Doelstelling

De ,,Stichting Marcel De Bisschop: Aalst -Gabrovo vzw'' werd op 16 september 1997 opgericht. De vereniging heeft tot doel hulp te verlenen aan de bevolking van Gabrovo (Bulgarije), dit zowel op humanitair, sociaal, cultureel, educatief en wetenschappelijk vlak, alsook inzake mobiliteit en gezondheidszorg.

De vereniging focust zich uiteraard, gelet op haar ontstaansgeschiedenis, op Gabrovo, maar dit sluit niet uit dat er ook activiteiten kunnen ontwikkeld worden in de overige regio's van Bulgarije en ook in eigen land, wanneer in dit laatste geval, de belangen van Gabrovo en Bulgarije hiermee gediend zijn.

Gabrovo  is een stad met ongeveer 63 000 inwoners, gelegen midden in de Balkan tussen de hoofdstad Sofia en de Zwarte Zee.  De levensomstandigheden zijn er voorlopig door de recente politieke veranderingen naar een meer democratisch en een economisch vrijer samenleven niet op vergemakkelijkt. De bevolking lijdt onder materiële verarming, er ontbreekt een sociaal vangnet voor hulpbehoevenden.

Wijlen de Aalsterse burgemeester Marcel De Bisschop werd eertijds de grote vriend van Gabrovo, na een reeks vriendschappelijke contacten tussen de beide carnavalssteden Aalst en Gabrovo.  Als eerbetoon aan onze gewezen burgervader en hun gerespecteerde vriend werd op 10 oktober 1998 een plein in Gabrovo naar hem genoemd, namelijk de "Plochtad Marcel De Bisschop" plechtig geopend.  Zowat 26 Aalstenaars reisden naar de Bulgaarse stad om de honneurs waar te nemen.

De club "Friends of Belgium" werd door enkele Gabrovezen eind 1997 opgericht en behartigde er lokaal deze naamtoewijzing.  De vereniging zorgde ook voor de verdeling van de 26 vrachten humanitaire goederen, die wij tot hiertoe toestuurden. Deze humanitaire hulp bestond uit medische materialen, warme kleding, medische apparatuur voor het regionaal hospitaal, enz… Zij verlenen logistieke steun voor alles wat we ter plaatse in Gabrovo - Bulgarije ondernemen. 
In de winter 1999,  2002 werden voedselpakketten aangekocht in Gabrovo om te bedelen onder de armste en de oudsten, hiervoor transfereerden wij telkens 500,- eur. 
Eind januari 2008 wordt 2 000,- EUR in Gabrovo ter beschikking gesteld om er aan de armste onder de arme families en ouderen (+ 400) een pakket basis voedsel (rijst, bloem, boter, melk, eieren, etc...) te schenken.  De club "Friends of Belgium" zorgde voor de uitvoering.

In oktober 2000 werd in Gabrovo door de toenmalige Belgische ambassadeur in Bulgarije, Z.E. Edmond De Wilde, het door de Stichting gefinancierde ,,Centrum Aalst - Gabrovo'' in gebruik genomen.  De  sociale Talen- avondschool - Engels,Frans, Duits en Spaans, werd erin gehuisvest.  Er werd ons ook een kleine loods ter beschikking gesteld als verdeelcentrum voor de hulpgoederen.

Sedert oktober 2001 werden uitwisselingen opgestart tussen het O.L.Vrouw Ziekenhuis in Aalst en het Hospitaal dr. Tota Venkova in Gabrovo. Tot hiertoe hebben wij meer dan 25 uitwisselingen van dokters achter de rug, en dit voorjaar 2017, in april,  vangt de acht en twintigste kijk - stageperiode aan.

Op 23 oktober 2000, werd een aanvang genomen met de Talen - Avondschool,  waar Gabrovezen van elke leeftijd Engels, Frans, Duits en Spaans kunnen leren. De stichting M.D.B.- AG betaalt ten dele de professionele leraars Engels, Duits, Frans en Spaans,   de huur van klaslokalen in het centrum en de administratieve begeleiding van de school. Op jaarbasis is dat meer dan 8 500,- eur.   Voor het huidige schooljaar, het 16e academiejaar 2016/2017,  schreven meer dan 230 cursisten zich in.  Voor de start van een klas Nederlands in 2003 kregen wij financiële steun van Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Geert Bourgeois.
 
De Stichting realiseerde reeds 3 projecten  voor zelfstandigen en kleine middenstanders, met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Vlaanderen.   Het eerste "piloot" project ging door in Gabrovo.  De vzw "Mensen Dienen Bulgarije: Aalst - Gabrovo" is als promotor verantwoordelijk voor de organisatie en de begeleiding van deze projecten ter plaatse.   Ze werden daarbij gesteund door de club "Friends of Belgium" met voorzitter Mariana Basheva.

In mei 2001, 2002 en 2003 organiseerde de Stichting met een delegatie uit Aalst een bezoek naar Gabrovo Bulgarije, om er deel te nemen aan het Carnaval in Gabrovo, het zogenaamde "Humorfestival".
In 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 werden onze vrienden uit Gabrovo met een delegatie naar  Aalst uitgenodigd om er het Carnaval Aalst te komen bekijken, dit in uitvoering van een protocol dat plechtig werd ondertekend in het Kasteel Terlinden te Aalst, op 25 mei 2000 door de burgemeester van Gabrovo - Bulgarije, de voorzitter en de secretaris van de club "Friends of Belgium" Gabrovo  en de voorzitter en de secretaris van de vzw  MDB -AG.

Het verhaal van de vzw "Mensen Dienen Bulgarije: Aalst -Gabrovo" en de Club "Friends of Belgium" is een never ending  story.