Katedra‎ > ‎

Zamestnanci

Vedúci katedry   
Tajomník              
Sekretariát          
Emília Babicová

Interní zamestnanci
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

PhDr. Kinga
Izsóf Jurásová, PhD.
PhDr. Linda Katona, PhD.
PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.
PhDr. Mária Dědová, PhD.
Mgr. Jana Vindišová, PhD.
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Mgr. Michal Kohút, PhD. - katedrový správca MAIS a EZP, kontakt: michalkohuttn@gmail.com
Mgr. Jana Kunová, PhD.
Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.

Externí zamestnanci
Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Mgr. Mária Kozelková, PhD.
PhDr. Ivana Čergeťová, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Veronika Kohútová
Mgr. Filip Uhrovič

- - - Konzultačné hodiny  - - -

- - - Emailové kontakty  - - -


Sme hrdí na to, že u nás pôsobil celý rad významných osobností slovenskej a českej psychológie:

prof. Dr.Phil. Vladimír Šatura
prof. PhDr. František Gahér, CSc.
prof. PhDr. Ondrej Kondáš, DrSc.
prof. PhDr. Ladislav Košč, CSc.
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
prof. Dr. hab. Adam Biela
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.
prof. Dr. hab. Kazimierz Popielski
prof. PhDr. Andrej Stančák, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús, PhD.
doc. PhDr. RNDr. Alojz Ritomnský, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
doc. PhDr. Hieronym Florek, CSc.
doc. PhDr. Milada Harineková, CSc.
doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.
doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.
doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
PhDr. Ľuboslava Klindová, CSc.
PhDr. Marián Košč
PhDr. Michal Stríženec, DrSc.
Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
MUDr. Alojz Nociar
Mgr. Martin Miler

 ... a mnohí ďalší