Vedúci katedry

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Tajomník

PhDr. Peter Žitný, PhD.

Sekretariát

Emília Babicová

emilia.babicova@truni.sk


Interní učitelia

prof. PhDr. Ján Grác, CSc., DrSc.

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.

PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Mgr. Jana Vindišová, PhD.

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Mgr. Mária Kozelková, PhD.

Mgr. Michal Kohút, PhD. - katedrový správca MAIS a EZP, kontakt: michalkohuttn@gmail.com

Mgr. Veronika Kohútová, PhD.

Mgr. Jana Kunová, PhD.

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.


Externí učitelia

prof. PhDr. Imrich Ruisel, CSc., DrSc.

doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

Mgr. Mário Schwarz, PhD.


Interní doktorandi

Mgr. Patrik Havan

Mgr. Filip Uhrovič

Mgr. Denisa Marcinechová

Mgr. Peter Teličák

Mgr. Barbora Kazičková


- - - Emailové kontakty - - -

- - - Konzultačné hodiny - - -


Sme hrdí na to, že u nás pôsobil celý rad významných osobností slovenskej a českej psychológie:

prof. Dr.Phil. Vladimír Šatura

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

prof. PhDr. Ondrej Kondáš, DrSc.

prof. PhDr. Ladislav Košč, CSc.

prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.

prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.

prof. Dr. hab. Adam Biela

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.

prof. Dr. hab. Kazimierz Popielski

prof. PhDr. Andrej Stančák, CSc.

doc. MUDr. Alojz Rakús, PhD.

doc. PhDr. RNDr. Alojz Ritomský, CSc.

doc. PhDr. Hieronym Florek, CSc.

doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.

doc. PhDr. Milada Harineková, CSc.

doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.

Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.

PhDr. Michal Stríženec, DrSc.

PhDr. Marián Košč

PhDr. Ľuboslava Klindová, CSc.

MUDr. Alojz Nociar

Mgr. Martin Miler

... a mnohí ďalší