Systeem Settings Config


http://www.webmin.com/

sudo apt-get update en daarna sudo apt-get upgrade

Deze moet ik nog uitzoeken, wat ie doet :
dconf-editor
installeer (als nog niet aanwwezig) dconf-tools
apt-get install dconf-tools

root paswoord veranderen ?

ubuntu en mint geven root het paswoord van de eerst aangemaakte gebruiker
ik heb daar een mening over, dus ga het veranderen

in de commandline :
sudo passwd root
geef het paswoord van die eerste gebruiker
2x het gewenste rootpaswoord
klaar


Hostnaam veranderen ?

  • Verander eerst je hostname in /etc/hostname
  • reboot
  • Verander dan de hostname in /etc/hosts
in de terminal
clear; cat /etc/hostname; cat /etc/hosts

Ook leuk :

hostname nieuwehostnaam
zie /etc/hosts
zie /etc/hostname
zie Hostnaam veranderen

Mijn belangrijke configuratie bestanden

/etc/exportfs
/etc/fstab
/etc/group
/etc/hostname
/etc/hosts
/etc/passwd
/etc/profile.d/mijnopstart.sh
/etc/shellsComments