Hulp op afstand

Op afstand inloggen op andere PC

Waarom ?

Om van uit 1 pc ook dingen te kunnen doen op een andere pc
Met elkaar meekijken op elkaars PC, en de knoppen en muis overnemen.
Om iemand te kunnen helpen op zijn/haar pc, via een verbinding over het internet

Waarmee ?

Onder andere met Secure Shell, Teamviewer, Remmina, VNC, etcetera
Zie mijn aparte Remmina - Remote Desktop pagina


Met Secure Shell SSH

Dit is vooral leuk, zinvol en makkelijk tussen Linux Pc's in je eigen thuis netwerk

Stel dat 192.168.1.1 je router is, en de pc waarop je nu werkt is 192.168.1.2, en je wilt werken op 192.168.1.3
De elementaire truuk is dan het terminal commando : 
ssh -X 192.168.1.3
hierop volgt een uitgebreide ssh melding, hetgeen betekent :
je moet inloggen met jouw user account op 192.168.1.3
accepteer de melding met 'yes' en log in

iets uitgebreider, inloggen met een willekeurig user account :

ssh -X hans@192.168.1.3
user hans kan dan direct inloggen

met het commando 'uname -a' kun je zien dat je nu op de andere pc actief bent.

je kunt nu op de ander pc, vanuit de terminal, een programma starten, wat dus zichtbaar wordt op je eigen pc.
En dat is handig !!!
Probeer het uit met iets simpels als de standaard in Mint aanwezigen teksteditor xed. (Iets anders mag ook !)
Test of die inderdaad geinstalleerd is met
which xed
bij mij reageert de andere pc met
/usr/bin/xed
dus hij bestaat

Start xed met
xed
xed start op en verschijnt hier op je eigen pc. Nadeeltje is dat hij je terminal bezet houdt. Dat los je op door voortaan op te starten met
xed &

Ook leuk om mee te testen is xclock
xclock &


Remote Desktop met Remmina

Zie mijn aparte Remmina - Remote Desktop pagina

Remote Desktop met Teamviewer

Op de android smart phones is Teamview nog steeds beschikbaar
en vrij makkelijk aan het werk te krijgen, voor smart phones onderling,
Inclusief tablets etc.

In Linux Mint is het verdwenen vanaf versie ? 18
Daarom zijn we aan het uitzoeken hoe het met Remmina moet.

Remote Desktop met Teamviewer Linux Mint 18.1

Teamviewer zit niet standaard meer in Mint 18.1
Voordeel van Teamviewer is : het kan overweg met windhoos, linux en android.

Via https://www.teamviewer.com/nl/ is teamviewer te vinden
Met google naar "teamviewer mint 18.1" vinden we : TeamViewer-on-Linux-Mint-Cinnamon-18-1-64bit
Hier staat :
sudo rm /usr/share/doc/libfontconfig1/changelog.Debian.gz

maw als deze file er niet is, kun je teamviewer toch installeren.
Downloaden en Installeren staat op : 
https://www.teamviewer.com/nl/download/linux/
je moet de ubuntu / debian hebben. Bij mij werd dat : teamviewer_12.0.76279_i386.deb
How-do-I-install-TeamViewer-on-my-Linux-distribution
Installeren in de terminal met : 
apt install teamviewer_12.0.76279_i386.deb
en dat leidt tot foutmeldingen ...

Remote Desktop met Teamviewer in Linux Mint 17.3

In Mint 17.3 blijkt TeamViewer  standaard installeerbaar te zijn, dus heb ik m opgehaald op
https://www.teamviewer.com/nl/download/linux.aspx
De gedownloade file was teamviewer_11.0.53191_i386.deb
Installeren in de terminal, in de directory waar de file staat, met :

dpkg -i teamviewer_11.0.53191_i386.deb

Teamviewer komt in het menu, onder Internet

Hoe het werkt ? Lees de handleiding / kijk de demo videoos op
https://www.teamviewer.com/nl/help/video.aspx

Remote desktop met VNC

Virtual Network Connection (!?)

Status van dit vnc deel is ? verouderd ? Niet in 18.1 ?

Installeer

vnc4server

on the computer which has to be managed remotely.
Install

gtkvncviewer

on the computer you use to access the remote computer.

See:

to get an idea on how to get it working.

Commands

vnc4server -geometry 1024×768 -depth 24
vncpasswd
vncviewer
vncserver
Xvnc
sudo iptables -L sudo iptables -A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp -m multiport –dports 5901:5903,6001:6003 -j ACCEPT
sudo iptables-save

Meer info door op internet te zoeken naar

start vnc server
mint configure vnc servers
debian configure vnc servers

Files
/etc/vnc.conf
~/.vnc/xstartup
#!/bin/sh
# ~/.vnc/xstartup
#
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
# exec /etc/X11/xinit/xinitrc
 
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
x-window-manager &
xfce4-session &


Remote desktop op Unix Sun Solaris, ooit lang geleden


Hier nog  eens de uitleg hoe dat ooit werkte via de terminal, op het SUN Solaris netwerk.
Dat is bijna hetzelfde als Linux vandaag >;-)
Moet nou ook kunnen ! Dacht ik ...

Zorg dat beide pc's
 • poort 22 open hebben staan in de Firewall.
 • een vast ip nummer hebben,
 • opgenomen zijn /etc/hosts, met computernaam en dat vaste ip nummer
  • 192.168.1.121 mijnpc
  • 192.168.1.123 anderepc
Op de andere pc
 • zorgen dat de remote login toegestaan is
 • firewall open
 • remote connection allowed : xhost +
Op je eigen pc :
 • DISPLAY=ANDEREPCNAAM:0.0
  • of, wat ook werkt, als je de /etc/hosts config niet geregeld hebt :
  • DISPLAY=192.168.1.123:0.0
 • export DISPLAY
 • xclock &
Waarmee het programmaatje xclock (moet wel geinstalleerd zijn, ff checken) op de anderepc zou moeten verschijnen.
Tot zover. Het werkt nog niet met Linux Mint
Comments