Μαθηματικά για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος

Ομότιμος Καθηγητής

Μαθηματικού Τμήματος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

email: nmarmar(at)cc.uoi.gr

Σπουδές:

Προπτυχιακές: Τμήμα Μαθηματικών Θεσσαλονίκης (Πτυχίο).

Μεταπτυχιακές: Ινστιτούτο Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ζυρίχης, Ελβετία (Διδακτορικό).

Τίτλος Διατριβής: Darstellungen endlicher Ordnungen

Επιβλέπων: Prof.Dr. P. Gabriel

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Αναπαραστάσεις Αλγεβρών, Ομολογική Άλγεβρα, Θεωρία Κατηγοριών

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

1) Extensions of hereditary algebras. Manuscripta Math. 47 (1984), no 1-3, 55-83.

2) On extensions of abelian categories with applications to ring theory. J. Algebra 156 (1993), no 1, 50-64.

3) Extensions of abelian categories and the strong no-loops conjecture (with Papistas, Athanasios) J. Algebra 178 (1995), no. 1, 1-20.

4) Right triangulated categories with right semi-equivalences (with Assem, Ibrahim, Beligiannis Apostolos) Algebra and modules, II (Geiranger, 1996) 17-37, CMS Conf. Proc. 24, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1998.

Δημοσιεύσεις και Αναφορές (μετάβαση σε Scholar Google):

Δραστηριότητες 2016-21

Ολοκλήρωσα το βιβλίο μου με τίτλο Βασική Θεωρία Galois

που σύντομα θα είναι διαθέσιμο και από εδώ.

Δραστηριότητες 2015-16

Ασχολούμαι με τη συγγραφή ενός βιβλίου με θέμα τη Θεωρία Galois

Δραστηριότητες 2014-15

Από τότε που υπέβαλα την παραίτησή μου, συνεχίζω τη μαθηματική μου δραστηριότητα.

Έτσι ολοκλήρωσα το βιβλίο τής Θεωρίας Ομάδων στα πλαίσια τής Δράσης KALLIPOS.

Το βιβλίο αυτό μπορείτε να το βρείτε και εδώ.


Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 (α' εξάμηνο) ήταν τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ήταν τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 ήταν τα ακόλουθα:

Θεωρία Ομάδων (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2012-13)

Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 ήταν τα ακόλουθα:

  1. Γραμμική Άλγεβρα Ι (Προπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2011-12)
  2. Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2011-12)
  3. Άλγεβρα Ι (Μεταπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2011-12)
  4. Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2011-12)

Τα μαθήματα που δίδασκα το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 ήταν τα ακόλουθα:

  1. Αλγεβρικές Δομές Ι (Προπτυχιακό Α' Εξάμηνο 2010-11)
  2. Αλγεβρικές Δομές ΙΙ (Προπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2010-11)
  3. Άλγεβρα ΙΙ (Μεταπτυχιακό Β' Εξάμηνο 2010-11)