Netwerk - Nas

NAS

De harddisk met toeters en bellen in je netwerk
Met het programma Gigolo zou je die moeten kunnen beheren. Zie Computertip : Nas x Gigolo
Volgens mij kun je een NAS gewoon als Linux PC behandelen, en 'm over het netwerk benaderen/gebruiken met NFS.
Zoals hieronder de principes aangegeven zijn, dat  geldt voor het netwerken met de NAS ook.

Software op je pc : nfs-common. De NAS is de server.
Stel op je NAS in :
benaderbaar via NFS
Firewall regelen : NFS via je lokale netwerk mag

Nas instellen op je PC

Als je NAS aanstaat kun je je partities op je NAS automatisch laten mounten op je PC
daarvoor voeg je regels aan /etc/fstab toe. Dat ziet er zo uit

# Toegevoegd door Hans in /etc/fstab tbv mijn NAS
mijnnas:/volume1/linux     /mnt/mijnnas/linux         nfs    rw,user,sync

Waarbij in /etc/hosts een regel staat a la :
192.168.1.100    mijnnas
waarbij dit IP nummer en de naam mijnnas dan overeen moeten komen met de echte op de NAS

Met de hand mounten, zonder de info in /etc/fstab, kan ook :
mount -t nfs               mijnnas:/volume1/linux     /mnt/mijnnas/linux    -o  rw,user,sync
mount -t nfs               mijnnas:/volume1/linux     /mnt/mijnnas/linux    -o  defaults

of, als mijnnas nog niet in /etc/hosts geregeld is :
mount -t nfs     192.168.1.100:/volume1/linux    /mnt/mijnnas/linux    -o  rw,user,sync
mount -t nfs     192.168.1.100:/volume1/linux    /mnt/mijnnas/linux    -o  defaults

 Als het dan werkt, vindt je je NAS in /mnt/mijnnas/linux

En je homefolder op de NAS ?

Hier misschien !? :
jouwnas:/volume1/homes/jijzelf


Nas mounts commando's in de terminal

Ter lering ende vermaek :
vervang mijnnas door wat er bij jouw over je nas verschijnt
in de terminal,na het inpen van :

Laat alle mounts zien
mount

Mount alle verbindingen gespecificeerd in /etc/fstab
mount -a

umount alle shares van mijnnas
umount /mnt/mijnnas/*

Laat van mijnnas alle mounts zien, met alleen de zinvolle info, vooor ! de opties
mount | grep -i mijnnas
mount | grep -i mijnnas | awk -F" " '{ print $1 }'
mount | grep -i mijnnas | awk -F" " '{ printf "%-24s\t%-3s\t%-20s\n", $1,$2,$3}'
mount | grep -i mijnnas | awk -F" " '{ printf "%-24s\t%-3s\t%-30s\t%-7s\n", $1,$2,$3,$5}'

Comments