O Hufcu

Hufiec ZHP im. Zawiszy Czarnego w Bytowie jest jednostką terenową Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego działającą na terenie powiatu bytowskiego, obejmuje swoim zasięgiem 8 gmin: BytówBorzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie.


Hufiec zrzesza ponad 100 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów zrzeszonych w 6 jednostkach.

Działamy zgodnie z Misją ZHP, którą jest wychowanie młodego człowieka – wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie mu wyzwań. Wszyscy członkowie hufca aktywnie uczestniczą w życiu społecznym miasta Bytów i okolic. Przy realizacji swoich działań, hufiec współpracuje z władzami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.