Trolleri- och kortböcker.

Taika- ja korttikirjoja.

Magic and card books.


 
 Beställningar / tilaukset / orders  till / to   antikvariat.gj@aland.net


                                                                                                            HOME

 

                                                                               Uppdaterad /päivitetty 27.08.2017

     Ill./Kuv = illustrerad / kuvitettu         pk = pehmeäkantinen , häftad       kk =  kovakantinen , inbunden 

      Kp = kansipaperi , omslagspapper.


 

T2   M Aulanko – B Gammals : Sirkustemppuja palloilla,renkailla ja …Kuv. 1987 kk 77 s. 10,-

T3   Herbert McCay : Roliga försök med färg och ljus. Ill. tricks.   1950 kk 235 s.   12,-

T6   Walter B Gibson : Professional Magic for Amateurs.  Kuv.   1974 pk 225 s.              25,-

T9   Sven Hirn:Kaiken kansan huvit.Tivolitoimintaamme 1800-luvulla. Runs. kuv. 1986 kk 181 s. 24,-

T12 Charles Hogan : Trolleri för alla. Lärobok i modern magi. Rikl. ill. 1944 kk 255 s. 26,-

T13 HOBBY. Tidning för händigt folk. Inb. Årg.-12 nr. Rikl.ill.1942 kk 220 s. 7,-

T18 Solmu Mäkelä : Suuri taikakirja. VI lisätty painos. Runs. kuvitus. 1982 kk 310 s.Kp 22,-

T30 Tore Sandgren : Kort om kort. 21 och trettioen  andra spel. Ill.  1973 pk 87 s.     5,-

T35 Walter B Gibson : Professional Magic for Amateurs. Kuv. Lontoo 1948. 1948 kk 213 s. 20,-

T37 Karl Fulves : Easy-to-do card tricks for children. 63 ill.   BIG.  1989 pk 47 s.  5,-

T39 M Aulanko&K Nieminen :Sirkustaitojen käsikirja.Runs. kuv.Kirj.om.Zay-Me´lle.1989 kk 198 s.22,-

T40 Judith Conaway : Magic tricks you can do.  Rikl. färgill.   1981 pk 48 s.                  6,-

T41 Judith Conaway : More magic tricks you can do.  -  “  -       1987 pk 48 s.              6,-

T44 Forum : Kortoxen.   Ill.       1964 kk 254 s.                4,-

T45 Gunnar Johnsen : Bridge för nybörjare. Med övn. uppgifter.Rikl.ill.  1979 kk 165 s.  5,-

T48 Sven Hirn : Sirkus kiertää Suomea.1800-1914. Runs.kuv. historiikki. ISO. 1982 kk 231 s. 24,-

T53 Inger o Lasse Sandberg : Lilla Anna och trollerihatten. Rikl.ill.  1995 pk 31 s.     1,-

T55 Sven Wernström : Hobby-klubben. Bla HUR saker sker. Ill.   1950 pk 118 s.     4,- 
 
T56 Hans-Erik Hellberg : Björn med trollhatten. Ill.:Tord Nygren.   1978 kk 140 s.     3,-

T57 A Midsem : Tredje-100 spel av mästarhand.  Bridgeakademin. Ill.  1946 kk 205 s. 5,-

T58 Solmu Mäkelä : Suuri taikakirja. III ,uusittu painos. 230 kuvaa.  1966 kk 239 s.Kp  20,-

T59 Solmu Mäkelä : Suuri taikakirja. IV , lisätty painos. 250 kuva.Kirjail. omiste. 1968 kk 260 s.Kp 22,-

T64 Jean Hugard & JJ Crimmins : Encyclopaedia of card tricks. Ill.  1990 pk 445 s.        12,-

T65 Karl Fulves : Charles Jordan´s best card tricks. With 265 ill.   1992 pk 252 s.          10,-

T66 Karl Fulves : Easy magic. Dover game and puzzle activity books.  Ill.  1995 pk 90 s.   6,-

T67 Trevor H Hall : Reading is believing.  Ill. tricks.      1947 kk 104 s.              10,-

T69 Dan Nevins : Fun with magic. Tricks and stunts.  Ill.    1980 pk 47 s.                  4,-

T70 Christer Nilsson : Trollare och andra underhållare.300 ill. STOR.1990 kk 288 s.Kp  26,-

20243 Erik Jannersten : Kurs i kontraktsbridge.  Utg.: Bridgeakademin.    1953 Inb 448 s.Op  5,-

48292 Att lägga patiens. När!Var!Hur!-serien. 150 patienser visas.  Ill.     1969 kart 180 s.  4,-

T71 Charles H Goren:Precision i bridge.Det nya systemet för budgivning.Inl:Putte Kock.

                                                                                                                       1973 kart 200 s. 5,-

85253 Ulf Schenkmanis: Kortspel & patienser.    Rikl.ill. 1988 kart 331 s.    5,-