ΚΡΕΜΥΔΙ

Αν τεμαχίσουμε τον βολβό ενός κρεμυδιού και αφαιρέσουμε την εσωτερική επιφανειακή μεμβράνη μιάς φλούδας θα παρατηρήσουμε τις παρακάτω εικόνες κυττάρων και των πυρήνων τους.
Μεγέθυνση Χ40
 
 
 
Μεγέθυνση Χ100
 
 
 
Μεγέθυνση Χ400
 
 
Comments