Vanhemmat hankkeet: 2003, 2006, 2007, 2010, 2014, 2015, 2018, 2019 ja 2020

LIVON HANKKEET 2023

OSALLISUUDELLA TYÖKYKYÄ -HANKE

Hankkeessa parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden valmiuksia tarjoamalla työtä Pudasjärvellä toimivissa yhdistyksissä, kotitalouksissa ja yrityksissä. Työn lisäksi järjestetään osallisuuden kokemusta parantavaa ryhmätoimintaa, koulutuksia sekä moniammatillista yksilö- ja ryhmävalmennusta.

Hankkeessa vahvistetaan kolmannen sektorin toimijoiden osaamista heikossa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten kohtaamisessa, ohjaamisessa, Walmu-asiakastietojärjestelmän käyttöönotossa ja jatkopolkujen etsimisessä. Yhdistysten osaamista palveluiden tuottamisessa ja niiden muotoilussa parannetaan. Moniammatillisen verkoston välinen yhteistyö tiivistyy ja ammattimaistuu.

Hankeaika: 1.7.2020 - 30.6.2023

Hanke toteutetaan usean yhdistyksen yhteistyönä. Vastuuyhdistyksenä toimii Livokas ry ja hankkeessa toimivat myös Pudasjärven 4H-yhdistys ry, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Syötteen kyläyhdistys ry ja Korpisen kyläseura ry sekä muut Pudasjärvellä työllistävät yhdistykset.

Yhteystiedot: Anni-Inkeri Törmänen, anni-inkeri.tormanen @ livo.fi, p. 040-545 7162

Tässä tietoa yhdistyksissä avoinna olevista työpaikoista. LINKKI


KYLÄKAUPPATUKI

Ruokavirasto on myöntänyt Livokas ry:lle päivittäistavarakauppapalvelun avustusta 10 663 euroa ajalle 1.1.2022 - 30.6.2023. Avustus käytetään kauppapalvelun toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin tuen ollessa korkeintaan 50 % kaupan toiminnan kokonaiskustannuksista.