkomster. Ill. 1927 Hft 223 s.                      6,-

14156 Bengt von Törne : Sibelius i närbild och samtal. Ill. 1945 Hft 115 s.   4,-

14163 Sara Wacklin : Hundrade minnen från Österbotten + anekdoter. 1919 Klb 308 s. 20,-  

15105 Lisbeth Stenius : Oss människor emellan.Minnen.Ill. 1994 Inb 335 s.     7,-

15106 Anthony Burgess :Din tid är ute.Författarens bekännelser.1991 Inb 405 s.Op

5,-                                                                                                         

15107 Jan Sparring : Genom tårar av smärta och glädje. Rikl.ill. 1989 Kart 203 s.  5,-

15109 Pehr Evind Svinhufvuds upplevelser under Finlands självständighetskamp.

               Red.: E Räikkönen. Bla om inbördeskriget.   1935 Hlvklb 357 s.   8,-               

15111 Harald Schiller:Och livet har sin gång. 1938 Hlvklb 211 s. Ill.      4,-

16200 Hortense Grönstrand:Då stod solen stilla.Bla fr. Malmgård. Ill 1965 Hft 190 s. 4,-                  

16203 Elias Canetti : Facklan i örat.Mitt liv 1921-31.1981 Inb 434 s.Op          5,-


16205 Ingrid Qvarnström:Ett legendomspunnet liv. Om Aurore Karamsin. 1937 Hft 362 s. 8,-                      

16214 Lorenzo da Ponte - don Juans diktare:En hedervärd äventyrare.1929 Hft 263 s. 3,-             

17194 Natan Valmin : Alexander den store. Ill. 1942 Hft 178 s. 4,-

17199 Olav Panelius : Hugo Pipping. Ill. 1955 Hft 245 s.   4,-

17203 Toivo Pekkanen : Min barndom. Unika  minnen. 1954 Hft 264 s. 3,-

17205 Erich Valentin : Mozart. En bildbiografi. Rikl.ill. 1959 Inb 150 s.Op  5,-

17206 Basil Mathews : John R Mott - en världsmedborgare.Ill.1954 Hft 428 s. 4,-

17207 G A Gripenberg : Diplomatisk vardag. 1964 Hft 239 s. 4,-

17209 Edvin Wiren : Lina Snellman - en livsgärning. Ill.  1927 Dekklb 322 s. 5,-


17212 Henri Troyat : Peter den store.   Ill.    1981 Klb 324 s.  5,-

17213 Lisa Lundh : Viktor Rydberg.    Ill.       1918 Pb 176 s.  3,-

17217 Dagny Gräsbeck: En vårtid i skärgården. Minnen fr. Houtskär.  1945 hft 152 s.  4,-17219 Tage Erlander 1901 - 39. Fd svenska statsministern minns.Ill.1972 Inb 320 s. 5,-


18114 Karl Ekman : Jean Sibelius och hans verk. Ill o verkförteckning. 1936 Pb 400 s. 7,-


1985  F E Halliday : Shakespeare - en bildbiografi.Rikl.ill.1960 Inb 146 s.Op 5,-

1989  Naimye Eriksson:Livet som det blev.Fr. Gästrikland.1977 Klb 183 s. 4,-

1992 Gösta Bernhards saga.Glada och galna minnen fr. nöjesestraderna. Ill.1981 Inb 143 s.Op 4,-

1994 Helga Henschen:Vägen till Rebella. Rikl.ill.  1981 Inb 272 s.Op  6,-

1996  L K Swanberg - J Peterson : Vägen till Änglagård. Filmhist. 1991 Inb 191 s.Op 7,-

1999  Arne Weise : I blickpunkten. Självbiografi.     Ill.1995 Inb 235 s.Op  6,-


19105 Sten Söderberg : Dag Hammarskjöld - en bildbiografi.Rikl.ill.1962 Klb 142 s .5,-

2098 Storfurst Alexander Michailovitj :Kungligheter som människor.1935 Hft 185 s. 4,-

20110 Gunnel  Steinby :Under esplandernas lönnar. Fr. Björneborg. 1980 Hft 282 s. 6,-


21142 Berta Edelfelt : Ur en gammal dagbok. Ur JL Runebergs liv. 1922 hft 193 s. 4,-

21147 Claude Ferval : Ninon de Lenclos och hennes hov. Ill.1928 Hft 242 s. 4,-21157 Bertrand Russell: Memoarer I - III.  Ill.     1967-69 hft 355 +434+351 s.  14,-

21159 John H Hodgson : Den röde eminensen.Otto Ville Kuusinens. Ill.1974 Hft 140 s. 4,-

21160 Max Jakobson :Trettiåttonde våningen.Hågkomster 1965 - 71.Ill.1983 Inb 350 s.Op  7,-

21164 Arthur Montefiore : Henry M Stanley - Afrika-forskaren. 1890 Pb 176 s.  10,-

21167 Santeri Levas:  Jean Sibelius och hans hem. Med bilder. STOR.  1945 hft 137 s.  5,-

21169 Nanny Westerlund berättar.  Ill.            1988 Inb 204 s.Op   5,-

22196 Storfurst Alexander Michailovitj:Storfurste trots allt.  1934 hft 269 s.    4,-

22197 J J Hulden : Människor och medaljer. Minnen 1917-59.Ill. 1962 hft 206 s.  5,-


23134 Gunnar Mårtensson : Du-oskyldiga lamm. Om W Hagelstam. Ill.  1971 hft 246 s.  6,-

23144 Ögonvittnen : Karl XII. Red.: Hans Villius.Unika berättelser. 1993 hft 188 s. 5,-

23145 Philip Agee : CIA inifrån. Dagbok 1956-74. 1975 Inb 419 s.Op   7,-

23149 Hans Holmer : Olof Palme är skjuten! Spaningsledaren minns. 1988 Inb 274 s.Op 5,-

23152 Margit Åström :Röster och bilder från en gången tid. Ill.  1981 hft 130 s.  7,-

 

 Elis V Sandelin ( fd bonde i Lappfjärd) : släkt o hembygdsböcker. Alla Helfr , rikl.ill. o NYA.

23228 Torpare-Bönder-Nybyggare. Gårdarna Storlåhls o Sandelin 1546-1990.1991 333 s.12,-

23229 Torpare-bönder-Nybyggare.Del 3.                          1997     216 s.          10,-

Svenska släkterna Mårtensson-Silfvernagel-Bruun, ättlingar i Sydösterbotten 1600-1997. Båda 20,-


24256 Bergsr. Amos Anderson  tillägn.denna festskrift till 70 årsdagen. Ill.1948 Pb 344 s. 12,-

24259 Ingegerd Lunden Cronström :Herrar till hatt och värja.Ill.Släkttavla.1963 Hft 172 s. 6,-

24263 Carl Forsstrand:Sophie Hagman och hennes samtida.Fr. Stkhlm.Ill. 1911 Hft 210 s. 5,-              


24281 Th. Rein : Johan Vilhelm Snellman.I-II.   Ill. 1895-99 Hlvfr 575+718 s.   15,-

25111 Sigvard Bernadotte:Krona eller klave. Ill. minnen.  1975 inb 228 s.Op  5,-

25213 Anna Taraba : Den gåtfulla Garbo.  Filmstjärnan. Ill.1990 inb 382 s.Op   8,-

25215 Max Hanemann : Axel Lille- en levnadsteckning.  Ill. 1931 hft 116 s. 4,-

25217 Johan Bergman: Augustus. Tvåtusenårsminne. Ill.     1937 hft 182 s.   5,-   

252172 Edwin Linkomies: Kejsar Augustus och det romerska arvet. 1948 hft 227 s. 5,-

25218 En konungs liv: Hertigen av Winsdors memoarer.   Ill.   1951 hft 385 s.   5,-                                            

25224 Boris Souvarine : Stalin. Kritisk studie över bolsjevismen. 1941 hft 419 s. 6,-


25229 Folke H Törnblom : Beethoven.  Ill. 1944 hft 169 s.         3,-

25231 Hilma Pylkkänen : Livets rika skiften.Röda kors-syster minns. 1946 hft 165 s.      3,-

252312 Hilma Pylkkänen: Livet har varit oändligt rikt.               1945 hft 266 s.   4,-


26186 Geneal. Samfundets i Finland årsskrift nr 38.Bla Knorringproblem,tjänstemän vid finska      senaten,släkterna Petrell,Åkerman och Boisman,gravskrifter i Hitis.  Ill. 1965 hft 353 s.   7,-

 

26188 Prinsessan Bibesco : Kungligheter med och utan krona. Ill. 1929 hft 200 s.   2,-

26189 Martha Lille : Min far i närbild.  Om Axel Lille.Ill.     1965 klb 152 s.     4,-

26192 Caryl Chessman: Rättvisans ansikte.                       1957 pb 304 s.     4,-

26196 Lasse Pöysti : Fot mot jord.  Memoarer.  Ill.  1991 inb 271 s.Op 5,-

261962 Lasse Pöysti: I lånta kläder. Rikl.ill.            1993 inb 254 s.Op  5,-

26198 Agne Hamrin : Medelhavskorrespondent.   Ill. 1980 inb 284 s.Op  4,-

26199 Beniamino Gigli :Mitt liv som sångare.Vår tids Caruso minns. Ill. 1958 hft 283 s.  3,-

26200 Oscar II : Mina memoarer I-III.   Med kommentarer. Ill. 1962 pb 1030 s.   14,-

27149 Sven Willner: Utkik från en småstad.  Minnen,funderingar.   1991 hft 181 s.  4,-

27150 Bobby Andström : Kung Carl XVI Gustaf 50 år. STORT bildalbum. 1996 kart 160 s.  7,-

27151 Joseph Heller : Nu och då. Självbiografi.          1998 inb 269 s.Op  5,-

27154 Desmond Tutu : Ingen framtid utan förlåtelse.  2000 inb 303 s.Op  6,-

27159 Lars Elgklou: Bernadotte.Histiorier om en familj.Rikl.ill.1979 inb 244 s.Op 8,-28211 Margit Fjellman : Gustaf VI Adolf. Närbilder. Ill.     1973 inb 192 s.Op   4,-

28213 Cornelli Barnett : Bonaparte.  Om Napoleon.   Rikl.ill.STOR. 1978 klb 224 s.  5,-


28220 Annie Cohen-Solal : Sartre – ett liv. Monumental ill. biografi. 1987 inb 637 s.B 5,-

28228 Olof Enckell : Den unge Diktonius.  Ill.            1946 hft 349 s.  9,-

28230 Charles Lindbergh: ”Vi”-min maskin och jag.  Ill. 1938 klb 228 s.  7,-

 

29258 Harald Hjärne : Karl XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703.  Ill.   1902 pb 219 s.       6,-

29259 Arthur M Schlesinger Jr : De 1000 dagarna. Boken om John F Kennedy.1965 hlvklb 897 s. 9,-


29261 Mauno Koivisto : Och nu ?           Artiklar.                                  1982 hft 86 s.                    2,-

29262 Anwar al-Sadat : Mitt liv , mitt land.     Själbiografi.                Ill.  1978 inb 341 s.Op             6,-

29264 V Poljakov : Rysslands sista kejsarinna.                     Ill.               1928 hlvfr 256 s.               6,-

29268 Folke Bernadotte : I stället för vapen.         Förf. testamente.     Ill.  1948 hft 281 s.                4,-


30119 Aili Lindfors (red) : Mor och vi. 25 kända män o kvinnor om sina mödrar. Ill.1947 hft 190 s. 3,-

30121 Gunnar Axberger : Lilla Paris` undergång.  Bok om Birger Sjöberg.  Ill.      1960 hft 407 s.  5,-

30122 Lars G von Bonsdorff : En köpman och hans värld.Handelshuset Bergbom. Ill.1977 hft 185 s.4,-

30124 Washington Irwing : Columbus.                   Med vackra ill.              1975 inb 320 s.Op         5,-

30127 Nils Dahlberg : David Livingstone.                       Ill.                                   1933 pb 148 s.       3,-

30128 P O Barck : Ansikten och möten.   Studier kring dikt o diktare.                    1972 hft 267 s.   4,-

30130 Lena Pepione & W Stadiem:Farväl lammunge.Om Marilyn Monroe. Ill.1979 inb 180 s.Op     4,-

30135 The autobiography of Bertrand Russell i tre delar.Eng. text.Ill.1969 inb 232+268+230 s.Op  12,-

30138 Dag Hammarskjöld : Vägmärken.        Postuma minnen.                                1963 hft 179 s.   7,-30371 Ernst Wigforss : Minnen I – III.  Bla. Ålandsplanen. Ill.  1954 klb 451+388+426 s.        14,-


31145 Inez & Boris von Kolpakow:Och ändå inte hata ..... Bla i Sibirien 1941.Ill. 1997 kart 160 s.     6,-


31147 Allan Schulman : Här är mitt liv.     Radio- o TV-man minns.  Rikl.ill.  1986 inb 245 s.Op        5,-

31148 Boris Pankin : De sista hundra dagarna. Sovjets sammanbrott.  Ill.     1992 inb 380 s.Op        6,-

31149 Staffan Duus : Sveriges monarker.   Ill. kungabiografier.                    1986 kart 115 s.            5,-

31150 General H Norman Schwarzkopf:It doesn´t take a hero. Gulfkriget -91.Ill. 1992 poc 422 s.    3,-

31151 N Uddenberg(red):Pappa och jag.14 män minns.                            1995 kart 219 s.              4,-

31152 Ville Zilliacus : Utsikter från ett torg. Åtta torg i historiska landskap. Ill. 1992 hft 173 s.           4,-


31159 Torsten Husen : En obotlig akademiker. En professors memoarer. Ill. 1981 inb 222 s.Op        4,-

31163 Ulf Larsson : Värner Ryden –en av Brantings män.                          2000 inb 250 s.Op           4,-

31175 Erik A Alftan : Expert i tredje världen.     U-landshjälpare minns.  Ill.  1977 hft 183 s.              4,-


32117 Johan Standertskjöld : Alice.      Alice Rosenlews memoarer. Ill.          1976 inb 260 s.Op        4,-

32118 Marguerite Yourcenar : Hadrianus minnen.      Romersk kejsare.          1985 inb 255 s.Op       4,-

32122 Bertil Ohlins memoarer: Ung man blir politiker.   Ill.                       1972 inb 356 s.Op   6,-

32123 K O Zamore : Från springpojke till statsman.Per Albin Hansson.Förf.ded.1947 hft 158 s.     4,-

32126 Helmi Gulin: Karl August Wrede. Ungdomsvärld och livsgärning.  Ill.  1948 hft 296 s.  5,-


32130 Hagström & Ångström : Andree – mannen med vilja och mod.            1930 klb 281 s.B    4,-

32131 Aug. Langhoff : Sju år som representant inför tronen I o III.        1922 hft 378 + 276 s.     7,-

32133 Sven Hedin : Femtio år Tyskland.                  Ill.                                1939 lib 302 s.           9,-

32134 Hannu Salama : Pentti Saarikoski.                             Ill.                      1975 hft 158 s.            3,-

32139 Fernand Gigon : Henri Dunant –Röda korsets skapare. Ill.                1943 hft 231 s.           4,-

32140 K-A Fagerholm-mannen och verket.20 artiklar till 60-årsdagen. Ill.STOR.1961 hlvfr 355 s. 8,-

32144 Göran Stjernschantz : Hugo Pipping –humanist i ekonomernas värld.  Ill.  1980 hft 269 s.      4,-

33197 Kerstin Bernadotte : Ett sånt liv !  Från pank familj till kungahuset. Ill.  1975 inb 220 s.Op    4,-


33203 Alma Söderhjelm : Av Bonapartenas ätt.  Europ. 1800-tals historia. 1936 hft 371 s.            6,-

33204 Sven Hedin : Stormän och kungar I.  31 ill. biografier.                      1950 hft 512 s.           10,-

33206 Herbert Tingsten : Mitt liv. Mellan trettio och femtio. Ill.                     1962 hft 372 s.            5,-

46197 Herbert Tingsten : Mitt liv. Ungdomsåren.   Ill.                                   1961 klb 325 s.           6,-

461972 Herbert Tingsten: Mitt liv. Tidningen 1946-52.  Ill.                          1963 klb 367 s.            6,-

54110 Herbert Tingsten :Mitt liv. Tio år 1953-63. Mem. del IV.  Ill.                  1964 hft 372 s.       5,-

33210 Jurij Shelajev m.fl. :Nicolas Romanov. Life and death.Nikolaj II. Rikl.ill. 1998 hft 120 s.       4,-

33214 Bertil Östergren : Vem är Olof Palme ?   Fyllig biografi, rikl.ill.           1984 inb 372 s.Op     5,-


33216 Liv Ullmann : Tidvatten. Förf. andra bok.                                        1984 kart 214 s.            4,-33219 Helena Kallenbäck (red) : Trådrullen. Stig Olins memoarer. Ill.          1981 inb 237 s.Op      3,-

33220 Birger Damsten : Ännu en memoar.          Ill.                                    1984 hft 149 s.            4,-

34216 Rafael Lindqvist : Språkfålen –hans vänner och ovänner.           Ill.     1943 hft 238 s.          5,-


34224 Einar Holmberg : När livet log . Barndoms- o ungdomsminnen fr. Åbo. Ill. 1954 hft 234 s.    5,-

34227 Alma Hedin : I minnets blomstergårdar.   Memoarer.  Ill.        1950 hft 270 s.                      4,-

34229 Th. Rein : Lefnadsminnen.  Ouppskuren.                                               1918 hft 487 s.        6,-

34231 L A Jägerskiöld : Upplevt och uppnått. Ur minne,brev och loggböcker. Ill. 1943 hft 553 s.    7,-

34236 Sven Broman : Greta Garbo berättar.  Rikl.ill.                                    1990 inb 296 s.Op      6,-


35155 Kerstin Lindman-Strafford:Otto i Rhodesia. Ett finlandssv. emigrantöde.  2002 inb 121 s.Op 4,-

35158 Kristian Nikolai Olaussen : För en ask cigaretter.Dokument. om rysk fånge.2003 kart 203 s. 5,-

35159 Bill Cosby : Mitt i livet.   Tv-kändis berättar.                               1988 inb 180 s.Op              4,-

35160 Bertil Torekull : Svenskan och hennes hövdingar. SvD-journalist kåserar. 1994 inb 207 s.Op   4,-

35161 Christer Jakobson : Professor i Uppsala eller sköka i Bukarest.   1995 kart 366 s.                  5,-

35162 Jutta Zilliacus : Balansgång.        Ill. memoarer.                            1994 inb 158 s.Op              4,-

35163 Videofilm : Dempsey-boxarlegenden.1 tim 50 min, svensk text. Färgfilm. 1984 kassett         8,-

35165 Jörn Svensson : Framåt och aldrig glömma. Politisk memoar.               1993 kart 243 s.        4,-

35167 Anne Stevenson : Sylvia Plath – ett diktarliv. Ill.                                 1992 inb 434 s.Op      6,-

35168 Kaj Björk : Carle eller vägen åt vänster.  Tidig svensk socialdemokrati. 1994 inb 191 s.Op    4,-

35171 Hans Kroll : Ambassadör i Moskva 1958-62. Tysk diplomat minns.    1968 inb 242 s.Op     4,-

35173 Gunnar Hernberg : En sockermans minnen.Finska sockers vd minns. 1989 inb 227 s.Op     4,-

35174 Charles Kassman : Arne Geijer och hans tid 1910-56. LO-ordf. minns.Ill.1989 inb 336 s.Op 5,-

35175       -  ”  -              :           -  ”  -                      1957-79.       Ill.           1991 inb 392 s.Op    5,-

35177 Susannah Clapp:På resa med Chatwin.Mytomspunnen författare beskrivs.1999 inb 269 s.Op 4,-

35180 Nancy- Nancy Eriksson minns.Fr. folkkär agitator till rikspolitiker. Ill. 1985 inb 280 s.Op    4,-

36153 James Boswell : Samuel Johnsons liv.                                                        1955 hft 267 s.   3,-

36154 Rafael Lindqvist : Ur en språkfåles leverne.  Ill.                                           1942 hft 266 s.   4,-

36156 Simon Wiesenthal : Mördarna mitt ibland oss.                                       1967 klb 318 s.   5,-

36159 Folke H Törnblom : Mozart.                                                               1958 inb 190 s.Op  4,-

36162 Henrik Schuck:William Shakspeare.Lif och värksamhet. Ill.                       1883 klb 446 s. 7,-


36164 Augusta Krook:Mitt Helsingfors.Ungdomsminnen.                                     1950 pb 379 s.   6,-

36166 W Gordon Stierstedt:Amalia von Helvigs brev till Erik Gustaf Geijer.       1950 hft 603 s. Ill.  4,-

 36173 Staffan Tjerneld : Hasse Z – en svensk humorist. Rikl.ill.             1962 inb 176 s.  4,-

36176 S Nordenstreng : Leo Mechelin-hans statsmannagärning.I.          1936 hft 509 s.  6,-

361762 S Nordenstreng: Leo Mechelin- hans statsmannagärning II.       1937 hft 579 s.  7,-

36157 Aleko Lilius : Ung man i farten.Del II i memoarserien.                 1958 hft 352 s. 8,-

37201 Aleko Lilius : Ett herrans liv. Del 1 i mem.serien.                      1957 hft 227 s.   5,-

37200 Sture Arnell: Karin Månsdotter. Tolv kapitel om en drottning. Ill. 1951 hft 201 s.  5,-


37203 Frans G Bengtsson :Karl XII:s levnad. Biografi,2 delar i en bok. I:Till uttåget ur Sachsen. 343 s.             

                                II:Från Altranstädt till Fredrikshall.  320 s.   1980 dekklb   12,-

37207 Fred Copeman : Förnuftet gör uppror. Omväxlande liv.           1950 hft 285 s.  4,-

37210 W Söderhjelm : Johannes Linnankoski- en finsk diktarprofil.    1918 hft 204 s.  4,-

37211 A E Hotchner : Papa Hemingway. Personliga minnen. Ill.           1967 hft 328 s.  4,-

37214 Victor Hoving : En viborgare i Helsingfors och Stockholm.             1945 hft 303 s.  6,-

372142 Victor Hoving: En viborgare berättar för sina vänner. Ill. Ex libris.  1944 hft 355 s.  6,-

37216 Staffan Tjerneld : Wallenbergs.   Familjehistoria.  Ill.                    1969 hft 222 s.  4,-

37218 Caryl Chessman: Genom skärselden. Dödsdömd berättar.  1955 pb 330 s.  4,-

37220 Rainer von Fieandt : Men han gick sin egen väg.                      1973 hft 244 s.   5,-

38213 K Rob. V Wikman : Harry Schauman 1879-1932. Ill.            1964 hft 139 s.  4,-

38214 Erik Tawaststjerna : Ton och tolkning.  Sibelius-studier.             1957 hft 133 s.  4,-

38218 Inga Tidblad : Då och då.    Bla teaterminnen.                    1973 inb 159 s.Op 4,-

 38221 Eric von Born : Den siste lantmarskalken.                               1962 hft 290 s.  5,-

38223 Victor Hoving : Guy de Maupassant.Hans liv och verk.  Ill.      1946 hft 229 s.  4,-


38227 Brenda Maddox : Nora.  En bok om Nora och James Joyce.     1989 inb 514 s.Op 7,-

38229 Th. Rein : Leo Mechelin.   Ill. levnadsteckning.                       1915 hlvklb 237 s. 5,-


38232 Aino Ackte : Minnen och upplevelser I.   Sv.v o färgill.          1925 pb 340 s.      6,-

39123 Maarit Niiniluoto : Sagan om Harmony Sisters.  Ill.                     1993 hft 327 s.  7,-

39124 Ghita Barck : Mirjam Irene Tuominen  i liv och dikt.   Ill.          1983 hft 262 s.  4,-

39126 James Cavallie : Ludendorff och Kapp i Sverige.                       1993 kart 341 s.  7,-39133 Inez & B von Kolpakow : Och ändå inte hata.  Deporterad till Sibirien.Ill.1997 kart 160 s.  5,-


39135 C F Meinander : Carl Axel Nordman.  Bla statsarkeolog.  Ill.                    1991 hft 182 s. 4,-

39137 Gunn Gestrin:Oliven med gnistrande blad. Ill.                                   1996 kart 140 s.  5,-

39140 Cecilia af Forselles-Riska :Brobyggaren Carl Enckells liv till 1917:s slut.2001 hft 272 s. 7,-

39142 Marja Engman : Det främmande ögat. Alma Söderhjelm i vetensk.    1996 hft 480 s. 8,-


40116 Gert Ljungberg : Hantverksporträtt.  50 hantv. i ord o bild. 1975 inb 180 s.Op 6,-

40117 Nationalmuseum:Magnus Gabriel de la Gardie – Läckö slott.Ill.1980 hft 146 s. 5,-

40121 Beryl Markham : Västerut i natten.Mitt liv i Afrika.Flygspanare.1987 inb 313 s.Op 4,-

40127 Elof Stolz:Som liten i Ravlunda prästgård.1898-1908.  1949 pb 174 s.  3,-

40129 E Allardt,R Friberg m.fl:Jan-Magnus Jansson-ett multiportätt.1989 inb 132 s.Op  4,-

40132 Carl G-son Fleetwood:Från studieår och diplomattjänst I-II..Dagböcker.1968 klb sa 1615 s.   9,-

40133 Ingemar Hägglöf:Dagbok från Salutorget.Sv. diplomat minns.1990 inb 330 s.Op 5,-

40135 Stig H Hästö : Från Pehrsgatan 6 till Champs Elysee.  1987 hinb 464 s.Op 6,-

40136 K Kelley : Bakom Buckingham Palaces slutna murar.   1998 inb 481 s.Op 6,-


41220 Kari Appelgren: Johan Alm -hantverksmålare i Vasa på 1700-t.Rikl.ill. 1974 hft 104 s.  5,-

41222 Thure Nyman : Gavarini  - sedernas skildrare.    Rikl.ill. 1947 hft 190 s.  5,-

41224 Nina Berberova : Tjajkovskij – en ensam människas historia.1946 hft 281 s. 4,-

41227 J Holland Rose:Napoleon- levnadsteckning efter nya källor.2 bd.Ill.1907 dekklb sa 1097 s.10,-
41228 Dagmar Berg : Egyptiska profiler.   Med bilder.  1933 hft 188 s.  3,-

41232 Otto Weckström : Från bondpojke till präst.  1968 inb 165 s.Op 3,-

41233 M J Crusenstolpe : Medaljonger och statyetter.  1882 dekklb 568 s. 6,-

41235 Anna Kajsa Hallgard : Ögonkast.Möte m bönder i öst och väst. 1976 hft 312 s. 5,-

41236 Tatjana Tjernavin : Kvinnoöden i Sovjetriket.    1936 hft 261 s.  4,-

41240 Lars Erik Taxell : Rätt och humanitet.  Till 60-årsdagen. 1963 hft 260 s.  5,-

41242 Gerd Ribbing : Ensam drottning – Sofia Magdalena.          1959 hft 328 s.  4,-

41243 Mauno Koivisto  : Råmärken.  Utrikespolit. tankar 1979-83.1983 hft 118 s. 2,-

41244 Isabel de Palencia:Alexandra Michailovna Kollontay. 1946 hft 274 s.  5,-

41246 Francois Mauriac : de Gaulle.   General o president. 1965 hft 240 s.  4,-

41404 S Hj. Rantanen: Som politruk i Finland.                       1958 inb 166 s.Op   6,-

42175 Eirik Hornborg:Stormig höst.Minnen o genljud fr. 1930-40-talen.1960 pb 210 s. 4,-

42180 Olof Mustelin : Theodor Sederholm. Förf. ded. 1966 hft 110 s.  4,-

42183 Marie Hamsun : Regnbågen. Uppväxt o tid med Knut H Ill. 1954 hft 378 s.Op 6,-

421832 Marie Hamsun: Regnbuen.       Samma på norska.     1953 inb 378 s.  6,-

42187 Georg Christiernin : Alltid i farten.Minnesbilder fr 90 år.Ill.1978 hft 248 s.  7,-

43112 Donald Spoto : Notorius -Boken om Ingrid Bergman.    Ill.        1998 inb 519 s.Op 8,-

43113 Lars Schmidt:Mitt livs teater.Bla äktenskap m. Ingrid Bergman.1995 inb 242 s.Op 5,-

43114 Marie-Christine Skuncke : Gustaf III – det offentliga barnet.      1993 inb 362 s.Op 7,-

43118 Matti Klinge: Professorer. U 350 år vid Åbo Akademi o Hels. universitet. 1990 inb 221 s.Op 6,-

43122 Gunnel Weidel Randver : Sonja Kovalevsky. Märkligt öde.           1981 hft 224 s.  4,-

43123 Fritz Stern : Einstein´s German World.Albert E. i Tyskland.     1999 inb 335 s.Op 7,-

43128 Ian Kershaw : Hitler.  1889-1936:Hubris.Ill.biografi på eng. 1998 inb 845 s.Op    12,-

44119 Lauren Bacall : Jag själv.   Filmstjärnan i ord o bild. 1979 inb 433 s.Op 6,-


44123 W C  Church : The life of John Ericsson.I.   Ill. 1890 klb 393 s.  8,-

44124 Olle Leino:Vem tackar Yrjö Leino?Finl. inrikesmin.1945-48.1973 klb 284 s. 7,-

44125 Hector Bolitho : Edward VIII. Hans liv och regering.  Ill. 1937 hft 245 s.  4,-

44126 Valeriu Marcu : Macchiavelli. Renässansmänskan.  1939 hft 368 s.  5,-

44127 Sven Stolpe:Memoarer.1:Idyll och orosmoln.2:Stormens år.3:Krigstid.1974 klb 349+278+304 s.18,-

44129 E Radzinskij:Herre,fräls och försona Ryssland.Nikolaj II .1992 inb 475 s.Op  Ill. 7,-

44130 Marianne Thesleff: Jag föddes till ett ljuvligt liv. Bla om Viborg. 1977 hft 215 s. Ill.  4,-

44131 Erik Ekelund : Jac. Ahrenberg och östra Finland.    Ill. biografi.1943 hft 392 s. 6,-

44133 Eirik Hornborg : Länder och hav.  Färdminnen 1900-12. 1954 hft 202 s.  4,-

44134 Alma Söderhjelm : Revolutionärer och emigranter. Bla om Voltaire.1918 pb 335 s. 6,-

44137 Alma Söderhjelm : Carl Johan (Bernadotte). Ett porträtt.  Rikl.ill. 1939 hft 437 s. 7,-

44140 Gösta Bohman : Maktskifte.   Minnen fr. hösten 1976.  Ill. 1984 inb 372 s.Op 6,-

44141 Michail Gorbatjov : Perestrojka. Nytt sätt att se på världen.   1987 klb 245 s. 5,-

44143 P G Vinge :  Säpochef 1962-70.    1988 inb 239 s.Op   4,-

44409 Alma Söderhjelm: Georg Carl von Döbeln. Bl.a. tiden på Åland. Ill.  1937 klb 341 s. 8,-

45106 Eirik Hornborg : Man i ledet.     Minnen 1899-1927.   1959 hft 221 s.  4,-

45107 Helena Westermarck :Elisabeth Blomqvist I-II..Lif o gärning. Ill.  1916 hlvfr 251+237 s. 9,-

45108 M G Schybergson : Carl Gustaf Estlander.Levn.teckning.  Ill.  1916 hft 592 s.  7,-

45111 Alex. Dumas : Napoleon. Biografi på svenska.     Gulnad.   1843 hlvfr 295 s.          16,-     

45112 Knut Hagberg : Svenska kungar.   Rikl.ill.    1953 hft 208 s.  5,-

45113 Alan Bullock : Hitler – en studie i tyranni.   Rikl.ill.   1960 pb 533 s.              12,-

45115 Harold E Johnson : Jean Sibelius.   Ill.     1961 pb 283 s.B 6,-

45116 Ludwig Reiners : Fredrik den store.    Ill.     1956 hft 333 s.  6,-

45118 Sven Stolpe : Geijer. Essay om Erik Gustaf G.    1947 hft 194 s.  5,-

45120 Berta  Edelfelt : Alexandra Edelfelt. Lefnadsteckning.   Ill.  1922 hlvfr 270 s. 7,-

45121 Hans Hirn : Gustaf Fredric Stjernvall 1767-1815. Tidsskildr. Ill.  1931 hft 762 s.  7,-45124 Carl Henrik von Platen : Strängt förtroligt.  Ill.    1986 inb 218 s.Op 5,-

45125 Anders Ramsay : Från barnaår till silverhår I-III + VII 1904-06 klb 877 s.              7,-
451252 Anders Ramsay: samma , komplett del I - VIII i 5 band.1905-07 hlvklb 1839 s. 18,-
451253 Anders Ramsay: Från barnaår till silverhår I-II. Komplett. 1949 hft sa 1132 s.     15,-
45127 Karin Allardt Ekelund : Fredrika Runeberg. 200-årsjubilar. Ill.  1944 hft 358 s.  5,-

46186 Margareta Palmstierna de Seynes : Lågande längtan bara …. Brev. 1969 klb 28 s.B   4,-


46188 Liv Ullman : Förändringen.      1977 inb 224 s.Op  4,-

461882 Liv Ullman: Changing.        1977 inb 244 s.Op    4,-

46195 Staffan Skott : Romanovs. Tsarsläkten.   Rikl.ill.   1989 poc 379 s.Op  4,-

46196 John Landqvist : I ungdomen. Ur den förlorade tiden.  Ill.  1957 pb 244 s.   4,-


46201 Ernst Estlander : Friherre Viktor Magnus von Born.  Ill.  1931 hft 708 s.                    12,-

46202 Pu Yi : Jag var kejsare av Kina. Sista kejsarens minnen. Rik.ill. 1988 inb 431 s.Op  7,-

46205 L G Von Bonsdorff : Lars Gabriel von Haartman.   1946 hft 466 s.   8,-

46206 Algot Strömsholm : Algot berättar.     1972 hft 147 s.   3,-

46210 C W Thurlow Craig : A rebel for a horse.        Ill.   1934 klb 320 s.   4,-

47151 Arthur Koestler : Pil i det blå.   Självbiografi.                        1972 helfr 332 s.        5,-

47154 Lars Hulden-Festskrift 5.2.1986. Tab.gratulatoria,artiklar,bibliografi. Ill. 1986 inb 213 s.Op 8,-

47155 Jan Gustafson : Åsumspågen. Folklig sjukd.botare på 1800-talet.  Ill.   1981 hft 152 s.  5,-


47163 Christoffer H Ericsson : Henry Ericsson –min far.    Ill.    2002 hft 194 s.  7,-

47166 Georg Svensson :Evert Taube – poet-musikant-artist.Rikl.ill. STOR.  1976 inb 92 s.Op 5,-

48110 Lars Nyberg : Ekon från hembyn. Fr. Kila i Karis. Ill.   1975 pb 185 s.  6,-

48113 Trygve  Bratteli : Fånge i natt och dimma.  Fr.kocentrationsläger. Ill.  1981 inb 172 s.Op 5,-

48114 Johannes Cederlöf : Den rikaste stunden.     1973 hft 320 s.  7,-


48119 Oscar Levertin : Svenska gestalter.               Blyertsförstr.   1958 hft 246 s.  4,-

48121 Per Thullberg (red) : Historier från Frescati.Vänbok t. Kerstin Israelsson. 1995 hft 288 s.  5,-

48122 Mats Lindqvist : Klasskamrater.  Fr. Svedala.   Ill.    1994 hft 208 s.  4,-

48123 Vivi Horn : De sista Sturarne.  Bla 1808-09-års krig. Ill.   1931 hft 220 s.  5,-

48126 Golda Meir: Mitt liv.  Ill.   Ex libris: Jernströms.                 1976 klb 413 s.  6,-

48129 Gustaf Andersson i Rasjön : Från bondetåget till samlingsregeringen.  Ill. 1955 hft 332 s.  5,-

48130 Frank Hedman : Alice Babs.   Ill.      1976 inb 202 s.Op 5,-

48131 Elisabeth Söderström : I min tonart.      1978 inb 183 s.Op 4,-

48132 Eve Curie : Min mor 1-2 -Marie Sklodowska Curie. Ill.   1957 pb 219+220 s. 5,-

48133 Sven Stolpe : Låt mig berätta. Minnen o anekdoter.    1970 hgft 182 s.  4,-

48134 Märta Lindqvist :Människor.Bla E Wägner,E Beskow,H Gullberg. Ill. 1938 hft 358 s.  5,-

48136 Genealog. föreningen (Sver.): Släkt och Hävd nr 1-2-1982,bla båtsmän.     hft 100 s.  3,-

49160 Germund Michanek:Skaldernas konung. Oscar II,litteraturen o litteratörerna. Ill.1979 inb 435 s. 6,-

49162 Hans Larsson:Hemmabyarna.Betraktelser i 15 kapitel.Söderslätt,Skåne.1979 hft 273 s.5,-

49164 Zeth Höglund : Minnen i fackelsken I-III.1900-1921.   Ill.    1956 klb sa 850 s.        14,-

49166 Svenskar. Ser på sig själva genom kameran.Urv.:C-A Nycop.1970 pb 96 s. STOR. 4,-

49170 Isaac Deutscher : Leo Trotskij  II:Den avväpnade profeten 1921-29.

                              III: Den förvisade profeten 1929-40.   1973 inb sa 755 s.Op  tills. 8,-

49171 Genealog. Fören.:Släkt och hävd 1-2 -1979.Bla Källstorp i Broby,släkten de Tern  hft 100 s. 3,-

49174 Sten von Euler-Chelpin : Släkten Kjersen.      1972 hft 53 s.  7,-

49175 Sven Stolpe : Drottning Kristina. Den svenska tiden.   Ill.    1975 klb 264 s.  4,-

49176 Käbi Laretei : En bit jord.  Berättelse bla fr. Estland.     1976 inb 259 s.Op 5,-

49177 Vivica Bandler : Adressaten okänd.  Ill.      1992 inb 277 s.Op 5,-

 50108 Sven Jerring : Farbror Sven sitter där och pratar.  Ill.  1949 hft 142 s.          6,-

50114 Karl Kilbom : Ur mitt livs äventyr.  Ill. Med förf. dedikation. 1953 klb 282 s.         5,-

50115 Karl Kilbom : I hemligt uppdrag.  Ill.   Med förf. dedikation. 1954 klb 384 s.         6,-

50117 Ragnar Casparsson : Brinnande horisonter. Krigstiden.   Ill. 1963 hft 326 s.          6,-

50122 Elsa Björkman-Goldschmidt : Vad hände sedan.  Ill.  1964 inb 289 s.B      4,-

50123 Jan Kott : Shakespeare – vår samtida.   1965 hft 356 s.         5,-

 50125 G Rein : Karl Johan Adlercreutz 1-2.Försök till levnadsteckning.   1925 hft 404+822 s.45,-

50128 J Chr. Fabritius : Barndom kring sekelskiftet.  1945 pb 346 s.          8,-

51149 Raimo Saarinen : Simma med svenskar. Krigsbarn,sjöman,ingenjör.   2007 inb 133 s.Op    6,-

51150 Brita Högnäs-Sahlgren: Nyman 330. Fr. Ormsö t. Sibirien 1941. Ill.   2002 inb 202 s.Op    8,-

51151 Ulf Adelsohn : Partiledare. Dagbok 1981-86.   Ill.                      1987 inb 397 s.Op    8,-

51153 S Widerberg & G Lundgren :Mormors kyckling och himlens son.Ill. 1995 kart 224 s.        5,-

51154 Christer Boucht : Från Paradiset till främsta linjen. Bla om kriget. Ill.    1996 inb 285 s.Op    7,-

51155 Cheryl McGuinness :11 september-dagen då min värld rasade samman.  2005 kart 207 s.        5,-

51156 Håkan Skogsjö :Släkten Bexelius 1984.      Ill.                      1984 hft 86 s.            7,-

51159 Merete Mazzarella: Agnes von Krusenstjerna.  Ill.  Lite fläckar. 1992 kart 198 s.   4,-

51162 Sven Stolpe : Drottning Kristina. Del I + II i ny oavkort.uppl. Ill.1982 inb 536 s.Op   10,-

511622 Sven Stolpe: Drottning Kristina.  Illustr.                                  1963 pb 98 s.           3,-

511623 Viveka Heyman: Christina.                 Illustr. Ngt nött ex. 1959 hft 291 s.               5,-                               


51165 Ingemar Hägglöf : Berätta för Joen. Åren med ryssarna 1943-47.Ill.  1984 inb 294 s.Op     6,-

51166 Gösta Bohman : Så var det.   Ill.                      1983 inb 357 s.Op     8,-

51167 Eric Sjöquist : Raoul Wallenberg.                      1985 inb 216 s.Op     4,-

51168 Einar Rimmerfors : Årsbarn med seklet.  Rikl.ill.      1977 inb 279 s.Op     5,-

51170 Hans Sallander:Personversar tryckta i Skara u. 1700-talet.M.faksimil. 1971 hft 146 s. 8,-

51171 Gitta Sereny : Albert Speer och sanningen. Storartad biografi. Ill.  1999 inb 811 s.Op   18,-

511712 Albert Speer: Spandau. The secret diaries.  Illustr.                   1977 poc 479 s.    4,-

52103 Simon Wiesenthal :Rättvisa men inte hämnd.  Ill. memoarer. 1989 inb 422 s.Op       7,-

52105 Nancy Mitford :Solkungen.  Ludvig XIV o Versailles.Rikl.ill. 1966 hlvfr 251 s.STOR. 8,-

52106 Gunnar Jarring :Utan glasnost och perestrojka. Åren i Sovjet. Ill. 1989 inb 261 s.Op  5,-

52109 P O Barck : Mina oroliga år. Minnen fr. 30-talet. Ill.  1973 hft 225 s.            5,-

52110 Carl Forsstrand .Den siste rikskanslern och hans döttrar.  Ill. 1927 pb 226 s. 4,-

52111 Örjan Lindberger :Gustav Hedenvind-Eriksson. Fr. Jämtland. Ill. 1945 hft 224 s.B 4,-

52114 Rex Warner. Den unge Cesar.   1959 hft 317 s.            3,-

52115 Karl Gerhard: Katt bland hermeliner.   Rikl.ill. minnen.   1952 inb 290 s.Op  4,-

52118 Henry Olsson : Fröding – ett diktarporträtt.   Ill.  1950 pb 438 s.             6,-

52119 Jain Pilkington : Marie Antoinette.  Ill. biografi.  1956 hft 282 s.            5,-

52121 Christer Boucht : Från Hovrättsbacken till Klippiga bergen. Ill. 1975 hft 179 s.  4,-

52123 Caryl Chessman: Dödscell 2455. En dödsdömd berättar.  1955 pb 473 s.  4,-

53106 Gustaf Nordenskjöld : Framåt. En bok om Otto Nordenskjöld. Ill. 1990 inb 157 s.Op  5,-

53111 Tyyni Tuulio Friherrinnan Sophie Mannerheim. Människan o livsg.  1948 hft 321 s. 10,-

53114 Claes Lindskog : Grekiska kvinnogestalter. Kleopatra,Medeia osv.Ill. 1922 hft 279 s.  4,-

53116 G Heinrichs : Anteckningar om Immanuel Ilmoni. Enl. brev o dagb. 1912 hft 330 s.    7,-

53117 Sven Haglund & A Ångström : Andree-mannen med vilja och mod.1930 hft 281 s.     6,-

53118 Elof Tegner :Gustaf Maurits Armfelt II. Armfelt i landsflykt.   1905 klb 414 s.B      6,-

53119 Karl Gerhard : Om jag inte minns fel.   Ill.                               1957 pb 277 s.        4,-

53120 Gustaf F Lönnbeck : Uno Cygnaeus.”Finska folkskolans fader”. Ill. 1910 hft 101 s.  4,-

53121 Peter Collier &D Horowitz:Klanen Kennedy-ett amerikanskt drama. 1989 kart 613 s. 8,-

53122 Sv-koreanska fören.:Kamrat Kim-Il-Sungs revolutionära verksamhet. 1971 inb 261 s.Op  3,-

53124 Gustaf W Norrmén: Släkten Norrmén. Krönika genom 11 släktled. Ill. 1982 inb 255 s.Op 10,-

53184 Jarl Ahrenberg :Mät lyckan med egen aln.Roman om hertig Johan.      1947 hft 420 s.     6,-.

53190 Sven Lindman (red) : Karl H Wiiks dagbok 1917-18.                       1978 hft 145 s.         4,-


54104 Teddy Rhodin :Dans på  rosor. Mitt liv på operabaletten.  Rikl.ill. 1978 inb 213 s.Op  4,-

54106 Onni Wilson :Potrero boy.  Journalist o lärare minns. Ill. 1984 inb 320 s.Op  4,-

54108 Arnold Jacoby :Senor Kon-Tiki. Boken om Thor Heyerdahl.  Ill. 1965 klb 307 s.       7,-

54111 Knut Hagberg : Victoria. Drottning av England. Ett kap. Krimkriget. 1947 hft 250 s.       4,-

54112 Nationalmuseum: Christina. Drottning av Sverige.        1966 hft 608 s. text+96 s. bilder   5,-

54114 Irmeli Viherjuuri (red) : Anna Virubova-kejsarinnans hovdam.  Ill. 1988 inb 290 s.Op  6,-

54115 Gunnar Tideström : Edith Södergran.   Ill.  1949 hft 318 s.B     7,-

54117 Edward Hutton : Pietro Aretino –furstarnas gissel.     1923 hft 149 s.       4,-

54118 Ur Albert Edelfelts brev :Drottning Blanca och hertig Carl. 1917 pb 256 s.        4,-

541182 Albert Edelfelt: Minnesanteckningar,uppsatser och konstbref.

                        Hvad Albert Edelfelt skrifvit.       Med frontispice.        1905 hft 167 s. 4,-                         

54120 George Soloveytchik : Potemkin.  På svenska. Ill.  1939 klb 333 s.       6,-

54121 Theodore C Sorensen : Kennedy.     På engelska.  1963 klb 783 s.       8,-

54122 Ville Vallgren :Guldranden.   Minnen bla om spritförbudet. 1920 hft 103 s.    7,-

54123 Gustaf von Platen . Resa till det förflutna. Lättsinne i allvarstid. Ill 1993 inb 351 s.Op  7,-

54124 L Collins & D Lapierre :Sol och skugga.  Boken om el Cordobes. Ill. 1986 kart 352 s.     5,-

54126 Hugo Hamilton :Hågkomster.  Strödda anteckningar.  Ill. 1928 dekklb 366 s. 7,-

54130 Gunnar Castren :Gustav Philip Creutz.  Ill.        1917 klb 442 s.    10,- 

55142 Andres Kung: Ett liv för Baltikum.  Journalistska memoarer. Ill.  2002 inb 351 s.Op      8,-

55143 Ulf Kjellström: Strålande tider,härliga tider !  Om Thor Modeen.Ill. 1996 inb 336 s.Op  10,-


55147 H Lindqvist&E Tarras-Wahlberg: Carl XVI Gustaf.Porträtt i tiden.Ill. 2006 inb 200 s.Op 7,-

55148 Alice Bah&Elisabeth Tarras-Wahlberg: Victoria,Victoria !  STOR.2002 inb 120 s.Op     7,-


55150 Isaac Deutscher: Stalin. En politisk biografi.   Ill.   Lite förstreckn. 1980 klb 542 s.         8,-

55151 Agneta Jonsson(red): Evert Taube-en del av vår vardag. STOR. 1974 kart 120 s.         6,-

55152 Gustaf von Platen: Att få börja ett nytt liv. Del III av memoarerna. 1996 inb 349 s.Op    7,-

55153 Ulf Nilson: Bråkmakarna. Fr.heliga Birgitta t.Per Oscarsson.STOR. 1981 inb 176 s.Op   7,-

55154 H Sallander: Personversar tryckta i Skara u. 1700-talet.Bibl.förteckn. 1971 hft 146 s.   8,-

55454 Cornelia Colliander: Baronessan och hennes dotter.Om baltisk baron.  2005 inb 194 s.Op 7,-     

56109 Jos. Muller: Minnen af drottning Josephines lefnadshistoria.  Ill. 1873 dekklb 167 s.15,-


56111 Tatiana Sundgren: Tornsvalornas hus.  Fr. Abramsgården. Ill. 1884 hft 108 s.        3,-

56112 Emery Kelen: Dag Hammarskjöld.      1966 hft 206 s.        4,-

56114 Sven Stolpe: Birgitta i Sverige.  Ill.   1971 inb 224 s.Op   6,-

56115 Torsten Helsingius: Det var. Minnen fr. Helsingfors.  Ill.  1947 hft 314 s.  6,-

56116 Christine Samuelson: Silvia-drottningen.   STOR bildbok. 1982 kart 135 s.    6,-

56119 J W Hasselblatt: Förvisad till Sibirien.    Minnesanteckn. 1917 hft 141 s.B     3,-

56123 Gustaf von Platen: Prövningar i framgångstid.  Ill.           1994 inb 442 s.Op   7,-

56124 Hugo Hamilton: Dagböcker 1917-19.  Bla Ålandsfrågan. 1956 pb 552 s.         8,-

56125 Jan Gabrielsson(sekr): Zarah.Zarah Leanders minnen. Rikl.ill. 1972 hft 302 s.        6,-

56126 C-F Palmstierna: Mon cher Ami.Marie-Louise o Napoleon 1813-15. 1955 hft 302 s. 6,-

56127 Ester Ståhlberg: Mathilda Wrede. Människornas vän.   Ill.   1949 hlvfr 431 s.    9,-

56128 Caroline Lewenhaupt: Levnadsvishet.  Urv.: H Åkerhielm.  1948 klb 274 s.       4,-

56129 Britt o Hans Ehrenståle: Sju dagar i oktober 1947. Raoul Wallenberg. 1980 hft 175 s.        4,-

56131 T Lindgren & Peter Dahl: Kärleksguden Frö-en levnadsteckning. Ill.   1988 pb 111 s.B     3,-

56339 Irmelin Sandman-Lilius &Heddi Böckman: Hand i hand. Bla Föglösläkten.1996 klb 608 s. 9,-

57106 Yngve Zotterman: Med alla sinnen öppna.  Läkare minns.  Ill. 1971 inb 240 s.Op     5,-


57111 Berndt Federley: R A Wrede-lantdagsmannen o rättskämpen .Ill. 1958 pb 439 s.B     7,-

57112 Johan Wenelius: Dagbok. Anteckningar 1844-1916.  Fr. Karleby. 1990 hft 288 s.       6,-

57114 Per Sonden: Hugo Tamm till Fanöö.Liv o livsåskådning.  Ill.    1925 hft 619 s.         10,-

57115 Jan-Magnus Jansson: Tidiga möten. Litteratur o politik fr.30-60-tal. 1996 hft 258 s.    5,-

57119 Wilh. Lagus: Johan Henrik Kellgrens finska lefnadsminnen.      1884 hft 360 s.B        7,-

57123 Gustav Hedenvind-Eriksson: På minnets älv.  Inl.Eyvind Johnson. 1961 hft 108 s.      4,-

57124 Arthur Bryant : Karl II.    1947 pb 427 s.           4,-

57125 Veijo Meri: Han som blev Alexis Kivi.  Omdebatterad bok. Ill. 1979 hft 139 s.           4,-

57127 Erica Anderson: Albert Schweitzer – ett vänporträtt. Ill.            1964 klb 152 s.          4,-

57130 Desmond Doig: Moder Teresa. Hennes folk o hennes arbete. Rikl.ill. 1977 inb 151 s.Op  6,-

57132 Alma Söderhjelm: Min värld III.    Ill.   1931 klb 594 s.          7,-

 
 

58121 Synnöve Ilmoni: Vad farfars taskbok gömde o litet till.  Ill.     1946 hft 172 s.   4,-

58123 Victor Berge: Faran är mitt liv.   Ill.                                     1953 pb 285 s.        4,-

58124 N Hocker: Kaiser Wilhelm und Furst Bismarck.                  1879 pb 722 s.       7,-

58125 Ur Albert Edelfelts brev: Middagshöjd.  Ill.                            1928 hft 231 s.    5,-

58127 Alma Söderhjelm: Kärlek och politik.                                     1933 hft 210 s.    4,-

58128 Festskrift tillägnad Gunnar Castren den 27 dec. 1938.Nr 23 av 70. 1938 pb 426 s. 14,-

58131 Teddy Biaudet: Ett liv i läggspel.   Ill.                                     1954 hft 236 s.       6,-

58132 Hertiginnan Ede Clermont-Tonnerrre: Memoarer från ekipagernas tid. 1929 hft 222 s. 4,-


58137 Gustav Åsbrink: Drottning Victoria. Översikt av levnad    STOR. 1923 hlvfr 112 s.  7,-

58138 Marie;prinsessa av England,drottn. av Rumänien: Mitt livs historia I-II.1935 hft 705 s.  6,-

58140 Svenska frimurare II:Provinsiallogen i Kristianstad.Biogr.med bilder  1904 hlvfr 275 s. 12,-

 59149 Yrsa Stenius: Taxar,kärlek och sorg.                   2007 inb 239 s.Op   6,-

59151 Brian Power: Den siste kejsaren av Kina.  Ill.    1986 kart 278 s.       6,-

59152 Birger Damsten (Billy): Också en memoar.        1982 hft 175 s.         4,-

59154 Börje Salming & G Karlsson: Blod,svett och hockey.17 år i NHL.Ill. 1994 poc 208 s. 3,-

59155 Kjell-Olof Feldt: Min väg till politiken.  Ill.           2005 inb 245 s.Op    6,-

59156 Mayme Sevander med Laurie Herzel: De tog min far. Stalinterror.Ill. 1994 inb 207 s.Op  5,-

59157 Joura Alexeieff Langhoff: Återsken.Om Maroussia Langhoff,hovfrök.2006 inb 197 s.Op 12,-

59158 Charles Drage:Den enarmade generalen.Frank Suttons äventyrliga liv.1964 inb 303 s.Op  4,-

59160 Hillary Rodham Clinton: Levande historia.  Ill. självbiografi.  2003 inb 606 s.Op  10,-

59163 Göran Persson: Min väg,mina val.   Rikl.ill.                        2007 inb 479 s.Op  10,-

60102 Alan Wood: Bertrand Russell-den passionerade skeptikern. 1958 hft 268 s.        4,-

60103 Åke Stavenow(red): Folke Bernadotte. Minnesbok av 43 förf. Ill.  1949 hft 366 s.  5,-

60106 Stanley Loomis: Den farliga vänskapen. Marie Antoinette o Fersen.  1973 klb 318 s. 6,-

60107 Carl Michael Runeberg: Till flydda tider.                     1976 hft 261 s.          4,-

60108 Lennart Bernadotte: Kungen i bild.    Bildalbum           1948 hft 100 s.          3,-

60111 G Gerschouni: En revolutionärs anteckningar.             1907 hft 225 s.          6,-

60113 Ur Albert Edelfelts brev: Kring sekelskiftet.  Ill.           1930 hft 318 s.          6,-

60115 Eduard von Fircks: Erinnerungen. Eine baltische Arzte 1905-72.Ill.  2003 kart 226 s.  6,-

60116 Gustaf C:son Lewenhaupt: Askegreven beättar vidare.  Ill.       1936 hft 328 s.          5,-

60117 Alma Söderhjelm: Marie Antoinettes stora hemlighet.           1934 hft 249 s.          5,-

60118 Yrsa Stenius: Vår tids hjältar.   Bla Palme o Koivisto.          1986 hft 134 s.          3,-

60119 Vicomte de Gontaut-Biron:Meine Botschafterzeit am Berliner Hofe. 1909 klb 704 s.  8,-

60120 Bobby Andström: Kungen och Silvia.  STOR bildbok.              1976 kart 96 s.          4,-

60121 Karl Kilbom:  Cirkeln sluts. Ur mitts livs äventyr III.   Ill.         1955 hft 385 s.          6,-

61130 Bobby Andström: Det lyckliga året. STOR bildbok om kungafamiljen.1978 kart 80 s.  3,-                 

61131 Ignas J.-Scheynius:Den röda resan.Minnen fr. Litauen o Kaukasus.Ill  1943 hft 356 s. 5,-

61132 Jerzy Einhorn: Utvald att leva. Minnen fr. Polen u. nazitiden. Ill     1998 poc 498 s.      3,-

611322 Jerzy Einhorn: Det är människor det handlar. Ill.                        1999 kart   474 s.     8,-

61133 Beth Hennings (red): Ögonvittnen om Gustav III.  Ill.                 1960 hft 377 s.         6,-

61134 Carl-Fredrik Palmstierna: Stormig idyll.  Barn- o ungdomsminnen. 1971 inb 220 s.Op   5,-

61135 Ur Albert Edelfelts brev: Liv och arbete.  Ill.                             1926 hft 310 s.         5,-

61136 Carl Bildt: Uppdrag fred.  Om Balkankrigen.   Ill.                       1997 inb 550 s.Op    7,-

61137 Zenta Maurina: Exilens tragik.   Bla baltutlämningen –48.           1966 hft 301 s.         4,-

61138 Adam Lewenhaupt: En färd till minnenas värld. 1861-70.  Ill.       1936 klb 230 s.        6,-

61140 Jokkmokks-Jokke: Tjosan. !   Rikl.ill.                                         1967 pb 176 s.          3,-

61141 Berta Edelfelt: Sophie Mannerheim. En levnadsteckning. Ill.       1932 hft 303 s.         7,-

61143 Hj. Lindeberg: Anders Lindeberg.Hans liv och verksamhet.  Ill.  1918 hft 256 s.         4,-

61144 Eric Wennerholm: Anders de Wahl-människan bakom maskerna. Ill. 1974 inb 230 s.   4,-

61145 Mary Bird:Ur de persiska kvinnornas lif.Minnen och intryck.               1900 pb 113 s.

    A Mäkinen: Agnes Jeanette Meijer. Finlands första Kinamissionär. 1897 pb 106 s.          4,-

61146 Ingvar Andersson: Erik XIV.  Ill.                                              1951 hft 318 s.         7,-

61147 Inga Tiblad: En bukett.  Ill.                                             1967 inb 221 s.Op    4,-

61148 P O Bäckström: Carl XII.  Med 7 porträtt.                                1895 pb 432 s.B       4,-

61149 Vivi Eklund: Jag minns min bror.   Ill.                                        1957 hft 156 s.         3,-

62130 Edvard Honkanen: Jag var husvill. Vaktmästare ser tillbaka.    1960 hft 176 s.            4,-    

62133 Skildringar och Hjeltebilder ur Gustaf Adolf den stores lefnad.  Ill. 1847 pb 200 s.     14,-

62134 Vivi Horn: Prins Gustaf.   Sångarprinsen i ord o bild.                1946 hft 211 s.            5,-

62135 Erik Björkbro: Gestalter och strömningar.                          1926 klb 182 s.           4,-

62137 Juhani Aho: Biografi öfver August Fredrik Soldan. Ill. Ny pärm.  1901 hft 429 s.   4,-

62138 Rudolf Kjellen (enl. uppdrag): Sångarfärden till Paris 1900. Ill. 1901 hlvklb 245+22 s.4,-

62139 Stendhal: Henri Brulards liv.  ”Berömda memoarer”.  Ill.   1948 hft 324 s.            4,-

62140 Hans Hirn: Alexander Armfelt. Ungdom och läroår intill 1832.  1948 hft 388 s.    6,-

621402 Hans Hirn: Alexander Armfelt. Början av en statsmannabana 1832-41. 1948 hft 388 s. 6,-

62141 Clara Tschudi: Goethes moder.  Ill. Kulspetsunderstrykningar. 1917 klb 248 s.       3,-

62142 Olof Molander (utg): Harald Molander. Ungdom o resor.  Ill.  1950 hft 364 s.        5,-

62143 Pauline Brunius: Osminkat.  Rikl.ill.                                    1931 hlvklb 308 s.      5,-

62145 Ernst Wiechert: I dödens skog.   Fängslad i Berlin 1938 … 1946 hft 198 s.            4,-

62146 Pentti Saarikoski: Angeläget eller ej.                                   1984 inb 238 s.Op      5,-

62147 Nils Meinander: Insyn och efterklokhet.  Politiska minnen 1940-62. 1978 hft 272 s. 4,-

62148 Hortense Grönstrand: Då stod solen stilla. Fr. gamla Åbo.   1966 hft 191 s.            4,-

62150 Magnus Svensen: Berömda läkarbragder. Ill.                      1949 pb 165 s.            3,-

62152 Jörgen Weibull: Bernadotterna på Sveriges tron. Rikl.ill.  STOR.1971 kart 112 s.    4,-

6395   Miranda Twiss: Onda män och kvinnor i historien.  Ill.         2004 kart 178 s.         5,-

6396   Slavomir Rawicz: Flykten från Stalins läger.                        2005 inb 272 s.Op      6,-

6397   Staffan Heimerson: För gammal att dö ung.  Journalist minns.  2006 inb 326 s.Op   6,-

6398   Beatrice Saubin: Dödsdömd.   10 år i malaysiskt fängelse.     1993 inb 340 s.Op      5,-

6399   Bengt Liljegren: Adolf Hitler.  Skicklig biografi.  Rikl.ill.         2008 inb 444 s.Op      8,-

63992 Hermann Rauschning: Samtal med Hitler. Nära vän berättar.  1940 klb 373 s.         6,-

63100 Herman Lindqvist:Napoleon.Omfattande,illustr. biografi.Norsk. 2005 inb 528 s.Op  14,-

631002 Herman Lindqvist: Napoleon.  Samma  på svenska.               2005 inb 608 s.Op   14,-

63101 Thomas Buergenthal: Pojken som överlevde förintelsen. Ill. 2008 inb 254 s.Op      7,-

63105 Marc Vachon: Rebell. En ”Läkare utan gränser” minns.    2006 hft 309 s.           5,-

63106 Stina Engström: Apotekare Carlssos enka-en levnadsskildring.  Ill. 1994 hft 89 s.  4,-

63108 Lars-Olof Larsson: Gustav Vasa- landsfader eller tyrann ? Ill. 2002 inb 374 s.Op   9,-

63109 Stig Ramel: Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814. Ill. Biografi.  1997 inb 399 s.Op   12,-

63111 Svenska folkets historia 13: Dag Hammarskjöld.En minnesbok 1 - 4 i två band.

                                                                                  Illustr.     1961 pb 156+ 155  s.    5,-

63114 Fabian Dahlström:Bernhard Henrik Crusell.Klarinettisten,hans verk. 1976 hft 315 s. 8,-

63116 Adrian Golsworthy:Kejsare och generaler.Männen bakom Roms framg.2006 inb 432 s.Op  8,-

63117 Erik Eriksson:Jag såg kärleken och döden.TV-rapp. fr. Vietnam+DVD.2008 inb 271 s.Op  7,-

63119 Bengt Liljegren: Alexander den store. Ill.                     2006 kart 288 s.         7,-

63120 Sverker Sörlin & Otto Fagerstedt:Linné och hans apostlar.Ill.STOR. 2004 inb 224s.Op 14,-

 64105 Gösta Zetterberg Törnbom: Chopin.   Ill.                          1947 hft 168 s.             4,-

64106 Gunnar Mårtenson: En själ att dansa med.      Ill.               1973 hft 170 s.             4,-

64110 Frank Jernström: Sju liv.   Ill.                                            1994 hft 228 s.             5,-

64111 Bengt Bergman:Ordet står ännu kvar. Om Jan-Magnus Jansson. Ill. 2004 inb 198 s.Op 6,-

64112 Alfred Einstein: Mozart. Människan o verket.   Ill.             1956 hft 398 s.             7,-

64113 Henric Borgström & Martin Haag: Gyllenhammar.  Ill.        1988 inb 326 s.Op       8,-

64114 Bobby Andström: Kungaprakt och familjeliv. Årsbok om kungen. 1983 hft 63 s.     2,-

64115 Roland Huntford: Scott & Amundsen.  Rikl.ill.                    1980 inb 505 s.Op     10,-

64116 Bertil Hagman (red): Jussi Björling. En minnesbok. Rikl.ill.  1960 klb 212 s.            7,-

64120 Eskil Cronlund: Carl d´Unker 1828-1866.  Ill.                    1942 hft 258 s.              6,-

64121 R H Bruce Lockhart: Kanoner eller smör. Bla om nazismen. 1938 klb 325 s.         5,-

64122 Khrushev remembers.  Ill.                                                1971 poc 703 s.           3,-

64123 Johanne Grieg Cederblad: Edvard Grieg.   Ill.                    1946 hft 159 s.             4,-

641232 Folke H Törnblom: Grieg.                                              1943 hft 164 s.              4,-

64124 Dan Johansson:Svenska gestalter I. Bla Erik den helige,O Rudbeck. 1928 klb 191 s. 3,- 

65128 Staffan Heimerson: Och då sa jag till presidenten.

2000 poc 213 s.

3,­-

65129 Åke Lellky: Händel. Ill.

1959 hft 236 s.

4,-­

65131 Simone Berteaut: Edith Piaf. En berättelse. Ill.

1972 klb 422 s.

6,­-

65134 Alf Ahlberg: Augustinus-den första moderna människan. Ill.

1952 hft 227 s.

4,­-

65139 Emil Liedgren: Johan Olof Wallin i yngre år.(1779-1810). Ill.

1929 hft 268 s.

4,-­65143 Sten Broman: Upplevelser av 1900-talet. Första kvartseklet. Ill.

1982 inb 355 s.Op   

7,-

65144 Tor Andrae: Nathan Söderblom. Ill.

1931 pb 333 s.

5,-­

65145 Frances Winwar: Helgonet och djävulen. Om Jeanne d'Arc.

1949 hft 386 s.

6,-­

66103 Oleg Fabergé: Glimtar.    Ill.                                  1990 inb 217 s.Op    7,-

66105 F E Werbell & T Clarke:Raoul Wallenberg-en försvunnen hjälte. 1985 poc 276 s. 4,-

66108 Laurence Leamer: As times go by. Bilden av Ingrid Bergman. Ill. 1986 klb 445 s.  7,-

66110 Henrik Cederlöf: John William Nylander - aktivist och författare. Ill. 1997 hft 101 s. 4,-

66111 Torsten Steinby: Johan Jakob Nervander 1804-48.  Ill.      1991 inb 386 s.Op   10,-

661112 Torsten Steinby:Peter Forsskål och tankar om borgerliga friheten.1070 hft 115 s. 4,-

66113 Ebba Nordenadler:Barndomsminnen från 70-talets Hudiksvall. Ill. 1938 hft 144 s. 4,-

66114 Åsne Seierstad: Bokhandlaren i Kabul.                       2003 poc 287 s.         4,-

66115 Th. Ekelund: Från gamla prästhem i Värmland och på Dal. Ill. 1930 hft 236 s.  6,-

66119 Tore Forsberg & Boris Grigorjev: Spioner emellan.   Ill.  2006 inb 276 s.Op    7,-

66120 Oskar von Wertheimer: Kristina av Sverige.  Ill.        1939 hft 300 s.          7,-

66121 Hermann Kauffmann: Muntra minnen från mellersta Tavastland. Ill.1972 hft 327 s. 10,-

66122 John Forsberg: Kärlek och tro. Systrarna Hellman liv o gärning.  Ill.1952 hft 130 s. 5,-       

66124 Kerstin Söderholm:Endast med mig själv.Dagboksanteckn. 1913-43. 1947 hft 330 s. 7,-

661242 Kerstin Söderholm:Endast med mig själv.Dagboksanteckn. 1931-43.1948 hft 211 s. 5,-

66126 Leo Ehrnrooth: Från ett skiftesrikt liv. Ill. Bla sommarliv på Åland. 1947 hft 417 s. 9,-

66127 Sigvard Strandh: Alfred Nobel-mannen,verket,samtiden.  Ill.  1983 inb 340 s. 10,-

66128 Greta Eriksson: Som kammarjungfru hos drottning Astrid.  Ill. 1937 hft 206 s.     4,-

66129 Erik Wästberg: Gustaf Dalén-en stor svensk.  Ill.             1954 pb 293 s.         7,-

67153 Ingvar von Malmborg:Familjen Bernadotte-kungligheter o människor.2010 kart 365 s. 12,-

67155 Staffan Thorsell:I Hans Majestäts tjänst. Om Curt Juhlin Dannfelt.2009 inb 363 s.Op 8,-

67158 Tord Hagen: Ett liv i krig och fred.  Diplomatminnen. Ill. 2000 kart 185 s. 6,-

67161 Birgitta Dahl (red):Alfrd Nobel. Genier,guld och gala.  Ill. STOR. 1998 kart 213 s. 12,-

67162 Jan Sigurd: Hemingway och svenskarna.  Rikl.ill.    1999 inb 188 s.Op      7,-

67164 Conn Iggulden: Stäppens krigare – Djingis Khan.  2007 inb 417 s.Op        8,-

67165 Göran Schildt: Lånade vingar. Ungdomsminnen.  Ill. 1995 inb 217 s.Op      6,-

67167 Anne-Marie Franck: Godzinsky.  En bok Georg de G.  Ill. 1992 hft 135 s.   4,-

67168 Magnus Ehrnrooth: Casimir Ehrnrooth.Trogen tvenne kejsare …Ill. 2002 kart 473 s. 15,-

67169 Lars Nyberg: Folk och fä i Kila.   Ill.           1986 kart 173 s.            4,-

67171 Lena von Bonsdorff: Barfota i cylinder.Om Nils-Eric Fougstedt. Ill.   2001 hft 322 s. 6,-

67172 Jörn Donner:Kärlekens ingenmansland.Minette Munck o K F Eneberg.2002 inb 238 s.Op 5,-

67173 CAB Brunila: Revymakare.   Ill.                  1998 kart 233 s.            7,-

671732 Cab Brunila: Mina MaxiMemoarer.   Ill.              1986 inb 359 s.Op   8,-

68122 Christer Boucht: Karelen kallade.  Ill.               1983 inb 282 s.Op    7,-

68123 Helge Finell: Påverkare i en småstad. Fr. Kaskö.  Ill. 1997 inb 127+127 s.Op 7,-

68126 Magnus Lemberg: Hjalmar Procopé-diplomat,politiker,patriot. Ill. 1989 inb 373 s.Op 7,-

68127 Boris Grunstein: Jude i Finland. Galghumoristiska berättelser.  1988 inb 248 s.Op    6,-

68128 Moöns sång. Wilhelm Ögårds liv o dikter.Släkten Ögårds rötter. Ill. 2002 hft 191 s. 8,- 

68129 Margareta Grigorkoff: Ladoga sommar.   Ill.    1989 hft 153 s.          5,-

68130 Ragnar Granvik: Vallpojken till regeringsborgen.   Ill.  1980 hft 165 s. 4,-

68131 Per Björkvall: Dödskallefjäriln. Barndomsminnen. Ill.Med förf. ded.1987 hft 96 s. 3,-

68132 Ingeborg Dyhr Sylvin och Eva Hérnod: Gamble Leutinanten och hans släkt.

   400 år med släkten Dyhr-Hérnod. En släktkrönika.  Ill.  STOR.  1991 hft 412 s.   15,-

68133 Herbert Tillander: Från torparson till hovjuvelerare.  Ill. 1991 inb 256 s.Op    6,-

68136 Gunnar Olén: Boken om Häst-August.  Ill.          1954 hft 135 s.           3,-

68138 Gunnel Vallquist: Helena Nyblom.Sv. Akademiens minnesteckn. 1987 inb 350 s.Op 5,-

68139 Karl Gerhard: Lite gullregn.          Rikl.ill.            1961 hft 318 s.            5,-

68140 Bo Hammar: Ett långt farväl till kommunismen.   Ill. 1992 inb 280 s.Op      5,-

68141 Henrik Löfgren:Minnen och händelser från Valdemarsvik.  Ill. 1982 klb 218 s. 6,-

68142 Lotten Dahlgren:Nordenfeldtarna på Björneborg. Värmländsk släkt. 1922 hft 352 s. 7,-

68143 Robert Shaplen: KREUGER – geni eller svindlare.    1961 hft 268 s.            5,-

681432 Gustaf Ericsson: Kreuger kommer tillbaka.                1936 hlvklb 460 s.   8,-

68145 Plutarkhos:Levnadsteckningar över namnkunniga greker och romare. 1949 hft 531 s. 6,-

68148 Maarja Talgre: Leo ett estniskt öde.                      1990 inb 280 s.Op      5,-

68149 Inget annat val. En självbiografi av spionen George Blake.  Ill. 1991 inb 336 s.Op 6,-     

69131 Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker 1799-1801.  Ill. 1970 hft 149 s.  4,-

691322 Erik Tawaststjerna: Jean Sibelius.Åren 1865-1893. Ill.   1992 inb  296 s.Op  6,-   

691323 Erik Tawaststjerna: Sibelius. Del I. Fram till 1905. Illustr. 1968 inb 427 s.Op  9,-     

69137 Gertrud Aretz. Kejsarinnan Katarina.   Ill.                 1923 hft 262 s.            4,-

69138 Matti Klinge m.fl.:Drottning Kristina-sin tids europé.  Ill.  1995 inb 204 s.Op    6,-

69139 P O Barck: Reflexer.                                1977 hft 203 s.            4,-

69141 Carl-Adam Nycop: Bära eller brista. Memoarer 1909-44.   Ill.  1970 klb 288 s.   6,-

691412 Carl-Adam Nycop: Nyfiken med sting. En tidningsmans memoarer. Ill. 1971 hft 280 s. 6,-

69142 Erik Sundholm: ”Birgers verkstan”.   Fr. Jakobstad.   Ill.  1981 hft 189 s.         5,-

69145 Uno Brander: Bernadotte. En hjältesaga.  Rikl.ill.  1924 pb 272 s.            5,-

69146 Tommy Hellsten: Han som såg mer.  En del blyertsunderstr.  2003 inb 204 s.Op 4,-

69147 Jeremy Parsons (ed): Erik Bergman.  Till 70-årsdagen.  Ill. 1981 hft 289 s.   6,-

70106 Roger Vaughan: Herbert von Karajan. Ett porträtt. Ill. 1987 inb 320 s.Op     6,-

70109 O Hj. Granfelt: Friherre Rabbe Axel Wrede. Universitetslärare … 1951 hft 221 s. 5,-

70112 Esther Hjelt-Cajanus: Mormor och moster Anni.  Ill.    1950 hft 178 s.          4,-

70113 Gunnar Mårtenson:Med gåspenna och skrivmaskin. Brev bla G A Wallin.1943 hft 319 s. 7,-

70114 Enzio Forsblom: Jakobs dagbok.                                    1987 hft 118 s.          3,-

70115 Finlands riksdagsledamöter 1907-1982.  Matrikel med foton. 1982 dekklb 758 s. 18,-

70116 Thorkild Björnvig: Pakten. Min vänskap med Karen Blixen.  1975 inb 206 s.Op     5,-

70121 Algot Strömsholm: Livstråden.                              1979 hft 141 s.          4,-

70122 Anders Huldén: En småstadsredaktörs bekännelser.Med förf. ded. 1994 inb 416 s.Op 8,-

70123 R Stanley- A Neame (red): Stanleys dagbok.  Ill.      1962 hft 211 s.          6,-

70124 Håkan Mattlin: Ministern. Kristian Gestrin i närbild.    Ill. 1997 inb 158 s.Op  4,-

70126 Carola Goldkuhl: John Ericsson. Mannen och uppfinnaren. Ill. 1961 hft 299 s. 7,-

71157 Per Gerhard:För öppen ridå.Scener ur ett teatralt liv. Rikl.ill. 1990 inb 355 s.Op 8,-

71160 Oloph Bexell: Yngve Brilioth-historiker,teolog,kyrkoledare. 1997 inb 372 s.Op     7,-

71161 Staffan Tjereld: Den mystiske dr Munthe.  Ill.           1973 inb 234 s.Op         6,-

71162 Daniel & Paulina Brolin:165 dagar-ett kidnappningsdrama. Ill. 2002 kart 193 s.  5,-

71163 Carl-Erik af Geijerstam: Återfunnet. Ur en barndom.   1990 inb 151 s.Op         4,-

71165 Simon Sebag Montefiore: Young Stalin.  Ill.              2007 poc 442 s.             6,-

71166 Oliver Saks: Morbror Wolfram. Barndom i kemins värld. 2003 inb 354 s.Op         6,-

71168 Michail Gorbatjov:Tre dagar som skakade världen.Augustikuppen.1991 inb 141 s.Op 5,-

71169 Souad: Levande bränd.  Att överleva ett hedersmord.  2004 inb 227 s.Op        4,-

71170 Arkadij N Sjevtjenko:Att bryta med Moskva. Avhoppare minns. 1985 inb 401 s.Op 7,-

71172 Birgitta Kurtén-Lindberg: Efter kriget. Barndom i Österbotten. 2001 hft 184 s.    4,-

71174 Bo Lönnqvist:  En finsk adelssläkts öden. Standertskjöld - Standertskjöld-Nordenstam. 

         Större format.                 Rikligt illustrerad.            2006 inb 335 s.Op        18,-

71176 Yrsa Stenius: Mannen i mitt liv.   Om Albert Speer.    1998 inb 247 s.Op          6,-

71177 Helge Gyllenberg:Andreas Carlberg.En läkares liv i Finland 1897-1972.1997 hft 107 s. 4,-

72108 Brita Cavonius: Mitt minnesalbum.  Med förf. dedik.         1985 inb 152 s.         5,-

72109 Marie Tetzlaff: Katarina den stora.  Ill.                           1997 inb 332 s.Op    7,-

721092 Gina Kaus: Katharina den stora.  Illustr.                        1948 hft 401 s.      10,- 

72111 Helge Nyman: Stimulerande duster.  Memoarer.  Ill.        1995 hft 177 s.          4,-

72112 Ingeborg Ekman: familjen-Karl Emil Ståhlberg-.Med släktkarta. 1982 hft 177 s.   5,-

72114 Erik Bergman.  Bidrag till 70-årsdagen.  Ill.                     1981 hft 289 s.          6,-

72115 V Procopé:Min verksamhet såsom t.f. ministerstatssekreterare 1898-99.1923 hft 104 s. 3,-

72116 Maj Dahlbäck: Siri von Essen i verkligheten.     Ill.            1989 inb 381 s.Op     7,-

72117 Wolfgang Schmidt:Mot strömmen.1900-talets ondska i ett levnadsöde.2001 inb 379 s.Op 7,-

72118 Anders Eje: Polarhjälten. En bok om S A Andrée.   Ill.        1930 hlvklb 175 s.     5,-

72119 Alfred von Tirpitz: Minnen.                                         1919 pb 472 s.           8,-

72123 Gudrun Otero & Clary Carlson:Elisabet Dillner 1895-1971 i familj .. 2003 kart 106 s. 6,-

72125 K A Svensson: Vilhelm Ekelund i samtal och brev 1922-49.    1958 inb 372 s.Op   7,-

72128 Andrew Morton: (Prinsessan) Diana. Hennes egen historia.  Ill. 1992 inb 184 s.Op 6,-

72130 Saima Harmaja: Tidig kallelse. Dagbok och dikter.                   1947 hft 371 s.    6,-

72132 Hj. Andersson: Röd vardag.  Tre år i Sovjetunionen. Ill.    1935 hft 208 s.           5,-

72133 Tor Krook: En österbottnisk väckelsehövding- Jonas Lagus.  Ill. 1947 hft 381 s.   6,-

72134 Agneta Ulfsäter-Troell: Drottningar är också människor.Sex öden på 

                Stockholms slott.   Rikl.ill.                                        1996 inb 479 s.Op  15,-

73108 Erik Dahlberg:Ester i Frankfurt och Paris. Om förf. mormor. Ill. 1980 inb 175 s.Op   6,-

73110 Henrik Schuck:Ur Geijers brefväxling. Ur E G Geijers familjebrev. 1903 pb 226 s.     5,-

73112 Lord Robert Baden-Powell: Vad livet lärt mig.  Ill.            1936 pb 294 s.             5,-

73113 Anais Nin: Dagbok 1931-34.  Ill.                                    1975 inb 320 s.Op       5,-

73114 Henning Söderhjelm: Werner Söderhjelm.   Ill.                1960 pb 268 s.             5,-

73115 Erik Lönnroth:Den stora rollen.Gustaf III spelad av honom själv.Ill. 1986 inb 271 s.Op 6,-

73116 Francoise Sagan: Sarah Bernhardt. Det oförstörbara skrattet. Ill. 1989 inb 169 s.Op  5,-

73118 Tor Krook:Anders Chydenius.Samhällsreformator o församlingsherde.1952 hft 168 s. 5,-

73121 Berndt Olof Grönblom. Minnesskrift utg. av Åbo Akademi.  Ill. 1943 hft 159 s.        4,-

73122 Gertrud Wichmann: Ungdomsår i dur och moll. 1907-18.  Ill.  1990 hft 167 s.         4,-

73123 Carl Emil Granqvist:Skolminnen från ett sekel tillbaka.Åbo 1841-62. 1942 hft 228 s. 5,-

73124 Maj-Britt Eriksson: Frans på Långviksskär. En kärngubbe minns. Ill. 1960 hft 163 s. 4,-

73126 Hans Näsman: Vi fick honom tillbaka. Om Torolf Storbjörk. Ill.  1967 hft 133 s.        4,-

73127 William E Dodd:Ambassadör Dodds dagbok 1933-38.USA:s amb. i Berlin.1942 hft 475 s. 12,-

73128 Bo Beskow : Dag Hammarskjöld-ett porträtt.   Ill.              1968 klb 171 s.            5,-

73129 Adolf Törngren:Från Finlands strid för rätt och frihet.Minnen 1901-14.1942 hft 496 s. 10,-

73130 Josiah H Benton:John Baskerville.Stilgjutare och boktryckare 1706-75.1954 inb 101 s.Op 5,- 

74109 K K Tigerstedt: Ur Per Brahes brefväxling. Från och till Per Brahe. 1880 hft 210 s.   6,-

74110 Jutta Zilliacus: En annorlunda barndom.  Ill.                           1989 inb 255 s.Op  5,-

74111 Axel Paulin: Oxelhufvud-en svensk viking.   Ill.                      1947 pb 320 s.        7,-

74112 Paul Wetterfors:Fridtjof Nansen-polarforskaren och människovännen.1931 hft 271 s. 8,-

74115 Helen Parhurst: Barn berättar om sig själva.  Ill.                      1953 hft 322 s.      5,-

74118 Solomon Volkov (red): Vittnesmål.Sjostakovitjs memoarer.  Ill.  1980 inb 343 s.Op   6,-

74120 Hesketh Pearson: Oscar Wilde.  Ill.                                      1947 hft 411 s.       5,-

74121 Maj Joelsdotter Skytte:Sol och skugga.Allmogekvinnas liv i Ö-botten.1956 hft 121 s. 4,-

74123 Edgar Snow: Memoarer: Den långa resan tillbaka.        Ill.          1973 inb 440 s.Op  6,-

74124 Maurice Chevalier: Min väg och mina visor.                             1946 hft 247 s.       4,-

74125 Anders Sundelin: Fallet Wennerström.  Ill.                                1999 inb 400 s.Op  7,-

74126 Bertil G Lagerström: Rebell i grön hatt. Om Nancy Cunard. Rikl.ill. 1984 inb 424 s.Op 10,-

74127 Nigel Nicolson: Porträtt av ett äktenskap. Ill.                           1974 inb 231 s.Op   4,-

74128 Eve Curie: Min mor Marie Sklodowska Curie.  Ill.                       1940 klb 423 s.       6,-

74129 Nils Hydén: Nybyggarpojken som blev president. Abraham Lincoln.    1947 hft 96 s.   2,-

74130 Alice Trolle berättar sitt livs minnen:De voro ett lysande följe I-II. 1944 hlvklb 830 s. 18,- 

7575 Chr. Braad Thomsen: Sigi-erövraren. En Sigmund Freudbiografi.   1985 inb 216 s.Op      5,-

7578 Lennart Hagerfors: Längta hem. Missionärsbarn i Kongo.  Ill.      2003 inb 287 s.Op      5,-

7579 Alexandra Fuller: Mitt förflutnas landskap. En afrikansk barndom. Ill. 2002 inb 309 s.Op 5,-

7580 Erik Lycke: Flavius Josephus. Mer romare än jude.  Ill.              1999 inb 236 s.Op      5,-

7581 Hilding Nyström: Gräsrot bland toppar. I bank,bok och brev.  Ill.  2000 inb 261 s.Op      6,-

7583 Lennart Hedberg: Karl IX. Företagarfursten & envåldshärskaren. Ill. 2009 inb 384 s.Op   8,-

7584 Nelson Mandela: Den långa vägen till frihet.   Ill.                     1994 inb 600 s.Op    12,-

7586 Caj Bremer: En blundergörares bravader.  Rikl.ill. förf. foton.     2001 hft 240 s.           8,-

7587 Lars Widding: Eva Brauns förlorade liv.   Rikl.ill.                         1983 inb 228 s.Op     5,-       

7588 Sven Grafström:Anteckningar 1938-1944.Diplomat.Utg.:Stig Ekman. 1989 inb 627 s.Op 10,-

7591 Pentti Virrankoski:Anders Chydenius. Demokratisk politiker i … Ill.  1995 inb 455 s.Op    10,-

7593 Brian Urquart: A life in peace and war.  Ill.                               1987 inb 390 s.Op      7,-

7594 Flora Thompson: Lärkans flykt till Candleford. Med mkt vackra ill. 1984 klb 224 s.          8,-      

76131 K Rootzén & T Meyer: Jenny Lind. Den svenska näktergalen. Ill.  1945 hft 185 s.         4,-

76132 Carl Gustaf Bernhard: Med Berzelius bland franska snillen och ..  Ill. 1985 inb 204 s.Op 7,-

76133 H R A Sjöberg:Livet bland Kvarkens söner och döttrar I-II. Fr. 1925. 1984 inb 321 s.Op 20,-

76134 Alfons Flemming: Neribrukare och oppibrukare. Minnen.             1947 hft 143 s.         6,-

76135 Gunnar Hedin:De svenska oljebaronerna.A Nobels okända bröder.Ill. 1994 inb 96 s.Op   6,-

76137 Gunnar Stadius:Herbart och Decroly.Två nydanare i skolpedagogiken. 1943 hft 387 s.  6,-

76138 Rose F Kennedy: Tid att minnas.  Kennedymamman berättar.  Ill. 1974 inb 310 s.Op    6,-

76139 Esther Höckert & Ingrid Borenius:Människor och minnen från Viborg.1940 hft 186 s.    15,-

76140 Dagmar Ruin Ramsay: Jag berättar om Clara och Henry Ford. Ill.  1948 hft 251 s.        7,-

76141 Albert Lilius: Gestalter ur bildningsarbetets historia. Antiken.  Ill. 1938 hft 165 s.         5,-

76142 Erik Frykman: Shakespeare.  Ill.                                           1986 kart 309 s.        5,-

76145 J O Åberg: Gustaf II Adolfs sista julafton m.fl. historiska berättelser.  1882 klb 219 s.  5,-

76146 Från ”Willy” till ”Nicky”.75 brev fr. kejs. Wilhelm II till Nikolaj II.  1920 hft 197 s.          5,-

76149 P A Granberg:Försök till äreminne öfver rikskansleren Axel Oxenstjerna.1807 hft 82 s. 25,-

76150 Vivi Horn: Den sturske Montgomery. Kvinnotjusare,kungagunstling. 1938 klb 351 s.       8,-

76152 Sven Lidman: Lågan och lindansaren.  Ill.                                1952 hft 272 s.          6,-    

77106 Hertiginnan E de Clermont-Tonnerre: Memoarer från ekipagernas tid.1929 hlvklb 223 s.  4,-

77107 Herbert Melzig: Världens herre – Timur Lenk.    Ill.                   1941 hft 168 s.          4,-

77110 Per-Erik Lindorm (red): Kärleksöden i Norden under tusen år. Ill.    1949 hlvfr 447 s.       6,-

77111 Sven Lindqvist: Av nyfikenhet öppnade jag dörren i muren.          1990 inb 312 s.         5,-

77113 Sebastian Haffner: En tysk mans historia. Minnen 1914-33.           2002 inb 246 s.Op    4,-

77115 Arthur Rubinstein: Mina unga år.   Ill.                                         1982 inb 434 s.Op    7,-

77116 Arrianos: Alexander den store och hans krigiska bragder.             1944 hft 345 s.          4,-

77117 Louis Verneuil: Sarah Bernhardt.   Ill.                                      1947 hft 368 s.          4,-

77118 Harri Holma: Arabiens store profet.  Drag ur Muhammeds liv. Ill.   1944 hft 178 s.          4,-

77119 En äventyrare. Friherre Fredrik von der Trencks märkvärdiga levnad. 1925 hft 196 s.      3,-

77120 Sven Lidman: Mandoms möda.                                               1954 hft 358 s.          5,-

77124 Nils-Olof Franzén: Christina Nilsson.  En svensk saga.  Rikl.ill.        1976 inb 272 s.Op     5,-

77125 Joseph P Lash: Dag Hammarskjöld.  En biografi.   Ill.                  1961 hft 324 s.           5,-

77126 Rurik Holm: Olavus Petri.   Ill.                                               1917 hft 159 s.           3,-

77127 Nils Ahnlund: Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs död.              1940 klb 753 s.        15,-

77130 Oswald Gerhardt: Emil von Behring. Läkare och forskare.   Ill.       1943 klb 199 s.          4,-

78108 Åke Ortmark: Maktens människor. Bl.a. Kennedy,Wallenberg,Palme. 1985 inb 223 s.Op    4,-

78109 Ian Wachtmeister: Elefanterna.             Ill.                              1991 poc 233 s.        3,-

78110 Claes Krantz: Gestalter från kusten. Fr. Bohuslän.  Ill.                1942 pb 252 s.          7,-

78112 Graham Storey: Reuter´s century 1851-1951.  Ill.                      1951 klb 276 s.         6,-

78117 Björn Elmbrant: Fälldin.    Ill. biografi.                                       1991 inb 348 s.Op     7,-

78118 Sverker Oredsson (red):Tsar Peter och kung Karl. Två härskare .. Ill. 1998 inb 309 s.Op  7,-

78120 Arthur Rubinstein: Mina lyckliga år.                                           1980 inb 543 s.Op     7,-

78122 Unto Parvilahti: Berias gårdar.  En ”Leinofånge” minns.               1958 hft 419 s.           8,-

78123 Anders Byttner: Arvet efter Ivar Kreuger.   Ill.                          1951 hft 263 s.           6,-

78124 Kjell-Olof Feldt: Alla dessa dagar .. I regeringen 1982-90.  Ill.       1991 inb 497 s.Op      8,-

78126 Stefan Zweig: Balzac.   En diktares liv.   Ill.                             1947 hft 458 s.           7,-      

7976 Saara Peltola–Sinikka Vainio:K A Wrede o den 100-åriga passagen.1988 hft 163 s. 4,-

7977 Oscar Nikula:Adolph Fredric Munck.Hovgunstlings uppgång o fall.1991 inb 357 s.Op 7,-

7979 Jan Guillou: Ordets makt och vanmakt. Mitt skrivande jag. 1908 poc 563 s. 4,-

80105 Robert K Massie: Peter den store. Hans liv och värld.   1987 inb 890 s.Op 14,-

80108 Eliel Vest: Johan Vilhelm Snellman. En biografisk studie. 1904 hlvklb 389 s. 5,-

80109 Sebastian Haffner: En tysk mans historia. Minnen 1914-33. 2002 klb 246 s. 4,-

80110 Göran von Bonsdorff: Av den blir det ingenting. Mitt liv 1918-39. 1986 hft 278 s. 5,-

80112 Johan Wenelius: Dagbok. Anteckningar 1844-1916. Ill.    1990 hft 288 s. 6,-

80114 Pierre de Luz: Gustav III. Ett porträtt. Ill.                       1949 hft 310 s. 6,-

80115 Alma Söderhjelm: Prinsar och prinsessor av Corsika.      1935 hft 254 s. 5,-

80118 Jeja Roos: Till flydda tider. En samling Hangöprofiler. Ill. 1944 pb 365 s. 18,-

80119 Thure Wahlroos: Teaterminnen I. Ill.                                 1969 hft 99 s. 3,-

80120 Lasse Pöysti: Lasses läroår. Fr. Sordavala till Helsingfors. Ill. 1990 inb 251 s.Op 5,-

80121 Sven-Ivan Sundqvist:Refaat & Fermenta.Dramat och aktörerna. 1987 inb 288 s.Op 6,-

80122 Bertel Kihlman:Alfred Kihlman och Högbergsgatan 19. Ill.  1975 hft 117 s. 4,-

80123 Bill Gates: Vägen till framtiden. Ill.                                   1995 inb 324 s. 6,-

80125 Herman Lindqvist: Axel von Fersen. Kvinnotjusare o herreman. 1991 inb 281 s.Op 6,-

80127 Antoni Gronowicz: Garbo. Berättelsen om hennes liv. Rikl.ill. 1990 inb 414 s.Op 8,-

81103 Helge Ericsson: Skärgårdsprofiler från Muskö. Ill.         1979 hft 211 s. 6,-

81104 Oscar Nikula: Augustin Ehrensvärd. Ill.                    1960 hft 577 s. 10,-

81106 Gösta Hahr: Hinrich Hahr en handelsman från frihetstidens Stockholm. Ill.

                                                                                                 1966 hft 237 s. 6,-

81108 Torgny Segerstedt m.fl.: Marcus Wallenberg. En bildberättelse. 1983 inb 144 s.Op 6,-

81109 H C Bering Liisberg: Napoleon. Rikl.ill.            1894 dekklb 260 s. 7,-

81110 Arvid Mörne:Axel Olof Freudenthal o den fi.sv. nationalitetstanken. 1927 hft 309 s. 7,-

81113 Nils Edén (red): Gustav Vasa: Valda brev.                          1901 hft 93 s. 4,-

81114 Torsten Kreuger: Så förstördes Högbroforsen. Bevismaterial. 1955 hft 184 s. 5,-

81115 Elsa Björkman-Goldschmidt: Vad sedan hände. Ill.        1964 inb 289 s.Op 5,-

81117 Barack Obama: Min far hade en dröm. Memoarer.            2008 poc 456 s. 4,-

18118 UPI: Four days. … the death of president Kennedy. Rikl..ill. STOR. 1964 pb 143 s. 6,-

81121 Signe Toksvig: H C Andersen. Ill.                                     1936 pb 330 s. 5,-

81122 Greta Langenskjöld: Paul Nicolay. Ill.                               1921 pb 280 s. 5,-

81124 Gustaf Jonason m.fl.: Historia kring Karl XII. Ill.             1964 poc 183 s. 3,-

81125 Valter Åman: Repor i färgen. Ill.                                1982 inb 242 s.Op  4,-

81126 G Rein: Karl Johan Adlercreutz I-II.                 1925-27 klb 464 +822 s. 15,-

82107 And. Holmgren: Norrlandsminnen. 1950 hft 231 s.         5,-

82108 Göte Haglund: Med samer till fjälls.   Rikl.ill. 1980 inb 200 s.Op    5,-

82109 Husmodern: Boken om Astrid.    Rikl.ill. 1935 inb 184 s.Op    4,-

82110 Husmodern: Drottnings Astrids barn.  Rikl.ill. 1936 klb 199 s.         4,-

82111 Eduard Radzinskij: Herre,fräls och försona Ryssland. Nikolaj II. Ill. 1993 poc 475 s. 4,-

82115 Arne Treholt: Ensam.    Spionen minns. 1985 inb 365 s.Op     6,-

82117 Alfons Gidlund: Byn.  Minnen från Dalarna. 1988 kart 218 s.        6,-

82118 Harry Forsberg: Jag var främlingslegionär.  Ill. Lite fläckig. 1953 pb 284 s.         4,-

82120 Brezjnev. Sidor ur hans liv. Överins.:Sovjets vetenskapsakademi. 1978 klb 269 s. 5,-

82121 Björn Gäfvert: Kreuger, riksbanken och regeringen. 1979 hft 340 s.          6,-

82124 Lars G von Bonsdorff: Kommerserådet. Om Gustaf Bergbom.  Ill. 1980 hft 171 s. 6,-

82125 Carl-Eric Nordberg: Garbo.  Rikl.ill. 1959 hft 95 s.            5,-

82127 Arthur Miller: Tidskurvor. Ett liv.    Illustr. 1988 inb 666 s.Op      8,-

8369 Roger Moore: Mitt namn är Moore- Roger Moore. Illustr.     2009 inb 380 s.Op      6,-

8370 Gunnar Wall: Historiens största spioner. Bl.a. Mata Hari.  Ill. 2007 inb 288 s.Op    5,-

8371 Bosse Schön: Sanningen om Zarah Leander. Säpos hemliga akt.Ill. 2008 inb 135 s.Op 5,-

8372 Päivi Setälä: Antikens kvinnor.   Rikl.ill. 1995 inb 206 s.Op      5,-

8376 Teresa Rosenlund: Tre kvinnor-tre pennor. F Runeberg,A Ehrnrooth ..1998 hft 98 s. 3,-

8377 Lisbeth Stenius: Närhet.  Självbiografi. Illustr. 1998 inb 176 s.Op      5,-

8378 Sirkka Sundroos: Samlat sekel.   Ill. 1998 hft 127 s.          4,-

8380 Signe Kaskela: Under Stalins diktatur.   Illustr. 1990 kart 212 s.         5,-

8381 Gerda Danielsbacka: Släktkrönika från Pyttis. Danielbackas o Kuggas. u å  hft 216 s. 7,-

8382 Gunnel Linde: När mamma var mamma.  ill. 1993 hft 158 s.           4,-

8383 Ann-Mari Lindberg: Nybyggarliv. Före o efter Porkalaparentesen. 2005 kart 164 s.  5,-

8384 Inas längtan. Ina Collianders brev till Sven Grönvall.  Ill. 2005 inb 255 s.Op      6,-

8385 Stig Hadenius: Gustaf V. En biografi.    Illustr. 2005 inb 314 s.Op      7,-

8386 Peter Englund: Silvermasken.  Om drottning Kristina.  Ill. 2006 inb 183 s.Op      5,-

8388 Carina Nynäs: Jag ser klart ?  Om heliga Birgitta.   2006 hft 561 s.         12,-

84111 William M Sloane: Napoleon Bonaparte. Illustr. 1904 hlvklb 606 s.        8,-

84112 C W Oseen: Johan Carl Wilcke. Experimental-fysiker.  Ill. 1939 hft 397 s.             8,-

84113 René Jordan: Clarke Gable.  Eng. text. Rikl.ill. 1974 hft 159 s.             3,-

84114 Dava Sobel: Galileis dotter. Vetenskap,religion ....  Ill. 2000 inb 410 s.Op        7,-

84115 Elsa Marianne Stuart: Joh. Seb. Bach.  Illustr. 1922 hft 176 s.             4,-

84116 Ely Culbertson: Mina sju liv. Självbiografi. 1941 klb 470 s.             5,-

84117 Francis Hackett: Henrik VIII.  Illustr. 1929 hlvklb 520 s.        7,-

84118 När vi voro skolpojkar.Minnen o pojkstreck fr. Sv. Lyceet i Wiborg. 1931 hft 257 s. 6,-

84121 Beatrice Zade: Studenten Gothe. 1923 hft 228 s.             4,-

84123 Knut Ahnlund: Sven Lidman. Ett livsdrama.  Illustr. 1996 inb 560 s.Op         8,-

84124 Rufin Piotrowsky:En polsk ädlings öden uti rysk fångenskap och som deporterad i Sibirien 

      samt Berättelsen om hans underbara räddning derifrån. Ngt nött. 1863 hft 170 s.    25,-

84125 Björn H Harms:Minnen- en Björntjänst åt eftervärlden. Ill. Förf.ded.2010 kart 361 s. 8,-

84126 Erik Palmstierna: Glimtar- en sökares väg. 1943 pb 149 s.              4,-

84128 W E Nordström: Vision och verklighet. Fr. ångans tidevarv. Ill. 1976 hft 176 s.      4,-

84130 Åke Ohlmarks: Alla Sveriges drottningar.  Rikl.ill. 1973 inb 152 s.Op          4,-

84131 Edgar P Andersson: 40 grader resfeber. I krig o fred till land o sjöss. 1933 hft 238 s. 5,-

85124 Nina Berberova: Tjajkovskij. En ensam människas historia.  Ill. 1946 hft 281 s.       5,-

85125 Simon Sebag Montefiore: Potemkin och Katarina den stora.  Ill. 1905 inb 720 s.Op 10,-

85126 Kosti Vehanen: Mästersångaren Helge Lindberg. Personliga minnen.1929 klb 97 s.      4,-

85128 Lieko Zachovalova: Rösten från Prag.  Rikl.ill. minnen. 1998 hft 335 s.            6,-

85129 Karl Asplund: Konst, kännare, köpmän.  Ill. 1962 hft 211 s.            6,-

85130 Einar Wallquist: Bilder från mina Lappmarksår.  Ill. 1950 hft 195 s.            6,-

85132 Valborg Stockmann-Lindholm: Petrell från Petas. Släktbok. 1975 hft 127 s.            4,-

85133 John Lindgren:Per Albin Hansson i svensk demokrati I: 1892-1920. 1950 klb 431 s. 10,-

85134 Sofia Stenbäck: Idyll och drama.  Ill. 1967 hft 199 s.            5,-

85135 Bengt Jangfeldt: En osalig ande. Berättelsen om Axel Munthe. Ill. 2003 inb 672 s.Op 12,-

85137 Bertrand Russell: Möte med minnen.   1956 hft 233 s.            5,-

85138 Bilder ur mitt liv. Drottning Silvias jubileumsbok.  STOR. 1993 inb 208 s.Op     12,-

85139 Victoria. Kronprinsessa av Sverige. STOR bildbok. 1995 inb 160 s.Op     10,-

85140 N-B Stormbom: Edvin Sundquist- tidningsman I.  Ill. 1988 inb 228 s.Op       8,-

86114 Gunnar Castrén: Herman Kellgren.  ..1840-50-talens kulturhistoria. 1945 hft 430 s. 5,-
86116 Carl Magnus Schybergson: Per Brahe och Åbo Akademi II. 1940 hft 229 s.            4,-
86118 Victor Svanberg: Leva för att leva.  Illustr. 1970 pb 191 s.            4,-
86119 Barbro Lewin: Johan Skytte och de skytteanska professorerna.  Ill. 1985 hft 232 s.B 4,-
86122 Tor Lindblom: Om den ljusnande framtid är vår.  Bl.a. kriget. Ill. 1999 hft 192 s.    5,-
86123 Marcel Brion: Den romantiske Schumann.    Ill. 1956 hft 217 s.            4,-
86126 Margaret George: Henrik VIII:s självbiografi-Söndra och härska. 1989 inb 494 s.Op 6,-
86127 Uno Myggan Ericson & Karin Kavli: Karin Kavli. Från Kassandra .. 1984 inb 334 s.Op 6,-
86129 Anais Nin: Dagbok 2: 1934-39.   Illustr. 1976 inb 306 s.Op        5,-
86130 Örnulf Tofte: Spanaren.   Norsk agent minns. 1988 inb 211 s.Op        5,-
86131 Johan Bergman: Napoleon och det förra världskriget.  Ill. 1921 pb 191 s.             4,-
86133 Ragnar Sjöberg: Mrs Fitzherbert och Georg IV.   Ill.         1926 hlvklb 288 s.        4,-
86134 Hasse Ekman: Gösta Ekman.  Rikl.ill.         1938 hft 244 s.             6,-
86136 Erk Edvardsson: Bilder från Ryssland.   Illustr. 1930 hft 108 s.             8,-