SKÖNLITTERATUR-finländska författare.


    Beställningar , förfrågningar skickas till  antikvariat.gj@aland.net

Innehåll :                 

                   Björling , Gunnar

                   Bondestam , Anna

                   Carpelan , Bo

                   Chorell , Walentin

                   Colliander , Tito

                   Diktonius , Elmer

                   Enckell , Olof

                   Enckell , Rabbe

                   Gripenberg , Bertel

                   Hornborg , Harald   

                   Janson , Ture                 

                   Jansson , Tove    

                   Mattsson , Gustaf (Guss)  

                   Mazzarella , Merete

                   Mörne , Arvid

                   Olsson , Hagar                   

                   Runeberg , Johan Ludvig

                   Schildt , Runar

                   Schoultz , Solveig von

                   Sillanpää , Frans Emil         Nobelpris 1939

                   Sund , Lars

                   Södergran , Edith

                   Tavaststjerna , Karl A

                   Tikkanen , Henrik

                   Tikkanen , Märta

                   Topelius , Zacharias

                   Waltari  , Mika

                   von Willebrand-Hollmerus , Margit

                   Winckelmann , Barbara

                   Övriga finländska författare  

  För att söka böcker eller författare , tryck Ctrl och F och fyll i sökfältet !                                                                                       

                                                                                         HOME                                                     

Var god ange katalognummer vid beställning !                       

                                                                   Uppdaterad 23.05.2018

                                                                              

    Björling , Gunnar                                                              euro


4312 Anders Olsson:Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska värld.1995 inb 430 s.Op 8,-
5508   Gunnar Björling: Dikter i urval.   Med bibliografi.          2001 hft 107 s.      3,-  
5810 Gunnar Björling: Luft är och ljus.  Dikter.                             1946 hft 142 s.     18,-

6208   Gunnar Björling:Och leker med skuggorna i sanden.Lyrikurval 1937-47. 1947 hft 260 s. 15,-
6425 Gunnar Björling: Så fjärran skäller. Korn och tanke. Urval 1922-51.  1952 hft 180 s.  10,-
6812 Gunnar Björling: Ett blyertsstreck.  Dikter. Förf. sign.   1951 hft 110 s. 26,-
6928 Gunnar Björling: En mun vid hand. Urval lyrik 1930-55.  1958 hft 204 s.   7,-
6929 Bo Carpelan:Studier i Gunnar Björlings dikter 1922-33. M understr. 1960 klb 291 s.B 4,-

7503   Gunnar Björling: Dikter.  Ill. av Elisabet Hermodsson.            1959 inb 24 s.Op       8,-

7614 Gunnar Björling: Allt vill jag fatta i min hand. Efterlämnade dikter. 1974 hft 84 s.          6,-

7710 Gunnar Björling: Fågel badar snart i vattnen.  Dikter.                  1934 hft 111 s.       28,-   

8122 Gunnar Björling: Vilande dag – Korset och löftet.                          1987 inb 304 s.Op  15,-

    Bondestam , Anna

0626 Anna Bondestam: Vägen till staden.                1957 hft 245 s.  4,-

6201   Anna Bondestam: Lågt i tak.  Om Rölleby.    1943 hft 312 s.     5,-

8510 Anna Bondestam: Panik i Rölleby. 1936 hft 315 s.          5,-

       Historiska böcker av Anna Bondestam :

36401 Anna Bondestam: Arbetet. Tidningshistorik.  Ill .1968 hft 371        15,-

64333 Anna Bondestam: Åland vintern 1918.   Ill.          1972 hft 228 s.      25,-

65267 Sallys saga. En minnesbok över Sally Salminen.Red.:Anna Bondestam. 1987 hft 178 s. 12,-


     Carpelan , Bo

0870 Bo Carpelan : Rösterna i den sena timmen.                     1971 hft 217 s.           4,-

2204 Bo Carpelan : Din gestalt bakom dörre.                            1975 hft 188 s.         4,-

2915 Bo Carpelan : Axel.          Roman.                                    1986 inb 422 s.Op    6,-

3825 Bo Carpelan : Jag minns att jag drömde.  Noveller.           1979 hft 148 s.        4,-

5010 Bo Carpelan : Vandrande skugga. Småstadsberättelse.      1977 hft 202 s.        4,-

5501   Bo Carpelan: Dikter i urval.       Med bibliografi.              2001 hft 90 s.         3,-

5823 Bo Carpelan: Benjamins bok.                                                    1997 inb 248 s.Op     4,-

6121 Bo Carpelan: Berg.   Roman.                                                 2005 inb 204 s.Op        4,-

6616 Bo Carpelan: År som löv.   Dikter.                         1989 inb 76 s.Op      3,-

7027 Bo Carpelan: Bågen. Berättelse.                         1968 pb 125 s.           3,-

7101   Bo Carpelan: Barndom.  Självbiografisk.                    2008 inb 200 s.Op    5,-

8304 Bo Carpelan: Urwind.  Om antikvariatsbokhandlare. 1993 inb 241 s.Op        4,-

8617 Bo Carpelan: I det sedda.   Dikter.    1995 inb 84 s.Op       4,-

    Chorell , Walentin

0351 Walentin Chorell: Sträv gryning. Om Lo-Simsal.                  1952 hft 175 s.      3,-

1427 Walentin Chorell : Miriam. Om en ung flickas uppväxt.         1954 Hft 179 s.     3,-

5210 Walentin Chorell: Blindtrappan.                                             1949 hft 230 s.    4,-

5406   Walentin Chorell :Jörgen Hemmelinks stora augusti.           1947 hft 203 s.      3,-

5812 Walentin Chorell: Calibans dag.                                               1948 hft 231 s.       4,-

6205   Walentin Chorell: Kvinnan.                                                  1958 hft 199 s.         4,-

7319 Walentin Chorell: Lekhagen.     Sned.                  1981 hft 144 s.B      3,- 

7628 Walentin Chorell: Intim journal.  Roman.                       1951 hft 180 s.         4,-

    Colliander , Tito

0771 Tito Colliander: Vaka.                                                  1969 hft 201 s.     4,-

1011 Tito Colliander: Måltid.                                                 1973 hft 277 s.     4,-

1814 Tito Colliander: Vidare.            Med förf. dedikation.       1967 hft 239 s.     5,-

2010 Tito Colliander: Bevarat.                                              1964 hft 255 s.      4,-

2445 Tito Colliander: Förbarma dig.                                       1939 hft 206 s.      4,-

2616 Tito Colliander : Givet. En tjuguårings värld.                     1968 hft 255 s.     3,- 

3302 Tito Colliander : Förbarma dig.                                                     1959 inb 187 s.Op   3,-

3408   Tito Colliander : Bevarat - Gripen.                                             1978 hft 330 s.          6,-

34082 Tito Colliander :   Gripen.                                                           1965  hft  237 s.      4,- 

4810 Tito Colliander: Nära.                                                                  1971 hft 254 s.         4,-      

5215 Tito Colliander : Samtal med smärtan.Anteckningar 1953-56.       1956 hft 84 s.           3,-    

5401   Tito Colliander: Vi som är kvar.                                                   1959 pb 287 s.       4,-

  

57

25 Tito Colliander: Motiv.                                                                 1977 hft 191 s.         4,-

     
6023 Tito Colliander: Glädjes möte.                                                   1957 hft 67 s.           3,-
6104 Tito Colliander: I åratal. Noveller.                                   1949 hft 156 s.      4,-
6918 Tito Colliander: Vi som är kvar.                                      1959 hft 286 s.      4,-   
7716 Tito Colliander: Början.                                                              1979 hft 168 s.         4,-

    Diktonius , Elmer


2525 Elmer Diktonius: Samlade dikter. Inl.: Th. Warburton.    1987 inb 470 s.Op 14,-

25252 Elmer Diktonius: Dikter 1912-1942. Inl. Olof Enckell.        1956 hft 354 s. 12,-

3019 Elmer Diktonius: Varsel.    Dikter.          Lite nött.      1942 hft 128 s.       15,-          

4816 Elmer Diktonius:Meningar. Aforismer,musik,böcker,natur. 1957 hft 349 s.    18,-

4910 Elmer Diktonius : Janne Kubik/Medborgare 1-2. Nytryck.1973 pb 212 s. Op   7,-

58330 Artur Lundqvist: Självporträtt av en drömmare med öppna ögon.             

                   Bla hans besök hos Elmer Diktonius på Åland.        Ill.            1966 hft 267 s.        7,-

6622 Elmer Diktonius: Min dikt.   Förord:Artur Lundkvist.                      1971 hft 157 s.        8,-

66342 Stig Carlsson;Jörn Donner m.fl.:Diktonius. Bla Atos Wirtanen. Ill. 1956 hft 144 s.      6,-

7109 Elmer Diktonius:Brev. Utg.:Jörn Donner & Marit Lindqvist. Ill. 1995 inb 456 s.Op 15,-

7404   Bill Romefors: Expressionisten Elmer Diktonius.                 1978 hft 238 s.      6,-

7631 Elmer Diktonius: Min dikt.  Debutbok i nytryck.                      1971 hft 157 s.      10,-

7729 Elmer Diktonius: Prosa 1925-43.                                          1956 hft 356 s.       15,-

8025 Elmer Diktonius: Hård början.                                                1946 hft 151 s.       17,-


      Enckell , Olof

25252 Elmer Diktonius: Dikter 1912-1942. Inl.: Olof Enckell.        1956 hft 354 s.    12,-

2934 Olof Enckell : Solnedgång. Roman.                                          1945 hft 229 s.         4,-

3810 Olof Enckell : De klagande vindarnas ö.     Fr. Irland.              1960 inb 239 s.Op   4,-

5624 Olof Enckell: Den unga Hagar Olsson.                                     1949 hft 185 s.         4,-

57343 Festskrift till Olof Enckell 12.3.1970.  Med artiklar av bla Atos Wirtanen,Rabbe Enckell,

     Gunnar Björling, Johannes Edfelt,Johan Wrede,Gunnar Tideström.  1970 hft 218 s.   5,-

5824 Zachris Topelius: 120 dikter.  Komment. av Olof Enckell.      1970 hft 376 s.        8,-

6523 Olof Enckell: Vaxdukshäftet. Edith Södergrans ungdomsdiktning.    1961 hft 296 s.            8,-

       Betr. Olof Enckells militärhistoriska verk se länken MILITARIA


     Enckell ,Rabbe

1739  Rabbe Enckell : Ett porträtt.       Pärmill.: förf.                              1931 Hft 97 s.          3,-

2429 Rabbe Enckell : Resonören med fågelfoten. Dikter o noveller.     1971 Inb 122 s.B   2,-

3113 Rabbe Enckell : Andedräkt av koppar.Dikter.Nya klassikerserien.1994 hft 92 s.           2,-

3307 Rabbe Enckell : Dikter-Flöjtblåsarlycka-Vårens cistern osv.          1971 hft 232 s.        4,-

3737 Louise Ekelund : Rabbe Enckell-lyriker av den svåra skolan.Ill.     1982 hft 391 s.        6,-

4012 Rabbe Enckell : Essay om livets framfart.                                      1962 hft 183 s.         4,-

4419 Rabbe Enckell : Och sanning ?    Essä el aforism ?                        1966 hft 149 s.         3,-

46213 Mikael Enckell : Under beständighetens stjärna. Om Rabbe E.  Ill. 1986 inb 303 s.Op  7,-

4907 Rabbe Enckell : Sett och återbördat.    Dikter.                              1950 hft 110 s.         3,-

5620 Rabbe Enckell : Dikter i urval.                                                      1957 hft 163 s.         4,-

6213 Rabbe Enckell: Andedräkt av koppar.    Dikter.                          1947 hft 77 s.          3,-

6608   Rabbe Enckell: Hekuba.   Dikter.                                   1952 hft 132 s.     4,-

7218 Rabbe Enckell: Nike flyr i vindens klädnad. Lyrik 1923-46.   1947 hft 331 s.       5,-

7430 Rabbe Enckell (urval,förord): Modärn finlandssvensk lyrik.          1954 hlvklb 341 s. 7,-

   Gripenberg , Bertel :

 1405 Bertel Gripenberg : Aftnar i Tavastland. Dikter                           1918 hft 124 s.           3,-

14052 Bertel Gripenberg:Aftnar i Tavastland/Skuggspel. Övre guldsnitt.1921 halvfr 124+125 s. 6,-

2630 Bertel Gripenberg : Drivsnö.     Dikter.                            1921 hft 98 s.         3,-

2834 Bertel Gripenberg : Skuggspel.   Dikter.                          1918 hft 125 s.        3,-

3013 Rolf Nordenstreng : Bertel  Gripenberg och hans skaldskap.  Ill.1921 hft 277 s.          4,-   

3629 B Gripenberg:Livets eko / Sista ronden / Genom gallergrinden.    1932 pb 312 s.            8,-

                Alla tre ovannämnda i separata volymer               hft      3,- / st   

3826 Bertel Gripenberg : Den stora tiden / Vid gränsen.    Dikter.         1928 pb 120+100 s.   5,-

                                  Båda finns i separata volymer.                                   hft             3,- /st

3827 Bertel Gripenberg  : Det var de tiderna.         Ill. självbiografi. 1943 hft 308 s.            7,-
4030 Bertel Gripenberg: Dikter / Vida vägar.  Övre guldsn.        1921 hlvfr 126 + 110 s.   6,-

53261 Bertel Gripenberg : Gallergrinden   Dikter.                                      1921 hft 126 s.   3,-

53262 Bertel Gripenberg: Rosenstaden. Dikter.                                         1921 hft 90 s.     3,-   

53263 Bertel Gripenberg: Rosenstaden / Svarta sonetter / Drifsnö      1907 hlvklb 297 s.      8,-    

                    Alla tre ovannämnda i separata volymer.                                  hft       3,- / st.                                      53264 Bertel Gripenberg: Gallergrinden / Rosenstaden. Övre guldsnitt. 1921 126 + 90 s.       6,-

5814 Bertel Gripenberg: Vida vägar.  Dikter.                                1918 dekklb 112 s.   3,-

6004   Bertel Gripenberg: Spillror.     Dikter.                                  1918 dekklb 77 s.    3,-

60042 Bertel Gripenberg:Spillror /Under fanan. Övre guldsnitt.  1921 hlvfr 77 + 86 s.  5,-


6103   Bertel Gripenberg: Skymmande land.  Dikter.                1925 dekklb 107 s.      3,-   
6219 Bertel Gripenberg: Dikter.                                                      1921 dekklb 121 s.  3,-   

6405   Bertel Gripenberg: Tjugofem år. 1903-28.  Dikturval.                   1928 hft 131 s.            3,-

6824 Bertel Gripenberg: Dikter i urval.                               1919 hlvfr 240 s.    4,-
8619 Bertel Gripenberg: Svarta sonetter / Drivsnö.  Dikter i ett band. 1921 hlvfr 116+98 s.  5,-


 Hemmer , Jarl        se under rubriken Böcker i lager /Åländska böcker 

 

    Hornborg , Harald 

 

0618 Harald Hornborg : Det mörknar över Illerstad.                              1943 hft 383 s.         4,-

08156 Harald Hornborg : Konspiratören Johann Reinhold Patkul. Illustr. 1946 hft 260 s.        5,-

1707   Harald Hornborg : Galne Berghjelmen.Herrgårdsroman.              1946 Hft 353 s.        4,-

1718  Harald Hornborg : Flykten från ödemarken.                               1940 Hlvfr 330 s.      4,-

2008  Harald Hornborg : Joachim vid skiljovägen. Helsingfors-roman. 1952 Hft 239 s.        4,-

2227 Harald Hornborg : Syndafloden.                                                  1944 hft 334 s.        4,-

3301 Harald Hornborg: Skuggan från Sveaborg. Om Krimkriget,bla Bomarsund. 1959 hft 249 s. 4,-

3437 Harald Hornborg : Utanför arenan.   Hist. herrgårdsroman.            1959 hft 207 s.         4,-

3829 Harald Hornborg : Den okände karolinen. Fr. Karl XII:s tid.          1952 hft 239 s.        4,-

4034 Harald Hornborg : Gudaskymmning över Flustringen.                       u å  hft 303 s.         4,-

4114 Harald Hornborg : Kattgrevinnan. Ur en kavaljers memoarer.        1951 hft 243 s.         4,-

4217 Harald Hornborg : Ödemarksprästen.  Prisbel. Historisk roman.    1938 hft 305 s.         4,-

4402 Harald Hornborg : Den vita hästen.  Hist. roman.                           1950 hft 347 s.         4,-

4521 Harald Hornborg : Ödemarksjungfrun. Historisk roman.                 1940 hft 361 s.        4,-

4608 Harald Hornborg:Herr von Loewenecks kamp.Förf. debutroman.  1929 hft 342 s.        4,-

5002   Harald Hornborg : Hakenskiölds på Sveaborg. Fr. 1808.                                      1959 inb 219 s.Op          4,-

5201   Harald Hornborg : Avskedsvisiten.                                              1961 hft 192 s.        4,-

5727 Harald Hornborg: Kammarjunkaren på Lintunen.  Historisk roman. 1947 hft 384 s.       5,- 

7206   Harald Hornborg: Ensam herre.                                    1953 hft 262 s.       4,-

7328 Harald Hornborg: Patron Illbergs ungdomsdårskap.        1931 hft 291 s.         4,-

8601   Harald Hornborg: Alexejs son.  Historisk roman. 1934 hft 297 s.          4,-

    Janson , Ture

3422 Ture Janson: Den litterära hjulångaren. Essäer.               1950 hft 238 s.     4,-

34422 Duplikat:Ture Janson: Far till son. 80 ark A 4.              1922 sft 156 s.      3,-

52194 P O Barck: Ture Janson. Författaren och journalisten. Ill. 1962 hft 319 s.     6,-

8210 Ture Janson: De ensamma svenskarna.                1916 hft 210 s.          4,-

8507   Ture Janson: Vänskapsbyn.            1925 hft 272 s.B        4,-


     Jansson , Tove

5426 Tove Jansson : Solstaden.  Roman.    Exlibis.                                1974 inb 191 s.Op     6,-

56136 Tove Jansson & Tuulikki Pietilä: Anteckningar från en ö.  Ill.      1996 inb 102 s.Op   8,-

5726 Tove Jansson: Sommarboken.                                                   1972 hft 160 s. Op        6,-

57263 Tove Jansson: Dockskåpet och andra berättelser.                   1978 inb 185 s.Op       6,-

6307   Tove Jansson: Rent spel.   Vänskapsroman.                       1989 inb 115 s.Op    5,-

6423 Tove Jansson: Den ärliga bedragaren.                      1982 inb 192 s.Op       6,-

6719 Resa med Tove Jansson.En minnesbok om Tove Jansson. Ill. 2003 inb 261 s.Op   8,-

8019 Tove Jansson: Lyssnerskan.                                                     1973 poc 175 s.      5,-

8217 Tordis Örjasaeter: Möte med ….. Tove.  Illustr.                 1986 kart 156 s.        6,-

8519 Tove Jansson: Stenåkern.  Berättelse.    1984 inb 108 s.Op     5,-


     Lundberg , Ulla-Lena    se under länken  ALANDICA-åländska böcker

                     Fick Finlandia-priset 2012.


     Mattsson , Gustaf (Guss) 

05021 Gustaf Mattsson: "I dag". Kåserier,första samlingen.    1919 hlvfr 326 s.  4,-

05022 Gustaf Mattsson: "I dag". Kåserier,andra samlingen.    1919 hlvfr 306 s.  4,-

05023 Gustaf Mattsson: "I dag". Kåserier,tredje samlingen.    1919 hlvfr 311 s.  4,-

05024 Gustaf Mattsson: "I dag". Kåserier,fjärde samlingen.   1919 hlvfr 306 s.   4,-

05025 Gustaf Mattsson: "I dag". Kåserier,femte samlingen.   1919 hlvfr 256 s.   4,-

21180 Gustaf Mattsson :En herre for till Zanzibar. Med bilder.1915 Inb 211 s.Op  6,-

26123 Gustaf Mattsson :En sommarfärd till de lyckliga öarna. Kanarieöarna.Ill. 1915 klb 173 s. 4,-

29182 Gustaf Mattsson : I dag.  Kåserier i urval av Hjalmar Dahl.  1942 hft 223 s.    4,-

29205 Gustaf Mattsson : Resor.  Resebrev i urval.              1942 hft 269 s.    4,-

3517 Gustaf Mattsson: Strödda resebref.                               1919 hlvfr 205 s.  3,-

3731 Gustaf Mattsson:Stormakter och småfolk. Utrikesämnen.1918 hlvfr 315 s. 4,-

46429 Bertel Jung :Gustaf Mattsson berättar om sig själv. Brevutdr.. Ill. 1943 hft 517 s. 15,-

5806   Gustaf Mattsson: Kreatur och professorer.   Kåserier.  1953 hft 236 s.       4,-

6806 Gustaf Mattsson: Populärvetenskapliga uppsatser. 1921 hlvfr 223 s.  4,-

6807 Edv. Hjelt: Gustaf Mattsson. En levnadsteckning.   1920 klb 249 s.    4,-

8007 Guss Mattsson: Så rulla våra öden. Kåserier 1911-12. Ill. 1971 hft 289 s.  5,-
8120 Guss Mattsson: Va´s go, mitt herrskap. Ill. kåserier.      1972 hft 416 s.      6,-

     Mazzarella , Merete 

2517 Merete Mazzarella: Den okända sällskapsresenären.                     1987 inb 200 s.Op   5,-

4234 Merete Mazzarella : Hem från festen.      Dagbok.                         1992 inb 148 s.Op   6,-

42342 Merete Mazzarella: Tanten och krokodilen.                                 1995 inb 249 s.Op   5,-

4315 Merete Mazzarella:Otrohetens lockelse. En bok om äktenskapet.  1997 inb 350 s.Op   8,-

4613 Merete Mazzarella: Att spela sitt liv.                                               1981 hft 206 s.       7,-

5119 Merete Mazzarella : Hem från festen.  Dagbok i nytryck.                     2003 hft 148 s.      4,-

51222 Merete Mazzarella : Där man aldrig är ensam. Om läsandets konst.1999 inb 235 s.Op  7,-

6720 Merete Mazzarella:”Då svänger sig sommaren kring sin axel”.              2000 inb 188 s.Op     7,-

6721 Merete Mazzarella: Den goda beröringen.  Om kropp,hälsa ….             2005 inb 189 s.Op     7,-

7118 Merete Mazzarella:När vi spelade Afrikas stjärna. Bok om barnbarn. 2008 inb 204 s.Op 7,-

7209 Merete Mazzarella: Linjer mellan stjärnor. Essäer om identitet.  2002 inb 175 s.Op  7,-


7354 Merete Mazzarella: Myt och verklighet. E Johnsons romankonst.        1981 hft 302 s.     5,-

8108 Merete Mazzarella: Påsk.                                                           1983 hft 230 s.   4,-

8799 Merete Mazzarella: Fredrika Charlotta född Tengström. Illustr. 2007 inb 330 s.Op 7,-


    Mörne , Arvid :

1161 Arvid Mörne: Mörkret och lågan.  Dikter.              1926 hft 108 s.    3,-

1307 Arvid Mörne : Vandringsdagen.Lyrik i urval 1923-35. Ill.:HAM.   1936 hlvfr 236 s.  6,-

1708 Arvid Mörne: Över havet brann Mars.  Dikter.         1939 hft 114 s.  3,-

1811 Arvid Mörne: Det ringer kväll.  Dikter.                     1931 hft 86 s.    3,-

2624 Arvid Mörne : Klas-Kristians julnatt.                                             1923 klb 191 s.       4,-

26381 Arvid Mörne : Skärgårdens vår. Dikter,bla fr. Klåvskär,Åland.    1913 hft 147 s.     3,-

2829 Arvid Mörne : Ett liv. En själs betingelser.                                       1925 klb 298 s.      4,-

3224 Arvid Mörne : Ny tid.   Dikter.                                                           1919 dekklb 97 s.   3,-

3330 Arvid Mörne : Sfinxen och pyramiden.  Dikter.                               1924 hft 125 s.       4,-     

3329 Arvid Mörne: Morgonstjärnan.  Dikter.                                           1928 hft 98 s.         3,-

3418 Arvid Mörne: Atlantisk bränning.   Dikter.                                     1937 hft 131 s.       4,-                        

3419 Arvid Mörne : Solbärgning.  Efterlämnade dikter.                            1946 hft 129 s.       3,-

3609 Arvid Mörne: Någon går förbi på vägen.                                          1928 hft 200 s.       3,-

3610 Arvid Mörne:Det förlorade landet.         Noveller om Porkala.       1945 hft 215 s.        5,-

3723 Arvid Mörne : Nya sånger.  Dikter.                                                1919 dekklb 95 s.   3,-

3838 Arvid Mörne : Fädernearvet. Skådespel i fyra akter.                      1918 hft 147 s.         3,-

3839 Arvid Mörne:Den svenska jorden/ Inför havets anlete.  Nytryck.    1959 inb 191 sOp    4,-

38392 Arvid Mörne:Inför havets anlete.      Bl.a. Gullkrona fjärd.                1921 hft 212 s.    6,-                      

38393 Arvid Mörne: Strandbyggaröden I: Den svenska jorden.Pärm:Marcus Collin 1915 hft 155 s. 4,-

38394 Arvid Mörne: Starndbyggaröden II: Lotsarnas kamp.                                          1917 hft 134 s.                4,-

38395 Arvid Mörne: Strandbyggaröden III: Från fjärdarna.                                            1917 hft 157 s.                4,-

38395 Arvid Mörne: Strandbyggaröden I - III inbundna i en volym                              1917 klb 446 s.             10,-

3840 Arvid Mörne : Dikter i urval.                                                          1961 inb 152 s.       4,-

4026 Arvid Mörne : Sommarnatten.  Dikter.                                           1919 dekklb 119 s.  3,-

4027 Arvid Mörne : Skärgårdens vår / Sommarnatten.Dikter i ett band.1919 hlvfr 142+119 s.6,-

40272 Arvid Mörne: Valda dikter.                                                          1917 hft 224 s.       4,-

4028 Arvid Mörne : Vandringen och vägen.  Dikter.                               1924 dekklb 118 s.  3,-

4122 Arvid Mörne : Den förborgade källan.   Dikter.                              1930 hft 111 s.        3,-

4221 Arvid Mörne : Rytm och rim / Nya sånger. Dikter i ett band.          1919 hlvfr 80+95 s. 5,-

4222 Arvid Mörne : Rytm och rim.    Dikter.                                          1919 hft 80 s.          3,-

4223 Arvid Mörne : Döda år.   Dikter.                                                   1919 hft 85 s.          3,-

4224 Arvid Mörne : Vårstorm.  Lyrik i urval 1899-1919.                       1947 hlvfr 296 s.      6,-

4414 Arvid Mörne : Ett liv.  Prisbelönad roman.          Nytryck.              1976 hft 192 s.       4,-

46347 Arvid Mörne : Kristina Bjur.  Ål. prästdotters öde i Ö-botten.          1945 hft 283 s.   5,-

48433 Hans Ruin : Arvid Mörne-liv och diktning.  Ill.   Bla  Ålandsresor.   1946 hft 382 s.     8,-

484332 Tom Hedlund: Poeten Arvid Mörne. Idéer,teorier,metoder.         1974 hft 272 s.      5,-

484333 Johan Wrede: Arvid Mörnes lyrik.                                              1968 hft 292 s.       5,-

484334 P O Barck: Arvid Mörne och sekelskiftets Finland.                    1953 hft 420 s.       7,-

48445 Arvid Mörne:Det övergivna samvetet.Uppsatser bla Åländsk försommar. 1943 hft199 s. 5,-

5023 Arvid Mörne : Sista milen. Lyrik i urval 1937-46. Ill:HAM.            1947 hlvfr 240 s.     7,-

5111 Arvid Mörne : Dikter i urval.                                                             2001 hft 81 s.          3,-

5612 Arvid Mörne: Offer och segrar.  Från Finlands kampår.                  1918 hft 76 s.          2,-

6030 Arvid Mörne: Sånger i världsskymning.  Dikter.                           1941 hft 143 s.       4,-

 6629 Arvid Mörne: Ödemarksdramer I : Den helige Henricus.                   1914 hft 112 s.         3,-

7001   Arvid Mörne: Höstlig dikt.     Dikter.                         1919 hft 84 s.             3,-

7230 Arvid Mörne: Josef Julius Wecksell.  En studie.  Ill.            1909 hft 300 s.       6,-


    Mörne , Håkan        se under rubriken  Böcker i lager/Åländska böcker


    Nordgren , Aili    och Nordgren , Ralf      se 
Böcker i lager/Åländska böcker

 

    Olsson , Hagar

0754 Hagar Olsson: Mr Jeremias söker en illusion.                                 1926 hft 104 s.      7,-

08234 Hagar Olsson : Hemkomst.   Tre berättelser.                                1961 hft 219 s.      4,-

2442 Edith Södergran: Ediths brev  - till Hagar Olsson (red).          1955 Hft 229 s.             4,-

26387 Hagar Olsson : Träsnidaren och döden. Berättelse fr. Karelen.      1940 hft 221 s.      5,-

3626 Hagar Olsson: Tidiga fanfarer och annan dagskritik.                        1953 hft 207 s.      4,-

3706  Hagar Olsson : Drömmar.       Berättelser.                                     1966 hft 222 s.      5,- 

38404 Hagar Olsson : Chitambo. Självbiografisk m. åländska motiv.       1993 inb 214 s.Op 4,-

4829 Hagar Olsson: Det blåser ut till storm.                                            1930 hft 229 s.      5,-

5203 Hagar Olsson: På Kanaanexpressen.    Ill.                                      1929 pb 231 s.      5,-

5314 Hagar Olsson : Ridturen och andra berättelser.                                      1968 hft 112 s.    3,-

5623 Hagar Olsson: Tidig prosa.                                                          1963 hft 186 s.         4,-

5703 Hagar Olsson: Lars Thorman och döden.                                     1916 hft 176 s.         5,-

5624 Olof Enckell: Den unga Hagar Olsson.                                         1949 hft 185 s.         4,-

6106   Hagar Olsson: Möte med kära gestalter.  Ill. essäer.         1963 hft 142 s.             4,-

6421 Hagar Olsson: Kinesisk utflykt.                                                     1949 hft 105 s.            4,- 

6525 Hagar Olsson: Arbetare i natten. Essäer.                                             1935 hft 243 s.        6,-

6618 Hagar Olsson: Jag lever.                                                            1948 hlvklb 233 s.         4,-

6816 Hagar Olsson: Kvinnan och nåden.                             1919 hft 73 s.           4,-

7026 Hagar Olsson: Tidig dramatik.                                   1962 klb 228 s.          4,-

7202 Hagar Olsson: Rövaren och jungfrun.  Skådespel.          1944 hft 135 s.         4,-

72022 Bondedramat Hagar Olsson:Rövaren och jungfrun.Bearb.:Olof Molander.1952 hft 62 s. 2,-

7323 Hagar Olsson: Det blå undret.                                    1932 hft 104 s.         4,-

7817 Hagar Olsson: S / O / S (save our souls). Drama på svenska. 1928 hft 100 s.         4,-

8020 Hagar Olsson: Kärlekens död.                                                1932 hft 80 s.              8,-

8219 Hagar Olsson: Själarnas ansikten.                 1917 hft 96 s.          18,-

85131 Roger Holmström: Hagar Olsson och den öppna horisonten. Ill. 1993 inb 402 s.Op  8,-


     Ruin , Hans  , f. 1891 i Helsingfors, flyttade 1946 till Lund, död 1980

0255 Hans Ruin: Det finns ett leende.                                          1943 hft 240 s.       4,-

17129 Hans Ruin:I konstens brännspegel.Fr impressionism till diktaturer.Ill.1949 Inb 249 s.Op 5,-

4523 Hans Ruin: Hem till sommaren. Ill.: Gunnar Brusewitz.        1960 hlvklb 243 s.   5,-

4610 Hans Ruin : Drömskepp i torrdocka.                                 1951 hlvklb 184 s.   4,-

4822 Hans Ruin : Den mångtydiga människan.  Essäer.                     1966 hft 222 s.  4,-

4906 Hans Ruin: Det sjukna hornet.  Essäer.                              1956 hlvklb 271 s.   4,-

50126 Hans Ruin: Världen i min fickspegel. Minnen o funderingar. Ill. 1969 inb 199 s.Op 5,-

5216 Hans Ruin: Väl mött , Europa !  Essäer.                            1938 pb 205 s.         4,-

6010 Hans Ruin: Det skönas förvandlingar.  Essäer.                        1962 hft 295 s.         5,-

6108 Hans Ruin: Uppbrott och återkomst. Dagboksblad 1933-73.   1977 inb 213 s.Op      4,-

6809   Hans Ruin: Gycklare och apostlar.                       1935 hft 241 s.      4,-

7013 Hans Ruin: Rummet med de fyra fönstren.            1940 hlvklb 195 s.     4,-

7721 Hans Ruin: Hem till sommaren.    Ill.: G Brusewitz.       1960 hft 235 s.         4,-

7823 Hans Ruin: Poesiens mystik.   Med blyertsförstreckn.   1935 klb 472 s.        6,-


   Runeberg , Johan Ludvig

1414     J L Runeberg : Samlade arbeten I - II. Nationalupplagan.      1920 klb 503+587 s.      8,-

20113 Eliel Vest : Johan Ludvig Runeberg.En biografisk teckning.          1902 Dekklb 324 s. 6,-

24266 Gunnar Castren (utg) : Runebergs brev till Emelie Björksten.             1940 Hft 136 s.  3,-

3222 Yrjö Hirn : Runeberg-gestalten.  Strödda studier. Ill.                       1942 hft 375 s.       7,-

3224 Karin Allardt Ekelund : Fredrika Runeberg.           Biografi.            1944 hft 358 s.        5,-

3712 J L Runeberg: Elgskyttarne. Nio sånger ill. av Louis Sparre.STOR. 1892 dekklb 86 s. 16,-

3912 Johan Ludvig Runeberg i urval.   Dikter,noveller,Fänrik Stål osv.     2004 hft 390 s.       5,-

43116 Johan Wrede:Världen enligt Runeberg. Biogr. perspektiv.Ill.      2005 inb 417 s.Op    14,-

4435 Samlade arbeten i 6 band.Dikter,berättelser,uppsatser,psalmer.     1921  hlvfr 1519 s.   15,-

44352 J L Runeberg: Skrifter i 6 band. Utg: Malmö konsttryckanstalt.    1934 hlvfr 542 s.       8,-

4815 J L Runeberg :Dikter.   Faksimil fr. 1830.                                      1977 hft 184 s.         6,-

5104 Johan Ludvig Runeberg : Julkvällen. En dikt i tre sånger.                     1988 kart 46 s.           2,-

51042  samma bok.          Skolupplaga med förklaringar av Ruth Hedvall.     1938 hft 52 s.            1,-

3219 J L Runeberg : Fänrik Ståls sägner. Ill.: Albert Edelfelt.                    1943 pb 268 s.     5,-      

5616 Johan Ludvig Runeberg: Fänrik Ståls sägner I – II.  Ny upplaga. 1861 dekklb 225 s.  45,-   

5618 Yrjö Hirn: Runeberg och hans värld.  Bildurv.: M Hirn.   STOR. 1937 inb 172 s.Op     8,-

R1  J L Runeberg: Kungarne på Salamis.Tragedi i fem akter.             1908 Inb 130 s.            3,-

R6  J L Runeberg: Samlade arbeten I-V.                              1931 Hlvfr 280-330 s./bd.         10,-

 

   Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg.:  utg.: Sv. litteratursällskapet i Finland  

R71 Del III:1 : Episka dikter.  Utg.: G Castren & M Lamm. 1949 hft 224 s.  4,-                                      

R72 Del III:2 : Episka dikter. utg. G Tideström.                  1950 Hft 103 s.   3,-

R8 Del VII : Skönlitterär prosa. utg. Carl-Erik Thors.         1977 Hft 284 s.   5,-

R9 Del VIII:1 :Uppsatser och avhandlingar på latin. utg. H Zilliacus. 1969 Hft 99 s. 2,-

R10 Del IX : Brev. utg. Paul Nyberg o Olav Panelius.      1970 Hft 416 s.     7,-

R11 Del X:4 Kommentar till dikter I-III.Utg.:G Castren.  1950 hft 143 s.      2,-

R12 Del XI:1 : Kommentar till strödda dikter. Utg.: -    -1954 hft 176 s.      2,-

R13 Del 17:2 : Komment. till uppsatser och avhandlingar på svenska , journalistik.

                                                                                            2005 hft 485 s.      8,-

R14 Del 18 : Kommentar till brev.  utg. Olav Panelius.     1973 Hft 244 s.       4,-

R15 Del XX : Kommentar till varia,supplementband.        2005 hft 213 s.        3,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------

R16 Gunnar Tideström:Runeberg som estetiker.Ideer i JLR:s förf.skap. 1941 Hft 576 s. 7,-

R17 Ernst Brydolf : Runeberg och Sverige 1849-63.        1966 Hft 559 s.       7,-

R19 W Söderhjelm: Joh.Ludv. Runeberg.Hans lif o diktning I-II. 1904 Dekklb 1026 s. 8,-

R22 Svenska litteratursällskapet i Finland 1885 - 1910.Minnesskrift. 1910 Hft 332 s.  5,-

     Bla :Ernst Lagus: Runebergsbiblioteket-dess uppkomst och utveckling.          

R23 C G Estlander : Skrifter I: Uppsatser om J L Runeberg.     1914 Dekklb 527 s.   6,-

R24 Karin Allardt : Biografiska anteckningar om J L Runeberg.Supplementband 1860-77.

                                                                        Ill.         1927 Klb 408 s.         7,-

R25 J E Strömborg: Biografiska anteckningar om J L Runeberg IV:1845-60.1931 hft 510 s. 6,-

6019 Johan Ludvig Runeberg´s Epische Dichtungen I-II i ett band.  1891 hlvfr 594 s.   12,-

6020 Gunnar Mårtenson: Lectoren Runeberg.  Essäer.Ill.                1962 hft 264 s.        6,-

6021 Ruth Hedvall: Runeberg och hans diktning.                        1941 hft 245 s.         5,-

6118 Johan Ludvig Runeberg: Hanna. En dikt i tre sånger.    1851 hft 91 s.       6,-

6119 Lauri Viljanen:Runeberg och hans diktning 1804-37.Ill.  1947 hft 515 s.     8,-

6229 Johan Ludvig Runeberg: Dikter.                                  1838 klb 520 s.      25,-

6515 J L Runeberg: Samlade skrifter I-II. Vackra band m. 3 kants guldsnitt. 1882 dekklb 1111 s. 15,-

8706  Wava Sturmer & Ulrica Löfholm: Johan Ludvig. Jakobstadspojken som ...2002 kart 48 s.     3,-
 

 Historiska och litteraturhistoriska studier :        utg. av SLS                  Pris per st 4,-                         

nr 4: bla: Ragnar Dahlberg: Ett sällsynt Runeberg-tryck.                     1928 Hft 362 s.      

nr 6: bla: Martin Lamm: Idyllepigrammens betydelse för Sveriges lyrik.1930 Hft 360 s. 

nr 10: bla: Per Wieselgren:Runeberg och trosläran.                              1934 Hft 380 s.      

nr 24: bla: Gunnar Mårtenson : Runeberg i domkapitlet.                      1949 Hft 309 s.      

nr 35: bla: Sulo Haltsonen:J L o Fredrika R:s brev till Jakob Grot.      1960 Hft 356 s.      

nr 62: bla : Georg S Schoolfield,K Evers o T Warburton om J L R.     1987 Hft 282 s.        

nr 66: bla : M Klinge,M von Platen o H Sohlstrand-Pipping om J L R.1991 Hft 281 s.     

 

    Runar Schildt:

2026 Runar Schildt : Regnbågen.                                                1926 Hft 127 s.             3,-

20262 Runar Schildt: Hemkomsten och andra noveller. Till Olaf Homén. 1919 pb 314 s. 4,-

3429 Runar Schildt : Östnyländska berättelser.                       1960 inb 224 s.Op            3,-

4308 A-M Londen: Litterärt talspråk Runar Schildts berättarteknik. 1989 hft 360 s.      6,-

5711 Runar Schildt: Raketen / Häxskogen o andra noveller.  1918 klb 266+270 s. 5,-

57112                                    Häxskogen i separat volym                 inb                    3,-

57113 Runar Schildt: Raketen och andra berättelser. Noveller fr. 1912-15.  1976 poc 124 s. 2,-

5804   Runar Schildt: Den segrande Eros o andra berättelser/Regnbågen. 1921 hlvklb 304 s. 4,-


6116 Runar Schildt: Asmodeus och de tretton själarna.                      1915 hft 271 s.B           3,-


7705   Runar Schildt: Rönnbruden/ Pröfningens dag. Fr. Räfsbacka.  1917 hft 200 s.        3,-


8620 Runar Schildt: Armas Fager. En silhuett. Ill.:Carolus Lindberg. 1920 hft 121 s.  3,-


   Solveig von Schoultz :   

2920 Solveig von Schoultz :Närmare någon.  Noveller.                           1951 hft 170 s.        4,-

3122 Solveig von Schoultz : Ansa och samvetet.     Nya klassikerserien. 1998 hft 224 s.        4,-

31222                                                            samma bok i original        1954 hft 215 s.        4,-          

3707 Solveig von Schoultz : Eko av ett rop.        Dikter.                         1945 hft 100 s.        3,-

4002 Solveig von Schoultz : Längs vattenbrynet.  Självbiografisk.           1992 inb 142 s.Op  4,-

4510 Solveig von Schoultz : De sju dagarna.                                          1942 hft 205 s.        4,-

4511 Solveig von Schoultz : Ingenting ovanligt.  Noveller.                       1947 hft 180 s.        4,-

4628  Solveig von Schoultz : Där står du.   Självbiografisk.                     1973 inb 155 s.Op  3,-

6823 Solveig von Schoultz: Molnskuggan.    Dikter.                 1996 inb 63 s.Op     3,-
6921 Solveig von Schoultz:Det som har varit,det som är. Brevbiografi. Ill. 1999 inb 316 s.Op 5,-

   Sillanpää , Frans Emil :       Nobelpris i litteratur 1939

1424 F E Sillanpää : En mans väg.  Fr. Ahrola gård.                             1938 hlvfr 324 s.       4,-

 2529 F E Sillanpää : Människor i sommarnatten.                   1938 hlvfr 242 s.       4,-

3606   F E Sillanpää : Från unga år.     Självbiografisk.                               1954 hft 220 s.    4,-

3727 F E Sillanpää : Silja.                                                                     1938 hlvfr 306 s.      5,-

3804   F E Sillanpää : Livet och solen.                                                   1939 hlvfr 278 s.      4,-

4033 F E Sillanpää : Middagshöjd.    Självbiografisk.                                   1958 hft 161 s.  4,-

4203 F E Sillanpää : Skördemånad.                                                        1941 hft 215 s.       4,-

5218 F E Sillanpää : Det fromma eländet. Avslutat finskt livsöde.           1938 hlvfr 258 s.      4,-

5701   F E Sillanpää: Hiltu och Ragnar. Berättelse.                                    1923 hft 170 s.     3,-

5825 F E Sillanpää: Änglarnas skyddslingar.                                         1925 hft 245 s.       4,-


    Sund , Lars

4606   Lars Sund : Colorado Avenue.                            1992 inb 384 s.Op  5,-    som poc 3,-
5415 Lars Sund :Lanthandlerskans son.  Om Österbotten på 30-talet. 1997 inb 431 s.Op  7,-

5509   Lars Sund: Eriks bok.    Berättelse fr. Siklax.                           2003 inb 542 s.Op   8,-


   Södergran, Edith


2442 Edith Södergran: Ediths brev  - till Hagar Olsson (red).          1955 Hft 229 s.             4,-

43220 J Häll:Vägen till landet som icke är.Edith Södergran o R Steiner. 2006 inb 299 s.     10,-
54115 Gunnar Tideström : Edith Södergran.   Ill.                                      1949 pb 318 s.     8,-

6523 Olof Enckell: Vaxdukshäftet. Edith Södergrans ungdomsdiktning. 1961 hft 296 s.               8,-
6627 Edith Södergran: Samlade dikter.                                 1962 inb 175 s.Op  16,-
6632 Ernst Brunner: Edith.   Roman om Edith Södergran.                           1992 inb 282 s.Op    5,-
6711 Edith Södergran: Triumf att finnas till.    Dikter.             1975 inb 102 s.Op     8,-
7002 Edith Södergran: Brev.  Utg.: A Rahikainen.   Ill.            1996 inb 311 s.Op     5,-
7409  Edith Södergran: Triumf att finnas till.Dikter ill.:Björn Landström.  1948 hft 91 s.    7,-
7806   Edith Södergrans dikter 1907-09.I:Inledning o kommentar:O Enckell.    1961 hft 296 s.  10,-
78062 Edith Södergrans dikter. Inl.:Hagar Olsson.                            1946 hft 381 s.  10,-
8116 Edith Södergran: Samlade dikter.                                             1977 hft 175 s.      5,-
8704  Carita Backman & Siv Storå: Åttio år Edith Södergran. Verk och reception.1996 inb 224 s.Op   5,-

   Tavaststjerna , Karl A :

0871 Karl A Tavaststjerna : Laureatus.Epos i tretton sånger.                1897 dekklb 235 s.    5,-

1235 Karl A Tavaststjerna : Brev till Diana.                                         1966 hft 217 s.           3,-

2904 Karl A Tavaststjerna:Hårda tider.Berättelse från Finlands sista nödår.1914 klb 287 s.    6,-

3332 K A Tavaststjerna : Lille Karl.              Inl.: J Salminen.    1962 inb 156 s.Op                4,-

4515 Karl A Tavaststjerna : För morgonbris. Dikter.                            1919 hft 225 s.           4,-

5818 Karl A Tavaststjerna: Barndomsvänner.                             1924 pb 328 s.B     4,-

5819 Erik Ekelund: Tavaststjerna och hans diktning.                  1950 hft 321 s.       5,-

6009 Karl A Tavaststjerna: Unga år/Kapten Tärnberg/Brev.      1924 klb 380 s.        4,-

6426 K A Tavaststjerna: I förbindelser.                                             1920 hft 166 s.            3,-

7029 Karl A Tavaststjerna:Fostermor och fosterson/I förbindelser.1924 klb 339 s. 4,-
7117 K A Tavaststjerna: Barndomsvänner.    Nytryck.              1988 inb 248 s.Op    4,-

7315 Karl A Tavaststjerna:Finska vikens hemlighet/Efter kvällsbrisen/… 1924 klb 471 s. 5,-

7316 Erik Kihlman: Karl August Tavaststjernas diktning.             1926 hft 368 s.         5,-

7708 Karl A Tavaststjerna:För morgonbris/Nya vers/Dikter i väntan.    1924 klb 314 s.        4,-
8211 Karl A Tavaststjerna: Gedichte. Ubertr.:F Tilgmann. Med frontispice. 1905 plysch 106 s.    4,-
8815 Karl A Tavaststjerna: Dikter. 1919 dekklb 164 s.   3,-

    Tikkanen , Henrik

6826 Henrik Tikkanen: Brändövägen 8 Brändö.                  1976 inb 132 s.Op    3,-

6828 Henrik Tikkanen:  Mariegatan 26 Kronohagen                1977 inb 127 s.    3,-

68292 Henrik Tikkanen: Brändövägen 8                              inb  3,-

68293  Henrik Tikkanen: Bävervägen 11.                            inb  3,-

68294 Henrik Tikkanen: Mariegatan 26.                             inb   3,-          

6830 Henrik Tikkanen: Georgsgatan.                                   1980 inb 113 s.    3,-

6831 Henrik Tikkanen: Henriksgatan.                                1982 inb 133 s.Op   3,-                          

6920 Henrik Tikkanen: Texas.    Ill. av förf.                          1960 hft 130 s.      3,-
69202 Henrik Tikkanen: Efter hjältedöden.  Ill. av förf.         1979 inb 134 s.Op  3,-
8807   Henrik Tikkanen: Hjältarna är döda.  Romandebut.  1961 hft 217 s.      4,-


   Tikkanen , Märta

4232 Märta Tikkanen : Sofias egen bok.                                      1982 poc 167 s.           2,-

6615 Märta Tikkanen: Ingenmansland.                              1972 hft 185 s.       4,-
7018 Märta Tikkanen: Storfångaren.                               1989 inb 157 s.Op     3,-
7120 Märta Tikkanen:Två. Scener ur ett konstnärsäktenskap. Ill. 2004 inb 363 s.Op   7,-
71202 Märta Tikkanen: Århundradets kärlekssaga.                    1983 poc 185 s.         3,-

7301   Märta Tikkanen: Arnaia kastad i havet.                   1992 klb 102 s.        3,-

7505   Märta Tikkanen: Emma & Uno (Stadius) - visst var det kärlek. 2010 inb 216 s.Op 7,-

7626 Märta Tikkanen: Vem bryr sig om Doris Mihailov.                 1974 hft 140 s.         4,-

8806   Märta Tikkanen: Nu imorron.  Äktenskapsroman.   1970 hft 152 s.         4,-


    Topelius , Zacharias :

1304 Zacharias Topelius : Läsning för barn III:Visor och sagor.     Ill.    1896 pb 206 s.         2,- 
13042 Zacharias Topelius: Läsning för barn I-VIII i 4 band.           1906 dekklb 1452 s.       16,-

1706 Z Topelius : Fältskärns berättelser i 6 band. Ill.:C Larsson, A Edelfelt.1921 Dekklb 2300 s. 20,-

17062     Samma komplett i åtta vackra band.    Ill.:C Larsson, A Edelfelt      1930 dekklb   20,-      

17063     Samma komplett i tre illustrerade band. Utg.:Bonniers.                    1908 dekklb   20,-

17064     Samma komplett i tre vackra band.Ill.: Carl Larsson. Lite nötta.      1883 dekklb   15,-

17065     Samma komplett i 4 illustrerade band. Utg: Schildts förlag.               1923 hlvklb    20,-

4922 Z. Topelius : Fältskärns berättelser. Komplett i ett band. Ill. Lite nött. 1944 pb 1151 s. 15,-

17210 Zacharias Topelius :Dagböcker. Andra bandet I-II.1835-36.   1920 hft 413 s.             4,-

172102                             Dagböcker.Tredje bandet I-II. 1837-38    1922 hft 429 s.            4,-

172103                             Dagböcker.Fjärde bandet I-II. 1839-40    1922 hft 494 s.            4,-

1830 Zachris Topelius:Stjärnornas kungabarn.Fr. drottning Kristinas tid.1954 Pb 224 s.           4,-

2092  Eliel Vest : Zachris Topelius.En biografisk studie. Ill.                    1905 Hft 445 s.          4,-

20922 Arne Törnudd: Flickan från Kahra i Topelius´ liv o diktning.Med förf. ded.1948 hft 228 s. 5,-

24270 Valfrid Vasenius : Zacharias Topelius.Hans lif och skaldegärning.

               Utg. 1912-30 i sex vackra band.  hft  480 -560 s./band.    Ill. +släkttavla.    Alla  20,-

25226 Paul Nyberg :Zachris Topelius. Biografisk skildr. Ill.Tejpad pärm. 1949 hft 664 s.     7,-

2928 Z Topelius : Dramatiska dikter I – II. Bla Kung Carls jakt .           1903 klb 436+283 s.  7,-

30199 P Nyberg (red):Konstnärsbrev I – II .Ur den topeliuska samlingen.Ill.1956-60 hft 360+374 s.8,-

3217 Z Topelius : Regina von Emmeritz.               Skådespel.                 1920 hlvklb 138 s.    3,-

3218 Z Topelius : Evangelium för barnen.        Med förklaringar.            1907 dekklb 273 s.   4,-

3623 Zach. Topelius : Ljungars saga.   Hist. berättelse.                          1921 dekklb 400 s.     5,-

36232 Zach. Topelius: Ljungblommor.                                                   1872 dekklb 314 s.     5,-

36233 Z Topelius: Ljung.                                                                        1889 dekklb 282 s.     5,-

39131 N-E Forsgård :I det femte inseglets tecken.Z Topelius´ livs- hist.filosofi.1998 hft 264 s.  5,-

4025 Paul Nyberg : Zacharias Topelius. Biografisk beskrivning.  Ill.       1949 hft 664 s.     9,- 

5327 Z Topelius : Boken om vårt land.    Berättelser.   Ill.                             1937 pb 436 s.   7,-

53186 Zachris Sachalin : Kuddnäs. Topelius´ hemgårds historia. Ill.               1935 hft 200 s.         5,-

531862 Paul Nyberg: Från Kuddnäs till Björkudden. Bildkrönika.STOR.        1938 klb 232 s.        15,-

5412 Zacharias Topelius:Blad ur min tänkebok.     Mkt vackert band.    1899 dekklb 175 s.     6,-

5414 Zacharias Topelius´  HUNDRAÅRSMINNE. Festskrift 14.01.1918.Ill. 1918 hft 289 s.B  5,-

5824 Zachris Topelius: 120 dikter.  Komment. av Olof Enckell.       1970 hft 376 s.        8,-

6015 Zacharias Topelius: Vinterkvällar I-II.  Lite nötta ,vackra band.         1880 dekklb 790 s. 12,-

6016 Matti Klinge: Idyll och hot. Zacharias Topelius-politik o ideer. Ill. 2000 inb 408 s.   14,- 

6127 Zacharias Topelius: Resebref och hågkomster.                  1903 dekklb 400 s.       5,-

6128 Zacharias Topelius: Sägner i dimman.                               1902 pb 374 s.              4,-

6630 Zacharias Topelius: Noveller i 4 blåvita vackra dekorationsklotband. 1901 dekklb 1577 s. 15,- 
6911 Martin Granér: Zachris Topelius´ kärlekslyrik.                          1946 hft 188 s.   4,-
7623 Zacharias Topelius: Ungdomsdrömmar.                                  1914 hft 158 s.       4,-
8124 Zachris Topelius: I gröna björkens skugga.                               1997 inb 210 s.Op   5,-
8221 Zacharias Topelius: Kungens handske.                          1913 hft 191 s.          3,-
8502   Z Topelius: Hertiginnan av Finland.   1899 dekklb 258 s.    4,-

85360 Zacharias Topelius:Fältskärns berättelser från Breitenfeld till Armfelts återtåg.

          Bl.a. tre kapitel om kung Karls jakt på Åland.  Illustr. 1967 klb 366 s.            10,-

8608   Zacharias Topelius: Självbiografiska anteckningar. Utg.: Paul Nyberg.1922 klb 364 s. 6,-

87151 Zacharias Topelius: Finlands krönika 1860-78.  Rikl.ill.  2004 inb 423 s.Op 12,-
8822 Zacharias Topelius: Noveller I-II i ett band. 1901 dekklb 724 s.   7,-

    Waltari , Mika :   

1099 Mika Waltari: Nej vi kommer aldrig att dö. Om vinterkriget.  1940 hft 199 s.  18,-

1619 Mika Waltari: Kejsarbalens drottning.  Historisk roman.                  1945 pb 254 s.    7,-

2625 Mika Waltari : Guldhår.    Berättelser.                                               1954 hft 311 s.   8,-

2924 Mika Waltari : Sinuhe , egyptiern. En läkares liv i 15 böcker.              1946 hft 614 s. 12,- 

3316 Mika Waltari : Turms den odödlige. 10 böcker om hans jordiska tid.1956 hft 431 s.     8,-

3420 Mika Waltari : Mikael Ludenfot.   Hans ungdom i tio böcker.1949 hft 557 s.                8,-

37255 Mika Waltari: I sovjetspionagets skugga.  Illustrerad.            1942 pb 232 s.            17,-

4687 Mika Waltari : Vem mördade fru Kroll ?                                      1939 klb 239 s.      18,-

4718 Mika Waltari :Sinuhe , egyptiern.    Övers.: Ole Torvalds.                 2003 kart 614 s.  8,-

4720 Mika Waltari :Mikael Hakim.    Historisk roman.                                1950 hft 675 s.   8,-

4904   Mika Waltari : Karin Månsdotter. Historisk roman.                         1943 hft 259 s.    7,-

5209 Mika Waltari: En främling kom till gården.                       1937 hft 226 s.     15,-

5311 Mika Waltari:Rikets hemlighet.  Historisk roman fr. Rom.                      1960 hft 363 s.     8,-

5312 Mika Waltari:Rikets fiender.    En romares memoarer.                          1964 hft 552 s.    10,-

5512 Mika Waltari: Mikael Ludenfot. Renässans-reformation-häxprocesser. 2003 kart 557 s. 8,-5513 Mika Waltari: Mikael Hakim.   Forts. fr. föreg.                             2003 kart 675 s.     10,-

6528 Mika Waltari: Felix den lycklige.                                                    1958 hft 160 s.        6,-

6620 Mika Waltari: Ingen morgondag.   Medryckande roman.                 1944 hft 156 s.         8,-


8006 Mika Waltari: Sista akten.                                                                1938 hft 283 s.       20,-

  von Willebrand-Hollmerus , Margit :

2812 Margit von Willebrand-Hollmerus : Huset på slätten.                 1958 hft 314 s.    5,-

3326 Margit von Willebrand-Hollmerus : Ljug inte för honom.   Noveller.  1970 hft 207 s.     3,-

3624 Margit von Willebrand-Hollmerus : Hedvig och Desiree.                  1959 inb 236 s.Op  4,-

4101   Margit von Willebrand-Hollmerus : En man utan ära                       1945 hft 406 s.       4,-


4601   Margit von Willebrand-Hollmerus : Kristallkulan.                            1964 hft 331 s.       4,-

4817 Margit von Willebrand-Hollmerus : Min vrå av världen.Självbiografisk.1944 hft 244 s.  4,-

4919 Margit von Willebrand-Hollmerus : Ursula kastellporten.                   1944 hft 479 s.       4,-

5011 Margit von Willebrand-Hollmerus : Bunden och fri.                           1946 hft 446 s.       4,-

5204   Margit von Willebrand-Hollmerus : Objuden gäst.                         1952 pb 205 s.         3,-

7720 Margit von Willebrand-Hollmerus: Kejsarbal för Juliana. Kriget 1808.  1954 hft 372 s.    4,-

7808   Margit von Willebrand-Hollmerus: Kristallkulan.  Fr. Åbo.               1964 hft 331 s.         4,-

8205   Margit von Willebrand-Hollmerus: Gammal skuld.             1943 hft 333 s.          4,-

8425 Margit von Willebrand-Hollmerus: Min vrå av världen. Självbiogr. 1944 hft 244 s.    4,-

8513 Margit von Willebrand-Hollmerus: Långväga ifrån. 1974 hft 172 s.          3,-


   Winckelmann ,Barbara :  1920 - 2009


2415 Barbar Winckelmann:Din vredes dag. Fr. 1740-talets Hfrs. 1977 inb 263 s.Op       4,-

2501 Barbara Winckelmann : Fyrspannet.    Historisk roman.      1963 hft 260 s.          4,- 

25012 Barbara Winckelmann: Käpphelvetet.                                       1971 inb 297 s.B          3,-

2819 Barbara Winkelmann : En dag i dina gårdar.Tidshistor. roman 1967 hft 207 s.        4,-

3003   Barbara Winkelmann : Farväl Julie.       Fr. Tavastland o Hfrs.    1961hft 244 s.            4,-

6513 Barbara Winckelmann: Stad i uppror.Om H.frs under ofärdsåren.  1986 inb 349 s.Op        4,-


  Övriga finländska författare :

0118 Jac. Ahrenberg: Samlade berättelser.Österut / Anor och ungdom.1922 hlvfr 123+208 s. 5,-

0241 Rut Forsblom : Mannen som ville leva. Om Grönland.                  1956 hft 225 s.         3,-

0244 Rainer Alander: Sandkornet.                                                        1964 hft 168 s.        3,-

0342 Rut Forsblom-Sandman: Händerna.                                            1946 hft 302 s.          4,-

0343 Hjalmar Procope : I sanden.    Dikter.                                         1920 hft 80 s.            2,-

0451 Per-Hakon Påwals : En del av världsrymden.   Dikter.                 1973 hft 71 s.            2,-

0453 Börje Ahlö : Sifferism.   Dikter.                                                   1981 hft 63 s.            2,-

0523 Peppi Boström : Strampedini och de tre fruntimren.Debutverk.    1943 hft 164 s.           3,-

0529 Gund von Numers-Snellman : Kvinnorna på Larsvik.                   1943 hft 254 s.          4,-

0534 Levi Sjöstrand : Arvet.    Fr. Österbotten.                                   1958 hft 185 s.           3,-


0631 Gund von Numers-Snellman: Minns någon Annusjka ?                1945 hft 284 s.           4,-

0758 Lorenz von Numers: Snäckans bröder.  Ill. m träsnitt.                  1946 hft 355 s.          5,-

0764 Olly Donner : Sagornas Visselgren.Ill:Gunnel Wahlforss.              1939 hft 213 s.          4,-

0781 Leo Ågren : Motsols.   Österbottnisk landsbygd.                         1955 hft 198 s.          4,-

0858 Gun Nybergh : Hedningahänder.                                                 1957 hft 178 s.           3,-

0859 Toivo Pekkanen : Åren som gått.  Fr. 30-talet.                            1942 hft 278 s.          4,-

0863 Alli Walli : Två vårar.                                                                  1945 pb 363 s.          4,-

0867 Marita Tammelander : Den stora gemenskapen. Borgåroman.      1943 hft 272 s.          4,-

0874 Elsa Modeen : Lågmäld stämma.   Debutroman.                         1948 hft 218 s.          3,-

0875 Helen af Enehjelm : Cypresstunneln.  Fr. San Francisco.             1938 hft 256 s.           3,-

0879 Kurt Sanmark : Insyn.                                                                1958 hft 154 s.           3,-

0880 Ester Ståhlberg : Den gamla ljusstaken.                                       1926 hft 222 s.          3,-

0885 Victor : På livets autostrada.    Dikter.                                        1974 hft 64 s.             2,-

0931 Nenne Moberg : Lars Petri och hans vän. Tillägn. Walter Runeberg.  1904 inb 163 s.   3,-

0932 Helmi Setälä : Sorgens barn.                                      1905 hft 119 s.                 3,-

0933 Gunnel Hästesko : Sol och skymmning.   Dikter.          1938 hft 106 s.               3,-

0940 Christer Kihlman : Dyre prins.                                    1975 hft 256 s.                4,-

0941 Joel Rundt : I människor.    Dikter.                             1937 hft 108 s.               3,-

0945  Erik Therman : Under Graals förbannelse. Franciskanermunkar. 1948 hft 168 s. 3,-

0948 Gun Strandberg : Timglaset.  Fr Hfrs före kriget.         1946 hft 220 s.                4,-

0951 Christina Lööf : Gränser.   Noveller.                           1963 hft 95 s.          3,-

1006 Jac. Ahrenberg : Stockjunkaren.Berättelse fr. Karelen. 1922 pb 493 s.         4,-

1007 Jutta Zilliacus : Rökringar.   Fr. Hfrs.                           1970 hft 151 s.          3,-

1009 Veijo Meri : Kvinna i spegeln.                                     1964 hft 338 s.          4,-

1013 Pentti Haanpää : Kronomjölet.  Fr nödåren.                1964 hft 147 s.          3,-

1017 Finska berättare I-II. Urval o förf.presentationer.       1946 hft 194+403 s.   7,-

1168 Inga Nordström : Lilla prinsessa.      Dikter.               1997 hft 52 s.             2,-

1219 Tomas Mikael Bäck : Frågare !      Dikter.                 1988 hft 51 s.             2,-

1248 Alfred Tallmark : Razzia. Försök till dramatisk dikt.    1961 hft 38 s.             2,-

1250 Uno Fogde : Sagg-Matt. Vässjor å dikter från Malax.1977 hft 145 s.           3,-

1311 Guido Simberg : Tranans skri.                                    1927 hft 146 s.           3,-

1324 Sven-Olof Högnäs : På sidan om. Österbottn.noveller.1955 hftr 158 s.         3,-

1325 Barbro von Essen-Holmqvist : I jordiska labyrinter. Dikter. 1974 hft 51 s.     2,-

1407 Christer Kihlman : Människan som skalv.                    1972 Hft 219 s.          4,-

 

1413  Veijo Meri : Rötter i vinden. Prisbelönad roman.         1961 Hft 266 s.         4,-

 

1422 Finlands natur i dikt och konst.      Ill.                           1945 Hft 159 s.         5,-


1428 Jörn Donner : Den sista sommaren (nu måste du).         1989 Poc 270 s.       2,-

1431 Örnulf Tigerstedt : Katedralen.Djupt mänsklig ideroman.1947 Hft 230 s.       4,-


1540 E R Gummerus : Bråddjupet.  Roman.                          1975 Inb 187 s.Op   4,-

1547 V A Koskenniemi : Lyckans håvor.Ur min levnads bok.1943 Hft 170 s.        3,-


1553 Sören Lindgren : Ornament. Dikter.                               1954 Hft 31 s.          1,-

1557 Carolus Rein : Minus. En vandring i det undermedvetna. 1995 Hft 121 s.       2,-

1560 Tom Sandell : Civilia - ett brev till läsaren om livsåskådning.1997 Hft 92 s.     2,-

1632 Emil Zilliacus : Minnesaltaret.         Dikter.                        1946 hft 93 s.        2,-

1702   Ragnar Finnäs : Åhrsens fyra tijder. Ill. årstidsberättelser.1966 Hft 100 s.     3,-

1709   Bertel Kihlman : Pilgrimsfärden. Berättelser.  Lite nött.    1932 Hft 226 s.     3,-

1710  Olly Donner : När Nippan neg.                                        1938 Hft 235 s.     3,-

1711  Guido Simberg:Original.Fr.bla Viborg. Pärm:Hugo Simberg.1954 Hft 138 s.  4,-

1712  Väinö Linna : Söner av ett folk. Torpartrilogin,del 3.        1962 Pb 532 s.       8,-

17122 Väinö Linna: Högt bland Saarijärvis moar.  Del 1.           1961 hft 470 s.       7,-

17123 Väinö Linna: Upp trälar.    Del 2.                                    1960 hft 526 s.         8,-

                                                                       Alla tre delar tillsammans                  20,-


1721  Ralf Parland : Hymner från Santsche-Pi.     Dikter.            1959 Hft 106 s.      3,-

1723 Inga Ehrström:Vid stranden av mitt liv.Dokumentärberättelse.1955 Hft 255 s.   3,-

1725 Pe´re Noble (=Svante Dahlström) : Bokslut.  Dikter.          1939 hft 110 s.       3,-

1734  Jutta Zilliacus : Innan du vet ordet av. Tillbakablickarna.    1975 Hft 204 s.      3,-

 

1741  Johannes Linnankoski : Sången om den eldröda blomman.1919 Klb 295 s.       4,-

1743  Eliel Vest  : Vårböljor.  Noveller och skisser.                     1907 Hft 107 s.       3,-


1803  Dagmar Ruin Ramsay : Bland frihetshjältar och dollarfurstar.1963 Inb 263 s.B   4,-

1809  Göran Stenius : Fästningen.Roman fr. gamla Wiborg.         1945 Hft 295 s.       4,-

1813 Veijo Baltzar : Brännande väg.  Osminkat dokument.          1969 Hft 163 s.       4,-

1816 Toivo Pekkanen : Morgongryning. Självbiografisk.              1955 Inb 245 s.B    3,-

1819 Gunnar Mattsson : Lapitip. En bok som bara blev såhär.     1965 Inb 165 s.B    3,-

1828 Emil Zilliacus: I grottan.                                                      1920 hft 82 s.         3,-

1908   Rainer Alander : Små stycken av Stockholm.                   1996 Hft 111 s.       3,-

1913 Sven-Erik Klinkmann : Gnagarna.                                        1987 hft 90 s.          2,-

1915 Per-Hakon Påwals : Om vintern och om våren.                 1962 Hft 155 s.        3,-

1918 Barbro Wigell : Ingenting att oroa sig för. Roman.              1995 Hft 156 s.        3,-

 2005  Lassi Sinkkonen : Sprutpistolen. Förf. debutroman.          1973 Hft 245 s.        4,-

2014 Ester Ståhlberg : Söndag.  Roman.                                     1931 Dekklb 209 s. 4,-

 

2025 Josef Julius Wecksell : Daniel Hjort.                                   1917 hft 136 s.         3,-

20252   J J Wecksell : Daniel Hjort.   Sorgespel i nytryck.                       1993 hft 138 s.        4,-


2109 Viveca Hollmerus : Nervlänges.    Debutnoveller.                1959 hft 125 s.       3,-

2114  Toivo Pekkanen : Kamrater.   Självbiografisk.                   1956 Inb 262 s.B     3,-

 

2123  Ragnar Dag:Våld och lag. Februarirevolutionen i Finl. 1899. 1902 Hft 151 s.   5,-


2143 Leo Ågren : Kungsådern. Fr. Österbotten på 1700-talet.      1957 Hft 147 s.       4,-

2205 Gett Strandberg : Utanför.    Fr. Västnyland.                        1947 hft 287 s.         4,-

2217 Oscar Parland : Förvandlingar.   Roman.                             1945 hft 358 s.         8,-

2218 von Klancken : Friherrinnan Saimi Karlsson o andra  berättelser.1946 hft 247 s.  4,-

2219 Torsten Hornborg : Melker sökaren.   Fr. Nordanland.        1948 hft 360 s.         4,-

2233 Johan Mickwitz : Oktober.    Noveller.                               1959 hft 73 s.           2,-

22224 Ingrid Qvarnström : Den romantiska leken. Hfrs-roman.    1939 klb 333 s.        7,-

 

2321 Berndt Zilliacus : Nordanväggen. Debutbok.                        1988 Inb 232 s.Op   4,- 

2403   Marianne Backlen:Den osynliga draken.Fr. 1950 till 2036 .1980 Hft 265 s.         3,-

2406   Oscar Parland : Den förtrollade vägen. Fr. Karelen.           1953 Hft 251 s.          4,-

2407   Dagny Gräsbeck : På solsidan. Fr. Houtskär.                     1951 Hft 221 s.          4,-

2410 Åke Sandholm:Kärnvirke. Historier fr. skärgården.Ill.          1945 Hft 126 s.           3,-

2413 Iris Uurto : Den brinnande ön.      Fr. krigstiden.                  1957 Hft 247 s.           4,-


2417 P Nordmann:Mäster Peder och riddar Nils.Fr. reformationen.1900 Hft 189 s.         4,-

2419 Marianne Alopaeus : Uppbrott. Förf. debutroman.               1945 Hft 259 s.            3,-

2421 Carl-Gustaf Lilius : Burgundiska sviten.                                1966 Hft 84 s.              3,-

2431 Eino Leino : Den unga kvinnan.                                            1911 Hft 146 s.            3,-

2432 Maila Talvio : Muntra fruarna på Sveaborg.  Hist. roman.     1942 Hft 360 s.            5,-

2433 Repo & Stormbom:Ny finsk lyrik. Urv. av n. 13 förf.           1960 plb 140 s.            3,-

2442 Edith Södergran: Ediths brev  - till Hagar Olsson (red).       1955 pb 229 s.             4,-


2505   Elin Bruse : Systrarna på Fadders.  Bygdeskildring.              1947 hft 284 s.            4,-

2506   Henrik Jansson : Encore.  Familjeroman.                              1986 hft 144 s.            3,-

2508   Mikael Lybeck : Tomas Indal.           Roman.                      1960 klb 199 s.           3,-


2511 Strandspår. Antologi fr. sv. Österbottens litteraturförening.      1989 hft 77 s.              2,-

2513 Renata Wrede : Juvelskrinet.      Berättelser.                           1973 hft 105 s.            2,-

2515 Greta Langenskiöld : Sträckta händer. Dikter.                         1928 hft 99 s.              2,-

2516 Leo Ågren : När gudarna dör.    Österb. släktroman.              1959 hft 253 s.            4,- 


2532 Helen af Enehjelm : Röster över vattnet.  Essäer om Kina. Ill.   1953 hft 137 s.          3,-

2534 Christer Kihlman : Alla mina söner.       Fr. Argentina.              1980 inb 284 s.Op     4,-

2605   Jutta Zilliacus : Innan du vet ordet av.        Själviakttagelser.  1976 hft 204 s.            3,-


2612 Toivo Pekkanen : Mörknande horisont.     Roman.                   1946 hft 190 s.           3,-

2617 Jakob Tegengren: Dikter.                                                           1900 hft 119 s.           3,-


 

2627 Gett Strandberg : Rum nr 14.          Roman.                              1946 hft 178 s.             3,-


2632 Emil Zilliacus : Templet.       Dikter.                                           1931 hft 107 s.            3,-


2711 Kim Weckström :Trägrottan   Debutroman.                               1984 hft 253 s.            4,-

2714 Leif Salmen : Duvorna på Plaza Real. Spansk dagbok.              1990 inb 155 s.Op      5,-

2722 T Suominen (urval):Konstiga saker de skrattar åt.Finsk humor.  1999 poc 256 s.         3,-

2724 Peter von Martens : Nu sjunger fåglarna igen.                            1973 hft 112 s.           3,-

2801 Sylvi Kekkonen : Amalia.    Gårdsroman.                                  1963 hft 190 s.           3,-

2802 Eeva Joenpelto : Där fåglarna sjunger.   Landsbygdsroman.      1958 hft 254 s.            4,-

2804 Helen af Enehjelm : Vintermusik.  Självbiografisk.                    1970 hft 206 s.           3,-


 

2820 Aila Meriluoto : Peter-Peter.                                                     1972 hft 200 s.B         3,-

2822 Christer Kihlman : Gert Bladhs undergång.   Med förstreckn.   1987 inb 346 s.Op     4,-

2824 R R Eklund : Ny dag börjar. Om en drömmarpilt.                      1944 hft 182 s.           4,-

28242 R R Eklund: Liten drömpilt / Ny dag börjar.     Nytryck.          1960 inb 198 s.Op     4,-

2825 Lars von Haartman : Vinterljus.   Dikter.                                    1977 hft 64 s.            2,-

2827 Claes Andersson : Bakom bilderna.          Prosadebut.              1972 hft 194 s.           4,-

2828 Jarl  Sjöblom : På tallriksflatan.        Fr. Västnyland.                   1962 hft 206 s.          4,-


2839 Mårten Ringbom : Begrip.      Dikter.                                         1961 hft 65 s.            2,-

2840 Solveig Emtö : Det gula slottet.   Fr. Jakobstad.                         1978 hft 195 s.           3,-

2842 Leif A Waltari : Våld föder våld.                                                1972 hft 162 s.          3,-


2908   Paavo Rintala : Strejk.      Sommaren 1949 i Kemi.          1958 hft 272 s.                 4,-

2913 E R Gummerus : Fästningen. Fr. Helsingfors 1914-18.     1940 hft 396 s.                   4,-

2921 Toivo Pekkanen : Segrare och besegrade.  Självbiografisk. 1957 inb 348 s.B             3,-


3001   Th. Warburton : Leve revisionismerna !      Dikter.                 1970 hft 53 s.            2,-

3007   Rita von Willebrand : Så var med dem.      Debutroman.        1949 inb 248 s.Op   4,-

3009   Eeva Joenpelto : Allt har sin tid.    Fr. Västnyland på 30-talet. 1982 inb 344 s.Op   5,-


3022 Benedict Zilliacus:Bergets skugga. Betraktelser.                            1987 klb 258 s. 5,-

3029 Levi Sjöstrand : Hård kust.      Ofärden u. 1808-09-års krig.      1965 inb 203 s.         4,-

3032 Rolf Sandqvist : Himmelsberget.             Ill. av förf.                   1980 hft 170 s.         3,-

3101   Gösta Ågren  En dal i våldet. Poesin 1955-85 i urval.  1990 inb 167 s.Op   3,-                                     

3105   Oscar Nissen : Sjöbobacken.    Österb. fiskeläge vid sekelskifte.  1979 hft 206 s.     4,-

3106   Olle Leino : Skuggorna.    Roman från reportageblockens tid.       1999 hft 312 s.    4,-

3111 Pentti Haanpää : Nio mans stövlar.     Fr. kriget 1941-44.    1976 hft 128 s.         4,-

3112 Christine-Louise Gestrin : Äppelfesten.      Debutroman.  1986 hft 226 s.           4,-

3115 Eeva Kilpi : Döden och den unge älskaren.  Tre noveller.     1988 klb 160 s.       4,-

3118 Paavo Haavikko : Tala svara lära.         Aforismer.   1975 hft 95 s.              3,-

3119 Eino Leino : Helkasånger.        Första kompl. svenska utg. 1963 hft 166 s.         5,-


3201   Sigurd Wegelius : Ackord.          Noveller.  1915 hft 171 s.      3,-

3205   Helvi Hämäläinen : Vattnet i rännstenen.        Roman. 1939 hlvfr 332 s.      4,-

3209   Tuomas Anhava : Dikter  i urval .  Numr.ex.,förf. namnteckn.1988 hft 174 s.     4,-

3231 Hjalmar Procope : Vers och visa.     Dikter.                  1909 hft 156 s.        3,-

3232 Josefina Bengts : Fäderna.           Roman fr. Pernå. Nytryck.1980 hft 214 s.              3,-

3233 Margareta Norrmen:Året om med Marcella. Ill.:PON. Dagboksverser.1989 hft 125 s. 3,-

3305   Margit Niininen : Huset med den gröna gardinen.   Hfrs-roman .1945 hft 151 s.             3,-

3315 Iiris Uurto : Den brinnande ön.    1957 hft 247 s.                      4,-

3318 Örnulf Tigerstedt : Ön i havet.Fr. Bornholm.Vinj.:B E Birger.                1955 hft 240 s. 5,-

3319 V A Koskenniemi : Lyckans håvor.  Blad ur min levnads bok. 1943 hft 171 s.        4,-

3320 Marja-Liisa Vartio : Fåglarna var hans.      Kvinnoroman fr. 20-talet.1994 inb 283 s.Op  4,-

3322 Alex. Slotte : En svag stackare och Halfdan Skald.       Två skådespel.1914 pb 154 s.      4,-

3325 BEZ & PON: 100 klipp ur vår dagbok.  Fr. Hbl.                1977 kart 104 s.   4,-

3401   Eeva Joenpelto : Jungfrun går på vattnet.  Orginell roman. 1957 hft 286 s.                      4,-


3430 Eila Pennanen : I natt drar hon bort.  Modern roman. 1948 hft 253 s.                    4,-

3501   Eira Stenberg : Månens trädgårdar.  Finlandia-pris nominerad roman.1993 klb 134 s. 6,-

3502   Raija Siekkinen : Kvinnan på ön.  Roman.           1998 klb 128 s.                  6,-

3503  Raija Siekkinen : Smak av metall.        Noveller.  2000 inb 156 s.Op              6,-

3505   Leena Krohn:Matematiska varelser – eller levande drömmar. Noveller.1996 kart 156 s. 6,-

3506   Olof Granholm : Enok erövrar världen. Österbotten u. kriget o sjöliv.1999 kart 170 s. 6,-

3524 Marianne Alopaeus : Drabbad av Sverige.   1983 inb 366 s.Op              4,-


3612 Alex. Slotte : Karlebybor och andra historier ur allmogelivet.1919 pb 269 s.  4,-

3615 Elisabet Laurila : Flickan och mörkret.  Förf. debut.1946 hft 240 s.   4,-

3617 Mikael Lybeck: Breven till Cecilia.  Ill.:Henrik Tikkanen.  1969 kart 192 s.   5,-


3633 Nicken Malmström : Vid skymningens fönsterpost. Dikter. 1945 hft 106 s.  4,-

3634 Veijo Meri : Lika mot lika.  Om människor i krig. 1963 hft 167 s.   3,-

3701   Eva Wichman : Se dig omkring. Berättelser.         1962 inb 178 s.Op                       3,-

3702   E R Gummerus : Arvet.  Under  Finl. vinterkrig. 1942 hft 304 s.   4,-

3703   Verna Granqvist : Innan det ljusnar.    Roman. 1947 pb 328 s.   3,-

3708   Leena Lander : De mörka fjärilarnas hem.   1993 inb 287 s.Op                       4,-


4924 Paavo Rintala : Mormor och Mannerheim. Del I i trilogin.           1961 hft 357 s.     4,-

3709 Paavo Rintala : Mormor och marskalken. Kriget.Del II i trilogin. 1962 hft 321 s.    4,-

2614 Paavo Rintala : Mormor och marsken. Del 3,sista, i romansvit.1963 hft 298 s. 4,-

----------------------------------------------------------------------------------

3711 Pirkko Lindberg : Byte. Roman.   1991 inb 487 s.Op  7,-

3721 Nicken Malmström : I stoftet.       Dikter.  1927 hft 90 s.   3,-                                                  

3726 Lemminkäinen. Ur Kalevala.Övers.: C G Borg. Ryggen borta,fläckig.

                                                                                              1862 hft 179 s.                       28,-

3729 Oscar Parland : Tjurens år.    1962 hft 222 s.   5,- 

3803 Broder Jönis : Rådman Deken.Fr gamla Wiborg.   1908 hft 213 s.  5,-

3805   Jacob Tegengren : Dikter i urval.                  1959 inb 156 s.Op     3,-

38052 Jacob Tegengren : Dikter i urval. Med 3 kants guldsnitt. 1910 klb 150 s. 3,-

3806   Mirjam Tuominen : Tvekan.  Noveller i urval.  1961 inb 228 s.Op 4,-

3809   Gustav Alm : Fångstmän.  Berättelse fr. havsbandet. 1960 inb 168 s.Op          4,-


3812 Mikael Enckell : Hölderin.             Numr.ex.,förf. namnt. 1975 hft 167 s.               4,-

3817 Pontus : Ur klipp.  Ill. kåserier. Numr. ex.,förf. namnt. 1967 hft 167 s.  4,-3819 Kaj Lindgren : Stig fram , vårt land.Dikter ill.av Nils Wikberg.1943 hft 90 s. 2,-

3822 Maila Talvio : Kyrkklockan.    1923 hlvfr 303 s. 4,-


3832 Jörn Donner : Motströms.  Om möjligheten att delta 1988 inb 123 s.Op 4,-

3835 Göran Stenius : Hungergropen.      Fr. krigets Karelen. 1960 inb 202 s.Op 4,-      

3902   Hannu Salama : Jag,Olli och Orvokki.   Roman.  1970 hft 414 s.  4,-

3903   Eeva Kilpi : Bröllopsdansen.Roman fr. Karelen.  1981 kart 260 s.  4,-

3904   Kjell Westö : Vådan av att vara Skrake. Bla fr. Ö-botten o Hfrs.2000 inb 374 s.Op 5,-

3905   Lars Hulden : J L Runeberg och hans vänner.  Dikter. 1978 hft 78 s.  3,-


3908   Henrik Jansson : Lejonhonans stillhet.  Noveller.  2003 kart 195 s.  3,-

3910 Anna-Lisa Sahlström : Regina.   Fr. Österbotten.  1998 hft 183 s.  4,-

3913 Uffe Virta : Okänt hot.      Science-fiction.   1998 kart 260 s.  5,-

3920 Benedict Zilliacus :Min värld i världen.Dikter fr. åbol. skärgård.1992 hft 124 s. 3,-

3924 Tom Paxall : Gyllenkulan.      1998 kart 146 s.  4,-

3926 Elsa Westerholm : Fästmannen. 50-talets Österbotten . 1997 kart 143 s.  5,-

4001 R R Eklund : Rymd och människa.  Dikter-aforismer-småprosa.1950 hft 157 s 4,-


4015 Mikael Lybeck : Hennerson.  Om en gårdskarl.  1922 pb 154 s.  4,-

4035 Författare om författare. 24 finlandssvenska författarporträtt.1981 inb 241 s.Op   5,-

4108   Ulla Bjerne : Bota oskuld.       Självbiografisk.  1961 hft 301 s.  3,-

4112 Agnes Rögård : Där brickor bryts.   Roman.  1967 hft 220 s.  3,-

4117 Facklor över jorden. Fi.sv. lyrik 1916-59. 20 förf. medv. 1960 inb 219 s.Op 3,-

4132 Lauri Viita : Morän.   Roman fr. Tammerfors.  1965 hft 387 s.  7,-4231 Martha Lille:Det finns en kungsväg.Bla Sveaborgsrevolten -06.1944 hft 374 s. 5,-

4235 Hugo Ekhammar:Under torparsolen..               1959 inb 196 s.Op  4,-

4304 Per-Håkan Påwals:Jag sjunger för Bertrand Russell. Dikter.Signerad.1976 hft 70 s. 3,-

4307   Marianne Backlen : Östra centrum.  7 noveller.  1984 hft 198 s.  3,-


4309   Benedict Zilliacus : Båten i vassen.Om förlorad ö i Karelen.1992 inb 184 s.Op 4,-

4316 M A Numminen : Tango är min passion.Finska tangons historik.1999 inb 343 s.Op 7,-

4318 Carl-Gustaf Lilius : Paradisdansen. Essayer,ill. av förf. 1997 hft 254 s.  3,-

4322 Tua Forsström : Dikter i urval.    2001 hft 91 s.  3,-

4325 Jörn Donner : Presidenten.   Roman om makt.  1986 inb 188 s.Op 3,-


4406   Gund von Numers-Snellman : Legenden om Iserim. 1946 hft 283 s.  3,-

4409   Anita Armfelt : Väntan.         Debutroman.  1954 hft 256 s.  3,-

4411 Monika Fagerholm :  Underbara kvinnor vid vatten.  1995 inb 319 s.Op 5,-

4418 Mikael Lybeck : Tomas Indal.  Nytryck.     1960 pb 199 s.Op  4,-

4423 Johan Bargum : Femte advent.   Nutidsroman.  1967 hft 141 s.  3,-

4427 Irja Salla : Sömngångerskan.    Folkpoetisk roman. 1947 hft 510 s.  5,-

4431 Henrik Jansson : Isbergens tid.     Åboroman.             1988 hft 178 s.  3,-

4501   Marianne Alopeus : Dröm utan slut.                           1950 hft 253 s.  3,-

4502   Elin Herrgård : Fackelblomst.                                   1965 pb 170 s.B 2,-


4507   Finska folksagor i svensk tolkning av Erik Therman.   1943 hft 208 s.  4,-

4508   Ole Torvalds : Svår glädje. Noveller.                          1946 hft 144 s.  4,-

4514 Alma Söderhjelm :Orätt men ingen synd. Vardagskåserier. 1931 klb 210 s.  4,-

4518 Karin Mandelstam : Insikt.   Dikter.     1936 hft 79 s.  2,-

4519 Elis Selin : Prästens andra hustru.      1954 hft 272 s.  4,-

4602   Mikael Lybeck : Unge Hemming.     1921 pb 243 s.   3,-

4603   Johan Bargum : Resor.   Noveller.     1988 klb 151 s.   3,-

4604   Ernst V Knape : Tankar i natten.     Dikter.    1927 hft 120 s.   3,-

4607   Agneta Ara : Det är som i dikter.    Dikter.    1977 hft 85 s.   2,-

4616 Jacob Tegengren : Rasmus Teel.  Jord och hav II.   1920 hft 167 s.   3,-

4617 Bertel Kihlman : Klockan slår tiden går. Dikter.                       1961 hft 118 s.   3,-

4625 Olly Donner : Gerknäs. Sagor och spel.  Ill. : Gunnel Wahlfors. 1935 hft 262 s.   8,-


4706   Yvonne Hoffman : När man vänder på stenar.      1999 hft 216 s.  4,-

4707 Anna-Lisa Sahlström:Doft av järn och syren. Förf. ded. 1990 inb 256 s.Op 6,-


4712 Mary-Ann Bäcksbacka : Nästan som vanligt.  Berättelser.    1995 hft 132 s.  3,-

4714 Viva Andersson : Ungen.  Kåserisamling i skärgårdsmiljö.    1982 hft 126 s.  3,-

4803   Hildur Wikberg : Hille kåserar-Mest på skoj.   Ill.     u å   hft 141 s.  3,-

4804   Olly Donner : Svalesyskon.       1936 hft 179 s.  3,-

4806   Sten Söderskär : Ny seger.   Borgåroman.     1944 hft 200 s.  3,-

4808   Bodil Lindfors : Om glädjens alkemi.   Dikter.    1979 hft 127 s.  3,-

4811 Anna Isaksson : I havets famn.  Skärgården på 1800-talet.   1989 hft 143 s.  3,-

4812 Göran Stenius : Bronspojken från Ostia. Antikens o nutidens Rom.  1974 hft 245 s.  4,-


4824 Hannu Salama : Kommer upp i tö.  Tammerforsroman.   1974 inb 422 s.  6,-


4903   Bodil Lindfors : Tulpan.   Dikter.  Numr. ex. m. förf. namnt.    1997 hft 88 s.  3,-

4917 Christer Kihlman : Alla mina söner.    Fr. Argentina.     1980 inb 284 s.Op 4,-

4920 Sten Söderskär : Gottgörelse.  Roman.      1947 hft 220 s.  3,-

4927 Kari Tarkiainen:Paavo Haavikko –modernisternas furste.Lyrik 1951-66.1997 inb 184 s.Op 5,-

5014 Nicken Malmström : Du som kommer. Dikter.    1951 hft 56 s.          2,- 

5018 Gunnar Mattsson : Prinsessan. Självbiografisk.   1978 inb 180 s.Op   4,-

5020 Göran Stenius : Det okända helgonets kloster.      1934 hft 298 s.        4,-

 

5101   Christer Kihlman : På drift i förlustens landskap.                   1986 inb 75 s.Op    3,-

5103   Maijaliisa Jokinen (red) : Det mörka ljuset. Finsk prosa u. 75 år.Ill.1993 kart 228 s.  5,-

5105   Olof Granholm : När änglarna flyr. Roman i Enok-serien.      1991 hft 132 s.        4,-

5106   Fredrik Boije af Gennäs :Prinsessans ABC-bok. Till drottn. Silvia.Ill. 1977 kart 82 s. 7,-


5108   Wava Sturmer : Fyndet på mossen. Fr. krigets Finland.          1992 hft 87 s.          3,-5113 Margareta Norrmen : Dag för dag med Marcella. Ill.verser ur Hbl. 2000 hft 127 s.        3,-

5114 Nalle Valtiala : Yin och Yang.  Ill. sagor.                                       1987 kart 109 s.      4,-  

51142 Nalle Vatiala: Lotus. En berättelse om kärlek.                              1973 hft 136 s.        3,- 

5116 Eeva Kilpi : Sånger om kärlek.  Dikter.                                          1985 kart 103 s.      4,-

5118 Gösta Ågren : Dikter i urval.                                                        2001 hft 81 s.          2,-

5206   Yvonne Hoffman : Härliga tomater.                          1982 hft 157 s.         3,-   

5207   Paavo Haavikko : Glaset på bordet i Batavernas trohetsed.    1984 klb 94 s.  3,- 

52211 Eila Pennanen : Birgitta sierskan. Om heliga Birgitta.  1957 inb 671 s.Op   8,-

5213 Helen af Enehjelm : I lä för östanvinden. Herrgårdsroman.Ill:HAM. 1943 hft 253 s.  5,-5309   Emil Zilliacus : Silverhöst.     Dikter.                                          1943 hft 108 s.    3,-

5310 Sigrid Backman : Familjen Brink / De fåvitska trollen.                  1974 pb 200 s.     3,-


5316 Klaus Holma : De unga i det gamla huset.   1930-talets Helsingfors.1945 hft 352 s.    5,-

5317 Eirik Hornborg : Ingvar Torkelssons stjärna. Med bla åländska motiv. 1929 klb 170 s.  4,-

53172 Eirik Hornborg: Hårda bud.  Finland under Stora ofreden.                  1953 hft 256 s. 4,-

5318 Birgitta Boucht : Livs levande.                                                        1979 hft 157 s.    3,- 


5322 Claes Andersson : Dikter från havets botten.                                   1993 inb 70 s.Op  3,-

5325 Per Jansson : Samuel Paldan-borgare i Helsingfors. Kulturhist. roman. 1945 hft 331 s.   4,-


5402   Juhani Aho :Vårdagar och frostnätter I-III.                 1906 klb 761 s.      7,-

5404   Algot Strömsholm :Närbilder.  Österb. hågkomster.  1980 hft 180 s.      3,-

5408   Erik Ågren : Arbetslust.    1975 pb 111 s.B    3,-

5409   Gösta Ågren :Jär.    Dikter.   1988 inb 74 s.Op   3,-

5417 Kaari Utrio :Med näbb och klo.  Hist. roman fr. Gustav Vasas dagar. 1983 inb 343 s.Op  4,-

5421 Sven-Olof Högnäs :Paradisplantan.  Österb. bygderoman. 1950 hft 221 s.       4,-

5511 Monika Fagerholm: Patricia.  Berättelser.                         1990 hft 173 s.         5,-


5602   Tua Forsström: Snow Leopard.  Poetry book.                  1990 hft 55 s.          2,-

5603   Eirik Hornborg: Tristan da Cunha. Krönika om sex sommarnätter. 1916 hft 201 s. 4,-

5604   V A Koskenniemi: Den unge Anssi. Dikt till Finlands frihet. 1919 hft 32 s.          2,-

5605  Aleksis Kivi: Sju bröder.   Tolkning av Elmer Diktonius. 1948 klb 331 s.       7,-

56052 Alexis Kivi:   samma , övers.: Per Åke Laurén.         1940 hft 346 s.      6,-

56053 Alexis Kivi: samma , övers.: Elmer Diktonius. Ill.:Marcus Collin. STOR.1948 hlvfr 430 s. 14,-

56054 Arvid Mörne: Alexis Kivi och hans roman "Seitsemän veljestä"    1911 hft 162 s.   4,-

5608   Jörn Donner: Far och son.  En komedi.   1984 klb 339 s.       4,-

5610 Lars Hulden: Jag blir gammal,kära du.  Dikter.  1981 hft 79 s.          3,-

5615 Carola Sandbacka: Sagan om Sarastros väg.  1978 hft 288 s.        4,-

5619 Franz M Franzen: Skaldestycken. Femte bandet. Ngt nött bokrygg. 1836 pb 338 s.  35,-

5622 Katri Vala: Den blå  dörren. Dikter. Inl.: Signe Stenbäck. 1954 hft 92 s.           7,-

5705   Anja Snellman: Rädslans geografi.   2000 inb 425 s.Op    6,-

5714 Marianne Alopaeus: Utanför.   1953 hft 138 s.         3,-

5719 Michael Choraei: Samlade skaldestycken. II uppl. Inl: F M Franzen. 1826 pb 308 s.       35,-

57192 Mikael Choraei:Valda dikter med en lefnadsteckning av Ernst Lagus. Dålig pärm.1901 hft 310 s. 10,-

57193 Mikael Choraei:Bref,tal o andra skrifter utg. af Ernst Lagus.    1903 hft 400 s.    10,-

5720 Juhani Aho: Järnvägen.   Ill.   1978 pb 183 s.          6,-

5721 Arvi Järventaus: Malmkungen.  En Lapplandsroman.  1948 hft 221 s.         4,-

57332 Kai Laitinen: Finlands moderna litteratur. 1917-67.  Många ål. förf. 1968 hft 244 s.  6,-

5802  Ilmari Kianto: Jooseppi från Ryysyranta.  Fr. Kajanas ödemarker. 1955 hft 350 s.  7,-

5811 Kalle Päätalo: Sista hygget.                                              1980 inb 489 s.Op  5,-

5813 Eeva Joenpelto: Ralli.   Om en hund o flicka.                    1960 hft 189 s.       4,-

5815 Benedict Zilliacus: Förlorat och bevarat.  Självbiogr.Ill.:H Tikkanen.1996 pb 154 s. 7,-

5816 Ralf Parland: Nattens eldar.  Dikter 1938-48.                     1949 hft 118 s.       4,-

5820 Anders Cleve: Vit eld.  Kraftfull roman.                               1963 hft 505 s.       7,-

5822 Hjalmar Procopé: Under stjärnorna.  Dikter.                       1920 hft 108 s.      3,-

58328 Erik Wahlström: Den dansande prästen. Roman om Uno Cygnaeus.

                                 Även bla om Emma Irene Åström.        2004 inb 473 s.Op  10,-

5905   Carl-Gustaf Lilius: Metsytiska boken. Roman om tanken.  Ill. 1990 hft 304 s. 4,-

5907   Gösta Ågren: A Valley in the Midst of Violence. Selected poems. 1992 hft 110 s.  3,-

5908   Anne Sundell: Bara Alexandra.    Debutroman.               2006 inb 194 s.Op   5,-

5910 Christian Brandt: Welthorn.                                               2006 kart 131 s.       4,-

5911 Petra Wrede:Fru Sola-trilogin. Studie i Irmelin Sandman-Lilius´ berät. 1986 hft 167 s. 4,-

5913 Finlands svenska litteraturhistoria I. Åren 1400-1900.  Utg. J Wrede. 1999 inb 480 s.Op 25,-

59132 Finlands svenska litteraturhistoria II.Åren 1900-talet.Uppslagsdel. 2000 inb 512 s.Op  25,-

6001   Anita Wikman: Vingklippt.  Del 3 i Nykarlebytrilogi.        1996 hft 180 s.         3,-

6008 Thomas Wulff: Det ondas tjusning. Gangstermytologi o verklighet.Ill.  1987 hft 151 s.  3,-

6011 Alma Söderhjelm: Fem bröd och två fiskar. Vardagskåserier. 1933 hft 186 s.   4,-

6025 Erik Kihlman(red): Ur Finlands svenska lyrik I. Med korta biografier. 1941 hft 302 s. 3,-

6027 Mikael Lybeck: Dynastien Peterberg / Den röde Andre´.      1922 klb 274 s.        4,-

60272 Mikael Lybeck: Den röde André. Ett upplyftande skådespel.  1917 hft 122 s.   3,-

6112 Renata Wrede: Mitt romerska lejon.  Självbiografisk.      1971 hft 191 s.              4,-

6114 Pentti Haanpää: Tretti historier.                               1971 hft 188 s.              3,-

6115 Marianne Alopaeus: Mörkrets kärna.                            1977 poc 264 s.Op        3,-

61338 Kaj Lindgren: Tall i storm.  Dikter bla Ålands sång.  1944 hft 126 s.         3,-

6203   Eeva Joenpelto: Bara Johannes.                                        1960 pb 236 s.        4,-

6204   Eeva Kilpi: Evakuerade för livet.  Karelsk släktroman.       1985 pb 341 s.        4,-

6210 Elvi Sinervo: William Bortbyting.                                           1947 hft 297 s.        5,-

6214 Eirik Hornborg: Herrarna till Torsalö.                                     1934 hft 189 s.        4,-

6215 Jac. Ahrenberg:Samlade berättelser.Rojalister och patrioter / Kronofogdens pengar.1922 hlvfr 351 s. 6,-

6222 Monika Fagerholm: Den amerikanska flickan.                      2004 inb 490 s.Op   7,-

6228 Jakob Tegengren: Pärfiskaren.  Dikter.                                  1923 hft 120 s.        3,-

6301   Annika Sandelin: Regnpoetens dotter.   Debutroman.        2002 inb 126 s.Op    3,-

6305   Kjell Westö: Där vi en gång gått.  Historisk Hfrs-roman.     2007 inb 509 s.Op    7,-

6310 Lars Huldén: Berättelser i urval 1979-1996.                            1996 inb 274 s.Op    5,-

6311 Eva Wichman: Bitar av livet, belysta.                                      1977 hft 210 s.         4,-

6313 Christer Kihlman: Se upp salige !                                           1965 poc 272 s.        3,-

6314 Boris Isomaa: De utvalda. Skrämmande framtidsroman.      2007 inb 134 s.Op    3,-

6412 Ralf Parland: Regnbågens död.  Noveller.                            1970 hft 113 s.            4,-

6417 Lisbeth Landefort:Peka inte på regnbågen. Pusselbitar ur mitt liv.Ill.  2003 inb 145 s.Op  4,-

                                          Illustrerad av Oiva Toikka.

6420 Jacob Tegengren: Sånger och hymner.   Dikter.                  1932 hft 113 s.            3,-

6504   Elias Lodenius: Noveller.                                       1920 hft 154 s.      4,-

6507   Jakob Tegengren: Ny vår.    Dikter.                         1921 hft 96 s       3,-      

6511 Alex. Slotte: En svag stackare och Halfdan Skald. Två skådespel. 1914 lift 154 s.  4,-

6518 Ole Torvalds: Vid källorna.     Essaer.       Ill.  1961 hft 158 s.   4,-

6522 Eeva Joenpelto: Fru Glad gift med livet.              1986 inb 349 s.Op    5,-

6524 Ragnar Ekelund: Visioner.           Dikter.               1918 hft 132 s.        5,-

6527 Elis Se1in: Midsommarlek. Fr. Kyrktallö.                1950 hft 151 s.        3,-                                                                                                 

6601   Mikael Enckell: Om stumhetens gräns. Om G Björling,J J Wecksell. 1972 hft 159 s. 4,-

6602   Viola Renvall & Hjalmar Krokfors: I alla sammanhang. Diktantologi. 1980 hft 166 s. 3,-

6604   Nalle Valtiala: På min mammas gata. Självbiografisk.       1999 hft 183 s. 4,-

6606   Jörn Donner: Brev.                                                   1954 hft 123 s. 3,-

6607   Arto Paasilinna: Den ljuva giftkokerskan.                      1993 inb 190 s.Op    4,-

6619 Eirik Hornborg: Hövdinganamnet.                                      1931 hft 156 s.        3,-

6621 Oscar Parland: Kunskap och inlevelse.  Essäer o minnen. Förstreckn.1991 hft 286 s. 5,-

6623 Antti Tuuri: Amerikaresan.                                               1990 inb 305 s.Op    4,-

6625 Jacob Tegengren: Lyrik.                                               1921 hft 98 s.           3,-

6626 K V Tegengren: Längtan och andra skisser.                       1906 hft 136 s.         3,-

6701 Agneta von Koskull: Från twenty gold till Kent. Självbiograf. 2003 inb 173 s.Op 4,-

6704 Erik Granvik:Rimmat och ristat.Med Terjärvs bomärken. Förf. sign. 1979 hft 62 s. 6,-

6706 Viola Renvall: Tio sagor om Skogsfolket.                     1973 inb 148 s.Op  4,-

6708   Tom Sandqvist: Det turkiska huset. Romandebut. 2002 inb 191 s.Op   4,-

6709   Paavo Haavikko: Dikter.   Urval: Bo Carpelan.         1985 kart 246 s.   5,-

6710 Arto Paasilinna: Adam och Eva.                           2002 inb 217 s.Op     4,-

6714 Tom Paxall: Farlig hamn.  Rapsodi om sjömanslivet.  2007 kart 265 s.     4,-

6716 Fritt fram. Oförskämt med Stefan och Staffan.    2003 hft 190 s.          4,-

6803  V A Koskenniemi: Vandringsstaven.  Aforismer.    1961 hft 170 s.         4,-

6814 Mirjam Tuominen: Besk brygd.  Betraktelser.         1947 hft 135 s.         3,-

6815 Jacob Tegengren: Sista milstolpen.  Dikter.           1946 hft 118 s.         3,-

6817 Willy Kyrklund: Aigaion / Till Tabbas.                     1965 poc 167 s.       3,-

6820 Jörn Donner: Marina Maria. En kioskroman ….         1972 hft 192 s.         4,-

6821 Eeva Joenpelto: Sådd bland törnen.                      1979 klb 311 s.        4,-

6825 Thomas Warburton: Åttio år finlandssvensk litteratur. 1984 inb 428 s.Op 12,-

6901   Hjalmar Procopé: Osamse strängar.    Dikter.           1920 hft 84 s.        3,-

6904   Maria Björnberg-Enckell: Morgon vid räcke.              1995 hft 174 s.      3,-

6905   Birgitta Gadolin: Karin Maria Matsdotter. Fr. Åbo slott.  1975 hft 177 s.   3,-

6907   Mikael Enckell: Den frågandes själ ?   Essäer.             1993 inb 212 s.Op 4,-

6914 Eeva Tikka: Den stilla sommaren.                               1986 inb 248 s.Op 4,-

6916 Jacob Tegengren: Nya dikter.                                  1920 hft 104 s.      3,-

6924 Rabbe Enckell: Landskapet med den dubbla skuggan.    1958 hft 323 s.      5,-

6925 Mia Berner (red): Din Pentti ( Saarikoski). Brevurval.      1993 inb 234 s.B   4,-

6930 Th. Warburton: Femtio år finlandssvensk litteratur.        1951 klb 308 s.     7,-   

7003   Kjell Westö: Lang.                                             2002 inb 197 s.Op     4,-

7005   Kaari Utrio: Kristin.  Historisk roman.                     1982 inb 320 s.Op     4,-

7006   Birgit Klockars: Att kunna le.                               1952 inb 196 s.Op     4,-

7008   Irmelin Sandman-Lilius: Kapten Grunnstedt.           1974 hft 121 s.          3,-

7009   Volter Kilpi: I stugan på Ylistalo.                           1976 inb 210 s.Op     4,-

7010 Leif Salmén: Finländsk bokföring. Dagbok från …       1983 hft 246 s.          4,-

7011 Gunnar Mårtenson: Skimmer och skuggspel. Essäer. 1957 hft 199 s.           4,-

7012 Levi Sjöstrand: Kustbor.  Fr.Österbotten.               1971 hft 179 s.B        3,-

7014 K V Bremer (red): Poetisk läsebok för Finlands ungdom.1875 pb 394 s.        4,-

7019 Greta Langenskjöld: Men Gud -.  Dikter.                1963 hft 92 s.             3,-                            

7020 P Päivärinta: Sakeus Pyöriäs. Ur österbottn. allmogelif.  1886 dekklb 311 s.  5,-

7023 Johan Bargum: Sensommar.                                  1993 inb 150 s.Op      3,-

7028 Bengt Ahlfors: Läsebok.  Ill. av förf.                        1993 inb 129 s.Op     4,-

7030 Jac. Ahrenberg: Hemma / Hihuliter.                          1921 klb 161+177 s.  4,-

7102   Maria Jotuni: Ett vajande hus.  Självbiografisk.                 1999 inb 576 s.Op  10,-

7105   Birgitta Boucht: De fyrtionio dagarna.   Dikter.                   1988 hft 78 s.           3,-

7106   Dagny Gräsbeck: Marina.                                                  1967 inb 185 s.Op    4,-

7108   Maria Turtschaninoff: Arra. Legender från Lavora.            2009 kart 251 s.        4,-

7111 The Maiden Who Rose from the Sea and other Finnish Folktales. 1992 inb 172 s.Op 4,-

7112 Maria Araceli Cerrano: En kärleksdikt med kantiga bokstäver. 1988 hft 208 s.     4,-      

7113 Bror Rönnholm (red): Och skogen blir en orgel. Finlandssv. dikter. 2003 hft 144 s. 3,-

7114 Paavo Haavikko: Prospero – Försök till självhjälp.                1989 inb 129 s.Op    3,-

7116 Erik Wahlström: Flugtämjaren.                                             2010 inb 302 s.Op    6,-

7201   Hjalmar Krokfors: Före hanegället.   Dikter.Ill:Annie Krokfors. 1945 hft 89 s.  3,-

7203   Viveca Hollmerus: Glasflötet.                                    1951 hft 133 s.       3,-

7205   Olaf Homén: Poetik.                                                1954 hft 382 s.       7,-

7207   Arto Paasilinna: Kollektivt självmord.                          2003 poc 259 s.      3,-

7208   Viola Renvall: Vintergäck.    Dikter.                             1979 hft 75 s.        4,-

7210 Ralf Parland: Brev till ett tomrum. Dikter. Pärmill.: förf.     1951 hft 54 s.         5,-

7219 R R Eklund: Himmelstimran.                                           1937 klb 162 s.      4,-

7220 Irmelin Sandman-Lilius : Främlingsvägen. Om Tulavall.                 1982 inb 290 s.         5,-

7225 Kaari Utrio: Jarlens dotter.                                            1982 inb 283 s.Op  4,-

7226 Mikael Lybeck: Den starkaste.                                      1921 hft 190 s.       4,-

7227 Jörn Donner: Fåglars skugga.                                         2004 inb 183 s.Op  4,-

72292 J J Wecksell: Samlade dikter. II uppl. + Daniel Hjort.  1876 hlvklb 156 + 131 s. 5,-

7230 Arvid Mörne: Josef Julius Wecksell.  En studie.  Ill.            1909 hft 300 s.       6,-

7305 Henrik Zilliacus: Klassiska källsprång.  Essäer bl.a. fr. Rom. 1983 hft 246 s.        4,-

7308 Lars Huldén: Två Raseborgsspel. Förräderiet/Under torparsolen. 1974 hft 192 s. 4,-

7309   Evert Huldén: Dikter om jorden.                                 1980 hft 130 s.         3,-

7310 Arto Paasilinna: Adam och Eva.                                     2002 inb 217 s.Op   4,-

7314 Sten Söderskär: Den breda vägen.                               1953 hft 115 s.         3,-

7321 Barbro Mörne: Tystnadens spår.   Dikter.                      1923 hft 71 s.           2,-

7324 Jacob Tegengren: Samlade dikter:Dikter VII.                  1922 hft 107 s.         3,-

7330 Alma Söderhjelm: Unga träd.   Roman.                           1925 hft 305 s.         4,- 

7401   Emil Zilliacus: Offereld.    Dikter.                                                 1938 hft 83 s.        3,-

7407   Jörn Donner: År av kärlek.  Tre romaner i en bok.                      1987 klb 455 s.      6,-

7408   Arto Paasilinna: Världens bästa by.                                           2004 poc 277 s.     3,-

7411 Gunnar Mattsson: Kungen.                                                           1971 hft 141 s.      3,-     

7413 Marita Lindquist: Anderssons klocka i fara.   Ill.                             1957 hft 147 s.      4,-

7414 Anders Cleve: Locknät.   Fr. Nylands landsbygd.                          1981 hft 432 s.      6,-

7418 Leo Ågren: Hunger i skördetid.  Österb. backstuguliv.                  1954 hft 154 s.       4,-

7422 Olof Granholm: Spånskottaren.                                                     1973 hft 152 s.       3,-

7501   Susanne Rignell:En god Havanna – besläktat.  Släkthistoria. 2006 inb 121 s.Op     3,-

7502   Leif Salmén: Promenader i Leninparken.  Essäer.                 2000 inb 192 s.Op     4,-

7504   Ville Zilliacus: Europas indianer och andra essäer.                1990 inb 171 s.Op     4,-

7507   Mailis Malmström: Hyresgästen.  Roman fr. Korpo.               2010 inb 256 s.Op     5,-

7601   Göran Stenius: Klockorna i Rom.                                              1955 hft 407 s.         5,-

7603   Helen af Enehjelm: Den älskades anlete.                                  1957 hft 276 s.         4,-

7605   Pirkko Saisio: Syskonen.                                                           1981 hft 200 s.         4,-

7606   Irmelin Sandman-Lilius: Skeppet Flygande Gedda. Ill. av förf.   1976 hft 127 s.        3,-

7615 Gunnar Mattsson: Gunnar.    Självbiografisk.                              1987 inb 123 s.Op   4,-

7618 Brita Wrede: Människor i fjäll.                                                      1933 hft 242 s.         4,-

7621 L Nylander: Skärifolk och strandbyggare. En bygdenovell.         1923 hft 120 s.         4,-

7629 Mikael Lybeck:Ett mosaikarbete / Allas vår Margit / Dagar och nätter. 1921 pb 250 s. 4,-

7630 Erik Kihlman: Mikael Lybeck. Liv och diktning.  Ill.                         1932 hlvfr 635 s.   10,-

7701   Tom Sandell: Pavlovs hundar.                                                    1983 hft 205 s.        4,-

7707   Bertel Kihlman: Idyll under åskmoln.                                           1936 hlvfr 334 s.     4,-

7712 John William Nylander: Hemma och utomlands. Skisser och bref. Ill. 1909 hft 155 s. 4,-

7715 Elis Selin: Midsommarlek.  Fr. Kyrktallö.                                     1950 hft 151 s.         3,-

7719 Hannu Salama: Midsommardansen.                                           1967 kart 226 s.       4,-

7726 Kristina Ågren: Johannes.  Roman.                                             1986 hft 199 s.         3,-

7727 Christoffer H Ericsson: I skuggan av ett krig.  Essayer.  Ill.          1999 hft 120 s.         3,-

7730 Ulla Olin: Havsfärd.   Dikter.                                                          1949 hft 74 s.           3,-

7731 Arvid Hultin:Den sv. vitterheten i Finland under stormaktstiden 1640-1720.1904 hft 512 s. 8,-

7802   Elias Lönnrots svenska skrifter. I:Uppsatser och öfversättningar.          1908 hft 355 s.

                                            II:Bref,anteckningar och reseskildringar. 1911 hft 580 s.   båda   10,-

7803   Emil Zilliacus: Finlands festspel. Ett knippe tidsdikter.                     1940 hft 53 s.          2,-

7804   Arvid Järnefelt: Bröderna I-III i ett band.                                             1900 hlvklb 597 s.  6,-

7807   Irmelin Sandman Lilius: Främlingsstaden.                                      1985 inb 316 s.Op   4,-

7810 Elis Selin: Utskärsprästen.                                                                1953 hft 96 s.           3,-

7811 Arto Paasilinna: Kollektivt självmord.                                                 2005 poc 259 s.       3,-

7814 Renate Wrede: Ior och hästarna.                                                      1976 hft 133 s.         3,-

7816 Mikael Lybeck: Dödsfången.  En diktcykel.                                        1928 hft 44 s.           3,-

7819 Berndt Zilliacus: Sju lindar.                                                                1990 inb 264 s.Op    4,-

7820 Yrjö Hirn: Ön i världshavet.   Essäer.                                                 1928 hft 511 s.         7,-

7824 Björn Wahlström: Skriverier om livet.    Med förf. signering.          1983 hft 126 s.         4,-

7825 Ulla Sid: Dansen.                                                                               1965 hft 171 s.         3,-

7826 Helmi Setälä: Svunna dagar.  En själs strid.                                     1906 hft 156 s.         3,-

7827 Alvar Mogård: Markus Rösman.  Österbottnisk bonderoman.          1943 hft 229 s.         4,-

7911 Wava Sturmer: Fyndet på mossen. Pärmill.: Isa Hällström.               1992 hft 87 s.          3,-

8001 Carolus Rein: Eros och logos. Dikter. Förf. dedik.                            1973 hft 95 s.          3,-

8005 Bengt Ahlfors: Personerna. Teaterroman.                                         1984 inb 269 s.Op   4,-

8009 Tatiana Sundgren: Gamla sånger och nya. Dikter.                            1960 hft 80 s.          2,-

8010 Kjell Westö: Där vi en gång gått. Om Helsingfors 1918.                    2006 inb 509 s.Op   7,-

8011 Mikael Enckell: Till skaldens lov. Essäer.                                            1988 inb 134 s.Op   3,-

8012 Nanny Cedercreutz: Fröken Milla Lund och Fiken, hennes hund. Rimkrönika.

                   Med silhuetter av Emil Cedercreutz. Lite nött.                          1919 hft 35 s.       28,-

8013 Kjell Lindblad: Resa runt solen.                                                          1994 hft 172 s.       3,-

8016 Maj Granlund: Till min stad. (Åbo). Ill.: Kate Björk.                             1948 hft 72 s         4,-

8017 Gunnar Mårtenson: Friaren från landet och andra essäer.                 1967 hft 126 s.      3,-

8018 Birgitta Gadolin: Karin Maria Matsdotter. Fr. Åbo slott.                       1975 hft 157 s.      4,-

8022 Kaari Utrio: Den gyllene staden. Om Rom.                                        1982 klb 303 s       4,-

8024 Kerstin Hellström: En man från Viborg. Om fam. Forsius.                 1997 hft 279 s.       4,-

8026 Bengt Packalén: Isränder.                                                                  1991 pb 139 s.B     3,-

8027 Johan Wrede: 330 dagar. I militärtjänsten.                                         1955 hft 162 s.        3,-

8102 Jacob Tegengren: Samlade dikter. Dikter I.          1920 hft 119 s. 3,-

8104 Elis Selin: Utskärsbor.                                          1934 hft 142 s. 4,-

8105 Rainer Alander: Ansiktet. Förf. debutroman.       1963 hft 123 s. 3,-

8107 R R Eklund: Loggbok på landbacken.                 1945 hft 106 s. 3,-

8109 Ole Torvalds: Hemligt medansvar. Dikter.            1945 hft 72 s.   3,-

8110 Rolf Lagerborg: Invita minerva. Studier i ohöljt.   1918 hft 146 s. 3,-

8111 Brita Högnäs-Sahlgren: Skruven. Numr.ex m förf. sign. 1978 hft 218 s. 4,-

8113 Raoul Granqvist (red): Explosivt. Fi.sv. förf. om fi.sv. litteratur. 1989 hft 114 s. 3,-

8114 Veijo Meri: Det hände 1918.                               1965 inb 251 s.B 3,-

8115 Bengt Ahlfors: På bio. Bekännelse om levande bilder. Ill. 2008 hft 143 s. 3,-

8117 Boel Hackman:Jag kan sjunga hur jag vill. ..Edith Södergrans diktn. 2000 hft 341 s. 6,-

8118 Carita Backman& Siv Storå:Åttio år Edith Södergran.Verk,reception. 1996 inb 224 s.Op 6,-

8119 Eino Leino: Den unga kvinnan.                              1911 hft 146 s. 4,-

8121 Jac. Ahrenberg: Stockjunkaren. Fr. Karelen.        1922 hft 226 s. 4,-

8123 Erik Ågren: Sången om byn.                                 1983 hft 52 s.   2,-

8125 Mikael Lybeck: Domprosten Bomander.                1923 hft 164 s. 4,-

8201   Pentti Holappa: Lyckor.  Respektlös historia. 1962 hft 240 s.          4,-

8204   Jac. Ahrenberg: Familjen på Haapakoski. 1922 hft 267 s.          4,-

8206   Viveca Hollmerus: Glasflötet.          1951 hft 133 s.          3,-

8207   Aina: Vid aftonlampan. Skisser och noveller 24. 1916 hlvklb               4,-

8208   Larin Kyösti: Sanning och sägen.  Berättelser. 1916 hft 193 s.          4,-

8212 Kaari Utrio: Sunneva Jarlsdotter.               1970 inb 283 s.B      3,-

8213 Lördags-Pelle:”Lilla börsen” och dess gubbar.  Fuktfläckig. 1910 hft 96 s.     3,-

8214 Leif Salmén: Finländsk bokföring. Dagbok fr. tredje republiken. 1983 hft 244 s.   4,-

8215 Gösta Ågren: Folkvargarna.   Dikter. 1958 hft 74 s.            3,-

8218 O M Reuter: Nattens sånger.   Dikter. 1911 hft 104 s.          3,-

8220 Barbro Mörne: Jag bands av årets tider.   Dikter. 1948 hft 75 s.            2,-

8224 Snellman i urval.  Urval, inl.: Johannes Salminen. 1984 inb 170 s.Op      5,-


8305 Viola Renvall: Ibland om kvällarna -.         1983 inb 63 s.Op     4,-
8309 Thomas Wulff: En hjälte för vår tid. Ur Ivarlassys liv. 2006 hft 219 s.         4,-
8310  Christina Thorn: Krickes krig. 2001 inb 109 s.Op    3,-
8311 Fredrik Lång: Ryska kusinen. 2003 inb 288 s.Op    4,-
8313 Mårten Westö & Christer Kihlman: Om hopplöshetens möjligheter. 2000 inb 315 s.Op 6,-
8314 Paul von Martens: Nemesis eller lika för lika. 2004 inb 179 s.Op     4,-
8315 Ingmar Björkstén: Krigsbarnet- en Helsingforsroman. 1991 inb 206 s.Op     4,-
8402   Anita Wikman: Sången om Taimi och Sonja.  Diktberättelse. 1984 hft 79 s. 2,-
8403   Göran Stenius: Brödet och stenarna.  Fr. Karelen.   1959 hft 286 s.         4,-
8405   Maria Alander: Dans i svart klänning.   1989 hft 98 s.           2,-
8406   Rainer Alander: Hälsningar från San Francisco.            1986 hft 223 s.         4,-
8407   Siw Alander: Bandet.  Debutroman.    1979 inb 116 s.B      3,-
8408   A-son med Ögat (=Fredrik Valros): Skådat och tänkt.   1943 hft 139 s.         3,-
8410 Lilli Forss-Nordström: Profiler.  En samling noveller.    1920 hft 200 s.         4,-
8412 Helen af Enehjelm: Promenad med favoriter.    1946 hft 357 s.         4,-
8415 Alma Söderhjelm: Vägen till friheten. Historiskt skådespel. 1919 hft 183 s.   3,-
8419 M Nylund & M Polkunen (red): Lyrik i Finland nu. 27 förf. verk. 1969 hft 310 s. 5,-
8422 Guido Simberg: Arkitekt Brobergs anteckningar. 1926 hft 184 s.         4,-
8423 Juhani Aho: Fredseremiten.          Ryggskada. 1916 hft 188 s.         4,-
8424 Emil Zilliacus: Soluret.  Dikter, bl.a. Ålandsön. 1926 hft 114 s.         3,-

8505   Gösta Ågren: Säg farväl åt natten.  Dikter. 1963 hft 92 s.            3,-
8506   Jonas Saarinen: Det hände vid gränsen.  Fr. finska kriget. 1954 hft 208 s.          4,-
8508   Lars Huldén: Husberättelser. 1979 hft 125 s.          4,-
8509   Marja-Leena Mikkola: Sagan om Anni, djuren och Gröna sjön. Ill. 1979 pb 185 s. 4,-
8511 Jacob Tegengren: Dikter. Fjärde samlingen. 1920 hft 114 s.          3,-
8514 Joh. Frid. Hagfors: En versbok. Bl.a. Modersmålets sång. 1918 hft 163 s.          4,-
8515 V V Järner: Ta fast malen !/ Fru Blubes hus/ Skyddsrummet. 3 pjäser.1973 hft 185 s. 4,-
8516 Unto Seppänen: Flykten från Karelen.  Fr. vinterkriget. 1955 hft 317 s.          5,-
8517 Ulla Bjerne(-Biaudet): Skeppshandeln.        1940 klb 332 s.          4,-
8518 Barbro Mörne: Bild och syn.  Dikter. Med förf. dedik. 1927 hft 51 s.            2,-
8521 Matti Saariaho: De långa fridagarna. 1961 hft 267 s.          4,-

8603   Gunnar Mattsson: Sovstadsparadiset. 1968 hft 141 s.          3,-
8604   Bodil Lindfors: Att drömma i Finland.  Essäer. 2001 hft 158 s.          3,-
8607   E N Tigerstedt: Det religiösa problemet i modern finlandssvensk litteratur. 1939 hft 646 s. 7,-
8611 Alpo Ruuth: Korpral Julin.  Fr. fortsättningskriget. 1975 inb 394 s.Op     5,-
8618 Sofi Oksanen: Stalins kossor.  Förf. debut. 2010 poc 438 s.         4,-

86261 Litteratur - Konst - Teater nr 2 - 1945 bl.a. Ole Torvalds,R Parland,Bo Carpelan hft 62 s.  3,-

8701  Zinaida Lindén: I väntan på en jordbävning. Roman. 2004 inb 21 s.Op       4,-

8702  Stina Katchadourian: Lappkungens dotter. Fr. kriget. Illustr. 2011 hft 191 s.           4,-

8703  Stefan och Staffan: Tjockare än någonsin.  Efter radioprogrammet. 2009 hft 240 s.   5,-

8705  Olof Granholm: Wiking Wargh.  Roman.         1988 kart 145 s.         4,-

8801   Gösta Ågren: En arkadisk sång.  Dikter. Sign.Ex libris: Jernströms. 2003 hft 67 s. 3,- 

8802   Ilpo Kaukovalta: Medan fanorna fladdrar. Fr. kriget 1918. 1945 hft 203 s.         4,-

8803   Monica Wasastjerna: Konserten.  Noveller. Pärm: HAM. 1931 hft 221 s.       3,-

8805   Alex. Slotte: Sånger och syner.  Dikter. 1923 pb 206 s.          4,-

8808   Nalle Valtiala: Åtta noveller. 1963 hft 192 s.         4,-

8809   Hjalmar Procopé  (red): Inspektorn på Siltala. Lustspel efter ... 1915 pb 155 s.B 3,-

8811 Lorenz von Numers: Spel med fyra knektar. Korstågsroman. 1948 hft 251 s.   4,-

8813 Siw Alander: Tunneln. 1982 hft 122 s.         3,-

8816 Klaus Viking: Sannolik u-båt.  Fr. Hårsfjärden 1982. 1985 kart 139 s.        3,-

8817 John Gardberg: Glasfågeln eller Anna Stålarm till Grabbacka. 1969 sft 49 s.   2,-

8818 Erik Munsterhjelm: Amulettens gåta.  Äventyrsroman.  1947 hft 221 s.         3,-

8819 Pentti Saarikoski & Mia Berner: Kvällen gör sig ingen brådska. 1975 hft 96 s.  3,-

8820 Claes Andersson: Tillkortakommanden.  Dikter. 1981 hft 71 s.           3,-

8821 Joel Rundt (red): Svensk sång i Finland.  Dikturval m. biografier. 1938 hlvklb 347 s. 4,-Finländska författare finns också under rubriken  Spänning och Böcker i lager/Reaböcker.

Åländsk skönlitteratur finns under rubriken ALANDICA-åländska böcker.