DNA onderzoek

Projectgroep "EEN ZEELSTERSLAG"

Haplogroep Familie Heuvelmans alias Vercoijen  -----> R-L48/Z8

Door de project groep, in samenwerking met drie familie leden uit drie verschillende  stamlijnen binnen de familie Heuvelmans - Vercoijen, is een DNA onderzoek uitgevoerd.  Het DNA onderzoek leverde een match voor al de drie deelnemers op. De familie genealogie Heuvelmans alias Vercoijen, staat daarmee.
De familie behoort tot de HAPLOGROEP : R-L48/Z8
Stamlijnen: Heuvelmans -Brabant (België), Heuvelmans-Brabant (Nederland) en Heuvelmans-Limburg (Nederland)

R-HAPLOGROEP: Waar zijn de verschillende SNP mutaties ontstaan?

Geplaatst 8 jan. 2017 06:38 door Sepp Heuvelmans   [ 8 nov. 2017 09:12 bijgewerkt ]

Op basis van skelet en archeologische gegevens denkt men dat de moderne mens zo'n 200.000 jaar geleden in Afrika is ontstaan. Er bestaan nog steeds verschil van inzichten over de details van de volgorde van sommige mutaties. We volgen de R haplogroep: 

Mutatie SRY1352 
Deze mutatie vormt de basis van de eerste splitsing in de stamboom en is zo'n 50- 60.000 jaar geleden ontstaan in Noord Oost Afrika. Alle Y-DNA haplogroepen bevatten deze mutatie, behalve de A haplogroep. 
 
Mutatie M168 
Deze mutatie is geschat te zijn ontstaan zo'n 50.000 jaar geleden in Noord Oost Afrika in het gebied van de Rift vallei. Er leven dan ca. 10.000 mensen op aarde en de man waarin deze mutatie optrad wordt wel de "Eurasian Adam" genoemd. Men gebruikt dan reeds stenen gereedschappen, maakt eenvoudige "kunst" en hun vaardigheden zijn toegenomen. 

Mutatie M168 is het bepalende markeergen voor alle "non-afrikaanse" mannen. Mensen met deze mutaties zijn de eerste mensen, die uit Afrika zijn vertrokken en wel oostwaarts langs de kust en kwamen uiteindelijk in Australië terecht. 
 
Mutatie M213 
Deze mutatie is kenmerkend voor haplogroep F en alle alfabetisch daarop volgende haplogroepen. Deze mutatie komt voor in 90% van alle mannen, inclusief bijna alle mannen buiten Afrika, behalve bij de bewoners van Tibet, Kazakhstan, Mongolie, Japan, Polynezie, en de oorspronkelijke bewoners van Australie.
Deze mutatie is zo'n 45.000 jaar geleden ontstaan in Noord Afrika, de Levant of het Arabisch Schiereiland. Tot deze groep behoorde de tweede groep mensen, die Afrika verliet en deze groep trok noordwaarts naar het Arabisch Schiereiland. 
 
Mutatie M9 
Deze mutatie ontstaan zo'n 40.000 jaar geleden in Iran of zuideljk centraal Azie. De sub-groepen K1, K2, K3 en K4 komen nog steeds, zij het met een laag percentage, voor in India, Maleis Archipel, Oceanie en Australie. 
 
Mutatie M45 
Deze mutatie ontstond zo'n 34.000 jaar geleden in Centraal Azie of Siberie. 
 
Mutatie M207 
Deze mutant ontstond zo'n 26- 35.000 jaar geleden in Noord West Azie en is kenmerkend voor de R haplogroep. Deze groep vinden we vooral in Centraal Azie, Zuid Azie, Australie, Siberie, Native Americans, Egypte en Cameroon.

Ontwikkeling R-L48 :

Genetische stamboom  of te wel de fylogenetische boom van Y-DNA haplogroepen voor R1b-L48

Pad: 

Y>F>K>R>R1/R1b-M343>R1b-L278>R1b-L754>R1b-L388>R1b-P297

>R1b-M269>R1b-L23>R1b-L51>R1b-L11>R1b-U106(S21)>R1b-Z381(S263)

>R1b-Z301(S499)>R1b-L48


R1b-L48 Migratie Route

Vanuit Afrika (Y/F/K/R), het Midden Oosten (R1b-M343), oosten van Turkey (R1b-P297), zuid Rusland (R1b-M269), Balkan (R1b-L23) en (R1b-L51), Polen (R1b-L11), Noord Duitsland, Denemarken/Noord Nederland/zuid- Noorwegen en Zuid-Finland (R1b-U106)

Deze migratie heeft geduurd van 50.000 jaar geleden tot 4000 jaar geleden. Vandaar vertakt de boom zich verder tot op heden!.        
         
      


Bron: DNA opobouw,  http://www.stamboomdeleeuw.nl/dnaengenealogie.html
    

HAPLO-GROEP R-L48 op basis van een SNP-Analyse

Geplaatst 5 jan. 2017 00:41 door Sepp Heuvelmans   [ 8 jan. 2017 07:10 bijgewerkt ]

-Bij het  DNA onderzoek (analyse van Y-chromosoom) werden 38 - YSTRs onderzocht. 
(SNPs, afkorting voor single nucleotide polymorphism, of anders gezegd dat één base in het DNA vervangen is door één van de drie andere basen)
(STRs, afkorting voor short tandem repeats, of anders gezegd korte, in tandem geplaatste, herhalingen van korte stukjes DNA.)
Op basis van deze analyse werd het onderzochte DNA-staal in de haplogroep R-L48 geplaast.


Definitie haplogroep

 "Haplogroepen zijn groepen individuen die geclassificeerd worden aan de hand van het haploïde DNA: DNA dat één stel chromosomen per cel bezit. Haplogroepen worden weer onderverdeeld in haplotypen (door mutatie ontstane variaties van DNA). De individuen uit zo'n groep hebben een gemeenschappelijke voorouder .

 


Noot: Zie evt. voor de verdere uitleg  DNA opobouw,  http://www.stamboomdeleeuw.nl/dnaengenealogie.html

DNA onderzoek binnen de familie Heuvelmans-Brabant (Eersel)

Geplaatst 7 okt. 2016 07:06 door Sepp Heuvelmans   [ 20 okt. 2016 08:40 bijgewerkt ]

Vanuit de projectgroep DNA-Beneluxproject van de vereniging "Familiekunde Vlaanderen VZW" is een DNA onderzoek  (2016) gestart binnen deze familiegroep. Op basis hiervan krijgen we inzage in het Y-chromosoom Haplotype (SNP), de gemeenschappelijke voorvader (duizenden tot tienduizenden jaren geleden).
Daarnaast wordt de Haplogroep (STR) onderzocht, waarbij mogelijk verwantschappen dichterbij (neven, nichten etc.) mogelijk kunnen worden vastgesteld. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de KU Leuven.
Wordt vervolgd!.........................

1-3 of 3