Kör

Körer jag dirigerat/dirigerar

Tillbaka till hemsidan

Walentinakören (1989–2001)

Helsingbykören (2002–2003)

Pedavoces från (2002–2009)

Några trevliga minnen:

  • När jag träffade min fru Carola, sopran i Walentinakören :-)
  • 30-årsjubileumskonserten med Walentinakören (bl.a. Misa Criolla av Ariel Ramírez)
  • Julskivan hösten 2003 med Pedavoces
  • 30-årsjubileumskonserten med Pedavoces (gästartister Vocal Six från Sverige, slutnummer: Bohemian Rhapsody i a cappella version)
  • Tävlingsresorna till Prag (2004) och Malta (2006) med Pedavoces
  • Finlands svenska sång- och  musikförbunds (FSSMF:s) dirigentpris 2008 ur Kurt-Erik Långbackas fond

Pedavoces på Malta. Silverdiplom i klassen för profan musik, blandad kör, svårighetsgrad I