1% dla Harcerzy

Zapraszam Państwa do wsparcia naszego hufca poprzez przekazanie nam 1% swojego podatku dochodowego. Uzyskane w ten sposób fundusze pomogą nam realizować nasze cele statutowe,
m. in. prowadzić kształcenie, organizować wypoczynek dzieci i młodzieży, prowadzić bieżącą działalność biura komendy hufca itp.

Jak przekazać swój 1%?
Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer KRS naszego hufca, czyli:
 
ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Bytów
  KRS 0000273799 
 
         Następnie w rubryce "Cel szczegółowy" należy wpisać kod hufca:
22/00

Pieniądze trafią do nas za pośrednictwem chorągwi, dlatego ważne jest wpisanie kodu hufca, aby było wiadomo komu chcą Państwo przekazać swój 1%.


Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Zachęcam również do przekazania informacji innym osobom, które mogą i chcą nas wesprzeć.