"לעולם יקפיד אדם על התעמלות כל אבריו. המשובח שבמיני ההתעמלות הוא שיתעמל עד שיגיעת הגוף תעורר גם את הנפש. כי שמחת הנפש והתעוררותה תבריא הגוף ורבים סרו מחלותיהם בסיבת שמחת הנפש בלבדה". (הרמב"ם)מטרות החינוך הגופני בכפר: לעצב ולטפח אצל התלמיד אורח חיים בריא ופעיל דרך שיעורי החינוך הגופני אל מעבר לשעות הלימודים הן שעות הפנאי. כמו כן, דרך הפעילויות הספורטיביות אנו מחנכים לערכים כגון: סובלנות, הגינות וכבוד לזולת. אנו מאמינים בחשיפה רחבה של התלמיד למקצועות הספורט הרבים והמגוונים ומחויבים לאפשר לכל תלמיד לבטא את הפוטנציאל האישי שלו באחד או יותר מתחומי הספורט השונים.   


הודעות : 

                                      הרצאתו של בזה נבבה (תשע"ז)- רץ המרתון העיוור שאינו מוותר                                    

                                                                       טורניר טניס שולחן (תשע"ח) בפרדס חנה

                                                          טורניר טניס שולחן בית ספרי (תשע"ח) שאורגן ע"י שלו אליה
                                                                     

יום ספורט במרכז הטניס טבריה (תשע"ט)
מעט מהנעשה בשיעורי החינוך הגופני