Heuvelmans-Loenhout

NOORD BELGISCHE FAMILIETAK HEUVELMANS TE LOENHOUT!
Op 15 jan 1444 komen we in Hoogstraten al een Bartholomeus Heuvelmans uit Loenhout tegen . Volgens Pierre Jean Heuvelmans, archivaris te Turnhout (1861) en telg uit deze familietak zijn zij afstammelingen van een Duitse familie Hovelmann. Zij waren het land binnengekomen in 1523 als politiek vluchteling in de tijd van Christian II van Denemarken. Keizer Karel V schonk hun een kleine boerderij met enkele percelen grond en verleende hun het recht een verwaarloosbaar bedrag te heffen over de graanoogst. 
We komen de familie daarna tegen te Loenhout en Wuustwezel.

Comments