Startpagina

Omtrent de vzw MDB - AG 

De Stichting  vierde verleden jaar zijn 20-jarig bestaan.  Op 16 september 1997 werd de vereniging opgericht door Arthur Paepe, dr. Dirk Paepe en Willy Van Impe.   De Stichting is een kleine niet- ideologisch noch politiek- gebonden NGO.   
Op 1 januari 2007 trad Bulgarije toe tot de Europese Unie.  Aan dat moeizame integratieproces droeg en draagt de Stichting bij. Weliswaar in heel bescheiden mate, maar toch met een opmerkelijke hardnekkigheid, geheel getrouw aan de geestelijke nalatenschap van wijlen Marcel De Bisschop, laatste burgemeester van Aalst voor de fusie. 

Zo verleende de Stichting driemaal actieve medewerking (samen met Universiteit Gent en Syntra Midden -Vlaanderen) aan projecten voor het herstel van KMO’ s en Middenstand in Bulgarije, met financiële steun van de Vlaamse Overheid.  De Stichting was in deze steeds de promotor

De Stichting Marcel De Bisschop is een vrijwilligersorganisatie die nauwlettend toekijkt op de goede besteding van de door zijn onbezoldigde vrijwilligers moeizaam door fundraising vergaarde financiële middelen.


"JAARVERGADERING" zondag 14 januari 2018

Die besteding gebeurt in het nauwste overleg met onze in Gabrovo actieve zustervereniging ,Club "Friends of Belgium’’ AG, die ons de noden aanwijst, instaat voor de correcte bedeling van hulpgoederen en de ,,Talenavondschool Marcel De Bisschop’’ en het gelijknamige ,,Center MDB - AG’’ runt.

Stichting “Marcel De Bisschop: Aalst- Gabrovo’’ is een gestructureerde vzw met een maandelijks vergaderende raad van bestuur en een uitgebreide algemene vergadering die minstens éénmaal per jaar, kort na nieuwjaar,  bijeengeroepen wordt.

De stages van geneesheren verbonden aan het Hospitaal dr. Tota Venkova (Gabrovo) in het Aalsters O.L.Vrouwziekenhuis waren gedurende 16 jaar succesvol. De workshops van talrijke dokters uit het O.L.V. in het dr. Tota Venkova Gabrovo werpen hun vruchten af.  Op 19 september 2009 werd in het dr. Tota Venkova hospitaal Gabrovo een 'cathlab' plechtig in gebruik genomen - dit was het resultaat van een prima samenwerking tussen voormalig Algemeen Directeur van het O.L.V. Ziekenhuis Aalst, Luc Van den Bremt, voormalig directeur van het dr. Tota Venkova hospitaal- dr. Bozhidar Paralchev,  de Club 'Friends of Belgium' - voorzitter Mariana Basheva, de "Stichting Marcel De Bisschop: Aalst - Gabrovo", de ambassadeurs van België in Bulgarije, Philippe Beke en Marc Michielsen en ereconsul Republiek Bulgarije Oost - Vlaanderen Willy Van Impe.   Aldus werden levens van honderden Gabrovezen gered !   

Het sociaal engagement van de Stichting is groot.  De Talenavondschool in Gabrovo, Engels, Frans, Duits en Spaans is een waar succesverhaal, dat 3/4 van onze financiële middelen opslorpt, op jaarbasis zowat 9 000,- EUR.  Vorig jaar, proclamatie van het 16e academiejaar  ontvingen meer dan 180 cursisten, geslaagd voor het examen, een certificaat.   De proclamatie van het 16e academiejaar in het "Huis van de Humor en Satire" werd bijgewoond door Z.E. François Bontemps, ambassadeur van België in Bulgarije.  Voor het schooljaar 2017/201 werden 220 cursisten ingeschreven, waaronder 67 kinderen tussen 9- en 13 jaar.

In 2018 zijn wij aan de 5e biënnale toe van de teken- schilder wedstrijd van de jeugd van Gabrovo.  Voor de 5e biënnale krijgen wij ook de medewerking van 'Levensvreugde Verblijven' en 'IBSO De Horizon' Aalst.  Op zaterdag 22 april 2017 openden wij in de Hogeschool ODISEE campus Dirk Martens de tentoonstelling van de beste werken van de laureaten van de 4e biënnale.  Verwelkoming door directeur ODISEE, Candice De Windt, gelegenheid toespraak door schepen van Internationale samenwerking Karim van Overmeire,  over de werken zelf - kunstschilder André van Schuylenbergh.  Slot toespraak door H.E. Maya Dobreva, ambassadeur van Bulgarije voor België en het Groot Hertogdom Luxemburg.  Moderator Ereconsul Willy Van Impe.

Wij steunen in Gabrovo de dagcentra voor Jong Volwassenen en Kinderen met beperkingen.  In juni 2017 werd in het dagcentrum voor Jong Volwassenen met beperkingen een "Snooze Room" plechtig in gebruik genomen in het bijzijn van de ambassadeur van België in Bulgarije, Z.E. François Bontemps.

Wij steunden in 2017 reeds voor de 3e maal een project ingediend bij de Provincie Oost - Vlaanderen door het ereconsulaat van Bulgarije : 1) "Workshops Jong Volwassenen met Beperkingen" i.s.m. "IBSO De Horizon" - 2) "Train de Trainer" aspirant begeleiders voor mensen met beperkingen, i.s.m. de Hogeschool ODISEE Campus Dirk Martens - 3) Training "Principes Ergo Therapie" begeleiders van mensen met beperkingen van Gabrovo Bulgarije, i.s.m. de Hogeschool ODISEE Campus Aalst, ODISEE Campus Brussel en 'IBSO De Horizon' Aalst.

Sinds de oprichting van onze vereniging, stuurden wij reeds 28 camions 90 m³ met hulpgoederen allerhande naar Gabrovo. 

Eind maart 2018 openen wij in Gabrovo een "Social Shop House" met medewerking van 'Wereld Missie Hulp'.  Wij lanceren in Gabrovo met carnaval de "Golden Cat Throw" - eerste prijs een gouden hanger met kat.  In de carnavalstoet in Gabrovo zien ze dit jaar op 19 mei 2018 de "Blue Gabrovian Bisschops".

Het verhaal wordt duidelijk: koken kost geld.  Om al die projecten financieel mogelijk te maken, doen wij een oproep aan vrienden en sympathisanten om deel te nemen aan onze fundraising -activiteiten, zoals het "Benefiet Diner Concert" op zondag 18 februari 2018, het "Eetfestijn" op zaterdag 6 oktober 2018 in Salons ‘Hof ten Eede’ in Haaltert, de chocoladeverkoop in de aanloop naar Pasen en in de periode van Sint-Maarten en Sinterklaas, het jaarlijks kerstconcert in de O.L.V. Van Bijstand kerk in Mijlbeek met  Schola Cantorum Cantate Domino, het Vocaal Ensemble 'Icensum' uit Aalst en een gastkoor, etc...