Naam Heuvelmans

BETEKENIS VAN DE NAAM HEUVELMANS?
De naam "HEUVELMANS" gaat terug op de plaatsaanduiding “heuvel”, een kleine hoogte in het veen of een kunstmatige heuvel “belt”of “bilt”genoemd, of een molen zonder balie met een vrij hoog onderstuk dat verzonken is in een kunstmatige heuvel. Om deze familienamen die op een veldnaam of plaatsnaam wijzen te lokaliseren, is nader toponymisch onderzoek vereist. 
Dit bovengenoemde onderzoek brengt ons naar de winterwatermolen “TERCOYEN”. Deze molen was gelegen aan de waterloop de Breeze te Eersel (Bladel), Noord Brabant, in het gebied Klein- en Groot Tercoyen welk beheerst word door de Schouwberg in het zuidoosten (kleine heuvel) en het Zwartven in het noorden . In Rentm.Gen. 135,f.36v  (archief s'Hertogenbosch) heten de beide oudste generaties in het begin van de 17e eeuw Vercoyen en bijna onmiddellijk daaropvolgende Heuvelmans. In 1619 heet de oudste cijnsplichtige “Dierck Peters, van Velthoven, alias Vercoyen en kort daarna komen we in Veldhoven, Zeelst en Blaerthem R 9, f.213, dd. 30-12-1619. Resp. F.233, Jacob Dierck Hovelmans resp. Peeter Dierck Hovelmans tegen.
De oudste schriftelijke bronnen gebruiken ook later nog de namen HEUVELMANS cq. VERCOYEN door elkaar. In 1669 wordt er een kind gedoopt waarbij de moeder zich Verkoyen noemt. In 1671 wordt wederom een kind gedoopt, waarbij dezelfde moeder nu de naam Heuvelmans opgeeft . 
Gezien de locatie is de herkomst van de naam Heuvelmans alias Verkoyen op een aannemelijke wijze te verklaren.
BV: Die mensen (mansen, dialect) op dien HEUVEL ----------> HEUVELMANSEN ------------------------------------------------------>HEUVELMANS. 
Of het volk daar op Tercoyen, hij is VAN TERCOYEN ---------->VERCOYEN.
Eerst later gaan sommige takken zich uitsluitend Heuvelmans en andere Vercoyen noemen
Of dit een juiste verklaring is voor de naam wordt echter weer in twijfel getrokken als we verder onderzoek plegen in de diversen archieven. Op 16-3-1418 komen we in Den Bosch  Lodewijck Willemsoen en Dirck Weerner, poorters (inwoners) die verklaren dat Henrick en Gielliss Hovelman kinderen van wijlen Jan Gielliss Hovelman, geboren poorters zijn. De naam Heuvelmans wordt vaak anders geschreven o.a. Hovelmans, Höuelmans, Hövelmans, Hoevelmans, Hovelmann en Heuvelman.
In 1600 treffen we een ander familie Jan Heuvelmans (Höuelmans) aan te Breyel (Duitsland.), waarvan de nakomelingen zich naderhand vestigen te Swalmen, Tegelen en Roermond. 

Comments