Katedra‎ > ‎

Zamestnanci

Vedúci katedry   
Tajomník a vedúci ročníkov na dennom aj externom štúdiu           
Katedrový správca MAIS a EZP
Katedrový kreditový a študijný poradca

Sekretariát          
Emília Babicová

Interní zamestnanci
prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

PhDr. Mária Dědová, PhD.
PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.
PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.
PhDr. Linda Katona, PhD.
Mgr. Jana Vindišová, PhD.
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Mgr. Mário Schwarz, PhD.
Mgr. Jana Kunová, PhD.
Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

Externí zamestnanci
prof. PhDr. Imrich Ruisel, CSc., DrSc.
doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Mgr. Mária Kozelková, PhD.
PhDr. Ivana Čergeťová, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Veronika Kohútová
Mgr. Patrik Havan
Mgr. Filip Uhrovič
Mgr. Denisa Marcinechová
Mgr. Peter Teličák

- - - Konzultačné hodiny  - - -

- - - Emailové kontakty  - - -

Sme hrdí na to, že u nás pôsobil celý rad významných osobností slovenskej a českej psychológie:

prof. Dr.Phil. Vladimír Šatura
prof. PhDr. František Gahér, CSc.
prof. PhDr. Ondrej Kondáš, DrSc.
prof. PhDr. Ladislav Košč, CSc.
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
prof. Dr. hab. Adam Biela
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.
prof. Dr. hab. Kazimierz Popielski
prof. PhDr. Andrej Stančák, CSc.
doc. MUDr. Alojz Rakús, PhD.
doc. PhDr. RNDr. Alojz Ritomský, CSc.
doc. PhDr. Hieronym Florek, CSc.

doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.
doc. PhDr. Milada Harineková, CSc.
doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
PhDr. Michal Stríženec, DrSc.
PhDr. Marián Košč
PhDr. Ľuboslava Klindová, CSc.
Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
MUDr. Alojz Nociar
Mgr. Martin Miler

 ... a mnohí ďalší