Nordenskiöld-samfundets tidskrift

  Beställningar , förfrågningar skickas till  antikvariat.gj@aland.net

                                                                                   

 Nordenskiöld-samfundets tidskrift                    Alla hft o ill.      Pris 3 e / st

                                                                

årg. I-1941 bl.a. skärgårdens geologi.arkeologi,mossor,etnografi och biologi   80 s.

årg. II-1942 bl.a. Karelen före Stolbova,Åbolands skärgård,Lappland,nyländsk flora  144 s.

årg. III-1943 bl.a. skärgårdsklimatet,växter vid fornborgar,Amazonfloden,Stor-Pernåviken 166 s.  

årg IV-1944 bla: Albert Lindsay von Julin död, lindskog i ö-Nyland,emigration 121 s.    

årg. V-1945 bl.a.Erik Nylund död,Österbottens fåglar,Bromarfs skogar,Kvarkens vintertrafik 96 s.

årg. VI-1946 tillägnas Leonard H Borgström och Björn Cederhvarf, bl.a, flyttfågelorientering, 

               förhistor. bebyggelse i södra Österbotten, nyodling i Finl. u självst.tiden    171 s.

årg.VII-1947 bl.a. brackvatten,expeditioner till Teneriffa,Las Palmas o Kanarieöarna  78 s.

årg.VIII-1948 bla: Nordenskiöld o vintersjöfart,historiska jättehominider  91 s.   

årg.  IX-1949 bl.a. Pompeji,fåglarna i Kalevala,måsfåglar vid kusterna,Kanariska öarna      124 s.    

årg. X-1950 bl.a. minnen från Sälskär,radioaktivitet,världens livsmedelsläge,Kanarieöarna 111 s. 

årg. XI-1951 bl.a. förhistorisk datering,Kilpisjärvi,blomvassen,Mannerheim död  96 s.

årg. XII-1952 bl.a. etruskerna,fåglarnas flyttning,östra Kvarken,Finlands djupsjöfiske   116 s. 

årg. XIII-1953 bl.a. St Olof och Hiisi,Liljendalsbygden,havets produktionskraft,Sydamerika  107 s.

årg. XIV-1954 bl.a. finländsk valfångst,linden i Borgå,var bodde urfinnarna,Island   100 s.

årg.XVI-1956 bla : strandförskjutning v. Finl. kuster,kambriska gångar i Nylands skärg.  107 s.  

årg. XVII 1957 bla: Öurans fiskeläge,Bötombergen,m/s Aranda till Spetsbergen 110 s.  3,-

årg. XVIII-1958 bl.a. sydvästra Tavastland,yttre Hebriderna,Madeira,flyttfåglarna 118 s.

årg. XIX-1959 bl.a. gamla farleder i västra Nyland,natur på karelska Näset            109 s.

årg. XX-1960 bla: A J Nordenskiöld o Tavastehus slott,Lappland o kraftproducent   110 s.

årg. XXI-1961 bla : äldsta stenåldersgravar,Nothamn fågelskyddsomr,knölsvan  105 s.   

årg. XXII-1962 bla: trålfisket,fågelringmärkning 50 år,Olof den Heliges landstigning i Finl. 110 s. 

årg. XXIII-1963 bla :Grönlands forntid ,finl. exped. till Nubien,Peter Forsskål       141 s. 

årg. XIV-1964 bla : regalskeppet Wasa, Nordenskiöldsläktens Frugård,leridoler   115 s. 

årg. XXV-1965 bl.a. det kristna Nubien,Mjåvikens fiskeläge,primitiva folk i Australien 105 s. 


årg. XXVI -1966 bla: USA:s jordbruk,Tristan da Cunha,Gammelstadsvikens fåglar  93 s.  3,-

årg XXVII-1967 bla: järnåldersfynd,bla fiskkrokar o pilkar,översvämningar i Österbotten,      89 s.  

årg. XXVIII -1968 bla: Hopen-en arktisk ö,Fregatten Nikolaj,vägar på Nordkalotten  105 s.  3,-

årg. XXIX-1969 bla : den faltinska holmen,Lillskälö,Snappertuna ; Island-vulkanön       101 s.  

årg. XXX-1970 bl.a. Jurmo,Guyana,Ålands lövängar,världens mineraltillgångar   101 s.

årg. XXXI-1971 bla : Vega-expeditionen,Nordenskiölds bibliotek,tillandning i Vasa    91 s. 

årg. 34-1974 bl.a. bokhistoriska anteckningar,Österbottens äldre glasgravyr    79 s.

årg. 35 -1975 bla : sommarbosättningen i Skärgårdshavet,resa till Tsad,kärnkraftverk   90 s.  

årg. 37-1977 bl.a. Lill-Skälö natur och flora,glasstämplar på 17-1800-talet              107 s.

årg. 39-1979 bla: på skidor över Grönland,Enontekis´fjällappar,Aleko Lilius,Hans Hausen döda 107 s.  

årg. 40-1980 bl.a. Ymer -80,Finlands starbestånd,åkrar i Lemland,myggor o flugor     94 s.

årg. 44-1984 bla: resa till Stockholm 1769,A E Nordenskiölds fotokvarlåtenskap        76 s.  

årg. 45 -1985 bl.a. Abraham Argillander, Björkör på Åland,Carduelinae-finkfåglar   99 s.

årg. 48-1988 bl.a. Nylands skärgård,ringmärkaren Johannes Snellman,Gloholmen     134 s.

årg. 49-1989 .Bla samf.50 år,bibliografi nr 1-88,Gloholmen,Lill-Skälö,trädgård i Borgå på 1700-t.  182 s. årg. 51-1991 bla: Nordenskiölds o Cajanders exped. till Sibirien 1878,Lappajärvi  120 s. 3,-

årg. 52 -1992 bl.a. geometrisk o geografisk kartläggning på Åland på 16-1700-talen, 

    Wilhelm Ramsays resor på Kola- o Kaninhalvön, sällsynta växter i västra Nyland    120 s. 

årg. 53-1993 bl.a. Ormsö-orkidéparadis,radist i Antarktis, Arabia Felix-P Forsskåls öde  82 s.

årg.54 -1994 bla lövängar i Norden o Balticum,Rolf Österblads artiklar,Kilpisjärvi       hft 90 s.  3,-  


                                                          


 

Comments