Μαθηματικά για την Ανώτατη Εκπαίδευση


Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος         

Ομότιμος Καθηγητής
Μαθηματικού Τμήματος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων     


email:
nmarmar(at)cc.uoi.gr

Σπουδές:
Προπτυχιακές: Τμήμα Μαθηματικών Θεσσαλονίκης (Πτυχίο).
Μεταπτυχιακές: Ινστιτούτο Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ζυρίχης, Ελβετία (Διδακτορικό).
Τίτλος Διατριβής: Darstellungen endlicher Ordnungen
Επιβλέπων: Prof.Dr. P. Gabriel


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Αναπαραστάσεις Αλγεβρών, Ομολογική Άλγεβρα, Θεωρία Κατηγοριών

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
1) Extensions of hereditary algebras. Manuscripta Math. 47 (1984), no 1-3, 55-83.
2) On extensions of abelian categories with applications to ring theory. J. Algebra 156 (1993), no 1, 50-64.
3) Extensions of abelian categories and the strong no-loops conjecture (with Papistas, Athanasios) J. Algebra 178 (1995), no. 1, 1-20.
4) Right triangulated categories with right semi-equivalences (with Assem, Ibrahim, Beligiannis Apostolos) Algebra and modules, II (Geiranger, 1996) 17-37, CMS Conf. Proc. 24, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1998.


Δημοσιεύσεις και Αναφορές (μετάβαση σε Scholar Google):
Θέματα Άλγεβρας (2017)
(Στη σελίδα αυτή υπάρχουν κάποια θέματα, ας πούμε, προπτυχιακού επιπέδου που με απασχόλησαν και συνεχίζουν να με απασχολούν)

Δραστηριότητες 2015-16
1. Μετέφρασα το βιβλίο Repetitorium der linearen Algebra, Teil 1, Detlef Wille, Binomi Verlag
Το βιβλίο εκδόθηκε με τον τίτλο: Επανάληψη στη Γραμμική Άλγεβρα από τον εκδοτικό οίκο ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

2. Επιμελήθηκα το βιβλίο The Ellipsis, Arthur Mazer, John Wiley & Sons, Inc.
 
Το βιβλίο εκδόθηκε με τον τίτλο: Η Έλλειψη από τον εκδοτικό οίκο ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

3. Ασχολούμαι με τη συγγραφή ενός βιβλίου με θέμα τη Θεωρία Galois
  
Δραστηριότητες 2014-15
Από τότε που υπέβαλα την παραίτησή μου, συνεχίζω τη μαθηματική μου δραστηριότητα.
1. Έτσι ολοκλήρωσα το βιβλίο τής Θεωρίας Ομάδων στα πλαίσια τής Δράσης KALLIPOS.
Το βιβλίο αυτό μπορείτε να το βρείτε και εδώ.

2. Μετέφρασα το βιβλίο Repetitorium der Algebra, Michael Holz, Binomi Verlag
Το βιβλίο εκδόθηκε με τον τίτλο: Επανάληψη στην Άλγεβρα από τον εκδοτικό οίκο ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
Ενδεικτικές σελίδες θα βρείτε εδώ.Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 (α' εξάμηνο
) ήταν τα ακόλουθα:

Αλγεβρικές Δομές Ι (Προπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2014-15)

Άλγεβρα Ι (Μεταπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2014-15)

Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ήταν τα ακόλουθα:

Αλγεβρικές Δομές Ι (Προπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2013-14)

Άλγεβρα Ι (Μεταπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2013-14)

Θεωρία Αριθμών (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2013-14)

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2013-14)
Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 ήταν τα ακόλουθα:

Αλγεβρικές Δομές Ι (Προπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2012-13)

Άλγεβρα Ι (Μεταπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2012-13)

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2012-13)

Θεωρία Ομάδων (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2012-13)Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 ήταν τα ακόλουθα:
  1. Γραμμική Άλγεβρα Ι (Προπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2011-12)

  2. Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2011-12)

  3. Άλγεβρα Ι (Μεταπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2011-12)

  4. Αλγεβρικές Δομές  ΙΙ (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2011-12)Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 ήταν τα ακόλουθα:

  1. Αλγεβρικές Δομές Ι (Προπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2010-11)

  2. Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2010-11)

  3. Άλγεβρα ΙΙ (Μεταπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2010-11)