Katedra‎ > ‎

Zamestnanci

Vedúci katedry   
Tajomník              
Sekretariát          
Emília Babicová

Interní zamestnanci
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

PhDr. Kinga
Izsóf Jurásová, PhD.
PhDr. Linda Katona, PhD.
PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.
Mgr. Mária Dědová, PhD.
Mgr. Jana Vindišová, PhD.
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Mgr. Jana Kunová, PhD.
Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.
PhDr. Ivana Čergeťová, PhD.

Externí zamestnanci
Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
Doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Mgr. Mária Kozelková, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Michal Kohút
Mgr. Veronika Kohútová
Mgr. Simona Navarová

- - - Konzultačné hodiny  - - -

- - - Emailové kontakty  - - -

Sme hrdí na to, že u nás pôsobil celý rad významných osobností slovenskej a českej psychológie

prof. Dr.Phil. Vladimír Šatura
prof. PhDr. František Gahér, CSc.
prof. PhDr. Ondrej Kondáš, DrSc.
prof. PhDr. Ladislav Košč, CSc.
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
prof. Dr. hab. Adam Biela
prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.
prof. Dr. hab. Kazimierz Popielski
prof. PhDr. Andrej Stančák, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús, PhD.
doc. PhDr. RNDr. Alojz Ritomnský, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
doc. PhDr. Hieronym Florek, CSc.
doc. PhDr. Milada Harineková, CSc.
doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.
doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.
doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
PhDr. Ľuboslava Klindová, CSc.
PhDr. Marián Košč
PhDr. Michal Stríženec, DrSc.
Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
MUDr. Alojz Nociar
Mgr. Martin Miler

 ... a mnohí ďalší