Adresa:
Katedra psychológie
Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

tel.:
033/ 59 39 361
e-mail: katpsych@truni.skAktuality

 • Blokové vyučovanie LS 19-20 / denná forma Matrimoniológia a sexuológia   (doc. Mráz, 1. ročník Mgr.)piatky 21.2./3.4./24.4. 9.30 - 16.20 miestnosť 1A1PVPÚvod do logoterapie (Dr. Kunová, 2. + 3. ročník ...
  24. 1. 2020, 3:49 zverejnil používateľ Peter Žitný
 • Konferencia pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Jána Gráca, DrSc. Katedra psychológie FF TU Vás pozýva na konferenciu pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Jána Gráca, DrSc., ktorá sa bude konať 13. marca 2020 v aule 1A1 na FF TU ...
  19. 1. 2020, 10:59 zverejnil používateľ Peter Žitný
 • prof. Ján Grác získal ocenenie Fides et ratio Ocenenie Fides et ratio za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou prof. PhDr. Jánovi Grácovi, CSc., DrSc., emeritnému profesori Katedry psychológie FF TUPri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža ...
  25. 9. 2019, 0:34 zverejnil používateľ Marian Spajdel
 • Katedrový zápis PVP do AR 19-20 webstránka zápisu PVP
  15. 5. 2019, 2:08 zverejnil používateľ Peter Žitný
Zobrazujú sa príspevky 1 - 4 zo stránky 4. Zobraziť ďalšie »

Tu si môžete nastaviť zasielanie aktualít na email


Webstránku vypracoval a spravuje: Peter Žitný