Systeem Info

help info krijg je met :
kommando --help
of met
man kommando

netwerk :

arp-scan 192.168.1.0/24 -l
arp-scan 192.168.1.0/24 --interface=eth0
arp-scan 192.168.1.0/24 --interface=wlan0

Disk info

the easiest and fastest way to see the disk usage is to use the ‘df’ command in your terminal. Simply type:df -h
Zie ook de graphische tools 'Schijven'
evt installeren : smartmontools

programma schijfgebruik (dit heet baobab)

De grootte van een directory opvragen :
du -sh mijndirectory

partities, mounts

blkid
lsblk

Processen
Processenbeheer tool

Commandline : ps -ef | grep firefox

Systeem Info algemeen

Systeem Informatie opvragen :
inxi -Fxz
Ter info :
  • i686 = 32 bits
  • x86_64 = 64 bits
arch
cat /etc/linuxmint/info


df -h
dmesg
hostname
id
inxi -Fxz
iostat
lsb_release -a
lshw
lspci
lsusb
pmap
ps -e (zie man ps voor alle opties)
ps -ef | grep <programma>, ps -ef | grep firefox
pstree
top
htop
uname --help, uname -v, uname -a
vmstat

traagheid in opstarten uitzoeken : systemd-analyze blame

clear; mount | grep sd[abcdefgh] | sort

Root User Commands :
clear; fdisk -l | grep sd[abcdefgh] | sort

Linux Mint 18 - Menu - Voorkeuren - Systeem Informatie
of zoek in het menu op "systeem"

Diskruimte gebruik :
tooltje filelight.
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-analyze-your-disk-usage-pattern-in-linux/


RunLevels
Comments