Informácie a harmonogram k magisterským štátnym skúškam - psychológia 2021

uverejnené 7. 5. 2021, 2:01 používateľom Peter Žitný   [ aktualizované 7. 5. 2021, 7:25 používateľom Michal Kohút ]

Externé štúdium rozvrh LS 20-21

uverejnené 8. 2. 2021, 10:30 používateľom Peter Žitný   [ aktualizované 11. 2. 2021, 11:59 ]

Milí študenti, 

v letnom semestri Vám prajeme príjemné štúdium
Online triedy sú aj v LS 20-21

uverejnené 16. 9. 2020, 11:56 používateľom Peter Žitný   [ aktualizované 30. 1. 2021, 6:17 ]

Milí študenti,

 

vyučovanie bude tento semester prebiehať kombinovane tzn. dištančne (online) a/alebo prezenčne.

 

Každý vyučujúci Vám oznámi vopred formu vyučovania svojho predmetu.

 

Samozrejme situácia sa môže v priebehu semestra zmeniť napr. celá univerzita/fakulta pôjde povinne len na formu online alebo prezenčne, o takejto zmene budete včas informovaní.

 

Pre účasť na online vyučovaní je potrebné:

 

1) nainštalovať si aplikáciu MS Teams do Vášho počítača lebo len cez aplikáciu je možné zdieľat svoju plochu obrazovky,

čo je treba urobiť pre odprezentovanie Vašich seminárnych prác (cez webový prehliadač sa to nedá)

= https://tinyurl.com/aplikacia-ms-teams


na prednášky stačí študentom aj mobilná verzia

(dá sa cez ňu klásť otázky ako aj sledovať powerpoint prednášajúceho),

ktorú si môžete stiahnuť zadarmo cez Google Play

prihlasovanie je tak isto cez TUID (viď bod č. 2)

= https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams

 

2) po nainštalovaní aplikácie MS Teams sa do nej prihlásite prostredníctvom svojho TUID v podobe TUID@tvu.sk

(napr. 112233@tvu.sk) - použite to isté heslo ako do Maisu/Zimbry

ak študent nebude riadne prihlásený pod svojím menom a priezviskom cez TUID

nebude sa môcť prednášky zúčastniť a bude mať absenciu


3) preštudovať si návod na prácu v tejto aplikácii

= https://youtu.be/ettrmHeMEIE

 

4) byť najneskôr 5 minút pred konaním prednášky v čase podľa rozvrhu prihlásený vo svojej online triede

cez aplikáciu MS Teams na odkaze pre váš ročník


5) odkaz pre vstup do online triedy svojho ročníka nájdete na hlavnej stránke

pod odkazom "Ročníky - kontakt"

a následne hneď v prvom stĺpci

označenom žltou kliknite na odkaz pre svoj ročník

= Ročníky - kontakt

 

Treba si vopred odskúšať kvalitu internetového spojenia, funkčnosť webkamery

a mikrofónu prostredníctvom online spojenia so spolužiakmi priamo v aplikácii MS Teams,

tzn. treba sa dohodnúť na online stretnutí medzi sebou (organizuje ročníkový zástupca)

ešte pred začiatkom prvej online hodiny.

Oznam pre Bc. (denné, externé) a Mgr. prvákov

uverejnené 9. 9. 2020, 4:12 používateľom Peter Žitný   [ aktualizované 10. 9. 2020, 5:25 ]


Milí študenti,

 

vítame Vás na našej alma mater - Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

 

DENNÉ štúdium - na tomto odkaze nájdete rozvrh hodín pre zimný semester (aktuálny bude zverejnený zrejme ešte tento týždeň):

http://ff.truni.sk/rozvrh-hodin

 

Na tomto odkaze nájdete harmonogram akademického roka:

http://ff.truni.sk/harmonogram-akademickeho-roka

 

EXTERNÉ štúdium - na rozvrhu sa aktuálne pracuje ...

  • prvá vyučovacia sobota bude 26. septembra 2020
  • posledná vyučovacia sobota bude 12. decembra 2020
  • vyučovanie bude prebiehať kombinovane tzn. dištančne (online) ale aj prezenčne
  • každý vyučujúci si volí formu vyučovania daného predmetu sám a bude Vás o nej aj on informovať
  • samozrejme situácia sa môže zmeniť napr. celá univerzita/fakulta pôjde povinne len na formu online alebo prezenčne, o takejto zmene budete včas informovaní

Ako prvé je potrebné nastaviť si automatické zasielanie AKTUALÍT z KATEDROVEJ WEBSTRANKY na Váš súkromný email (nie na študentský email), je to jednoduché - stačí si do prázdneho políčka na našej hlavnej katedrovej webstránke zadať svoj súkromný email a následne odkliknúť potvrdzujúci email, čo Vám bude obratom doručený (tinyurl.com/nastavenie-aktuality).

 

Na tomto odkaze:

https://tinyurl.com/info-rocniky

 

nájdete tzv. distribučný email na celý Váš ročník ako aj na ostatné ročníky - distribučný email znamená, že stačí zadať iba tento distribučný email pri písaní správy a všetkým Vašim spolužiakom príde osobitne od Vás správa na ich študentský email - na tento distribučný email zasielajú aj vyučujúci všetky študijné informácie a materiály, ktoré tým pádom budú doručené každému z Vás na jeho študentský email

 

Hlavne študenti prvých ročníkov (Bc. denné + externé, Mgr. denné) by mali využiť distribučný email svojho ročníka na vzájomné informovanie sa a organizáciu - pomáhajte si navzájom, je to v záujme každého z Vás, aby ste mali všetky informácie a aby ste čo najskôr začali spolu intenzívne komunikovať pre zabezpečenie si svojich študijných povinností v súvislosti so začiatkom semestra.

 

Na Vašom prvom stretnutí je potrebné zvoliť si svojho ročníkového zástupcu, s ktorým budeme môcť komunikovať, následne nahláste bezodkladne jeho meno a priezvisko emailom Dr. Petrovi Žitnému.

 

Ako študent ste povinný oboznámiť sa a aj sa pravidelne oboznamovať počas svojho štúdia s celým obsahom katedrovej, fakultnej ako aj univerzitnej webovej stránky. Každá z nich obsahuje iné relevantné informácie, ktoré sa týkajú Vášho štúdia.

 

Hlavne si určite naštudujte:

MAIS - študent

Študijný program

Študijný poriadok

 

Katedra je len jednou zo súčastí univerzity a poskytuje len priame vzdelávanie v danom študijnom odbore (tzn. študijný program, vyučovanie, rozvrh hodín, evidencia hodnotenia v MAIS), ale nespravuje už napríklad štúdium študenta (počty kreditov študenta počas jeho štúdia, zápis do ročníka, prerušenie štúdia, ukončenie štúdia) - štúdium študenta je spravované študijným oddelením fakulty (práve preto jednotlivé katedry nemajú svoje študijné oddelenia a ani univerzita nemá žiadne centrálne študijné oddelenie), fakulta ale zase už napríklad nezabezpečuje funkčnosť účtov v MAIS alebo študentský email, pretože tieto sú spravované z univerzitnej úrovne pre všetkých študentov a zamestnancov univerzity. Práve preto je potrebné naštudovať si informácie zo všetkých úrovní, na ktorých univerzita ako celok funguje, keďže každé oddelenie univerzity má inú kompetenciu riešiť záležitosti v rôznych situáciách počas Vášho štúdia.

 

Vašim katedrovým správcom MAIS a EZP ako aj katedrovým kreditovým a študijným poradcom je pán Dr. Michal Kohút

 

Vašim vedúcim ročníka je Dr. Peter Žitný - na vedúceho ročníka sa obracia vždy len zástupca ročníka za celý ročník a to so všetkou agendou / problémami, ktoré nespadajú pod agendu študijného oddelenia, katedrového správcu MAIS a EZP či kreditového a študijného poradcu (študijný program), tzn. napr. problematická či nedostatočná komunikácia s vyučujúcimi, vyučovanie jednotlivých predmetov a pod.

 

Dôkladne si vždy preštudujte všetky doručené emaily a pravidelne si kontrolujte elektronickú poštu na Vašom študentskom emailovom portáli zimbra.

 

Cez email s vyučujúcimi vždy komunikujte v rámci slušnosti a úcty rovnako ako pri osobnej komunikácii, tzn.

Dobrý deň, pani doktorka,

+ vec..

+ poďakovanie

+ S pozdravom / S úctou, ..

+ na konci emailu je nutné uviesť vždy svoje jednoznačné identifikačné údaje, bez nich nie je možné relevantne reagovať na Váš email, a to:

Meno a Priezvisko - ak ste sa počas štúdia vydala, tak obidve priezviská

Aktuálny ročník štúdia

Stupeň štúdia - bakalársky/magisterský

Forma štúdia - denná/externá

 

Emailovú komunikáciu s vyučujúcimi si nezamieňajte s chatom na facebooku! Drzé správanie je rovnako neslušným či už v osobnej alebo emailovej komunikácii, drzé sú aj slangové skratky ako napr.:

Dobrý, dík za info, dík, ok; a pod.

 

resp. ironické poznámky typu:

fakt pekný prístup, boli by ste taký láskavý a konečne poslali info; a pod.

 

Ak sa informujete ohľadne nejakého predmetu svojho štúdia, vždy uveďte nielen presný celý názov tohto predmetu, ale aj jeho číselný kód v MAIS, to aký má ten-ktorý predmet číselný kód v MAIS je uvedené v študijnom programe.

 

Pre študentov externej formy na bakalárskom stupni je relevantný študijný program pod kódom = XPSYCH-Bc-E

 

Pre študentov dennej formy na bakalárskom stupni je relevantný študijný program pod kódom = XPSYCH-Bc

 

Pre študentov dennej formy na magisterskom stupni je relevantný študijný program pod kódom = YPSYCH-Mgr

 

Prajeme Vám príjemné štúdium

1-4 of 4