Jumelage

Op 14 mei 2010 werd in Gabrovo, tijdens een speciale 'open Gemeenteraad vergadering' het 'Twinning charter' tussen Aalst en Gabrovo ondertekend.

De vzw "Stichting Marcel De Bisschop:Aalst - Gabrovo" was voor deze gebeurtenis uitgenodigd door het gemeentebestuur van Gabrovo. Van de Raad van Bestuur van de vzw waren volgende leden aanwezig: Michel De Gols - ondervoorzitter, Meester Paul Raes, Tony Mergan en Ereconsul Willy Van Impe -secretaris. Jos Schokaert, toenmalig lid van de Algemene Vergadering van de vzw was eveneens van de partij. Zoals steeds betaalde iedereen zelf de kosten van transfers en verblijf !

De Ereconsul van de Republiek Bulgarije voor Oost - Vlaanderen werd gevraagd om, tijdens deze vergadering, de aanwezigen toe te spreken.

Hij schetste de relaties tussen Aalst en Gabrovo vanaf het prille begin in1976, met het bezoek van Jos De Geyter en een omvangrijke groep Aalstenaars.

Het bezoek aan Gabrovo van een officiële delegatie Aalstenaars o.l.v. Marcel De Bisschop en zijn echtgenote Irène, met o.a. Schepen Anny Aelbrecht, Odilon Mortier, Schepen Gracienne Van Nieuwenborgh, Norbert De Ganck, Jackie D'Herde - prins carnaval, leidden tot de uiteindelijke realisatie van de werkelijke "Jumelage" Aalst - Gabrovo via uitwisselingen tussen het dr. Tota Venkova hospitaal Gabrovo en het O.L.V. Ziekenhuis Aalst en het "Huis van de Humor en Satire" en de rol die het cultuurcentrum "Aprilov Palauzov 1861", met de gelijknamige dansgroep, gespeeld heeft in de realisatie van de "Jumelage".

Hij bracht hulde aan Mariana Basheva - voorzitter Club "Friends of Belgium", Penka (Pepa) Bachvarova Totzeva - persoonlijke correspondente van Marcel De Bisschop, Tanya Tsankova - directeur "Huis van de Humor en Satire"

Met de beslissing N° 50 van de gemeenteraad van Gabrovo van 14 mei 1998 werd in Gabrovo het toenmalige Stationsplein herbenoemd tot "Square (Plochtad) Marcel De Bisschop"

In mei 2000 bezochten 98 Gabrovezen Aalst om er de krijtlijnen uit te tekenen voor verdere vruchtbare relaties en uitwisselingen.

Na jarenlang ijveren door de "Stichting Marcel De Bisschop: Aalst - Gabrovo" nu roepnaam "Mensen Dienen Bulgarije: Aalst - Gabrovo" werd op 14 mei 2010 de jarenlange uitwisseling tussen Gabrovo en Aalst aldus bekrachtigd met een "Jumelage charter". Wij citeren hieronder de tekst van dat "Jumelage Charter".

TWINNING CHARTER

between

Municipality of Aalst, Kingdom of Belgium

and

Municipality of Gabrovo, Republic of Bulgaria

Article 1

Based on preliminary discussions and official meetings between representatives of Aalst and

Gabrovo, both parties concluded that all preliminary prerequisites for future cooperation

between the two cities are present.

Article 2

Both partes declare common will to cooperate and give support to the future development of

their communities. This agreements aims at:

* Exchange of information between city administration for introducing local history,

everyday life and all important events of the community for better international

cooperation.

* Exchange of experience through joint projects of local authorities (domains to be

defined)

* Possible joint projects between other organizations such as schools, assosiations,

companies

Article 3

Both cities will gradually work to build dynamic cooperation through joint initiatives. All actions

regarding the future partnership will specified in annual agreements.

Article 4

Both cities will each compose a committee in charge of the follow-up and the realization of the

twinning cooperation agreement.

Date: May, 14th, 2010

Location: Gabrovo, Bulgaria

For the city of Aalst: For the city of Gabrovo:

.................................. ....................................

ILSE UYTTERSPROT eng. KALINKA PENEVA

Mayor of Aalst Temporary executing mayor's position

In een "Jumelage" tussen 2 steden of gemeenten ondersteunen de steden of gemeenten de initiatieven van uitwisselingen en projecten van verenigingen, instellingen, scholen die betrekking hebben op de samenwerking in het kader van de "Jumelage".

De "Jumelage" steden en/of gemeenten kunnen zelf initiatieven nemen inzake administratie e.a. stads aangelegenheden die ertoe bijdragen een wezenlijke hulp te bieden aan de "Jumelage" stad en/of gemeente. Ze kunnen beroep doen op verenigingen en instellingen om hun in deze bij te staan.