Historia.

För att söka böcker eller författare , tryck Ctrl och F och fyll i sökfältet !

   Var god  ange beställningsnummer !                            Home                                            

 
         Beställningar , förfrågningar skickas till antikvariat.gj@aland.net
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                       Uppdaterad 22.05.2018

           Sport- och idrottshistoria, se under länken Sport och idrott    

Innehåll :

Alf Henrikson

Eirik Hornborg

Herman Lindqvist

Finlands historia

Finländsk lokalhistoria

Sveriges historia

Svensk lokalhistoria

Övriga Europas historia                                                                                                              -Ryssland - Sovjetunionen

Världshistoria - allmän historia

Litteraturhistoria, bokhistoria, presshistoria


                                                                                                    euro

   Alf Henrikson :

27177 Alf Henrikson : Ekot av ett skott. Mordet på Gustaf III.  Ill.  1886 inb 273 s.Op  5,-

28183 Alf Henrikson : Svensk historia.   Ill.: Björn Berg.                   1993 poc 1027 s.  5,- 

281832 Alf Henrikson: Svensk historia I-II.  Ill.: B Berg.  1966 inb sa 1061 s.Op 16,-

46229 Alf Henrikson : Fram till Nybroplan.  Kungl. dramatiska teatern. Ill. 1988 inb 96 s.Op  6,-

46241 Alf Henrikson & B Berg: Alla tider. Världshistoriens kronologi. STOR.Ill.1978 inb 400 s. 15,-

47120 Alf Henrikson & Reidar Larsson (red):Allehanda urkunder om politik.Ill. 1973 inb 285 s.Op  7,-

60200 Alf Henrikson & Hwang Tsu-Yu: Kinesisk historia.                1982 poc 282 s.           3,-  

69205 Alf Henrikson & Hwang Tsu-yu: Kinesisk historia.  Rikl.ill.                1967 klb 471 s.  8,-

70209 Alf Henrikson: Biblisk historia.Gamla o Nya testamentet. Ett referat.  1991 poc 516 s. 5,-


   Eirik Hornborg :


10123 Eirik Hornborg : Finlands historia-fr. äldsta tid till våra dagar.

          + översikt:Runar Urbans : Finland av idag.   Rikl.ill.  1948 hlvfr. 464 s.    16,-

111592 Eirik Hornborg : Världshistoria - från forntid till nutid i 4 bd. Illustr.  1952 hlvfr 1365 s. 20,-

      Eirik Hornborg: Finlands hävder I - IV.                           . Rikligt illustrerade.   Alla  30,-

16177 Eirik Hornborg: Huru Finland blev till.  Forn- o medeltid till 1523.          1929 klb 535 s.     8,-

16178 Eirik Hornborg: Stormakten Sverige-Finland. Tiden 1523-1697.                            1930 klb 512 s.        8,-

16179 Eirik Hornborg: Det svenska väldets upplösning. Tiden 1697-1809.         1931 klb 537 s.    8,-

16180 Eirik Hornborg: Finlands väg till frihet.  Tiden 1809-1919.                     1933 klb 523 s.     8,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29174 Eirik Hornborg : Finlands historia.  Standardverk.        Ill.               1963 hft 350 s.        7,-

291742 Eirik Hornborg: Finlands historia.   Rikl.ill.                                    1934 pb 238 s.        5,-

36198 Eirik Hornborg: Sverige och Ryssland genom tiderna.Med förf. ded. 1941 pb 144 s.    6,-  

361982 Eirik Hornborg: Gränsfästet Viborg. Fr. korstågstiden till våra dagar. Ill.  1942 hft 231 s.         7,-

37186 Eirik Hornborg:Roms tredje storhetstid.Storstadens historia.Rikl.ill. 1941 hft 325 s.        8,-

45190 Eirik Hornborg : Från forntid till nutid.Världshistorien i översikt. Ill. 1938 hlvklb 835 s.  15,-

48234 Eirik Hornborg:Kriget framställt i skildringar från nyare tid. M. ill. o kartor. 1921 klb 340 s. 26,-

54162 Eirik Hornborg : Det fria Finland 1917-57.                                       1958 hft 190 s.       5,-

57184 Eirik Hornborg:Karolinen Armfelt o kampen om Finland ..Förf. ded.  Ill.1953 hft 333 s. 10,-

77197 Eirik Hornborg: Sveriges historia.  Rikl.ill. Med personregister.            1940 hft 454 s.          14,-    

77350 Olof Mustelin & Ann-Mari Mickwitz: Eirik Hornborgs i tryck utgivna skrifter. 1981 hft 178 s. 5,-


Herman Lindqvist :


51197 Herman Lindqvist :Revolution ! Frankrikes blodiga år.Rikl.ill.STOR. 1989 inb 260 s.Op  10,-

55127 Herman Lindqvist: Historien om Spanien.  Rikl.ill.                         1991 inb 302 s.Op    8,-

56194 Herman Lindqvist: Historien om Sverige.  Gustavs dagar.   Ill.       1997 inb 376 s.Op  10,- 

59110 Herman Lindqvist:Historien om Sverige-Från islossning t kungarike. 1993 inb 413 s.Op  10,-

64155 Herman Lindqvist: Nya berättelser från TV-serien Hermans historia. 2002 inb 328 s.Op   10,-

67139 Herman Lindqvist: Historien om Sverige-Storhet och fall.   Ill.                 1999 kart 720 s.       12,-

71102 Herman Lindqvist: Historien om Sverige-Drömmar och verklighet.           2000 inb 642 s.Op    13,-

75111 Herman Lindqvist: En vandring genom den svenska historien. Ill.        1993 kart 87 s.       6,-

80160 Herman Lindqvist:Historien om Sverige-Gusta Vasa och hans söner..      1993 inb 502 s.Op    10,-

81184 Herman Lindqvist: Historien om Sverige:När Sverige blev stormakt. Ill. 1994 inb 547 s.Op 10,-

83121 Herman Lindqvist: Historien om alla Sveriges drottningar.  Ill. 2006 inb 576 s.Op      12,-

87135 Herman Lindqvist: En vandring genom den svenska historien. Ill. 1993 kart 87 s. 4,-


   Finlands historia :


01394 Ingrid Qvarnström : Svensk teater i Finland I-II.  Ill. 1946 pb 301+317 s.        18,-

02137 J O Söderhjelm : Tre resor till Moskva. Förhandl. 1940-48.     1970 hft 192 s.   4,-

12157 Finlands riksdag. Bildverk.Historik.                 1980 inb 94 s.Op   4,-

14165 P O von Törne: Finland under etthundratrettio år 1809-1939. 1943 hft 230 s.  6,-                          14169 L A Punttila : Finlands politiska historia 1809 - 1966.                 1972 Hft 292 s.    6,-

141692 L A Puntila: The Political History of Finland 1809-1966.          1974 inb 248 s.Op 6,-


18163 K R Brotherus :Översikt av statsskickets historiska utveckling i Finland.1947 Hft 167 s. 2,-
20177 Rolf Lagerborg: "Dess trohet trotsar döden". Sveriges historia i Finland. Ill. 1950 klb 251 s. 6,-
22231 Hugo Pipping : Bankliv genom hundra år.  Ill.  STOR.            1942 klb 443 s.       8,-

28174 Tor Högnäs : Att söka sin väg.  Finland 1944-67.        1985 inb 201 s.Op  6,-28187 PRO FINLANDIA 1899.Les addresses internationales a

    S.M. l ´Empereur-Grande-Duc Nicolas II. Olika regeringars adresser mot

   förryskningen i Finland.  Mkt STOR o vacker typografi. 1899 dekklb 131 s.    20,-


29177 B Estlander : Elva årtionden ur Finlands historia.1808-1918 i fem band. 1927 pb 1850 s. 22,-

31116 Chrisoffer Grönholm : Citadellet i norr.  Hörnstenar i finl. politik.  1987 hft 193 s.            3,-

31117 Frank Jernström : För kultur och framtid. Sv. kulturfonden I.1908-84.Ill.1987 inb 159 s.Op 7,-

31118 Levi Ulfvens : Att förvalta och förkovra.Sv. kulturfonden 1908-84 II.  Ill. 1987 inb 96 s.Op 5,-

32174 R Ahlbäck : Gods och herresäten i Finland.  Rikl.ill.  STOR.       1946 pb 250 s. 50,-

33232 P Renvall (red) : Det förgyllda stamträdet.Histor. upps.,bla M Agricola. 1964 hft 227 s.  4,-

33241 M Kuusi & L Honko : Sejd och saga. Finska forndiktens historia.  1983 inb 397 s.         7,-

34178 Matti Klinge : Runebergs två fosterland.   Historiska essäer.   Ill.  1983 hft 270 s.            5,-

34198 Alfons Åkerman : ”Brigadis” berättar. Scoutingens historia i Finland.   Ill. 1953 hft 203 s. 6,-

37166 Tor Therman : Finlands väg genom tiderna. Med mkt unika bilder. 1947 hft 324 s.   10,-

37194 Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1935. Minnesskrift.Fläckar.1935 hft 256 s. 4,-

39102 G Cavonius:Den svenskspråkiga folkskollärarutbildn. i Finl. 1871-1974.1988 hft 310 s. 4,-                  39108 P Haavikko:Finlands linje.Ett okänt folks okända historia.1904-75.1979 inb 271 s.Op    5,-

39112 Jarl Gallén - John Lind: Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen.

               Med person- och ortregister.         Illustr.      1991 hft ss 238-509   10,-

40143 A Törngren:På utländsk botten. Finlands författningskamp. 1899-1914.1930 hft 353 s. 8,-

40146 Till Juridiska fören. i Finland femtioårsfest den 5 okt. 1912. Uppsatser. hft 878 s.        4,-

40158 Max Jakobson : Egna vägar. Studier i Finl. utrikespolitik eft. II vrk.   1968 hft 166 s.   3,-

45188 Max Jakobson : Den finländska paradoxen. Finl.utrikespolitik 1953-65.Ill. 1982 klb 320 s. 7,-
45195 Donner&Grotenfelt m.fl.:FINLAND.Land-folk-rike I-III.Rikl.ill.  STORA.
                                                                                                           1923 klb  sa 1535 s. 30,-
45207 Hist. tidskr. f. Finl.  nr 2-1994 bla:Gustaf Bonde,kvinnor i österbottn.jordbruk        hft 110 s.  3,-
47116 Svenskt i Finl.-Finskt i Sverige:Från olika till jämlika. Ekonomi i Sver. o Finl. 
                                                                                                                       2006 kart 404 s.15,-
48165 Ur Finlands nyaste historia I-II. Anonymt utg. pga av rysk censur. Ill.1900 hlvfr 163+290 s. 18,-

48435 Finn Sommerschield (red) :Den svenska folkstammen i Finland. Geografi,folket,historia
    språk,kytrkan,näringar,försvaret osv. Nomr.ex. Övre guldsnitt.     Ill.            1940 hlvfr 544 s.18,-

48437 Gabriel Nikander (red) : Det svenska Finland.      Illustr. 1919-23 dekklb 996 s.        30,-
 Del I:Bygden 308 s.  Del II:Folket och odlingen. 321 s. Del III:Folket och odlingen 367 s. 

49204 Finlands Adels Förbunds årsskrift   III-1928 ,IV-V-1929-30 , VI-1931. Ill.hft sa 669 s. 25,-

50395 Nordenskiöld-samfundet : Skärgårdsboken. Rikl.ill. STOR. 1948 pb 699 s. + 4 kartor  50,-  

   Författad av finlandssvenska forskare. Geologi,klimat,flora,fauna,historia och kulturlandskap.


51176 En kyrka mitt i förändringar. Ev.-luth. kyrkan 2000-03.   Ill.         2005 kart 374 s.         6,-

52173 E Kansanaho:Kristen tjänst under ett sekel.Diakonissanst.1867-1967. 1967 inb 358 s.Op  6,-

52174 Olle Söderholm :Manskörssången i Finland 1819-1969. Ill. 1969 hft 152 s.             2,-

52175 Wolfgang Schmidt : Finlands kyrka genom tiderna.              1940 hft 331 s.             4,-

52176 Finska Sockeraktiebolaget 1918-68.    Ill.                          1970 klb 290 s.            7,-

52199 J R Danielsson-Kalmari:Stats- och samhällsliv i Finland.Gustav. tid I-II.1925 hft 834 s.  4,-

53171 Valfrid Spångberg : Statskuppen i Finland 1899. Några anteckn. Ill.   1899 pb 230 s.      9,-

53201 J Gummerus m.fl.:Reformationen och Finlands kyrka 1517-1917. Ill. 1917 dekklb 209 s.   4,-


54157 Keijo Kylävaara : Finland 1917. Reportage om Finl. självständighet. 1967 inb 236 s.Op  6,-

54171 Torsten Steinby: Villa Lante.   Rikl.ill.                     1953 hft 115 s.        5,-


54172 Fredr.W Pipping :Historiska bidrag till Finlands calendariografi I-III. 1858-62 pb 345 s. 85,-

54173 En opartisk iakttagare: Blad ur Finlands nutid och forntid.Utg.:G Fraser.1891 pb 177 s.B  8,-

 56169 M G Schybergson: Finlands politiska historia 1809-1919.      1923 hft 440 s.         7,-

56174 Göran von Bonsdorff: Svenska folkpartiet I.Bakgrund till 1917. Ill. 1956 hft 280 s.  7,-

56185 Gösta Cavonius: Folkskollärarnas föregångare i Finland. Klockare. 1943 hft 384 s.  5,-

561852 Gösta Cavonius: Den svenskspråkiga folkskollärarutbildningen i Finland 1871-1974.

                    Seminariernas tillkomst,utveckling och inre liv.  Ill. historik.  1988 hft 310 s.     5,-

57151 Max Engman: Lejonet och dubbelörnen. Finland 1830-90.  Ill. 2000 inb 403 s.Op 10,-

57157 G Richardson (red): Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år .Ill. 1992 kart 243 s.  6,-

57159 Einari Marva: AB Fazers musikhandel 1897-1947.  Ill.           1948 hft 144 s.          5,-

57163 H Forsgård (red): Världen utanför. 12 (fi.sv.) korrespondenters uppl. 2006 hft 317 s. 5,-

57171 Matti Klinge: Från lojalism  till rysshat . Ill.      1988 hft 312 s.          9,-

57174 Tuomo Polvinen: Riket och gränsmarken. N I Bobrokov 1898-1904. 1984 inb 344 s.Op  9,-

 58 175 C O Nordensvan: Finlands kamp.  Några anteckningar fr. ofärdsåren.  1913 hft 80 s.      7,-

58190 Matti Klinge Östersjövälden. Ett illustrerat historiskt utkast.                1985 hft 194 s.       6,-

58187 S Nordenstreng: Borgarståndets historia vid Finl. lantdagar 1809-1906.I .1920 klb 333 s.   8,-

 59124 T Edgren m.fl.:Finlands historia 1.Förhistoriska tiden-medeltiden. 1993 inb 437 s.Op    18,-

59125 Rainer Fagerlund m.fl.: Finlands historia 2 –åren 1523-1809.Rikl.ill. 1993 inb 442 s.Op 18,-

59126 Matti Klinge: Finlands historia 3 –åren 1809-1917.  Rikl.ill.              1996 inb 511 s.Op 18,-

59127 Henrik Meinander: Finlands historia 4. Självständighetstiden. Rikl.ill.1999 inb 638 s.Op 20,-

59133 Per Schybergson:Med rötter i skogen. Schauman 1883-1983 I-II. Ill. 1983 inb 721 s.Op 16,-

60187 Göran von Bonsdorff m.fl.:Från självständighet till Lappo. SFP II 1917-29. 1984 hft 411 s. 8,-

60351 Rolf Lagerborg:Ord och inga visor- andras och egna. Från ett folkvälde på villovägar.
                Bla Åland el. Fjärrkarelen ?   Illustr.                                                  1946 hft 455 s.  7,-

61177 M G Schybergson: Finlands historia I. Fram till 1721.                      1903 hlvklb 656 s.  10,-

611772 M G Schybergson:Finlands historia-senare delen.                          1903 hlvklb 563 s.    8,-

61189 L Mechelin(utg): Finland i 19.e seklet i ord och bild.  II uppl. STOR. 1898 dekklb 378 s.  50,-

63128 Osmo Jussila m.fl.: Finlands politiska historia 1809-1998.                1995 hft 426 s.           8,-

63133 Bo Finne:Donatorernas bok. Människorna bakom fonderna i SLS. Ill. 2010 pb 303 s.      12,-

64156 Finlands ofärdsår 1899-1917. Historiska uppsatser.                      1963 hft 238 s.             6,-

64160 Tor Högnäs: Farväl Zavidovo.                                                   1986 inb 191 s.Op        5,-

64169 Nils Meinander: Det fria Finland formas.  Bla Ålandsfrågan. Ill.  1980 hft 206 s.             4,-

64175 Urho Kekkonen: Ekudden.    Finlands säkerhet.                         1981 pb 195 s.              4,-

65173 Paavo Väyrynen:Igenom brytningstider. Fakta o drömmar.Förf. sign. 1993 inb 264 s.Op 10,-

67145 Max Jakobson: Finlands väg 1899-1999.                                   1999 inb 231 s.Op        7,-

67147 Heinz Ramm-Schmidt: När Finland reste sig ur krigets skugga.     2002 inb 155 s.Op     6,-

68165 Carl Alex. Armfelt:Politiska brev från ”ofärdstidens” inbrott 1898-99. 1923 hft 385 s.   7,-
69198 Kerstin Smeds:Finland-Paris.Finland på världsutställningarna 1851-1900.1996 hft 397 s. 15,-

70189 Konsten med finanser. Om Ane Gyllenberg,bankirfirma,stiftelse,…   1991 inb 111 s.Op  5,-

70191 Max Engman:S:t Petersburg och Finland. Migration o influens 1703-1917.1983 hft 453 s. 14,-

70194 Henrik Knif: Utrikeskorrespondens efter liberalismens genombrott i Finl.1980 hft 180 s.   5,-

71112 Sakari Heikkinen: Papper ut i världen.Finska pappersbruksfören.1918-96.1999 inb 528 s. 18,-

72203 John Österholm:En tid av svår anpassning.Finländsk  politik 1945-60.1984 inb 153 s.Op 5,-
72211 Johannes Öhqvist: Lejonfanan. Finlands folks väg till friheten. 1922 hft 304 s. 15,-

73185 Gunnar Landtman: Studenter under Finlands kampår 1898-1909. 1940 hft 571 s.     10,-

73188 Päiviö Tommila:La Finlande dans la politique européenne en 1809-15.1962 hft 478 s. 10,-

73191 Kurt Hedström m.fl: Åren 1978-2003 med M M (Muntra Musikanter)2003 inb 209 s.Op 6,-

73195 Solveig Widén:Änkekassa och samhällsklass.. i svenska riket 1741-83.1990 hft 139 s. 4,-

73197 Ekonommatrikel-Svenska Handelshögskolan 60 år. STOR.           1969 klb 453 s.      16,-

74193 J N Reuter:”Kagalen” I-II..Bidrag till Finlands historia 1899-1905.      1928 hft 393+416 s.14,-

74201 Rafael Erich: Das Staatsrecht des Grossfurstentums Finnland             1912 hft 243 s.         8,-

75100 John Wegg: FINNAIR-The art of flying since 1923. Rikl.ill. STOR.    1983 inb 297 s.Op   24,-

75101 Henrik Stenius:Frivilligt-jämlikt-samfällt.Föreningsväs. utveckl. i Finl.  1987 inb 389 s.Op   14,-

76183 Eric Anthoni: Konflikten mellan hertig Carl och Finland. Försoningen.  1937 hft 458 s.        7,-

77202 Svenska Finlands folkting:1955 års folkting. Protokoll,handlingar,beslut.  1956 hft 159 s.      4,-

77204 Rafael Hertzberg: Kulturbilder ur Finlands historie.                          1885 hft 146 s.         10,-

77205 Onni Talas: Finlands kamp för sin självständighet enl. Mannerheims .1953 hft 110 s.           4,-

77206 Joh. Rich. Danielson: Finlands förening med Ryska riket.                 1890 klb 196 s.           8,-

78176 Gunnar Landtman: Finlands väg till oavhängighet.                               1919 hft 399 s.         8,-

78177 Antti Blåfield & Pekka Vuoristo:Maktskiftet.Bakom kulisserna 1982   1982 hft 241 s.          6,-

79113 Gabriel Bladh & Christer Kuvaja (red): Dialog och särart. Människor, samhällen och idéer

          från Gustav Vasa till nutid. Svenskt i Finland – finskt i Sverige.           2005 kart 448 s.     10,- 

80164 M G Schybergson: Finlands historia I-II. Lite blyertsunderstr.           1887 klb 562+498 s. 22,-

80165 Nuet och historien. Uppsatser tillägn. Sven Lindman.                       1970 hft 258 s.           5,-

80166 Juhani Paasivirta: Finland år 1918 och relationerna till utlandet.        1962 hft 290 s.           6,-

80167 Mårten Ringbom: Niccolo & Nikolaj. Ofärdsårens Finland …          1999 inb 260 s.Op      7,-

80168 Walter Karsten: Farmacins historia i Finland. Ill.                             1933 klb 587 s.         50,-

81202 Robert Castrén: Finska deputationen 1808-09. Med förf. ded. 1879 hft 89 s.+ bilagor 81 s. 18,-

82206 Torsten Edgren: Den förhistoriska tiden (i Finland).   Rikl.ill.          1992 hft 270 s.          7,-

82208 Olav D Schalin:Kulturhistoriska studier till reformationens genomförande I-II. 1946 hft 502 s.   12,-

83126 Kaj Dahl & C J Gardberg: Finländska herrgårdar. Rikl.ill. STOR. 1989 inb 205 s.Op  25,-

83127 Henrik Meinander: Finlands historia. Linjer-strukturer-vändp. 2006 inb 261 s.Op   7,-
83129 Rundradion 1926-96. Rundradions historia i Finland. Rikl.ill.   1997 kart 285 s.     8,-
84190 Gabriel Nikander & K Antell m.fl.:Herrgårdar i Finland i tre STORA band.  I: Nyland I  451 s. 
  II: Nyland II,Egentl. Finland 557 s. III:Satakunda,Österbotten,Tavastland,Savolax,Karelen  445 s.
                                                    Rikligt illustrerade.          1928-29 dekklb sa 1453 s.                380,-
84191 Eilif Appelberg: Söderström & Co Förlagsaktiebolag 1891- 1915. 1966 klb 151 s.               4,-
84194 Historisk tidskrift för Finland 4- 2011. Adelsdamer,fästningsverk,skogsarbetare i Sv. 155 s.    2,-                                                                                           
85190 Svenska dagen i Finland den 6 november 1941. Festtal o hälsn.ord. 1941 hft 109 s. 4,-      85196 Hist.tidskr.f Finland nr 1-1993 bl.a.:allmogens barnsyn,varuhuset Stockmanns  
                                                                                                             hft 188 s.     3,-
86195 Sven Lindman: Studier över parlamentarismens tillämpning i Finland 1919-26. 
                                                                                                     1937 pb 383 s.     8,-
86196 Einar Carlsson: Freden i Nystad I. Förhållandet Sverige-England. 1932 hft 307 s.  6,-
86197 Erik Appel: Genom skärselden. Finlands svåra väg till friheten.  Ill. 1989 inb 170 s.Op 6,-
87152 Allan Sandström:Den falska freden.Finlands kamp ... 1944-48.Ill. 1997 inb 196 s.Op 6,-
88168 Henrik Schauman&Patrik Lilius: Från Lappo till vinterkriget. SFP 1930-39. 
                                                                                                 1992 inb 454 s.Op        8,-
88169 Blad ur Finlands nutid och forntid. Storfurstendömet Finlands nuvarande politiska ställning.
 Historiskt-polemiskt utkast af En opartisk iakttagare (Wladimir Golovin). 1891 hlvklb 177 s.  12,-


 Finländsk lokalhistoria :


08166 Zilliacus & Tikkanen : Vi ser på Helsingfors. Vackra ill. 1952 pb 119 s. 4,-

11196 Marianne Blomqvist:Från tillnamn till släktnamn i österbottnisk allmogemiljö. 1988 hft 290 s. 8,-

11208 Liv-arbete-miljö i kuststaden. Fr. Jakobstad.Utg.Folkkult.arkivet. Ill. 1986 hft 171 s.  4,-

13182 Österbottn. årsb. 1959. Erik Kruskopf :Wasa teater under 40 år. Ill. Hft 175 s.  3,-

14215 Oscar Lingonblad : Mejeriet mitt i byn. Historia fr. Österbotten.Rikl.ill. 1978 Hft 222 s. 5,-

16170 Lars G von Bonsdorff : Handelsgillet i Helsingfors 1857 - 1957. 1957 Hft 328 s. Ill.  7,-                         

 

17184 P H Norrmén: William Ruuth. Kymmenedalens industrihistoria.Ill. 1924 pb 200 s.  10,-

20164 Finn E Sommerschield(red) :Akademiska sångföreningen 1838-1938,Ill.1938 Hlvfr 655 s.20,-

20171 Gabriel Nikander: By och bonde i Svenskösterbotten.  Ill.      1959 hft 244 s.   8,-

201712 Helmer Smeds m.fl.(red):Den österbottniska byn. En samling minnesbilder.1947 klb 610 s. 15,-

20178 Victor Hoving : Kymmene aktiebolag 1872-1947.Del I - II. Ill. 1947 Hft 402+342 s.   9,-

201782 Victor Hoving: I Gamla Wiborg taltes 4 språk. Kåserier.  Ill.        1960 hft 171 s.     4,-

20237 Perspektiv på Borgå stift. Festskrift t. 50-års jubileet. Ill. 1973 hft 211 s.    4,-

21237 Jane Gernandt-Claine: Sveaborg.  Historisk roman om 1808.   1912 hft 348 s.   8,-

21238 Göran Stjernschantz :Aktiebolaget Björneborgs bomull 1898-1948.Ill.1949 Pb 318 s.10,-

21249 Arvo Puukari : Pengar i omlopp. Nordiska föreningsbanken 1862-1962. Ill. Stor. Inb 100 s.5,-

  

22224 Ingrid Qvarnström :Den romantiska leken. 1840-talets Hfrs.        1939 klb 333 s.     7,-

22235 P H Norrmén: Mänttä bruk 1868-1928. Minnesskrift utg. av G A Serlachius. Illustr.
                                                                                                                    1928 hft 222 s. 15,-

     Elis V Sandelin ( fd bonde i Lappfjärd) : släkt o hembygdsböcker.   Alla Helfr , rikl.ill. o NYA.

23228 Torpare-Bönder-Nybyggare. Gårdarna Storlåhls o Sandelin 1546-1990. 1991  333 s. 12,-

23229 Torpare-bönder-Nybyggare.Del 3.                                              1997     216 s.          10,-

  Svenska släkterna Mårtensson-Silfvernagel-Bruun, ättlingar i Sydösterbotten 1600-1997. Båda 20,-


25157 Birger Damsten : Stockmann genom hundra år 1862-1962.Ill. 1961 hft 361 s. 8,-
25167 John L W Lilja : Helsingfors stads vattenledningsverk.1876-1936.1938 hft 312 s. 7,-
28171 Gunnar Mårtenson : Helsingfors FBK:s historik 1864-1964. Ill. 1964 hft 141 s.  4,-
28190 Nils Luchou : Teaterstaden Helsingfors under tre decenier.Ill.1960 hft 460 s. 8,-              

29168 P Kärki m.fl. : Huset vid Kungsvägen. Borgå Domkapitel 1723-1983. Ill.1983 inb 150 s.Op 5,-  

30164 Marta Hirn : Sveaborg genom två sekler.  Bildurval med text.  STOR.  1948 pb 128 s.  23,-
301642 A W Rancken: Sveaborg. Dess tillkomst och öden.  Illustr.                 1933 hft 166 s.  17,-

31138 Nils Gustaf Grotenfelt : Herrgården. Wehmais gård u. självständigh. tillbl.Ill.1997 hft 169 s. 7,-

34182 Ernst Lindberg:I Åbo på 1800-talet. Bilder och minnen.Ill.:Axel Haartman. 1921 hft 329 s. 12,-

34186  Svante Dahlström : Gullkrona.    Historia.   Ill. 1966 hft 116 s.                     28,-

35100 J Kostet:Statsmätningens olika skeden i Helsingfors.Stadsgeod.1892-1992.1993 inb 253 s.Op  8,-

36194 Oscar Nikula : Sveaborg. En vägvisare.  Ill.   1948 hft 43 s.       2,-

36199 Torsten Hartman : Då Helsingfors blef hufvudstad. Ill. 1912 hft 169 s.        5,-

37182 Th. Rein : Filosofins studium vid Åbo universitet. Fr. 1640  fram. 1908 hft 326 s.   7,-

37188 Alma Söderhjelm : Jakobstads historia 1-3. Rikl.ill.1974 hft 508+438+546 s.+kartor    60,-

37240 Nils Wasastjerna : En krönika om Helsingfors.  Ill.  1941 hft 195 s.      5,-

38154 K F Slotte : Åbo universitets lärdomshistoria : Matematik o fysik. 1898 hft 309 s.         5,-

39103 L-F Landgren:För frihet och framåtskridande.Helsingf Dagblad 1861-64.1995 hft 273 s.5,-   

40165 C-E Silvander : Svenska folkskolan i Uleåborg 1880-1974.   Ill. 1997 hft 83 s.         3,-

40226 Ole Torvalds: Speglingar i en å. Åbo 1822-1972. Rikl.ill.          1972 inb 167 s.Op   7,-

41167 Oy Hartwall Ab 1836-1961.  Rikl.ill. historik.                          1961 hft 196 s.        6,-

41168 Eino S Repo : Helsingfors telefoninrättning 1882-1957.  Rikl.ill. 1957 hft 235 s.        6,-

41175 T Sormunen : 75 Sampoår. Öms. Försäkr.bolaget Sampo 1909-84. Ill.1984 klb 582 s.  8,-

42167 Ö Tigerstedt : Huset Hackman 1790-1879 I-II.Wiburgiensisk släkts öden.

                                                                                                       1952 hft 519+741 s.     35,-

43176 Kyösti Väänänen: Herdaminne för Ingermanland. Lutherska stiftstyrelsen, församlingarnas

   prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden. Med matrikel. 1987 inb 346 s.Op 13,-

45205 Rafael Colliander : Erinringar från Storsträjken i Åbo 1905.Ill.Pärmskada. 1906 hft 107 s.  9,-

46226 Egidius Ginström :Helsingfors Aktiebank under ett halvsekel.Rikl.ill.1962 klb 246 s. STOR. 7,-

46227 K J Kalliala : Sparbankernas central-aktiebank 1908-58.  Ill.      1959 klb 254 s.   6,-

46228 Erik Lodenius : Bank och samhälle- Helsingfors sparbank III.  Ill. 1975 klb 176 s.   6,-

46237 Aura Korppi-Tommola:Vänskapsband över Bottenhavet.Fadderorter. 1982 inb 280 s.B        5,-

46239 E-M von Fenckell:Offentliga nöjen o privata i Helsingfors 1812-27. 

                                                                                              1945 pb 545+51 s.STOR       28,-

46435 Karl Bruhn : Svenska Finland. Bygd och folk. Mkt fr. Åland.  Ill. 1949 pb 109 s.   5,-

47119 Helena Soiri-Snellman : Sparbankens i Åbo hus 100 år.   Rikl.ill.   1991 hft 117 s.  6,-
48171 Bert Carpelan m.fl.:Österbotten.       STOR bildbok.    1975 klb 160 s.  7,-

48193 De krigsblinda : Åbo slott.   Rikl.ill.      1970 hft 122 s.  5,-

48194 Tor Weckström : Chiewitz teaterhus. (Svenska teatern i Hfrs). Rikl.ill. 1966 inb 114 s.Op 6,-

48195 Sven Siren : Handelsgillet i Helsingfors 1857-1982.   Rikl.ill.  1982 klb 264 s.  8,-

48197 Runar Urbans : 1882 Fennia 1888 Patria 1957. Försäkr.historik.  Ill.  1957 hlvfr 516 s. 9,-

49142 Oscar Nikula & L I Ringbom : Åbo igår och idag.    Rikl.ill.  STOR.   1947 pb 135 s.  6,-

50217 Birgit Klockars : I Nådens dal. Klosterfolk och andra 1440-1590. Ill. 1979 hft 210 s.     10,-

50237 Sara Wacklin: Hundrade minnen från Österbotten I-II.. 1910 inb 192+189  s.B    10,-
502372   samma bok i nytryck                                                   1974 inb 362 s.Op           12,-

52183 R Rosen : Kymmenedalens elektricitetsbolag 1918-38.  Ill. 1939 hft 94 s.              3,-

52190 Martti Ruuth : Storkyrkan i Helsingfors hundra år.    Ill.     1952 hft 117 s.              4,-

52193 Louis Sparre: Det gamla Borgå.  II uppl.  Ill. av förf.                                       1919 hft 29 s.+ kartor   22,-

54158 Borgå stift och dess herde. Festskrift t. M von Bonsdorff. Ill    1952 pb 272 s.       6,-

54165 Armas Luukko :Vasa stads historia II 1766-1808. Ill. Med förf. ded. 1991 klb 741 s. 18,-

54174 Birger Thölix :En annan historia. Vasabladet t. I vrk.  Rikl.ill. 1981 inb 457 s.Op   16,-
56195 Herman Hultin: Helsinge församlings historia.   Ill.     1930 hft 182 s.         6,-

57158 A-M Åström (red): Kaskö. Kontinuitet o förändring i en småstad. Ill. 1985 hft 400 s. 7,-

57177 Birger Fors (red):Med byggare i 800 år. Sv. byggm.fören. i Hfrs . Ill. 1957 klb 474 s. 14,-

57334 John W Nylander. Den stora deputationen. Minnen från uppvaktningen hos

                                          ryske tsaren..  Med deltagarförteckning.   1899 klb 188 s.     10,-

58181 Joh. Ludvig Birck: Jakobstads svenska folkundervisning 1800-1950.  1952 klb 417 s.       9,-

58184 Svenska Gillet i Finland 1887-1947. Jubileumsskrift.  Ill.                   1947 hft 71 s.         5,-

58191 Sven Hirn: Teater i Viborg 1743-1870.  Ill.                                       1970 hft 290 s.     12,-

58200 Oscar Nikula: Jakobstad. Ett bildverk till 300-års jubileet.  STOR.    1952 pb 149 s.        6,-

5975 Samuli Paulaharju: Hågkomster från nordliga nejder.   Ill.                 1975 inb 259 s.Op  18,-

60177 Arkiv för svenska Österbotten IV: Ostrobothnia Australis 1924-44. Ill. 1944 hft 203 s.   4,-

60178 Herman Gummerus: Studentföreningen U.V.:s historia. Vasa nation. 1933 klb 321 s.     7,-

60179 Ragnar Krook: Vasa svenska lyceum 1874-1949. Ill. historik.     1949 hft 441 s.          10,-

61180 C M Schybergson:Per Brahes brevväxling rörande Åbo Akademi I-II.1932 hft 227+234 s. 6,-

60181 Seppo Salonen (red): Ostrobotnia  50 år. STOR.                       1962 hft 66 s.              3,-

60184 Producentrörelsen i svenska Nyland 1925-65. En återblick. Ill.      1966 hft 165 s.          5,-

62164 Lennart Ginman: Kring Träsköfjärden. Fr. Kimito på 1800-talet  1945 hft 258 s.             6,-

62166 Ole Torvalds: Nya blad i 150 vårar.Åbo underrättelser 1824-1974.Ill. 1974 inb 123 s.Op  5,-

62174 Svenska Österbottens historia I-IV.Allomfattande historik. Rikl.ill.1977-83 inb 1965 s.Op 50,-

621742 Svenska Österbottens historia V.   Rikl.ill.                                1985 inb 760 s.Op     25,-5,-

64158 C J Gardberg: Tre Katrinor på Åbo slott.  Ill.                               1985 klb 183 s.            7,-

64159 W E Nordström: Ekenäs sparbank 1859-1959.   Ill.                      1959 hft 198 s.             5,-

64163 K V Åkerblom: Pedersöre storsockens historia I-II.   Ill.             1950 hlvfr 887 s.        40,-

65174 Hans Appel m.fl.: Larsmo.En skänk från havet. Rikl.ill.           1992 inb 125 s.Op 7,-

65176 R Moilanen- M Ossa: Sju kyrkor. Fr. Eg. Finland. 4 språk. Ill.  1971 inb 120 s.Op  6,-

65195 Skolhistoriskt arkiv 16. Bla Kvevlax,Kimo o Vestersundom folkskolor.l981 hft 225 s.  4,-

65197 Ruben Jansson: Åbo nation 1906-56. Historik och matrike1. I11.  1956 hft 194 s.         7,­-

66159 Birger Ulfvens: Historien om en prästgård. Fr. Korsnäs.  Rikl.ill.  1991 inb 144 s.Op  7,-

67144 Bo Finne: 150 år  Gilleliv och stad i förvandling. Handelsgillet i Hfrs. 2007 kart 336 s. 18,-

67148 Nils Gustav Grotenfelt: Tillbaka till Wehmais.   I skuggan av kriget. 2002 hft 122 s. 6,-

67150 Max Engman-K Westerlund: Petsamo och havet.  Ill. artiklar.   2009 hft 225 s.    10,-

68153 A W Rancken: Vördade minnen i nyländsk bygd.   Ill.          1950 hft 192 s.         20,-

68154 Henrik Lilius: Birgittinerkyrkan i Nådendal.  Rikl.ill.  STOR.  1969 hft 155 s.         8,-

68159 Anders Huldén: Läktar-Jakobs bullerartiklar. Krönika om 20-talet. 1982 hft 287 s. 6,-

68166 He ska lengär havas än järas. Munsalabygd i förvandling.  Ill.  1978 hft 160 s.           5,-

69190 Martti Ruuth: Storkyrkan i Helsingfors hundra år 1852-1952.  Ill.    1952 hft 117 s.      5,- 

69191 Helsingfors stads 400-årsjubileum.   Ill.                                      1950 hft 80 s.       3,-

69194 B Lönnqvist: Register till Finländskt herrgårdsliv-Karsby gård i Tenala. 1980 hft 115 s. 5,-

69196 Olle Sirén: Malmgård. Grevliga ätten Creutz´ stamgods. Rikl.ill. 1985 hft 207 s.         14,-

70187 Det svenska läroverket i Jakobstad 1904-79. Historik o matrikel. Ill.    1984 inb 615 s. 15,-

70195 Gymnasistmötet i Åbo den 12 och 13 juni 1897. Redogörelse.             1898 hft 47 s.      4,-

70196 P Nordmann (saml): Bidrag till Helsingfors stads historia i 5 band.  1905 hft sa 998 s.  110,-

70200 Kaarlo Hildén:Helsingfors universitets 300-års jubileum 4-5.IX.1940.Ill.1941 hft 78 s.    3,-

71115 Anita Löfman:Hundra år av gemenskap.Svenska samskolan i Tammerfors.1995 inb 270 s. 10,-

72204 Våran skola 1891-1991. Läroverksutbildningen i Hangö.Med matrikel.1991 hft 271 s.  8,-

72206 Svante Dahlström:Åbo brand 1827. Åbo byggn.historia intill 1843.Ill.1929 hft 405 s. 18,-

72209 Alfons Takolander: Ekenäs stads historia I. Till stora ofreden. Ill. 1930 hlvfr 400 s. 15,-

73186 Svante Dahlström: Promenader II ( i Åbo)  Rikl.ill.                 1960 hft 258 s.       14,-

73192 Per Schybergson: Ahlströms historia 1851-1981. Rikl.ill.  STOR.     1992 hft 403 s. 16,-

73193 Ragna Ahlbäck (utg): Socklots byrätts protokoll 1751-61.Ill.+karta.  1971 hft 99 s.  5,-

74192 Nils Cleve:Skelettgravfälten på Kjuloholm i Kjulo II.        1978 hft 241 s.+ 23 planscher  12,-

74196 T G Aminoff:Mellan svärdet och kroksabeln.700 års kamp om Karelen.1943 klb 428 s.   15,-

74198 G Suolahti (red):Från universitetets första tider i Helsingfors. Ill.         1928 hft 215 s.      12,-

74202 Marius af Schulten: Svenska teatern.Benois teaterhus.  Rikl.ill.           1970 inb 145 s.Op   6,-

74350 Axel Lille:Den svenska nationalitetens i Finland samlingsrörelse.       1921 klb 1024 s.     25,-

7595   Ulla Launonen: Berga Glas-Bruk.  Rikl.ill.                                    1982 hft 71 s.            25,-

7598   Svenolof Karlsson:Hundra år i ledningen.Telef.bol. i Jakobstad 1887-  1987 kart 308 s.    12,-

761752 Tomy Karlsson (red): Hangö i tiden 1900- 09.  STOR.Förf. ded.  1995 hft 368 s.          15,-

76178 Elsa von Born: Långöfolket.                                                           1937 hft 227 s.          6,-

76179 Paul Nyberg: En nyländsk herrgård.  Håkansböle gård o ägare. Ill.   1956 hft 164 s.         25,-

76180 Eino E Suolahti: Helsingfors 1550- 1950.   Ill.                                  1950 pb 326 s.           8,-

77208 Fi. fornminnesfören. Tidskrift IV:Raseborgs fornlämningar,Svartå bruk. 1879 hft 185 s.     8,-

77211 Finska kabelfabriken Aktiebolag: Ett halvsekel kabelindustri 1912-62.1965 hlvfr 400 s.     16,-

78170 K-E Forsberg:Emigrations- och flyttningstendenser i svenska Österbotten.1964 hft 143 s.   4,-

78171 Kurt Zilliacus (red): ”Finska skären”. Åboländsk kulturhistoria. Ill.      1990 kart 379 s.     14,-

78172 Johan Snellmann:Tankar om Informationswerket i Österbotn .Faks.1762.1976 hft 35+31 s. 6,-

78173 Torsten Hartman: Raseborgs slotts historia.  Ill.                               1896 klb 155 s.+pl.   25,-

78175 Torsten Edgren & Carl Jacob Gardberg: Borgå stads historia I.  Ill.   1996 inb 340 s.Op    14,-

79114 Bo Lönnqvist: Kvinnoborgen Högvalla- en civilisationsprocess. Ill.   2001 inb 212 s.Op    12,-

79115 Erkki Kuujo: Åbo stads historia 1366 – 1521. Ill.                              1985 inb 232 s.Op      8,-

80169 Mao Lindholm: Wasa sångargille 1930-2000. Rikl.ill.                      2000 hft 132 s.           5,-

80172 Torsten Hartman: Borgå stads historia I-III i ett band. Ö guldsn.Ill.  1906 hlvfr 764 s.      60,-

80173 Olof af Hällström: S:ta Maria kyrka i Pojo. Ill.                                1979 hft 88 s.             3,-

80174 J J Huldén: Kring Sagalund. Två banbrytares levnad. Ill.                  1940 hft 198 s.          7,-

80175 (Walter Sjöblom): Kristinestads historia. Illustr.                                1915 hft 478 s.        25,-

80177 K M Kivinen:Anteckningar om Nord-karelska frikorpsens företag 1808. 1865 hft 74 s.     45,-

80178 Riitta Pylkkänen: Louhisaari – Villnäs. Rikl.ill.                                1968 inb 92 s.Op       5,-

80179 Masugnen som blev STORGJUTERI. Högfors bruk I-II. Illustr.       1952 hft 432+313 s.  25,-

80181 Paul Nyberg-Bror Åkerblom: Sibbo sockens historia II.1700-1868.   1950 pb 438 s.         30,-


60 år sedan Porkala återlämnades:

80184 Otto Seire: Men liljorna lyser än. Idyllen-kriget-arrendet-liljorna      1980 hft 144 s.          7,-

80185 Eric Henricson: Kyrkan efter Porkala. Illustr.                                 1987 hft 200 s.           7,-

80186 Einar Pontan & Alf Brenner: Porkalabygden och dess minnen. Ill.    1945 hft 341 s.         22,-

80187 Olle Leino: Herren prövar blott. Reportage fr. Porkala 1944.            1994 hft 264 s.           7,-

84180 Erik Appel: Kampen för Porkala. Porkalaförbundet 1944-67.  Ill. 1967 hft 168 s.          6,-

88179 Degerby 1944- 1956- 1996.  Till minnet av Porkala. STOR. Rikl.ill. 1996 hft 109 s. 7,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81190 Per Nyström: Tolv kapitel om Munksnäs 1629-1915-1945. Rikl.ill. 1945 hft 180 s.  35,-

81193 Alf Brenner: Sjundby gård. Rikl.ill.                                                       1995 hft 94 s. 6,-

81194 V E V Wessman: Boken om Sibbo I-III. Ill.                1925-29 hft 236+226+278 s. 35,-

81197 Stig Jaatinen: Elysium Wiburgense.Villabebyggelsen och -kulturen i Viborg.1997 hft 227 s. 10,-

82209 I Kronqvist: Åbo slott under medeltiden.  Rikl.ill. 1947 hft 62 s.            4,-

82211 Karl Axel Holmberg: Mål och bygd i Sideby.  Ill.. 1986 hft 242 s.          8,-


83130 Svenolof Karlsson: Historien om Vasa-mjölken ... Milka 50 år. Ill. 1984 hft 329 s.     8,-
83131 "En livsviktig sak för våra kvinnor" Esbo Marthaförening 1906-2006.2006 hft 96 s.         6,-
83132 Henrik Cederlöf: Ekenäs stads historia IV.   Rikl.ill. 1993 hft 616 s.            16,-
83133 Alf-Erik Helsing: Vägen till vetandets kulle. 90 år soc.dem. i Ingå. 1998 hft 78 s.        3,-
83134 Aulikki Litzen & Jukka Vuori: Helsinge kommuns historia 1865-1945.1998 inb 472 s.Op 18,-
83136 Irma Savolainen:: Konstnärer,hantverkare och hötorgsmålare. Åbo-fotogr.   1992 hft 128 s.     7,-
83137 C J Gardberg & P O Welin: Wiborg- en stad i sten. Rikl.ill. STOR. 1996 inb 143 s.Op 18,-
83139 Christoffer H Ericsson m.fl.: Barösund.   Rikl.ill.    2006 inb 240 s.Op      14,-
84175 Joakim Lagerbohm: Stadsfullmäktige i Ekenäs 1875-1975.  Ill. 1975 inb 133 s.Op           5,-
84177 Fried. Joh. Fonseen: Uträkning och beskrifning öfver Esbo sochn år 1752.1916 sft 32 s.         18,-
84179 T Larma (red): Glasverandor och snickarglädje.Villakulturen i Grankulla.1988 inb 186 s.Op  15,-

84184 Paul Nyqvist m.fl.: Tolkis i ord och bild I.  Uppkomst och utveckling. 1996 hft 270 s.              7,-
84186 Vexala byaforskare nr2 - 1993.: Vexala by- förr och nu.  Ill. STOR.        hft 147 s.               7,-
84187 Gunnar Mårtenson: Gamla gårdar i Borgå.  Illustr. 1950 hft 134 s.              12,-
85181 Anders Allardt: Strömfors socken.  Illustr. 1923 hlvklb 354 s.       25,-
85182 Lappträsk 400 år.  Illustr. 1975 hft 134 s.              4,-

85186 Walter Mellberg: Svenska-Österbottniska samfundet 1920-45. Ill. 1945 hft 83 s. 4,-
85189 Olavi Paavolainen: Karelen- landet som var. STOR bildbok fr.-39. 1941 hlvklb 299 s. 30,- 
85191 Bengt Eriksson:En grön ficka vid Vanda å. Sillböle 1500-2000. Ill. 2007 hft 191 s. 7,-
85195 Elsa von Born: Det levande Borgå.  Illustr.    1946 hft 170 s.               8,-   
86199 Synnöve Bergholm: Liljendahl hembygdsbok.  Ruikl.ill. 1991 inb 211 s.Op  10,-
86200 Vexala byaforskare: Vexala by - förr och nu.   Nr 5 -1995.  Ill. STOR.  hft 142 s.  6,-
86201 Anna-Maria Åström: "Sockenboare". Herrgårdskultur i Savolax 1790-1850.
                                                                                                1993 hft 424 s.       12,-
86202 Alf-Erik Helsing: Berättelser från Billnäs.     Rikl.ill. 1986 hft 188 s.         5,-
86203 Bror Åkerblom: Kvevlax historia. Med hemmanstabeller. STOR. 1962 klb 785 s.  30,-

86211 Hembygdsforskare i Kimitobygden berättar:Fångster i tidens ström. 1983 hft 255 s. 7,-

87132 Helena Persson&Anders Stjernberg: Sundsvalls stadshus gm fyra sekel.1994 kart 96 s. 4,-

87145 Brita von Troil:Bolsjevikerna kommer ! Bruksorten Kuusankoski. 2010 inb 330 s.Op   8,-
87146 C J Gardberg & Kari Palsila: Sveaborg.  Historik u 250 år. Rikl.ill. 1998 inb 165 s.Op 14,-
87147 Bertel Nyholm: Skolan i Munsala 1894-1994.   Ill. historik. 1994 kart 319 s.  8,-
87149 Marika Tandefelt (red): Viborgs fyra språk under sju sekel. Rikl.ill. 2002 kart 266 s. 10,-
88171 Holger Wester: Keppo. Gården och dess folk. Rikl.ill. STOR.  2003 inb 159 s.Op      10,-

88173 Logen nr 2 Nylandia av Finland I O O F. Minnesskrift 1927-52. Ill. 1952 sft 56 s.       3,-
88174 Paul Nyberg: Där havet blommar. Om Borgå o nyländsk skärgård. 1943 hft 236 s.    8,-
88175 Barbro Ahlskog-Sandberg&Kurt Lindh & Merete Mazzarella: Boken om Svenskfinland.
                                                                                                        1982 hft 179 s.     5,-
88176 Svante Dahlström: Ur Runsalas hävder. Ill. 1942 hft 256 s.   17,-
88177 Nils Wasastjerna:Helsingfors.Tre kulturverk. Svenska teatern, Ateneum, Brunnsparken                                                                                                       1948 hft 218 s.            8,-
88178 Nils Erik Wickberg: Senatstorget. Helsingfors.  Rikl.ill. STOR. 1981 inb 184 s.Op    15,-

88180 K V Åkerblom: Korsholms historia I.    Illustr.  STOR. 1941 klb 779 s.          25,-

88183 Erik Birck: Nykarleby stads historia II: 1810- 1875.  Illustr. 1980 hft 736 s.          18,-
88184 Gunnar Lundqvist:Koverhars tillblivelse och tid som järnbruk.STOR. Ill. 2001 hft 72 s.  3,-
88185 Codex Särkilahti. Codex Aboensis Skokloster. Inl.: Jalmari Jaakkola. STOR.
                                                                                               1952 hft 260 s.            50,-

88237 Greta Hausen: Nylands ortnamnm.I. Dess former o förekomst till år 1600. 
                                                                                                1920 hlvklb 318 s.          25,-

  Sveriges historia :

09155 Erik Gullberg : Tyskland i svensk opinion 1856-71.   1952 hft 380 s.   7,-
13126 Ernst Söderlund : 1800- och 1900-talens historia.  1963 Klb     239s. Rik.ill.   5,- 
14201 Börje Heed - Sven Stolpe : Ivar Kreuger mördad ? Nya fakta. Ill. 1955 Hft 183 s.  4,-  
15176 Museiboken-Sveriges länsmuseer.Presentation.  Rikl.ill.    1984 kart 246 s.    7,-   

18154 Carl Grimberg: Svenska folkets underbara öden I-IX. Rikl.ill. 1924-26 dekklb 6.500 s. 30,-

181542 Carl Grimberg: Svenska folkets underbara öden-Forntiden och medeltiden. 1913 hft 240 s. 4,-

23171 Vilhelm Moberg : Min svenska historia berättad för folket i 2 delar. 1970 Inb 702 s.Op  8,- 

24170 Sven Swensson : Från Louis de Geer till Per  Albin.             1945 klb 304 s.B    5,-

24173 Egon Friedell : Kulturhistoria I-II.   STORA.  Ill.      1933-34 klb 364+464 s.   20,-

25153 Gunnar Gunnarson : Arbetarrörelsens genombrottsår i dokument. 1965 inb 300 s. 5,-
30165 Peter Englund : Ofredsår.  Den svenska stormaktstiden.   Ill. 1994 632 s.Op 14,- 
30186 Åke Ohlmarks –N-E Bahrendtz :Svenska krönikan.Fr forn-, nutid. Rikl.ill.  1951 klb 608 s.  8,-

31140 E Näslund m.fl. : Kungliga dramatiska teatern 1788-1988. Rikl.ill. .STOR. 1988 inb 280 s. 14,-

32154 Bengt Stolt : Kyrklig skrud enligt svensk tradition.      Ill.   1964 hft 161 s.                      4,-

33235 Alice Lyttkens : Kvinnan börjar vakna. Sv. kvinnohistoria 1700-1840.Ill. 1973 inb 326 s.Op 7,-

34179 Peter Englund : Poltava. En armes undergång.           1988 inb 276 s.Op                   6,-

34181 Anders Lundebeck : Krönt och okrönt på Stockholms slott.  Ill.   1955 hft 370 s.      5,-

34201 Erik Lindorm:Ny svensk historia:Gustaf V o hans tid.1907-18.Bokfilm.1937 lib 512 s.STOR.25,-

3597  Inger Ström-Billing : Sällskapet De gamlas vänner 1895-1995.   Ill. 2002 kart 254 s.          4,-

35111 L-G Larsson(red):Vårt händelserika århundrade. 1900-talskavalkad. STOR.1978 inb 543 s.12,-
36200 Ernst Klein:Bilder ur Sveriges historia.Sv. kultur fr. urtid till nutid.1931 hlvklb 468 s. 12,-
38173 Börje Heed : Boken om Frukostklubben.Radioprog. m Sigge Furst.  Ill.1958 hft 191 s.  5,-

41193 Carl Gustaf Malmström : Sveriges politiska historia I-IV i två band.

                                                                                                         1855-74 pb 750+780 s.         9,-

44152 Carl-Adam Nycop : 75 år Sverige.   STOR bildkrönika.  1976 hft 272 s.     6,-

44159 Pär-E Back :En klass i uppbrott. Lantarbetarrörelsens uppkomst o utveckl. 

                                                                                                         1961 inb 401 s.Op Ill.    7,-

44171 Axel Boethius (red): Vår svenska stam på utländsk mark.Svenska öden och insatser i främmande

 land.I: I Österled.Finland,Estland,Ryssland/Västerut och söderut i Europa.1952 hlvfr 464 s.   10,-

                            Boken rikligt illustrerade och försedda med övre guldsnitt.

46235 Åke Mokvist : Svenska folkfester.   Rikl.ill.    1984 kart 128 s.   7,-

48168 Åke Davidsson (red):Elias Martins teckningar till Sveriges historia.  STOR. 1956 hft 172 s.  24,-

48174 Åke Olsson : Modernare tider-ett sätt att se på Sverige.      1987 pb 213 s.  4,-

48180 Nils Andren : Från kungavälde till folkstyre.       Blyertsförstr.  1966 inb 247 s.Op  3,-

48190 Wahlström & Weibull : Historia på plats. 17 platser besöks. Ill.  1990 inb 174 s.Op 6,-

48196 Sveriges postbetjänteförening 1886-96-1906. Kortfatt. historik.  1906 pb 61 s.  4,-

49184 Ragnar Casparsson : LO under fem årtionden I-II.  Ill.    1951 klb 577+626 s.  12,-

49191 Åke Ortmark :De okända makthavarna. De kungliga-militären-journalisterna. Ill. 

                                                                                                         1969 inb 414 s.Op  5,-

491912 Åke Ortmark: Maktens redskap.Poliserna - åklagarna - ..    1971 hft 253 s.     4,-

49192 Klas Åmark : Maktkamp i byggbransch. Avtalsrörelser o konflikter 1914-20.  1989 hft 379 s.  4,-

49198 Rolf G B Andersson:I legostadgans skugga. Sv. kontorist-och biträdesföreningen 1880-1940. 

                                                                                                                           1999 hft 253 s.  3,-

49199 Christer Isaksson:”Världens bästa regering”.1000 dagar som förändr. Sverige.1994 inb 365 s.Op 5,-

49200 Bengt Sandin:Hemmet,gatan,fabriken eller skolan.Folkundervisn. o barnuppf.1600-1850.

                                                                                                                             1986 hft 320 s. 4,-

49202 Alice Lyttkens:Kvinnan finner en följeslagare.Sv. kvinnans historia.Rikl.ill.1973 inb 333 s.Op 5,-

49206 Ann-Sofie Kälvemark (red) :Utvandring. Svensk emigration till Amerika. Ill.  1973 hft 288 s.  5,-

49208 Torsten Althin : Telelandet Sverige.  Telegrafverket 100 år.  Ill.   1953 pb 127 s.  3,-

49209 Nils Herlitz : Grunddragen av det svenska statsskickets historia.     1959 klb 378 s.  4,-

51179 Klas Åmark : Solidaritetens gränser. LO o industriförb.principen. 1998 inb 416 s.Op      5,-

51190 Maja Hagerman: Spåren av kungens män. Om vikinga- o medeltid.1996 inb 436 s.Op   12,-

51191 Olov Isaksson (red) : Pionjärer på prärien.  De första utvandrarna.Ill. 1996 kart 251 s.    6,-

51194 Lars Widding m.fl. :Svenska äventyr 1788-1900-tal. Rikl.ill.STOR.  2002 kart 224 s.       8,-  

51195 Peter Englund : Förflutenhetens landskap.Historiska essäer.Ill.         1991 inb 279 s.Op   7,-

52187 Manne Briandt : Rallargärning. Sveriges järnvägshistoria.  Ill. 1956 klb 159 s.            6,-

52189 Gardar Sahlberg:Den aristokratiska ligan.Sammansv. m Gustaf III. Ill.1969 inb 283 s.Op   7,-
52196 C Florin & U Johansson :”Där de härliga lagrarna bo”Svenska läroverk.1993 inb 334 s.Op 5,-

53187 Hjalmar Eneroth :Furstar,fröknar och riddersmän i svensk renässans. 1924 hft 288 s.       5,-

53192 Sten Edlund m.fl.:Saltsjöbadsavtalet 50 år. Forskare o parter gransk. 1989 inb 260 s.Op   3,-

53197 Kai Hammerich : Kompromissernas koalition.Fälldin-regeringen.Ill.    1977 hft 295 s.       3,-
54159 Einar Forssberg : Karl August,gustavianerna och 1809 års män.    1952 hft 148 s.B    4,-
54175 David Bartal :The empire. The rise of the house of Wallenberg. Ill. 1996 inb 262 s.Op  7,-


56179 Ingvar Andersson: Sveriges historia.  Ill.     1944 klb 566 s.        8,-

57166 W W Thomas,Jr: Sverige och svenskarne el. från slott till koja.  Ill. 1893 dekklb 752 s. 120,-

57168 Svensk söndagsskola genom 100 år. En krönika i ord o bild. STOR. 1951 pb 448 s.     15,-

57172 Tapani Suominen(red): Sverige i fred. Statsmannakonst eller opport. 2002 inb 285 s.Op   7,-

57173 Lars Widding m.fl: Svenska äventyr 1710-80. Rikl.ill. STOR.   1986 kart 190 s.        8,-

58178 Frithiof Fröblom: Partierna och friheten. Hvart vilja vi ?                     1911 hlvklb 151 s.  4,-

58188 Stig Jägerskiöld: Sverige och Europa. Karl XII:s o Görtz´ utrikespolit. 1937 hft 488 s.    12,-

58189 G Lindeberg: Svensk ekonomisk politik under den Görtzka perioden. 1941 hft 394 s.       8,-

58199 Erik Lindorm: Oscar II och hans tid.  En bokfilm.  STOR.               1943 lib 509 s.      15,-

59115 Sällskapet Par Bricole 200 år.En jubileumsskrift. Rikl.ill. Numr.ex. 1978 inb 366 s.Op 12,-

59120 Svante Hedin: Kunglig bildskatt 1850-1950.  STOR.                    1991 inb 253 s.Op    12,-

59123 Klaus Ralf (red): Operan 200 år. Jubelboken. Rikl.ill.                  1973 kart 252 s.         6,-

59129 Eli M Heckscher: Svenskt arbete och liv. Fr. medel- till nutid.   1980 inb 388 s.Op         7,-

60198 Röster i radio.Intryck och erfarenheter av tio års svensk rundradio.Ill.1934 hlvklb 288 s. 6,-

61170 Göran Rystad m.fl: Ögonvittnen berättar.Histor. läsebok 1720 till nutid. 1970 pb 256 s.B 4,-

61193 C Hallendorff: Vårt folks historia efter 1660.  Rikl.ill.                        1923 pb 223 s.       4,-
62160 Ivar Ljungquist (utg):Bakom spalterna.Dagens Nyheters historia I-II.  1952 hft 805 s.   10,-

62167 Lars Widding: Svenska äventyr 800-1710. Rikl.ill.  STOR.            1995 kart 190 s.          8,-

62170 Axel Uhlen:Svenska livsmedelsarbetareförbundets historia 1896-1956.1956 hlvfr 496 s.    7,- 

62171 De första båtflyktingarna- en antologi om balterna i Sverige.  Ill.   1985 poc 349 s.           6,-

62175 Alf Åberg:De första utvandrarna.Sv. öden i Nordamerika på 1800-tal.1984 inb 310 s.Op   8,-

621752 Alf Åberg: Kungaslott och adelsborgar från vasatiden.  Rikl.ill.       1966 kart 168 s.        7,-

62177 O Morales m.fl.:Kungl. Musikaliska akademien 1771-1921. Ill. Nött. 1921 hft 270 s.          5,-

62178 Erik Lindorm:Gustaf V och hans tid. 1928-38.STOR bokfilm.Guldsn.1940 hlvfr 480 s.      25,-

63137 Michael Roberts: Sverige under frihetstiden 1719-1772.                    1995 inb 352 s.Op     8,-

63141 John Meurling & R Jeans:Ericssonkrönikan.125 år telekommunikation.2000 inb 479 s.Op 20,-

63146 Anna-Lena Lodenius & Stieg Larsson: Extremhögern. II uppl. Ill.    1994 kart 370 s.          8,-   

64182 –lm- (=W F Dalman):Några anteckningar från riksdagarne 1840-41,-44-45.1875 hft 390 s. 8,-

64184 Erik Lindorm:  Gustav V och hans tid. 1938-1947. STOR bokfilm.     1947 hlvfr 464 s.     25,-

65175 Bertel Nyholm: Den svedbergska skolan-en skolhistorisk skildring. 1987 hft 123 s. 5,-

65180 Birger Lundquist: Livet i Sverige.Red. av Alf Henrikson.              1953 kart 207 s. 6,-

65184 B Chapman: Gustaf Adolf och trettioåriga kriget intill konungens död.1858 pb 395 s. Ill. 30,-

66170 Sven Ulric Palme: I den historiska trapetsen.  Ill.: G Brusewitz.         1952 hft 279 s.  5,-

66171 Meddelanden från Svenska riksarkivet för 1939.Bla medeltida arkiv.  1940 hft 158 s.  3,-

67142 Bengt G Söderberg: Slott och herresäten i Sverige.Uppland 1. Ill. 1967 inb 364 s.Op  16,-

68172 Ingvar Elmroth: För kung och fosterland. Svenska adeln 16-1900. 1981 hft 282 s.        6,-

68174 Boo von Malmborg:Slott och herresäten i Sverige-Kungliga slott 1-2. 1971 inb 692 s.Op 32,-68178 Arkeologiska forskningar och fynd. Studier tillägn. Gustaf VI Adolf. 1952 hlvfr 463 s. 20,-

69199 Hans Aili m.fl.: Röster från svensk medeltid.  Rikl.ill.                1990 inb 360 s.Op       9,-

71109 Birgitta Furuhagen(red):Äventyret Sverige.Ekonomisk och social historia.1993 kart 333 s. 12,-

71113 Fredric Bagge:1800-talet.En förfallsperiod el. ett … inom boktryckarkonsten.1954 pb 50 s. 6,-

72186 Sven Ulric Palme: På furste- och riddarborgar.  Rikl.ill.    u å  hft 290 s.             7,-

72187 Helg och söcken. Svenskt liv o arbete på 1800-talet. Rikl.ill. STOR. u å  pb 90 s. 7,-

72188 Torsten Gullberg: Svenska vingar. Pionärskedet 1900-30.  Ill.  1929 hft 230 s.    7,-

72190 Sven B F Jansson: Historiebok.  Ur min framfart.  Ill.         1982 inb 194 s.Op      6,-

72191 Erik Brännman: Frälseköpen under Gustav II Adolfs regering. 1950 hft 464 s.   20,-

73202 Wilhelm Holmqvist:Sveriges forntid och medeltid.STOR bildatlas.1949 hlvklb 408 s.B 26,-

73203 Anders Buraas: Fly over fly. Historien om SAS.  Rikl.ill.      1972 inb 312 s.Op       8,-

73204 Olavus Petri : En swensk cröneka. Utg.:Jöran Sahlgren.Understreckn.1917 hft 298 s. 12,-

74185 Lars Widding: På jakt efter Pistolekors tid. Bilder o dokument.            1972 inb 248 s.Op 12,-

74186 Stig Lindholm: Vasatid-stormaktstid-frihetstid.  Rikl.ill.  1977 kart 160 s.      6,-

74187 CT Odhner:Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering.1885 pb 607 s. 10,-

74191 Otto Sjögren:Sveriges historia.Från äldsta tider till våra dagar för svenska folket i 10 band.

    III omarbetade o tillökade upplagan. Rikl.ill. Ex libris:Hans von Rettig,+Disan von Rettig.

                                                                                             1938 halvfr sa 3.400 s. ENDAST   45,-

75105 Göran Hägg: Svenkhetens historia. Rikl.ill.                                    2003 inb 751 s.Op     25,-

75106 Ronald Fagerfjäll:Från Gustaf de Lavals finanshärva till Kreugerkraschen.1997 inb 236 s.Op 8,-

75107 Tom C Bergroth:Kungliga Carl den XIII:s orden. Frimurarhist.STOR.2002 kart 340 s.     25,-

75110 Jan-Öjvind Swahn: Svenska traditioner.  Rikl.ill.                            2007 inb 192 s.Op        9,-

75112 Mattias Legnér: Fäderneslandets rätta beskrivning. 1700-tal. Sverige. 2004 hft 287 s.      10,-

75113 David King: Drömmen om Atlantis. Olof Rudbecks jakt på … Ill.  2006 poc 286 s.            4,-

75114 Catharina Ingelman-Sundberg: Boken om vikingarna.  Rik.ill.        2002 inb 245 s.Op       12,-

75115 Erik Wahlgren: The vikings and America.   Rikl.ill.                       1986 inb 192 s.Op         8,-

75116 Magnus Magnusson: The vikings !   Rikl.ill.                                   1980 inb 320 s.Op       12,-

76157 Bengt Jangfeldt:Svenska vägar till S:t Petersburg. Ill. M förf. ded.   1998 inb 358 s.Op   12,-

76158 Sven B F Jansson: Runinskrifter i Sverige.  Rikl.ill.                          1977 hft 196 s.          7,-

76159 K Zlobin:De diplomatiska fördindels. mell. Ryssland o Sverige 1801-09.1880 hft 119 s.     5,-

76161 Göran Burenhult: Arkeologi i Sverige 3. Rikl.ill.                                1984 inb 238 s.Op   12,-

76165 Ingvar Andresson m.fl.: Gustavianskt 1771-1810. STOR bokfilm.   1945 lib 464 s.         25,-

77198 Erik Lindorm:Ny svensk historia:Carl XIV Johan-Carl XV. Bokfilm.   1942 lib 480 s.       25,-

77199 Hans Eklund-Göran A Sjöberg:Skärgården förr.Fr. Gräsö till Landsort.1969 klb 320 s.     14,-

78158 Peter Englund: Minnet av Poltava. Ögonvittnesskildringar.               1998 inb 311 s.Op      8,-

78159 Juri Lina: Sovjets inflytande i Sverige.                                             1987 hft 528 s.         12,-

78161 Konung Karl XII:s banesår. 1917 års undersökning. Mkt STOR. Ill.  1918 hft 180 s.+pl. 35,-

78162 C F Palmstierna:Sverige,Ryssland och England 1833-55.Novembertrakt.1932 klb 408 s.     7,-

78163 Gösta Berg & Sigfrid Svensson: Svensk bondekultur.  Ill.                 1971 hft 189 s.B         5,-

78167 Sune Lindqvist: Svenskarna i heden tid.   Rikl.ill.                             1935 hft 264 s.            6,-

7996 Åke Mokvist: Svenska folkfester. Rikl.ill. STOR.                                u å kart 128 s.          6,-

7999 Göte Göransson: Gustav Vasa och hans folk. Rikl.ill. STOR.             1984 inb 267 s.         10,-

79100 Sture Nilsson: Ryss-skräcken i Sverige. Fördomar o verklighet.        1990 kart 236 s.          7,-81180 Kungliga UD: Till frågan om gränsen för Sveriges territorialvatten. 1928 hft 124 s. 5,-

81183 Sven Hedin: Svar på ”tal”. Med två kartor.                         1910 hft 61 s. 10,-

81185 Gunnel o Göran Liljenroth:Folket bortom nordanvinden. Fr. matriarkat … u å kart 287 s.B 5,-

82200 Folke Hedblom: Svensk-Amerika berättar.   Ättlingar minns. Ill. 1982 kart 186 s.  5,-

82203 Wilhelm Tham: Den svenska utrikespolitikens historia I:2. 1560-1648. 1960 hft 399 s.    6,-

83117 Ann-Sofie Ohlander m.fl.: Tusen svenska kvinnoår. Sv. kvinnohist. 1997 inb 198 s.Op  6,-
83118 Heléne Lööw: Nazismen i Sverige 1980-1997.   Rikl.ill.           1998 inb 526 s.Op      10,-
83119 Thomas Kanger: Stulen barndom. Vanvården på svenska barnhem. 2014 inb 271 s.Op   8,-
83120 Magnus Bergsten (red): Stormaktstid. Svenskt 1600-tal.  Ill. 1998 kart 142 s.        4,-
83122 Ebbe Schön: Kungar,krig och katastrofer.  Rikl.ill.          1994 kart 204 s.               6,-

84174 Sture Lagerman: S:t Johannes logen S:t Erik 1756-1956. Frimurarh. 1956 hft 286 s.       15,-
85171 Uplysning för Swenska Folket om Inledningen,Orsaken och Utsigterne med
         Urtima Riksdagen 1769.       Utan pärm.   1769 hft 116 s.            25,-
85175 Georg Landberg:Den svenska utrikespolitikens historia I:3. 1648-97. 1952 hft 296 s. 7,-
86181 AGA 1904-54 50 år.  Rikl.ill. STOR. 1954 pb 96 s.           6,-
86183 Kongl. vetenskapsacademiens handlingar 1766: Mortaliteten i Sverige. Faksimil. 
                                                                                                       1930 kart 69 s.  5,-
86186 Åke Ortmark: De okända makthavarna. De kungliga-militärerna-...1919 inb 414 s.Op 6,-
86187 A B Carlsson:Den svenska centralförvaltningen 1521-1809. Hist. ö.sikt.1913 hft 206 s. 6,-
86188 Jan Olof Olsson: 1900-talet människor och maktspel.   Rikl.ill. 1971 kart 310 s.    6,-        87136 Charlotta Wolff:Vänskap och makt. Sv. politiska eliten o Frankr.2005 inb 450 s.Op 10,-
87137 Bo Alvemo: Dackefejden. Det stora upproret.  Rikl.ill. 2006 kart 176 s.          7,-
87142 Lennart Utgren - Dick Harrison- Bo Södervall: I Arns fotspår. En färd genom tempelriddare
        Arn Magnussons medeltida värld.  Rikl.ill.  STOR  2007 inb 207 s.Op      15,-                                                                                      
88164 Olof Jägerskiöld: Den svenska utrikespolitikens historia II:2: 1721-92.
                                                                                           1957 inb 380 s.Op        7,-
88165 Harry Maiander (red): Sveriges historia genom tiderna I:forn-,medeltid. 
                                                                                           1947 hlvfr 528 s.          8,-

88167 Riksantikvarieämbetet: Kultur miljö vård nr 2-3 1993. Stadsplanering.  hft 112 s. 2,-


  Svensk lokalhistoria :

   Karl-Erik Forsslund: ur serien ”Med Dalälven-Från källorna till havet”.  Alla rikl.ill. STORA.

61195 Del II, bok IV: Malungs kapell-lag och Äppelbo.        1926 hft 198 s.           8,-

61197 Del I , bok VII : Boda och Bingsjö.                         1921 hft 173 s.           7,-

61198 Del I , bok VIII : Rättvik.                                     1921 hft 178 s.           7,-

61199 Del II , bok VII : Nås.                                          1926 hft 194 s.           7,-

61200 Del II , bok IX : Floda.           Bokrygg lite skadad.    1926 hft 230 s.           8,-

612002 Del II , bok X: Mockfjärd och södra Gagneff.          1928 hft 240 s.            8,-

62179 Del I , bok V : Mora.                                           1921 hft 179 s.            7,-

62180 Del I , bok VI : Siljan (Sollerön och Siljansnäs).        1921 hft 182 s.            7,-

62181 Del I , bok IX : Leksand.                                      1922 hft 213 s.            8,-

621812 Del I,bok XI: Ljura och Gagnef.                            1923 hft 193 s.            7,-

62182 Del II , bok II : Lima.                                           1924 hft 185 s.            7,-

64177 Del I : Öster Dalälven : STORÅN.                                            1925 hft 133  s.            7,-

641772 Del I:bokIII. Ortsa-Finnmark / Ore.                                       1920 hft 135 s.               6,-

64179 Del II : Väster Dalälven : MALUNG.                                        1925 hft 211 s.             8,-

64180 Del II : Väster Dalälven : FLODA.                                            1928 hft 230 s.             8,-

65199 Del II Västerdalalven bok I: Fulu fjäll och Transtrand.                 1924 hft 195 s.               7,­-

65200 Del II Västerdalälven bok V: Wanån.                                         1926 hft 162 s.               7,­-

65201 Del II Västerdalälven bok VI : Järna.                                          1926 hft 206 s.               7,­-

65202 Del II Västerdalälven bok VIII : Näs Finnmark och Säfsen.          1927 hft 187 s.               7,-

652022 Del III:bok 1: Enviken och Svartnäs.                        1929 hft 228 s.         8,-

 

01274 Samfundet Sankt Eriks Årsbok  Alla hft och ill.

årg. 1908 bla det gamla bryggeriet,Gyllenborgska huset, Sthlms tänkebok u. Vasatiden I  178 s. 6,-

årg. 1919 bla förteckn. över Sthlms bilder,Louis de Geers hus;gator,gränder,brinkar       167 s.  5,-

årg. 1921 bla Djurgårdens 1700-talshus,de la Chapelles gård,Sthlms uppkomst. Ny pärm.175 s. 3,-

årg. 1923 bla Architectura numismatica,Kungsträdgården,Jean de la Vallees slott.Ny pärm.227 s. 3,-

årg. 1924 bla dekoratör Louis Masreliez,Kungsträdgården III,rikssalen i slottet+utv.planscher 154 s.  5,-

årg. 1936 bla Klarabranden 1751,Danviks kyrka&hospital,Ösby o Västby,Roslagstull  147 s.   4,-

årg. 1954 bla Mickel Rauka,servitörsminnen fr. Berus,Gamla stans bevarande           150 s.    4,-  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12151 Ernst Norlind : Borgebyminnen.Historien om ett svenskt slott. Ill. 1939 klb 361 s.   7,-

19117 Harry Molin : Munkedal. Bygd o  bruk i Bohuslän.Rikl.ill. STOR. 1949 Pb 233 s.  10,-        

24181 Örnulf Tigerstedt :Det ekar under valven. Hässelbyholms historia.1949 hft 495 s.  12,-

25166 Mats Rehnberg : The Nordiska Muset and Skansen.An introduction.1957 hft 194 s.4,-

27181 Barbro Hultman : Sommarslottet.  Om Solliden. Rikl.ill. STOR. 1996 inb 238 s.Op 12,-

31130 Hans Haste : Ett värn vi oss dana. Stockholms arbetarekommuns 85 år.Ill. 1985 kart 179 s. 5,-.

31132 Sören Larsson&Jaak Saving:Nordstjernan innifrån 1890-1990.Ill. 1990 kart 200 s. 8,-

31134 Mats Wickman:För all framtid.Stockholms brandförsäkringskontor 250 år.1996 inb 235 s.Op 5,-

31137 M Rehnberg m.fl.:Ur svenska hjärtans djup.Stockholmsbilder u Oscar II. 1987 inb 220 s.Op 6,-

33227 Runar Elgfelt : Strängnäs-krönikor III.          Rikl..ill.  STOR.  1988 inb 183 s.Op   5,-

35103 Samf. Djurholms forntid och framtid : Djuholmsjubileer 1998.Hist. uppsatser.1998 kart 334 s. 5,-

38174 Herrmanns & Hammarskiöld:Det levande slottet. Om Stkhlms slott.      1978 inb 135 s. 6,-

38178 Steinwall & Crona : Moderouletten.  Hennes&Mauritz tog hem ...1989 inb 215 s.Op    5,-

41183 Upsala Academis catalog för vår-terminen 1843.    Lagerfläckar. 1843 hft 51 s.          4,-

42168 Upsala Universitets Katalog för höst-terminen 1863 utg.af student-corpsen. hft 68 s.    4,-

44172 Upsala Universitets katalog för höst-terminen 1862 utg.af Student-corpsen.  hft 63 s.  4,-

45192 Upplands fornminnesförening : Uppland 1971.  Rikl.ill.            klb 176 s.  4,-

46224 Ivar Ljungqvist : ”Smålänning, guhjälp”.   Landskapskrönika. 1941 hft 368 s.+karta  7,-

46243 Torbjörn Fogelberg:Sandö glasbruk 1750-1928. Ådalens industrihist. 1968 hft 341 s. STOR. Ill.45,- 

47118 Gunnar Turesson : Värmländska kulturtraditioner V: Bondeårets visor. Ill. 1969 pb 268 s. 8,-

48175 Sture Palm m.fl.:Socialdemokratin i Stockholms län 1907-82. Rikl.ill. 1982 kart 320 s.  7,-

49185 Per Pehrsson : Majornas kyrkokrönika.  Rikl.ill.     1926 hft 334 s.  9,-

49207 Sigvard Strandh : Käppalaförbundet 1957-69. Storstockholms reningshistorik. Ill. 1969 pb 125 s. 3,-

49211 Bo Öhngren : Folk i rörelse.  Samhällsutveckling ….. i Eskilstuna 1870-1900. 1974 hft 414 s.  4,-

50216 Ritwa Herjulfsdotter-Andersson :Stenebyskolan 60 år 1934-94. Ill.  1994 hft 119 s.         3,-

50221 Från Guta bygd 1984. Årsskrift för gotländska hembygdsrörelsen.    Ill.     kart 174 s.        6,-

50230 Kerstin Johansson : Lindesberg-sommarstad vid sekelskiftet.Rikl.ill. 1978 kart 123 s.         4,-

50242 Nils Meinander: Gränges.Krönika om svensk järnmalm. Ill. 1968 klb 570 s.        16,-

51184 Harriet Hjort & Bibbe Lindström : Gamla Sigtuna-igår-idag.  Ill.   1980 hft 88 s.         4,-


52179 F L Eklund : Skatten i Visby ringmur.  Fr. 1360-1850.     1938 hft 264 s.             5,-
52188 Gunnar Ahlström :De mörka bergen. Lappländska malmfälten. Ill. 1966 hft 337 s. 7,-

55103 Torbjörn Landström (red): Glimtar från Dalarö u. 350 år.  Ill. 1986 kart 176 s.     10,-

55111 Nilsgunnar Elloz Elfstedt: Furuhäll-minnen från en folkpark.Rikl.ill. 2002 kart 200 s. 8,-


56182 Henrik Schuck: Från det forna Upsala. Några kulturbilder.    1917 dekklb 230 s.   8,-

57155 Marita Jonsson & S-O Lindquist: Vägen till kulturen på Gotland. Ill. 1988 kart 212 s. 7,-

57169 Nils Slunga: Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten. 1965 hft 196 s.   5,-

58201 Carl Hernmarck: Marieberg. En lysande represent. för svenskt 1700-tal.1946 pb 254 s. 30,-

59109 G Turesson:Från gustaviansk fältmusik till herrgårdsmusiken i Värmland.1974 hft 203 s. 7,-

60189 Gustaf Berg: Bidrag till den inre statsförvaltningens historia ... i Småland.1893 klb 307 s. 8,-

60202 Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges femtioårsjubileum. +

   J Guinchard: Stockholms stads utveckling efter 1882.   STOR. Ill.  1913 hft 223+139 s.  20,-

61171 Tessinsällskapet i Stockholm: Institut Tessin 1933-53. Ill.               1964 hft 137 s.         4,-

61172 Gustaf Hilleström: Drottningholmsteatern förr och nu.  STOR.  Ill. 1956 inb 66 s.Op      4,-

61184 Hans Westberg: Östanå pappersbruk i Hälsingland. Histor. anteckn.    1966 inb 173 s.   5,-

62161 Lars-Gunnar Nilsson: Fattigungar.  Gustafsberg 1900-39.  Ill.     1996 kart 250 s.           8,-

64157 Lars Gustafsson jr: Järfällaboken. Historia,gårdar,näringsliv. Ill.     1957 klb 846 s.        18,-

65177 Roland Svensson (ord o bild): Skärgårdsliv i gången tid. Sthlms skärg.1962 inb 254 s.Op 20,-

65185 Gregory Ljungberg: Lidingö genom tiderna. Rikl.ill. Förf. sign.          1977 kart 135 s.      7,-

65191 Sven T Kjellberg: Vallby. Kulturhistoriska notiser. Rikl.ill.                       1926 hft 156 s.  5,-

65192 N Sundquist:Kring några "minnesbyggnader" i Uppsala o Upps.-trakten.1972 kart 103 s. 5,-

66177 Ragnar Lindstam: Huskvarna  krönika. Bygden o äldre släkter. Ill.   1923 hlvfr 607 s.  45,-

67137 Jonathan Lindström: Bronsåldersmordet. Arkeologi o ond bråd död. 2009 inb 572 s.Op 14,-

  1953 grävde lantarbetaren Zetterström fram en ihjälslagen bronsåldersman i Granhammar.

68171 Harry Molin: Karholms bruks bok. Ett Upplandsbruk. Ill.          1950 kart 335 s.        14,-

68173 Sven Rydberg: Det stora Kopparberget. En tidsresa.  Ill.           1988 inb 254 s.Op      7,-

68175 Eric Jarneberg: Roslagsbanan och bygden 1885-1985.   Rikl.ill.   1985 hft 192 s.          5,-

68177 Tyra Lundgren: Fagert i Tide. Årstiderna på en gammal Gotlandsgård.1961 pb 87 s.     4,-

69200 Upplands fornminnesförening: Vendel i fynd och forskning.  Ill. 1938 hft 97 s.             5,-

69203 Uppsala Stads historia. I : Nils Sundquist: Östra Aros.Stadens uppkomst.1952 klb 464 s.

   II : Sven Ljung: Uppsala under yngre medeltid och Vasatid. 1954 klb 464 s.

   III : Torsten Petré: Uppsala under 1619-1789.  1958 klb 508 s.        Ill.       Tillsammans    40,-


70201 Ingrid Runnquist: Ett hus på Sveavägen.Från bullar till böcker.Palats.  1987 inb 100 s.Op  4,-

70202 Hjalmar Grape:Studier i Olai Magni författarskap.Götiska rörel:s historia.1942 hft 427 s.  14,-

70205 Tyko Lundkvist:Av ris och rot.Bebyggelsehist. utefter Lögdeälven.Ill.1973 inb 424 s.Op  14,-

71101 Carolina Falck: Casa Mimmi. Historien om ”Tre kronor”.                1998 kart 289 s.         7,-

71104 Agne Beijer:Drottningholms slottsteater på Lovisa Ulrikas o Gustaf III:s tid. Ill. 1981 inb 359 s.Op 8,-

71106 Jane Hellstedt: Herrgårdar och herrskapsfolk i Södermanland.  Ill.   1992 inb 272 s.Op    15,-

71107 Dan Carlsson: ”Ridanäs”: Vikingahamnen i Fröjel (Gotland). Ill.     1999 hft 199 s.            8,-

74188 Göran Strömbeck:I Karl XII:s tid. Krönika om Ed,Fresta,Hammarby.  1979 kart 155 s.      5,-

74189 Sigurd Wallin: Det trehundraåriga Gränna.  Rikl.ill. STOR.                 1952 pb 80 s.          6,-

76163 Gotlands läns hushållningssällskap 1791-1941.  Ill.                            1945 klb 521 s.        18,-

76164 Nils Ahnlund: Stockholms historia före Gustav Vasa.  Ill.                 1953 hft 572 s.         20,-

78157 F U Wrangel: Stockholmiana I-IV i ett band.  Ill. + omf. register. 1912 dekklb 536 s.   25,-

78164 Harald Lindal: Kring Jacob Malmros´ köpmansgård. Fr. Trelleborg.   1957 hlvfr 166 s.  7,-

78168 Wilhelm Holmqvist & Karl-Erik Granath: Helgö-den gåtfulla ön. Ill.    1969 kart 199 s.  5,-

79102 Nils-Erik Baehrentdtz (red): Boken om Skansen. Rikl.ill. STOR            1980 inb 256 s.Op   12,-

79103 Erik Sundström: Tio tusen år i Botkyrka. Rikl.ill.                                    u å kart 128 s.         5,-

80161 Jorden ger. Svenska forskningar och fynd från senare år. Gotland,Öland..1931 hft 232 s.        6,-

80162 Bengt Järbe: Sagornas och sägnernas Stockholm. Rikl.ill.                    1969 inb 223 s.Op      7,-

80163 Elsa Nyblom:Västmanland.Bygårds- och herrgårdsliv.Rikl.ill. STOR.  1957 inb 547 s.Op    25,-

81181 Nils Staf (red): Studier och handlingar rörande Stockholms historia III. 1966 hft 348 s. 8,-

81182 Carl Forsstrand: Skeppsbroadeln. Fr. Gustaf III:s Stockholm. Ill.   1916 dekklb 160 s. 7,-

82196 Petrus Envall: Husaby och Husum.  Historisk ortnamnsanalys.  Ill. 1960 hft 132 s.     4,-

82198 Henning Bucht: Där svenskt och finskt mötas.Äldre bygdeant. i Tornedalen. 1923 hft 206 s.  7,-

82201 Hugh Beach: Gäst hos samerna.    Rikl.ill. 1988 inb 282 s.B       5,-

82204 K Alfred Jansson: Dalarö. Ill.        1966 inb 217 s.Op        7,-

83124 Lars Ericson: Stockholms historia under 750 år.  Rikl.ill. 2001 inb 415 s.Op      12,-
83125 Birger Olsson: Hässelby slott. Fr. herresäte till kulturcentrum. 1988 inb 128 s.Op        6,-
84168 Stig Hadenius (red): Historia kring Stockholm 1-3. Rikl.ill. 1985 kart 526 s.            8,-
84170 Annika Lamroth: Kåkfarare. Fängelseliv på Långholmen 1946-75.  1990 kart 221 s.            6,-
85169 David Damell: Bronsålder i Södermanland.   Rikl.ill. STOR.  1985 hft 96 s.        5,-
85170 Anna Lindhagen: Idyller och utsikter. Stkhlms natur o bebyggelse. 1990 hft 128 s. 5,-
85172 Greta Salén: Kyrkor i Roslagen.   Rikl.ill. av förf. STOR. 1980 hft 133 s.  8,-
85174 Karl Bergkvist: Båtsmän,fiskare,färjemän och andra. Borstahusens historia.
                                                                                        1986 kart 179 s.        7,-
86182 Norrbottens museum: Årsbok 1968 -Malmfälten.   Rik.ill.   hft 271 s.          5,-
86184 Konrad Östberg: Ådalshändelserna 1931 i ord och bild.  STOR. 1968 hft 48 s. 3,-
87134 Sven Rydberg: Det stora Kopparberget. En tidsresa.  Ill. 1988 inb 254 s.Op    6,-


  Övriga Europas historia :


       Ryssland - Sovjetunionen:

18166 Rutger Essen : Den ryska ekvationen. Historia o nutid.                  1940 Hft 236 s.      5,-     

33225 S Gustavsson m.fl. : Gamla folk och nya stater. Upplösta Sovjet.Ill. 1992 hft 434 s. 5,-

33243 Vadim Bakatin : Att bli kvitt KGB. Rapport fr. insidan.   1993 inb 219 s.Op            5,-

40145 Baron N E Wrangel:Från livegenskap till bolsjevism.Minnen 1847-1918.1923 hft 289 s.7,-
42149 Nils Morten Udgaard : Sovjet –makten och människorna.  Ill. 1977 inb 276 s.Op    4,-
48179 Hans-Ulrich Wehler: Det ryska kejsarriket 1871-1918. Blyertsförstr. 1973 inb 317 s.Op 4,-
48202 Russian academy of sciences:Severnaja Evropa-problemi istorii. Rysk. 1995 helfr 380 s.  3,-
50236 Anthony Summers&T Mangold:Tsarens gåta.Fam. Romanovs öde.Ill.1978 inb 385 s.Op  8,-
52195 V Poljakov : När hovgunstlingar styrde Ryssland.  Ill.  1929 hft 229 s.              4,-

53173 Hans Björkegren : Ryska posten.De ryska revolutionärena i Norden. 1985 inb 382 s.Op  8,-


53176 S Neumann & F Ruch :Kolossen på stålfötter. Ryssl. industriutveckl. 1945 hft 423 s.     4,-

53178 George Popoff : Tjekan-den röda inkvisitionen.Avslöjande upplevelser.1925 hft 255 s.    5,-

58194 Arkadij Vaksberg: Skjut de galna hundarna. Om Stalins åklagare.     1990 inb 356 s.Op  6,-

60182 Lars Elgklou: Tsarernas Ryssland.  Rikl.ill. o STOR historik.        1992 kart 272 s.        15,-

60197 Bertil Häggman: Moskva och terroristinternationalen.  Ill.       1984 hft 160 s.            3,-

61167 Gunnar Gunnarson: Ryssland 1917. Revolutionskrönika.  Rikl.ill. 1967 inb 295 s.Op    6,-

61187 Outline history of the USSR.   Ill. + kartor.                               1960 inb 447 s.OpB  5,-

62158 Wolfgang Leonhard:  Det nya Sovjet.                                     1962 inb 381 s.OpB     4,-

63129 Elisabeth Nordgren: Sovjet-njet.1991-året då Sovjet sprack.Ill.STOR.2002 hft 184 s.   6,-

64162 Michail Gorbatjov: Perestrojka. Nytt sätt att se på världen.       1987 inb 245 s.Op       5,-

64170 R Bishop & E S Crayfield: Sovjet topprider Balkan.                1948 hft 280 s.             5,-

68179 Max Engman:Dagligt liv i S:t Petersburg. Bl. kejsarens finl. undersåtar.2003 inb 376 s.Op 10,-

72192 Antoni Ekart:Direkt från Ryssland. Sanningen om de ”försvunna”. 1949 hft 392 s. 7,-

72197 Malcolm Dixelius-Andrej Konstantinov: Maffians Ryssland.  Ill. 1998 inb 294 s.Op  7,-

73206 David L Dallin: Rysslands verkliga ansikte.  Ingående skildring. 1947 hft 300 s.    7,-
76171 Harald Hjärne: Moskovitiska rikets uppväxt.                                      1933 hft 294 s.           5,-
77196 Arthur Montgomery: Ryssland och vår utrikespolitik.  Med förf. ded.  1949 hft 211 s.         7,-
81178 Anna Politkovskaja: Rysk dagbok. Putins Ryssland.                      2007 inb 371 s.Op  8,-

82189 Sven Allard: Stalin och Hitler. Sovjetrysk utrikespolitik 1930-41.    1970 inb 290 s.B      4,-

82190 Birgitta Furuhagen (red): Ryssland. Ett annat Europa.  .. u 1000 år. Ill. 1990 hft 303 s.       10,-

83110 Claes Ericson: Oligarkerna.  Kapitalismens Ryssland. Rikl.ill. 2011 inb 371 s.Op     10,-


   Övriga Europa :

12105 Bo Grönbech : Etruskerna -ett försvunnet folk. Ill.  Blyertsförstr. 1956 inb 174 s.Op 4,-                                                                                                                                                                                          

13137 Boris Arapovic : Den kroatiska guden Mars. Doktorsavhandling.    1984 Hft 184 s.  3,-   

17172 Vera Micheles Dean : Vägen från Versailles.Efter 1919.      1939 Hft 218 s.           5,-

18155 Horace Bleackley : Ryktbara skönheter.London  för 150 år sen. Ill.     Hft 279 s. 3,-

21248 G Gunnarson : Fascism och klassherravälde. 1789-1982.Ill.          1983 Inb 320 s.B  4,-

22216 H Robert :Ryktbara historiska gestalter. Bla Katarina den stora,M Antoinette.1925 pb 301 s. 5,-

23170 K & I Kyncl : After spring came winter. Tjeckosl.1968.Mkt bilder.1985 Inb 104 s.   2,-

24164 Frederik Poulsen : Den delfiske Apollon och hans helgedom.Ill.        1925 hft 190 s.  4,-


29180 Ewert Cagner (ide) : VIKINGEN. Mkt rikl.ill. historik.Mkt STOR. 1967 inb 288 s.Op 22,-

30173 Helen Hill Miller :Grekisk horisont. Resa genom levande förflutna. Ill.1962 klb 230 s. 7,-

25169 Robert Lafont:PARIS o parisarnas historia. Rikl.ill. STOR. 1959 inb 291 s.Op 10,-

31115 J Gidlund & S Sörlin : Det europeiska kalejdoskopet. Hur Europa ändras. 1993 kart 266 s.  4,-

40151 Christoffer H Ericsson : Grekernas gyllene väster.  Rikl.ill.          1962 hft 234 s.       12,-

41162 Bertel Appelberg : De fyra musketörerna.A Dumas o verkligheten. Ill.1969 hft 120 s.  4,-

42153 Ivar A Heikel : Från antikens värld.  Ill. Lite blyertsförstr.   1920 klb 240 s.        6,-

45201 W Perry : The Oxford movement in Scotland.    1933 inb 125 s.Op 3,-

45202 Kamil Krofta : Tjeckoslovakiens historia.   Ill.    1935 hft 176 s.       5,-

46240 M Andronicos m.fl. : The greek Museums. STOR.rikl.ill. praktverk. 1975 inb 418 s.Op  25,-

47108 Gerd Reimers : Museernas Paris.  Rikl.ill. guide fr. 26 museer.   1989 kart 205 s.  6,-

47113 Kim Esmark & Brian P McGuire : Tusen år i Europa I:1000-1300.Ill.  2004 inb 363 s.Op 9,-

47114 Scandinavian roots-american lives. Bildalbum om emigration till USA.   2000 hft 48 s.  6,-

48166 Jan de Vries : The economy of Europé in age of crisis-1600-1750.  1994 hft 284 s.  3,-

48173 Jurgen Kocka : Angestellte zwischen Fachismus und Demokratie.    1977 hft 556 s.  3,-

48185 Svante Lundgren: I bödelns tid. Europas mörka natt. Persp. på förintelsen. 2003 kart 196 s. 5,-

49181 Natan Valmin: Forntidens Athen. Människor och monument.Ill.1953 inb 305 s.Op 7,-

49196 Jurgen Kocka:Die Angestellten in der deutschen Gesichte1850-1980.1981 hft 235 s. 3,-

50223 Rutger Essen : Europa och världen.   Ill.           1926 hft 318 s.           5,-

51189 H-U Wehler : Deutsche Gesellschafsgeschichte 1815-45/49.        1996 inb 914 s.Op 7,-


51193 J Kocka:Industrial culture & Bourgeois society in modern Germany. 1999 kart 325 s. 5,-

52177 Octave Aubry : Franska revolutionen. Konungadömets fall. 1946 hft 421 s.          8,-

52180 Ferdinand Mainzer : Kampen om arvet efter Caesar.  Ill.  1941 hft 318 s.             6,-

53196 R J Minney : No 10 Downing street. A house in history.  Ill.         1963 klb 483 s.       6,-

54169 Peter Sichrovsky :Född skyldig.  Nazisternas barn.  1988 hft 167 s.        4,-

55109 John Pinsent: Grekisk mytologi.   Rikl.ill. STOR.                    1971 inb 140 s.Op      7,-


55125 Jurgen Kocka: Weder Stand noch Klasse.Untersichten um 1800.Ill.1990 inb 320 s.Op 5,-

55126 Z Wirth-J Benda: Burgen und Schlösser(Böhmen u.Mähren): STOR. 1955 klb 303 s. 14,-

56193 Solidarnosc. Bok om den polska rörelsens födelse.  Ill.   STOR. 1981 pb 127 s.          4,- 

57152 Sebastian Haffner: En tysk mans historia. Minnen 1914-33.Förstr. 2002 inb 246 s.Op  6,-

57154 Ulf Modin: ”Det är rätt att göra uppror”. Studentrörelser i historien. 2008 hft 333 s.       7,-

57164 Barbara W Tuchman: Augusti 1914.  Enastående dokument. Ill    1963 hft 512 s.          8,-

57175 Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200. Rikl.ill. STOR. 1993 hft 428 s.    14,-

58177 Erwin Weit: Toppspel i öst.  Avhoppare berättar.                               1971 hft 204 s.        5,-

58196 Werner Dettelbacher: Franken. Kunst,Gesischte und Landschaft. Ill.    1974 hft 343 s.       5,-

59118 Per Svensson: Europeisk höst.  50 år efter freden.                              1996 inb 194 s.Op   4,-

60185 Dudley Dillard:Västeuropas och Förenta staternas ekonomiska historia.1980 inb 628 s.Op 12,-

61169 Maurice Dobb: Europas ekonomiska historia. Fr. medel- till nutid. Ill.         1939 hft 169 s.  3,-

61183 Bengt von Törne:Från Domitianus till Gustav III. Kejsarstadions öde. 1935 hft 247 s.         5,-

61185 G F Bradby: Solkungens hov i Versailles.  Ill.                                    1929 hft 313 s.B       3,-

63124 Ed Vulliamy: Vanvettets triumf.  Om Balkan o Bosnienkriget. Ill.     1994 inb 402 s.Op      7,-

63132 David Kirby: Östersjöländernas historia 1492-1772.                         1994 inb 500 s.Op     10,-

63140 Heather Pringle:Härskarplanen.Himmlers jakt på ariska ursprunget. 2007 inb 479 s.Op     10,-

65186 D H Lawrence: Resa i etruskernas land.   Ill.     1954 inb 131 s.Op    4,-

66176 Claudio Magris: Donau.                                                       1990 klb 400 s.          6,-

66178 William L Shirer:Det tredje rikets uppgång och fall I-IV.  Ill.   1962 klb 1437 s.      18,-

67130 Sosso Lodiadou-Platonos: Knossos-den minoiska civilisationen. Ill.      u å   hft 80 s. 4,-

67132 I F Stone: Rättegången mot Sokrates.                                 1991 inb 347 s.Op         5,-

69204 Alison Plowden:Elizabethan England. Life in an age of adventure.Ill.  1982 inb 320 s. 12,-

70206 Lennart Breitholtz:Vid medeltidens gryning.Rom under barbarernas svärd.1984 hft 358 s. 8,-

72185 Eric Oxenstierna: Så levde vikingarna.  Rikl.ill.        1959 pb 256 s.          14,-

72194 Henrik Zilliacus: Hellener och barbarer.                         1987 hft 158 s.    4,-

73205 A v Gleichen-Russwurm:Sällskapslifvet.Europas seder o bruk 1789-1900.1911 hft 414 s. 7,-

76170 Hans Dahlberg: Österjön. Kampen om ett hav 862-1990. Rikl.ill.      1990 inb 246 s.Op     8,-

76167 Zdenek Mlynar: Nattfrosten.  ”Pragvåren” 1968.                            1980 klb 309 s.          5,-

76169 Alf Henrikson: Isländsk historia.  Illl.: Björn Berg. Lite understreckn.  1981 klb 222 s.Op   6,-

76172 Ole Klindt-Jensen: Vikingarnas värld.  Rikl.ill.  STOR.  1967 klb 237 s.        16,-

77186 Arne Furumark: Redan de gamla grekerna.     Ill.                            1961 hft 119 s.           3,-

77189 Thomas Carlyle: Den franska revolutionen I-III.   Ill.                        1930 hft 911 s.         10,-

77190 Edgar A Mowrer: Tyskland vrider klockan tillbaka.                          1933 hft 304 s.           5,-

77193 Örnulf Tofte: Spanaren. Övervakning för rikets säkerhet.                  1988 inb 211 s.Op     5,-       

78181 David Cranz:Historia om Grönland I:Landet,inbyggarne o missionerne.1769 pb 526 s.+pl.200,-

81175 Olavi Hovi: The Baltic area in British policy 1918- 21.                        1980 hft 321 s. 6,-

82191 Adalbert Dal Lago: Villas and Palaces of Europa.  Ill. ”Eva Hohenthal”. 1966 inb 155 s.Op  6,-
83107 Lena Ragnström (red): Riddarlek och tornerspel.  Rikl.ill. STOR. 1992 hft 452 s.   15,-
83111 Åke Stolt: Ingen lek utan eld.  Olympisk krönika fr. Aten till Aten.   2004 inb 362 s.Op     10,-
83113 Lars Magnar Enoksen: Gudar och gudinnor i Norden. Ill.           2005 inb 111 s.Op       5,-
83114 ROM. Från begynnelsen och fram till våra dagar.  Rikl.ill.  u å   hft 128 s.            7,-
83116 Daniel Hjorth (red): Salongsliv. Salonger och salongsvärdinnor. Ill.  1998 kart 260 s.           5,-
84162 Alexander Loit:The Baltic in international relations betw the two world wars.1986 hft 389 s. 7,-
84164 Troels-Lund:Dagligt liv i Norden på 1500-talet IV:Dräkt och smycken. 1940 hft 226 s.           8,-
84167 E Ancher Hanssen: Norges historie i bilder og  tekst.   STOR.         u å   pb 71 s.                 4,-
85163 Troels-Lund: Dagligt liv i Norden på 1500-talet XI: Bröllop.  Ill. 1939 hft 284 s.  8,-
85164 Ragnar Svanström:Urspårningen.London-Berlin .. under 1900-talets 
                                                                                          1987 inb 206 s.Op        5,-
85167 Nils Lalander (red): Charta 77. Dokument om människorätt i Kafkas Prag.
                                                                                                 1977 inb 199 s.B   3,-
88157 Harold Nicolson: Önskan att behaga. Om Hamilton Rowan och irländarna. Ill.
                                                                                             1944 hft 240 s.          5,-


 Världshistoria , allmän historia :


07140 The world almanac&book of facts 1974.Publ:Edw. R Kennedy.  1974 hft 1040 s.  5,- 

13188 Peter Howard : Revolutionen som kommer .Urval av tal.Ill. 1965 Poc 174 s.     2,-

14211 Anton Zischka : Kampen om bomullen - en världsfaktor.Ill.  1936 Hft 175 s.     3,-

18162 Gustaf Bolinder : Afrika av idag.Världsdel på frammarsch.Ill.   1947 Hft 219 s.      4,-

18165 Victor Vinde : Amerika slår till.  Ill.                                         1943 Hft 324 s.      5,-

22226 J Bergman & E Svensen : Världshistorien berättad för svenska folket i 8 hlvfr band.

              Utg. 1919-21.  560 – 600 s. / band.Mkt bilder. Bra skick.           Alla 50,-

24160 Leonard Wolley : Fynd i jorden.   Arkeologi.   Ill.               1954 inb 117 s.Op     4,-

25163 Peter Bamm: Så började kristendomen. Historia och konst berättar. Rikl.ill.1960 inb 368 s.Op 10,-

26154 Sven Lindqvist : Slagskuggan -Latinamerika inför 70-talet. Ill.   1969 hft 246 s.  7,-

27176 Arthur Cotterell: Kejsaren av Kina. Tidens största arkeologiska upptäckt. 1984 inb 207 s.Op 7,-

27178 Göran Burenhult:Speglingar av det förflutna. Arkeol.o antropol.STOR.1986 inb 351 s.13,-

27190 David Grossman : Se den andre.  Mellanöstern-konflikten.   1993 inb 343 s.Op 6,-                                                30181 Magnus Magnusson : Fynd i bibelns länder.Arkeologiska upptäckt. Ill. 1979 inb 240 s.Op   7,-

31129 David Robie : Och världen blundar .....   Händelser i Söderhavet.Ill. 1989 inb 281 s.Op  5,-

32171 Wolfgang Junger : Striden om gummit.       1941 hft 198 s.                      4,-

32175 Världskulturen I:Orientens forntidskultur.II:Europas forntidskultur.1907 hlvfr 266+587 s.14,-

35119 David A Yallop : I Guds namn.  Vatikanens svindlande affärer.Ill. 1984 hft 277 s. 5,-


36184 Eric von Born : Kampen om jordklotet.  Stora världshändelser.1942 hft 248 s.       4,-

37184 B Stjernfelt : Fredsskådeplats Sinai. FN-operationer 1973-1980. 1987 kart 360 s.     7,-

37185 US Inform. Serv.:Förenta staternas historia.Fr. vildmark-stormakt.1957 kart 144 s.B   4,-

39169 Bertita Harding : Kejsardrama i Mexico.  Maximilians o Carlotas tid. Ill.1944 hft 391 s.7,-

39100 Dygnet vi aldrig glömmer.Sv. fotografer i millenieskiftet. STOR.2000 inb 138 s.Op       5,-

39110 Derek Fewster (red): Folket. Studier av begreppet folk.  Ill. 2000 hft 216 s.         4,-

39120 Semy Kahan: Jerusalem. I kulturens och religionens spegel.  2003 inb 167 s.Op  6,-

39210 Leif Östling (red):Uppfinningarnas historia.Lexikon om.Ill.1985 inb 360 s. STOR 10,-

41163 Felix Heikel: Från Förenta staterna.Nitton bref Faksimil fr. 1871.  1971 hft 211 s.  4,-

41165 Gidlunds:Idehistorisk läsebok I-II.Västerlandets tankehist. u 3000 år.1982 klb 313+370 s.13,-

41180 F E Halliday:A consice history of England fr. Stonehenge-atomic age.1980 hft 240 s.   5,- 

41189 Bernhard Wood : Så föddes människan.   Rikl.färgill. STOR. 1978 inb 124 s.Op    6,-

43203 C Lindholm & C Forsman:Sydvästern.Förhist. indiankultur.Ill. 1990 hft 218 s.       4,- 

45186 Ragnar Numelin : Native contacts and diplomacy.The history …. Förf.ded. 1967 hft 181 s.  5,-

45193 E Lucie-Smith : Kulturen i bild.1900-t. konst,musik,teater,film.litteratur.Ill. 1980 inb 184 s.Op 8,-

46219 Hanna Rydh : Grottmänniskornas årtusenden.     Rikl.ill.  1926 hlvklb 214 s.  8,-

46225 Jan Olof Olsson : Rivna fanor. Människor o händelser kr. 1919. Ill. 1975 inb 280 s.Op  7,-

46231 Jan Bredsdorff : Revolution tur/retur.  Fr. Kina. Rikl.ill.  Dansk. 1978 hft 274 s.   4,-

46232 Marianne Greenwood:Indianer kallar det sött salt. Rikl.ill. amer.hist. 1975 pb 316 s.   5,-

47107 S Nygård & J Strang:Mellan idealism och analytisk filosofi.1880-1950. 2006 hft 282 s.  12,-

48169 Allan Nevins & Henry Steelle Commager : USA-ett fritt folks historia. 1952 klb 563 s.B 3,-

48176 George H Sabine : A history of political theory.     Blyertsförstr.  1966 inb 946 s.Op 5,-

48178 TH Aston m.fl:The Brenner debate.Agrarian class structure and …. Europe. 1990 hft 330 s.  3,-

48186 Karl Molin : Den moderne patriarken.  Samhällsförändr. 1905-35.Förf. ded. 1998 hft 206 s.  4,-

48187 Maurice Zeitlin : Political power and social theory.A research annual. 1980 klb 334 s.  4,-

48188 E J Hobsbawm : Revolutionens tidsålder. Fr 1789-1848.  Ill.   1979 inb 452 s.Op 6,-

48189 N Holmberg(red):Igår-idag-imorgon. Vår värld 1800-2000 i 2 STORA bd.Ill.1973 inb 491 s.Op 12,-

48198 Jim Lotz : The Mounties.The royal canadian mounted police. Rikl.ill.STOR. 1984 inb 160 s.Op 5,-

48201 G A Almond &  J S  Coleman : The politics of the developing areas.  1960 inb 591 s.Op 6,-

48203 Roger Wood : Det gyllene Egypten.  Mkt STORT praktverk. Färgill.  1964 klb 157 s.        24,-   

49188 Edgar Snow : Den långa revolutionen.  Fr. Kina.  Rikl.ill.    1972 klb 262 s.  4,-

491882 Edgar Snow: Röd stjärna över Kina I.                      1972 poc 272 s.    3,-

49195 M Zakaria Goneim : Den begravda pyramiden.  Ill.     1957 hft 150 s.  4,-

49197 Pentti Renvall : Den moderna historieforskningens principer.    1965 hft 301 s.  5,-

49203 Johannes Wickman : Diktaturernas uppror. Utrikespolitik 1940-41.   1941 hft 223 s.  4,-

50219 Erik Olin Wright : Class,crisis and the state.        1978 inb 266 s.Op     4,-

50233 Daniel-Rops : Dagligt liv i Palestina på Jesu tid.   1976 inb 240 s.Op     7,-

51198 Michael Nordberg : Den dynamiska medeltiden.   Ill.                       1995 inb 429 s.Op  8,-

52185 F Heman : Judafolkets historia efter Jerusalems förstöring.   1910 klb 645 s.           15,-

52197 Bengt von Törne : Två världars möte.  200 år spansk guldålder. Ill. 1961 hft 418 s.   7,-

53172 Leslie D Weatherhead : Det hände i Palestina.  Ill.                        1937 hft 220 s.        3,-

53195 M Zakaria Goneim : Den begravda pyramiden.   Ill.                      1957 hft 154 s.         4,-


53198 Paul Johnson: Moderna tider. Tjugotal till åttiotal. 60 års världshist. 1988 inb 942 s.Op  16,-

54170 Jung Chang : Vilda svanar. Tre döttrar av Kina.    Ill.                 1991 inb 456 s.Op  7,-

55107 Ulf Beijbom & Rolf Johansson: Drömmen om Amerika. Ill.STOR. 1971 pb 116 s.    6,-


55118 Richard A Clarke: Fiender överallt. Amerikas krig mot terrorismen. 2004 inb 360 s.Op 7,-

55119 Maria Didrichsen: Maya II. Den återfunna mayastaden. Ill. STOR.  2005 kart 161 s.     7,-


55124 John Higham: History.Professional scholarship in America.          1989 hft 282 s.           4,-


56176 Robert Jungk: Strålar ur askan.   Hiroshima efter bomben.  Ill 1960 hft 279 s.         6,-

56178 L G Pine: The story of Heraldry.    Ill.                                   1953 klb 160 s.        4,-

56184 Harald Steinert: Guldsökare i vår tid.  Jakt på metaller.  Ill.    1958 hft 334 s.         6,-

58182 Karl Hildebrand: Det gamla och det nya Kina.                              1927 hlvfr 273 s.    6,-

59111 R B MacCay m.fl.:Long Island. An illustrated history.  STOR.       2000 inb 296 s.Op   9,-

59112 Sven-Eric Liedman: I skuggan av framtiden.  Modernitetens historia. 1999 inb 598 s.Op 12,-

59113 Anders Odenstedt: Cognition and cultural context. An Inquiry into …2001 hft 213 s.     5,-

59114 Björn Kumm: Terrorismens historia.                                            1997 inb 208 s.Op   6,-

59121 Phil Wilkinson (red) : Forntida folk.   Rikl.ill.  STOR.                  1999 kart 64 s.        6,-

59128 Jon Krakauer: Tunn luft.  Tragedin på Mount Everest.  Ill.      1999 kart 321 s.      6,-

59135 P Nadal-Naquet:ATLAS över mänsklighetens historia-urtid-nutid.1991 inb 340 s.Op 12,- 

59136 Historiens hemligheter.De spännande svaren på forntidens gåvor. Ill. 1985 klb 320

60186 Lars Orup:Vad våra händer skapat. Bildhistoria om mänskligh. storverk.1966 klb 294 s. 14,-

60193 Chr. A R Christensen & Y Lorents:Världen igår och idag. Del I: Katastrof 1936-41  309 s

        Del II:Krig 1941-45  328 s. Del III:Fred ?  442 s. m register.    1957 klb            Alla 20,-

60195 Gösta Franzen (red) : USA i blickpunkten.   Ill.                     1949 hft 430 s.            5,-

60201 Persiens öde enligt engelska dokument.                                 u å  hft  178 s.            3,-

61168 Karl Lindegren: Kampen mellan öst och väst.                         1952 hft 208 s.           3,-

62157 J J Servan-Schreiber: Den amerikanska utmaningen. USA:s ekonomi. 1968 hft 231 s.  4,-

62173 The New York Times: Pentagonrapporten.  Ocensurerad.         1971 poc 499 s.        4,-

64183 Charles P Schleicher:Introduction to international relations. Ill.    1954 dekklb 941 s.  12,-

65188 Anders Wedberg: Filosofins historia. Nyare tiden till romantiken. I11.1959 hft 184 s.     3,-

66155 Stig Bendixon: Israels historia I-II. Från äldre tider till Herodes.    1948 pb 873 s.       8,-

66173 Henrik Zilliacus: Nya vägar till antiken. Papyrusfynd o –forskning.    1948 hft 139 s.  4,-

66180 Ernst Höijer: Odd Felloworden. Historisk utveckling o organisation.   1919 pb 405 s.  9,-

67133 Adam Hochschild: Kung Leopolds vålnad. Det  koloniala Afrika. 2002 inb 447 s.Op 7,-

70208 C W Ceram: Så talade fynden. Arkeologins frammarsch i ord o bild.   1958 klb 360 s.      10,-

71122 Lesley & Roy Adkins:Egyptens nycklar. Hieroglyfernas gåta. Ill.     2002 inb 384 s.Op        8,-

71125 Henrik Elling (red): Historiens största gåtor.  Rikl.ill.  STOR.          2011 kart 127 s.            5,-

71126 John Haywood: Historisk världsatlas.   Rikl.ill.   STOR.                   1999 inb 240 s.Op      12,-

72193 Oskar Dannholm:Blad ur religionernas historia jämte kommentarer.1917 hft 245 s. 5,-

72195 Johannes Sandgren:Om Sydindiens rövarekaster och deras religiösa värld.1924 hft 264 s. 5,-

72196 Jim Garrison: JFK. Jakten på Kennedys mördare.  Ill.         1992 inb 357 s.Op     8,-

72198 Cord-Christian Troebst:Språnget mot månen. Öst o väst i tävlan. Ill. 1960 hft 230 s. 6,-

72199 Gunnar Landtman: Samhällsklassernas uppkomst.               1916 klb 356 s.       7,-

72200 Folke H Törnblom: Operans historia.  Rikl.ill.                      1965 inb 533 s.Op   12,-

73208 O H Dumrath: Jordens erövring I-II. Geograf. upptäckt. historia.Ill. 1924 hlvfr 1278 s. 24,-

74205 Helge Ingstad:Västervägen till Vinland.Vikingarnas boplatser i Amerika. 1965 inb 268 s. 10,-

74206 Roger Lundin:Tolvhundra dagar till världens början.M förf. ded. t P-O Sundman.1992 inb 6,-

75118 Jan Broberg:Sindbad Sjöfararen och Robin Hood. Arkeol.,hist. gåtor.  1983 pb 126 s.           4,-

75119 C Hibbert(red):Furstarnas tid.Historiska milstolpar 1601-1789.STOR. 1971 helfr 160 s.         7,-

75120 A Palmer(red):Optimismens tidevarv.Historiens milstolpar 1803-96.    1971 helfr 160 s.         7,-

76168 Per Westerlund: Koh-i-Nor. Världens ryktbaraste diamant.                1945 hft 305 s.           5,-

77192 Harry Maiander (red): Folkens historia genom tiderna.  1871-1939.Ill.  1950 hlvfr 592 s.        8,-
78183 H D Smyth: Atombomben. Den officiella amerikanska rapporten.       1945 hft 337 s.            7,-

78184 Peter Brent: The Viking saga.     Rikl.ill.                                            1975 inb 264 s.Op       8,-

79105 Else Roesdahl (red): Från vikingar till korsfarare. Åren 800-1200.       1993 kart 428 s.         18,-

79107 James Graham-Campbell-Dafydd Kidd:The vikings. Rikl.ill.STOR.    1980 hft 200 s.           10,-

79108 N Williams(red): Människans vidgade värld.Milstolpar 1215-1588.     1971 helfr 160 s.          7,-

79109 H Thomas(red): Vårt tjugonde århundrade.Hist.milstolpar 1903-69.    1971 helfr 160 s.          7,-

79110 Edward Gibbon: Romerska rikets nedgång och fall I-IV i kassett.       1986 kart sa 1643 s.    25,-

80155 Troels-Lund:Dagligt liv i Norden på 1500-talet X:Bröllopsförberedelser.1938 hft 226 s. 8,-

80157 J J Tikkanen:Madonnabildens historia och den kristna konstuppfattn1916 dekklb 281 s. 15,-

80158 Christiane Desroches-Noblecourt: Tutanchamon. En faraos liv .. 1963 inb 312 s.Op   8,-

80159 Monica Braw- Juhani Lompolo: Samurajerna. Ill.                       2006 inb 207 s.Op   5,-

81174 Göran von Bonsdorff: Världspolitik i teknikens tidsålder. 1961 hft 352 s. 5,-

81177 Leonard Thompson: A history of South Africa to 1870.    1982 hft 476 s. 8,-

81179 Kaari Utrio: Evas döttrar. Kvinnans, barnets och familjens historia. Ill. 1985 klb 465 s. 12,-

82194 Benjamin Capps: Indianer.      Rikl.ill. historik.     STOR.  1977 hft 237 s.          8,-

82195 Willam H Forbis: Cowboys.   Rikl.ill. historik.    STOR.  1978 hft 237 s.          8,-

83106 Lesley & Roy Adkins: Egyptens nycklar. Hieroglyfernas gåta. Ill. 2001 inb 384 s.Op  7,-

83112 Piers Paul Read: Tempelriddarna och korståg till det heliga landet. 2003 inb 390 s.Op 10,-

83115 Philip Roth: Konspirationen mot Amerika. 2005 inb 408 s.Op       8,-

84163 Simon Ley: Kinesiska skuggbilder.        1980 hft 205 s.               4,-

84166 Indians of the Americas-a color-illustrated record.  Rikl.ill. 1955 inb 431 s.Op        10,-

85161 Vår tids historia i ord och bild I: 1900-talet.   STOR. 1973 pb 159 s.         5,-

85168 Lennart Lindberg & Lars Wennersten:De tog vårt land.Indianhistoria.1980 inb 228 s.Op 5,-
86191 Caucasus International no 2 autumn 2011: Egypt´s revolution and al-Jazeera´s success  
                                                                                                                hft 208 s. 3,-
86213 Eirik Hornborg: Indianer. En folkstams kamp och undergång.  Ill. 1936 hlvklb 507 s.  25,-

87140 Richard Holmgren: & Anders Kaliff: Arkeologer i bibelns Sodom. 2003 kart 208 s.   6,-

88156 Robert Hughes: De dömdas kust.  Australiens födelse. Illustr. 1988 inb 810 s.Op 10,-

88158 Leonard Wolley: Det glömda riket.  Om kaldeérna och Mesopotamien. Ill.
                                                                                              1955 inb 192 s.Op     5,-

88162 Hanna Rydh: Bland fornminnen och indianer.  Ill.       1934 hft 276 s.          6,-


   Litteraturhistoria , bokhistoria , presshistoria :

18156 Yrjö Hirn : Akademiska bokhandeln 1893-1943. Ill.             1943 Hft 225 s.    5,-

25161 Olof Mustelin: Euterpe. Tidskriften och kretsen kring den.  Ill.            1963 hft 415 s.   14,-

28193 Henrick Schuck : Svensk litteraturhistoria.Medeltid o reformation.  1890 hlvfr 648 s.     18,-

31119 Clas Zilliacus & Henrik Knif :Opinionens tryck. Pressen i Finland. Ill. 1985 hft 410 s. 6,-

36185 W Söderhjelm:Åboromantiken och dess samband med utl. strömningar.1915 klb 208 s. 6,-

43194 H Grönroos&Nyman:Boken i Finland.Bouppt.1656-1809.     1996 kart 638 s.Ill.  15,-
44165 Presshistoriska och andra studier tillägn. T Steinby på 75-årsdagen.1983 hft 282 s.  4,-
45206 Boktryckarkonsten i gamla Åbo till 300-årsjubileet.  Ill.       1942 hft 101 s.            18,-
45209 Sten Möllerström : Bra Böcker under 2500 år. Rikl.ill.  STOR.  1990 inb 349 s.     18,-  

47111 C Herberts & L Mattsson (red) : Ephemerer. Z Topelius första tidning.  Ill. 2006 hft 238 s.  9,-

51201 Bernt Olsson & I Algulin : Litteraturens historia i Sverige. Rik.ill.     1994 kart 606 s.        16,-  

51202    - ”  -           &   -  ”  -  : Litteraturens historia i världen. Rikl.ill.     1994 kart 630 s.        15,-

55113 Lars Lagerstedt: 100 år med Svenska Dagbladet 1884-94. Bokfilm. 1984 inb 120 s.Op 7,-

60173 W E Nordström:En frisinnad röst.Glimtar ur  Västra  Nylands historia I.(tidn.)1951 hft 142 s. 4,-


73190 Carl-Rudolf Gardberg:Boktrycket i Finland i 3 STORA band.  Ill. 1948-75 hlvfr 1275 s. 75,-

76184 Ernst Estlander: Ofärdsårens politiska litteratur.  Omf. bibliografi.       1945 hft 455 s.      7,-