"Stichting Marcel De Bisschop"

Omtrent de vzw MDB : Aalst - Gabrovo

1997-2022 : 25 jaar werking

De Stichting viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Op 16 september 1997 werd de vereniging opgericht door Arthur Paepe, dr. Dirk Paepe en Willy Van Impe. De Stichting is een kleine niet- ideologisch noch politiek- gebonden NGO.

2007 : Bulgarije in de Europese Unie

Op 1 januari 2007 trad Bulgarije toe tot de Europese Unie. Aan dat moeizame integratieproces droeg en draagt de Stichting bij. Weliswaar in heel bescheiden mate, maar toch met een opmerkelijke hardnekkigheid, geheel getrouw aan de geestelijke nalatenschap van wijlen Marcel De Bisschop, laatste burgemeester van Aalst voor de fusie.

Zo verleende de Stichting driemaal actieve medewerking (samen met Universiteit Gent en Syntra Midden -Vlaanderen) aan projecten voor het herstel van KMO’ s en Middenstand in Bulgarije, met financiële steun van de Vlaamse Overheid. De Stichting was in deze steeds de promotor.

In de geest van Marcel De Bisschop

De Stichting Marcel De Bisschop is een vrijwilligersorganisatie die nauwlettend toekijkt op de goede besteding van de door zijn onbezoldigde vrijwilligers moeizaam door fundraising vergaarde financiële middelen.

"JAARVERGADERING" zondag 14 januari 2018

Projecten, initiatieven en netwerken

Club 'Friends of Belgium AG'

Die besteding gebeurt in het nauwste overleg met onze in Gabrovo actieve zustervereniging ,Club "Friends of Belgium’’ AG, die ons de noden aanwijst, instaat voor de correcte bedeling van hulpgoederen en de ,,Talenavondschool Marcel De Bisschop’’ en het gelijknamige ,,Center MDB - AG’’ runt.

Eind maart werd de 'Belgian Social Shop' geopend. Het is de bedoeling om tegen dumping prijzen mooi, bruikbaar tweede - hands kledij te koop aan te bieden. Deels van de opbrengst wordt aangewend om de lopende projecten te ondersteunen. Héél arme mensen, mensen met een beperking en ouderen krijgen op geregelde momenten kleding GRATIS. Onze Vzw ondersteunt dit project met de financiering van de transfers van de kwaliteitsvolle 2e hands kledij van Nederland naar Gabrovo Bulgarije.

Structuur

Stichting “Marcel De Bisschop: Aalst- Gabrovo’’ is een gestructureerde vzw met een maandelijks vergaderende raad van bestuur en een uitgebreide algemene vergadering die minstens éénmaal per jaar, kort na nieuwjaar, bijeengeroepen wordt. Omwille van 'Corona' werden in 2020 en 2021de 'Jaarvergaderingen' digitaal georganiseerd.

Uitwisseling artsen

De stages van artsen verbonden aan het Hospitaal dr. Tota Venkova (Gabrovo) in het Aalsters O.L.Vrouwziekenhuis waren gedurende 16 jaar succesvol. De workshops van talrijke dokters uit het O.L.V. in het dr. Tota Venkova Gabrovo werpen hun vruchten af. Momenteel zoeken wij met zen allen naar een tweede adem om dit project verder te zetten.Gedurende meer dan 2 jaar zijn er geen uitwisselingen meer te noteren - ook al wegens 'Corona' toestanden.

Op 19 september 2009 werd in het dr. Tota Venkova hospitaal Gabrovo een 'cathlab' plechtig in gebruik genomen - dit was het resultaat van een prima samenwerking tussen voormalig Algemeen Directeur van het O.L.V. Ziekenhuis Aalst, Luc Van den Bremt, voormalig directeur van het dr. Tota Venkova hospitaal- dr. Bozhidar Paralchev, de Club 'Friends of Belgium' - voorzitter Mariana Basheva, de "Stichting Marcel De Bisschop: Aalst - Gabrovo", de ambassadeurs van België in Bulgarije, Philippe Beke en Marc Michielsen en Ereconsul Generaal Republiek Bulgarije voor Vlaanderen Willy Van Impe. Aldus werden levens van honderden Gabrovezen gered ! Momenteel wordt gewerkt aan de financiering door de Bulgaarse Sofia voor het opknappen van het Cathlab Inova 2010.

Talen - avondschool

Het sociaal engagement van de Stichting is groot. De Talenavondschool in Gabrovo, Engels, Frans, Duits en Spaans is een waar succesverhaal, dat 3/4 van onze financiële middelen opslorpt, op jaarbasis zowat 9 000,- EUR.

Vorig jaar, geen proclamatie voor het 19e academiejaar, meer dan 130 cursisten, geslaagd voor het examen, ontvingen wel een certificaat. Voor het 20e academiejaar 2022/2023 werden reeds een 100 - tal cursisten ingeschreven, waaronder 60 kinderen tussen 9- en 13 jaar. De lessen starten eind september 2022. In de academiejaren 2020/2021 en 2021/2022 werden de lessen voor 2/3 digitaal gegeven. Dank zij onze financiële reserves zijn wij erin geslaagd om deze talen- avondschool, ondanks Covid boven water te houden.

Teken- schilderwedstrijd

In 2018 zijn wij aan de 5e biënnale toe van de teken- schilder wedstrijd van de jeugd van Gabrovo. Voor de 5e biënnale kregen wij ook de medewerking van 'Levensvreugde Verblijven' en 'IBSO De Horizon' Aalst. Op zaterdag 22 april 2017 openden wij in de Hogeschool ODISEE campus Dirk Martens de tentoonstelling van de beste werken van de laureaten van de 4e biënnale. Verwelkoming door directeur ODISEE, Candice De Windt, gelegenheid toespraak door schepen van Internationale samenwerking Karim van Overmeire, over de werken zelf - kunstschilder André van Schuylenbergh. Slot toespraak door H.E. Maya Dobreva, ambassadeur van Bulgarije voor België en het Groot Hertogdom Luxemburg. Moderator Ereconsul Generaal Willy Van Impe. Op donderdag 22 november 2018 organiseerden wij in ODISEE campus Dirk Martens de tentoonstelling van de werken van de laureaten van de 5e biënnale. Aanwezig : H.E. Maya Dobreva, ambassadeur van Bulgarije voor België, Prins Carnaval Aalst, kunstschilder Vz. jury André Van Schuylenbergh, e.a. Voor het eerst mogen wij nu ook de prachtige tekeningen - schilderijen te koop aanbieden. De 6e biënnale staat in de stijgers. Door het 'Corona' probleem werd de 6e biënnale naar 2021 en later naar 2022 verschoven. De wedstrijd zal doorgaan onder de 'patronage' van burgemeester van Gabrovo Tanya Hristova. Proclamatie op 20 mei 2023 in de 'Town Galery' Gabrovo. In september 2023 komen de 30 beste werken naar Aalst om er tentoongesteld te worden en te koop aangeboden.

Defibrillator voor stad Gabrovo

Op woensdag 16 oktober 2019 werd aan de stad Gabrovo een 'defibrillator' geschonken. Tijdens een sfeervolle plechtigheid in het kabinet van burgemeester Tanya Hristova in het bijzijn van de ambassadeurs François Bontemps - voor België in Sofia en Maya Dobreva voor Bulgarije in Brussel, de gouverneur van de regio Gabrovo Nevena Petkova, Ereconsul Generaal Bulgarije Vlaams Gewest Willy Van Impe en Vzw. 'Mensen Dienen Bulgarije: Aalst - Gabrovo' Roger Ophalvens. Het toestel werd opgehangen aan de receptie van het stadhuis

Golden Tree of Freedom and Peace IN Friendship

Op woensdag 16 oktober 2019 werd op de middag de 'Golden Tree of Freedom and Peace IN Friendship' geplant op de vernieuwde 'Plochtad Marcel De Bisschop'. Onder ruime belangstelling werd deze boom, samen met nog 6 andere bomen geplant. Aanwezigen op deze plechtige planting waren: de Burgemeester van Gabrovo Tanya Hristova, de ambassadeurs François Bontemps - voor België in Sofia en Maya Dobreva - voor Bulgarije in Brussel, de gouverneur van de Regio Gabrovo Nevena Petkova, een ruime delegatie vanuit Aalst GO 'Ibso De Horizon' 8 personen, een groep jong volwassenen uit het Dag Centrum Gabrovo, Ereconsul Generaal Bulgarije Willy Van Impe en Voorzitter MDB - AG Roger Ophalvens. Het idee voor het planten van deze 'Golden Tree of Freedom and Peace IN Friendship' kwam uit onze vereniging.

Dagcentra

Wij steunen in Gabrovo de dagcentra voor Jong Volwassenen en Kinderen met beperkingen. In juni 2017 werd in het dagcentrum voor Jong Volwassenen met beperkingen een "Snooze Room" plechtig in gebruik genomen in het bijzijn van de ambassadeur van België in Bulgarije, Z.E. François Bontemps.

Wij steunden reeds drie maal een project ingediend bij de Provincie Oost - Vlaanderen door het ereconsulaat generaal van Bulgarije voor Vlaanderen :

1) "Workshops Jong Volwassenen met Beperkingen" i.s.m. "IBSO De Horizon" -

2) "Train de Trainer" aspirant begeleiders mensen met beperkingen, i.s.m. de Hogeschool ODISEE Campus Dirk Martens en 'IBSO De Horizon' school.

3) Training "Principes Ergo Therapie" begeleiders van mensen met beperkingen van Gabrovo Bulgarije, i.s.m. de Hogeschool ODISEE Campus Aalst, ODISEE Campus Brussel en 'IBSO De Horizon' Aalst.

Hulpgoederen

Sinds de oprichting van onze vereniging, stuurden wij reeds 29 camions 90 m³ met hulpgoederen allerhande naar Gabrovo. Het laatste konvooi werd geladen op dinsdag 20 november 2018 in RVT St. Job : 36 bedden, 70 matrassen en meer dan 60 stoelen.

Eind maart 2018 openden wij in Gabrovo een "Belgian Social Shop" met medewerking van 'Wereld Missie Hulp' Boechout.

Carnaval Gabrovo

Wij lanceerden in 2018 in Gabrovo met carnaval de "Golden Cat Throw" - eerste prijs een gouden juweel - hanger met kat. In de carnavalstoet in Gabrovo zagen wij op 18 mei 2019 voor de 2e maal de "Blue Gabrovian Bisschops" - jong volwassenen van het dag centrum met beperkingen met begeleiding.

Fundraising

Het verhaal wordt duidelijk: koken kost geld. Om al die projecten financieel mogelijk te maken, doen wij een oproep aan vrienden en sympathisanten om deel te nemen aan onze fundraising -activiteiten, zoals het

"Benefiet Diner Concert" op zondag 17 februari 2019,

het "Banket" op zondag 6 oktober 2019 in Salons ‘Hof ten Eede’ in Haaltert,

de chocoladeverkoop in de aanloop naar Pasen en in de periode van Sint-Maarten en Sinterklaas,

het Kerstconcert in de O.L.V. Van Bijstand kerk in Mijlbeek met de Koninklijke symfonische Kring Aalst door Eendracht Groot en Soliste Sofie Putteman

Belgian Social Shop

In maart 2019 hadden wij de opening van de "Belgian Social Shop". Het is de bedoeling met deze winkel kwaliteits 2e hands kledij aan dumping prijzen aan te bieden. De opbrengst wordt aangewend om de lopende projecten financieel te ondersteunen. Voor dit project kregen wij de steun van de vzw 'Wereld Missie Hulp' uit Boechout.

Corona virus ...

In 2020 en 2021 speelde het Covid -19 (Corona) ons lelijk parten !!! Alle fundraising projecten hier in Aalst werden on 'holt' gezet, behalve de organisatie van 2 bevrachtingen met 2e hands kleding vanuit 'Wereld Missie Hulp' en de verdere organisatie van de bevoorrading -2 x -van onze 'Belgian Social Shop'. De Talen- avondschool werd verder gezet - zonder plechtige proclamatie weliswaar, de 6e biënnale van de Teken- en Schilder Wedstrijd werd naar 2021 en later naar 2023 verschoven evenals de 3e biënnale van de muziek wedstrijd voor de jeugd van Gabrovo 'Open Podium'.

De plechtige inhuldiging van de gerenoveerde Plochtad 'Marcel De Bisschop' en de 10 verjaardag van de 'Jumelage Aalst - Gabrovo' werden in mei ook geannuleerd. Uiteindelijk vond dit event plaats op 22 september 2021.