Dokumenty

Nawet w naszej organizacji dokumenty są niezbędne! :)

Na początek dokumenty dla rodziców naszych nowych członków.
Zgoda na przynależność dziecka do ZHP:
Zgoda na udział w imprezie (biwaku/rajdzie itp.):

A tu coś dla początkujących harcerzy:

I mniej początkujących:
karta próby na sprawność.doc
Karta próby na sprawność hufcową:
Polecam wszystkim harcerzom! :)

DOKUMENTY DLA DRUŻYNOWYCH

Karta zgłoszenia biwaku:
Instrukcja działania drużyn:

Zobowiązanie drużynowego:

ĉ
Nieznany użytkownik,
19 sty 2015, 02:53
ĉ
Nieznany użytkownik,
19 sty 2015, 02:39
ĉ
Nieznany użytkownik,
25 sty 2015, 04:16
ĉ
Nieznany użytkownik,
19 sty 2015, 02:54
ĉ
Nieznany użytkownik,
20 sty 2015, 05:37
ĉ
Nieznany użytkownik,
19 sty 2015, 02:52
ĉ
Nieznany użytkownik,
20 sty 2015, 05:39
Comments