Wat voorbij is

ZATERDAG 18 MAART 2017 FEESTVERING 20 JAAR "STICHTING MARCEL DE BISSCHOP : AALST - GABROVO" - salons "Hof Ten Eede" Huytstraat 22 - 24 te 9450 Ede - Haaltert.
Ruim 130 aanwezigen waren getuige van een stijlvolle herdenking met getuigenissen gebracht door prominenten die het verleden van de vereniging hebben gekleurd.
In een korte openingstoespraak wees burgemeester Christoph D' Haese op het belangrijk werk dat de VZW gedurende 20 jaar heeft geleverd om Aalst en Gabrovo
dichter bij elkaar te brengen.  De burgemeester had het verder over de goede relaties Aalst - Gabrovo en de uitwisselingen die door de stad Aalst en stad Gabrovo  tot stand gebracht zijn met de uitwerking van een project voor de jeugd.  De stad Aalst dankt de vereniging om banden tussen Aalst en Gabrovo zo intens te hebben gesmeed.  Hij prees de vereniging ook voor de meer dan 15 jaar inzet voor de uitwisseling tussen het O.L.V. Ziekenhuis Aalst en het dr. Tota Venkova hospitaal Gabrovo.  Wat we heden ten dage meemaken is maar mogelijk dank zij de inzet van de vzw "Mensen Dienen Bulgarije: Aalst - Gabrovo"

Ereconsul van de Republiek Bulgarije voor Oost - Vlaanderen, Willy Van Impe, opende nadien de Academische Zitting.  Hij kondigde de sprekers - getuigenissen aan voor de feestviering.  Ereconsul Willy Van Impe dankte de prominente aanwezigen voor hun belangstelling en steun door hun aanwezigheid voor de viering.  Hij gaf de aanwezigen mee dat de vzw "Stichting Marcel De Bisschop : Aalst - Gabrovo" momenteel het gebruik heeft ingesteld als roepnaam "Mensen Dienen Bulgarije: Aalst - Gabrovo" alhoewel... wijlen Marcel De Bisschop, die overleed op 15 juli 1991, was de aanleiding tot het opstarten van een vereniging die zijn naam droeg en dit met
goedkeuring van de familie van Marcel.  Hij dankte in het bijzonder dr. Dirk Paepe, die samen met zijn vader Arthur 20 jaar geleden de start van de vereniging mogelijk maakte en in de begin periode, samen met Willy Van Impe de drijvende krachten waren.  De geleverde prestaties door de vzw "Stichting Marcel De Bisschop: Aalst - Gabrovo" voor het goede doel gedurende de voorbije 20 jaar zijn niet te vatten. Vervolgens verleende hij het woord aan voorzitter van de vzw "Stichting Marcel De Bisschop: Aalst - Gabrovo" Roger Ophalvens

Voorzitter Roger Ophalvens dankte alle deelnemers aan de feestviering om hun aanwezigheid.  Hij had vooral dan aan prominente personen zoals: burgemeester Christoph  D' Haese,  ambassadeur van Bulgarije H.E. Maya Dobreva, Minister van Staat en Vlaams parlementslid Herman De Croo, Gewezen ambassadeur van België in Sofia Bulgarije en in  Bangkok Thailand Marc Michielsen en echtgenote Marie - Chantal,  Ereconsul Guatemala Jean-Pierre  Paelinck en echtgenote Hedwine, Ereconsul Groot Hertogdom Luxemburg Paul Verstraeten en echtgenote Ann,  Ereconsul Generaal der Nederlanden meester Philippe Leroy, Ere- ambassadeur Bernard
Lauwaert en echtgenote,  schepen van Openbare Werken Aalst Ann Van de Steen en meester Marc Cottyn, concert organisator Jean - Pierre Van Avermaet en echtgenote Vessela. 
Last but not least de ere tafel met de getuigenissen: dr. Bozhidar Paralchev, Mariana Basheva, dr. Dirk Paepe, gewezen Algemeen Directeur O.L.V. Luc Van Den Bremt, voorzitter Vlaanderen Feest An De Moor en gewezen adjunct Algemeen Directeur Syntra Midden Vlaanderen Jozef Verzele.

ZES GETUIGENISSEN !
* Dr. Dirk Paepe, mede oprichter van de vzw "Stichting Marcel De Bisschop: Aalst - Gabrovo" kwam als eerste aan het woord.  Hij vertelde over het ontstaan van de vzw en over enkele bevindingen ter plaatse in Gabrovo.  Het bezoek aan het dr. Tota Venkova hospitaal eind augustus 1997 en waarbij de toenmalige directeur dr. Angel Angelov smeekte om zijn hospitaal te helpen.  Wij zagen daar o.a. de nier dialyse waarbij water werd toegevoegd uit "de berg", bij gebrek aan financiële middelen... zo melde dr. Angel Angelov.  Dr. Paepe vermelde verder dat hij vanaf de weg naar de ingang van het dr. Tota Venkova hospitaal jonge vaders zag wuiven naar hun pasgeborene die door hun echtgenote voor het venster werd getoond - in een "bundel".  In mei 2000 tijdens de dagen van Bulgarije werd de uitwisseling tussen het O.L.V. ziekenhuis en het dr. Tota Venkova hospitaal op de "rails" gezet.  Dr.Gilbert Cooreman gaf de laatste duw aan het prestigieus project. In oktober 2001 kwam dr.
Ivan Ivanov naar het O.L.V. ziekenhuis Aalst voor één maand stage in het departement Anesthesy van dr. Geert Van den Broucke. Dit gebeurde met de goodwill van de Algemeen Directeur Luc Van Den Bremt.  Zuster Benedicta zorgde voor de logistieke steun en de vzw "Stichting Marcel De Bisschop: Aalst - Gabrovo" zorgde voor de begeleiding van de dokter gedurende de weekends.  De uitwisseling tussen de beide ziekenhuizen zou uiteindelijk leiden tot de installatie van een cathlab Inova 2100 in het dr. Tota Venkova hospitaal, dat met veel luister werd in gebruik genomen op 19 september 2009.  Dr. Dirk Paepe had het ook over de camions 90 m³  die door de leden van de vzw werden geladen met waardevolle materialen voor het ziekenhuis en ook 2e hands kledij om GRATIS te bedelen aan wezen, blinden, ouderen, mensen met beperkingen.  
 * Mariana Basheva, die parallel  met de vzw "Stichting Marcel De Bisschop: Aalst  -Gabrovo" eind 1997 medestichter werd van de Club "Friends of Belgium" waarvan ze momenteel voorzitter is, vertelde hoe een echte vriendschap tussen de families Bashevi en Van Impe een onvoorspelbare hulp voor haar Gabrovo tot stand had gebracht.  Het verhaal van de 2 organisaties is het verhaal van echte 'vriendschap'.  Deze vriendschap startte in 1987.  Nooit heb ik gedacht dat ik hiermee zoveel zou kunnen bereiken voor mijn stad Gabrovo.  Mijn vrienden Erna en Willy gaven mij een hand.  Ze deden mij in mijzelf geloven.  Ik had af te rekenen met nieuwe uitdagingen -dat alles maakte mij sterker -  ik kreeg meer en meer voldoening over wat ik bereikte voor de inwoners van Gabrovo.  Dat is dan ook dat ik in het bijzijn
van jullie allemaal wil zeggen "Dank u, beste Erna en Willy" .  Tijdens mijn eerste ontmoeting in de Belgische ambassade in Sofia met Z.E. dhr. Speltings, ambassadeur van het koninkrijk België in Bulgarije werd mij de vraag gesteld "Waarom België" ?  Mijn antwoord was heel kort : "Ik heb vele landen in Europa bezocht met mijn folklore dansgroep en enkel in België voelde ik mij 'thuis'.  Later met de jaren werd België mijn tweede moederland. Dat is waarom ik België heb gekozen".  De relaties Aalst - Gabrovo gaan terug tot het jaar 1975.  De eerste contacten werden gelegd door wijlen Pepa Bachvarova.   Wanneer een delegatie van Aalst een laatste bezoek brachten aan het"Huis van de Humor en Satire" in Gabrovo.  In 1997, tijdens een van de private bezoeken van de familie van Erna en Willy samen met dr. Dirk Paepe is de idee ontstaan om zowel in Aalst als in Gabrovo een vereniging op te zetten om hulp te bieden aan de inwoners van mijn stad Gabrovo.  Nu, na 20 jaar hebben wij heel wat bereikt, mee dan wij ooit konden vermoeden.   De volgende getuigenissen gaan het hier vanavond uitvoerig hebben over de verwezenlijkingen van onze beide verenigingen.