Vanhemmat hankkeet: 2003, 2006, 2007, 2010, 2014, 2015, 2018 ja 2019

LIVON HANKKEET 2020

OSALLISUUDELLA TYÖKYKYÄ -HANKE

Hankkeessa parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden valmiuksia tarjoamalla työtä Pudasjärvellä toimivissa yhdistyksissä, kotitalouksissa ja yrityksissä. Työn lisäksi järjestetään osallisuuden kokemusta parantavaa ryhmätoimintaa, koulutuksia sekä moniammatillista yksilö- ja ryhmävalmennusta.

Hankkeessa vahvistetaan kolmannen sektorin toimijoiden osaamista heikossa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten kohtaamisessa, ohjaamisessa, Walmu-asiakastietojärjestelmän käyttöönotossa ja jatkopolkujen etsimisessä. Yhdistysten osaamista palveluiden tuottamisessa ja niiden muotoilussa parannetaan. Moniammatillisen verkoston välinen yhteistyö tiivistyy ja ammattimaistuu.

Hankeaika: 1.7.2020-30.6.2023

Hanke toteutetaan usean yhdistyksen yhteistyönä. Vastuuyhdistyksenä toimii Livokas ry ja hankkeessa toimivat myös Pudasjärven 4H-yhdistys ry, Työpetari ry, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Syötteen kyläyhdistys ry ja Korpisen kyläseura ry sekä muut Pudasjärvellä työllistävät yhdistykset.

Yhteystiedot: Anni-Inkeri Törmänen, anni-inkeri.tormanen@livo.fi, p. 040-545 7162

NUORTEN POLKU –TYPO-HANKE

Pudasjärvellä on runsaasti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia alle 30-vuotiaita nuoria. Heidän auttamisekseen Livokas ry on hakenut rahoitusta elämän polkujen löytämiseen työllisyyspoliittisena avustuksena Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös maahanmuuttajat ja pitkään työttömänä olleet.

Hanke käynnistyi huhtikuussa 2018 ja kestää 31.12.2020 saakka. Nuorten rinnalla kulkijoiksi on palkattu kolme päätoimista työvalmentajaa; Inka Paasilinna, Sari Pietilä ja Jari Pekkala, jotka etsisivät nuorten kanssa yhdessä sopivia kouluttautumisen ja työnteon paikkoja. Hankkeella pystytään järjestämään myös pienimuotoisia kortti- yms. koulutuksia, jotka tukevat tulevaisuuden työllistymistä.

Hankkeessa on mahdollista työllistää palkkatuella vuosittain 20 henkilöä yhdistysten, yritysten ja kotitalouksien tehtäviin.

Hankkeen facebook-sivujen linkki ja henkilöiden yhteystiedot

Anni-Inkeri Törmänen

hankkeen vastuuhenkilö

p. 040-545 7162

Jari Pekkala

työvalmentaja

p. 040-952 8502

Inka Paasilinna

työvalmentaja

p. 040-952 8470

Sari Pietilä

työvalmentaja

p. 040-952 8517

LIVON MATKAILUPALVELUHANKE

Oulun Seudun Leader on 5/2018 myöntänyt rahoituksen Livokas ry:lle varastorakennuksen ja rantapolun rakentamiseen. Ely-keskuksen päätöstä hankkeelle vielä odotetaan. Hankkeen suuruus on noin 40 000 euroa. Rakentamisessa tarvittaviin tarvikehankintoihin ollaan saamassa julkinen rahoitus, mutta työ on paljolti talkootyötä.

Varasto mahdollistaa koulun irtaimistolle, kuten tuoleille ja pöydille säilytyspaikan lähempänä koulua. Sen valmistumisen jälkeen ei tarvinne enää rahdata juhlien aattona kalusteita ei seurojentalolta, eikä Alavainiolta, vaan vähemmällä vaivalla aivan koulun nurkalla olevasta varastosta.

Joen varteen tehtävä luontopolku päästää vierailemaan aivan joen tuntumassa ja tutustumaan erilaisiin luonnon elementteihin kaikilla aisteilla. Tämä tulee sekä kyläläisten, mökkiläisten että Livolla vierailevien vapaaseen käyttöön.

LIVON SEUROJENTALON KUNNOSTUS

Alkuvuodesta 2020 Suomen Kotiseutuliitto myönsi jatkorahoitukseksi sisätilojen remontille ja kiinteistön vesiliittymän hankintaan 8 000 €. Kustannusarvion mukaan tällä tehdään valmiiksi keittiön muutostyöt, sähkötyöt sekä vesijohdon asentaminen tarvikkeineen.

LIVOJOEN PUTAIDEN KUNNOSTUS

Livojokeen laskevien Ruosteojan ja Saviojan valuma-alueille on saatu kunnostusrahoitus ELY-keskuksen kautta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeella pyritään vähentämään valuma-alueilta Livojokeen laskevan kiintoaineksen ja ravinteiden määrää. Hankkeessa se toteutetaan virtausta hidastavien suotopatorakenteiden avulla.

Hankeaika: 1.12.2019-31.12.2021.

Hanketta rahoittavat ELY-keskus ja Vapo Oy. Yksityinen rahoitus hankkeelle toteutuu pääosin talkootyönä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 81 175,80 euroa.