Disks aankoppelen

Op deze pagina "Disk Aankoppelen" vindt je info over
het aankoppelen en gebruiken van apparatuur met daarop een filesysteem
zoals een extra partitie en/of harddisk in je computer
usb sticks,
cd dvd

Eea is ook van toepassing bij het inrichten van netwerken.
Zie daar de betreffende pagina 's voor.

Internet

zoek op "zoekwoorden", etc
zoek op nederlands en van het jongste jaar
en vermeld hier de gevonden links met relevante en bruikbare pagina's,

http://linuxmint.com/
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1513
ttps://help.ubuntu.com/community/Fstab

http://en.wikipedia.org/wiki/Fstab


Internet - Youtube

Linux Mint


https://en.wikipedia.org/wiki/Mtab

Computer Tip

https://sites.google.com/site/computertip

Met gparted, het partitie tool, krijg je mooie grapische voorstelling van elk filesysteem. Je kunt er ook zaken mee instellen en veranderen.
Zoek in het Linux Mint menu op : disk
en kijk wat de aangeboden programma's doen.
Eentje in mijn Linux Mint 18 heet : schijven. Gevonden op "disk". Mooi gemaakt daar in het menu.

In de terminal :

Laat de partities zien
fdisk -l
blkid

Laat de aangekoppelde filesystemen zien :
mount
cat /etc/mtab

In de terminal : blkid
dit levert een overzicht op van alle aangesloten filesystemen
met daarin oa het device : bijvoorbeeld /dev/sdc1
c = de 3e disk
1= de 1e partitie
en bij sommige ook de UUID, een lange string letters en cijfers

Aankoppelen van filesystemen

Verwijderbare media zoals een usbstick of externe usb harddisk,
worden automatisch gekoppeld in /media/hans/disknaam

Vaste filesystemen, zoals disk partities binnen de computer zelf,
of over het net werk bereikbare filesystemen,
worden op een van onderstaande wijzen gekoppeld in /mnt/dir/to/mount (Dit is een voorbeeld)
/mnt/dir/to/mount dus naar believen zinvol aanpassen in bijvoorbeeld :
/mnt/sdc/mijndisk/partitie1


Met oa de blkid output info kun je het filesysteem mounten, zoals dat heet, met het commando mount
In de file  /etc/fstab kun je deze info in een regel opnemen
waardoor het filesysteem bij opstarten vanzelf aangekoppeld gaat worden.

Die regels zien er zo uit. Je hebt er dus maar een nodig, met UUID of met /dev/sdc1 :
UUID=<uuid> /mnt/dir/to/mount ext4 defaults 0 2
/dev/sdxy /mnt/dir/to/mount ext4 defaults 0 2

waarbij ext4 het type filesysteem is. En die zijn er meer, zoals ntfs, vfat, enzovoort.
wat de 0 2 doet, moet ik nog ff uitzoeken. Tot nu toe had ik er altijd gewoon 0 0 staan.

/mnt/dir/to/mount is het mount punt, de plek in je computer, jouw weg naar het aan te koppelen filesysteem
Zo een mountpunt moet je goed instellen. Een voor de hand liggende beginners keuze is jezelf eigenaar maken, met
chown <username>:<username> /mnt/dir/to/mount
ofwel :
chown hans.hans  /mnt/dir/to/mount

In de terminal het filesysteem koppelen,
Als het in de fstab gespecifieerd   is:
mount /mnt/dir/to/mount

Als het niet in de /etc/fstab gespecificeerd is :
mount -t ext4 /dev/sdc1 /mnt/dir/to/mount -o defaults

Kijken welke filesystemen er gemount zijn :
mount
of
mount | grep sdc1
of
cat /etc/mtab
of
cat /etc/mtab | grep sdc1

In de terminal het filesysteem ontkoppelen :
zorg dat er geen programm's met hun actieve directory in het filesysteem zitten
als toch dan krijg je daar een duidelijke melding over
umount /mnt/dir/to/mount
Comments