Katedra‎ > ‎

Zamestnanci

Vedúci katedry:      Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Tajomník:                 PhDr. Peter Žitný, PhD.
Sekretariát:              Emília Babicová

Interní zamestnanci:
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. 
Prof. PhDr. Ján Grác,
CSc., DrSc.
Mgr. Mária Dědová, PhD. 
PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.
Mgr. Jana Vindišová, PhD.

PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.
PhDr. Linda Katona, PhD.
Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Mgr. Mário Schwarz, PhD. 
Mgr. Jana Kunová, PhD.

Externí zamestnanci:
Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
Doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Mgr. Mária Kozelková, PhD.

Interní doktorandi:

Mgr. Michal Kohút
Mgr. Veronika Kohútová
Mgr. Simona Navarová


- - - Emailové kontakty  - - -Sme hrdí na to, že u nás pôsobil celý rad významných osobností slovenskej psychológie:

Prof. Dr. hab. Adam Biela
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
doc. PhDr. Hieronym Florek, CSc.
prof. PhDr. František Gahér, CSc.
doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
doc. PhDr. Milada Harineková, CSc.
doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.
PhDr. Ľuboslava Klindová, CSc.
prof. PhDr. Ondrej Kondáš, DrSc.
prof. PhDr. Ladislav Košč, CSc.
PhDr. Marián Košč
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
MUDr. Alojz Nociar
prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc.
prof. Dr. hab. Kazimierz Popielski,
doc. MUDr. Alojz Rakús, PhD.
doc. PhDr. RNDr. Alojz Ritomnský, CSc.
prof. PhDr. Andrej Stančák, CSc.
doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
PhDr. Michal Stríženec, DrSc.
prof. Dr.Phil. Vladimír Šatura
Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD.
doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD., a mnohí ďalší.