Hovelmans-Brussel

 HALFADELIJKE FAMILIETAK HOVELMANS (HEUVELMANS) TE BRUSSEL!
De halfadelijke familie Hovelmans komen we in 1557 tegen te Brussel waar Joannes Hovelmans werd benoemd tot gevolmachtigd raadgever van de Raad van Brabant. Zijn zoon Jhr. Henricus Hovelmans (Heuvelmans) was drossaard van Craenendonck, Buel en Eindhoven (1591–1611). Zijn afstammelingen vinden we naderhand terug in Valkenswaard en Maarheeze.
De tweede zoon Joannes was kanunnik te Maastricht. In zijn testament uit mei 1615  benoemt hij zijn broer Henricus tot universeel erfgenaam. Hij verzoekt om begraven te worden in de kerk bij de begijnenhof te Brussel en wel voor de zitplaats van de familie Hovelmans, waar ook zijn nicht Anna Leyten ligt begraven. 
De zoon van Henricus Hovelmans, Jhr. Marcellis (Marcel) Hovelmans (Heuvelmans), werd op 27 dec. 1647 door stadhouder Willem II benoemd tot drossaard van het ambt Montfort (1647-1666). Hij was hiermee de eerste benoemde Oranje drossaard. Enkel afstammelingen komen we tegen in Montfort.   

Familie wapen Hovelmans
Comments