Dørtelefon

For at anvende dørtelefonsystemet skal en almindelig telefon tilsluttes den venstre indgang i vægstikket.

Åbning af hoveddør

Når en person fra gaden ringer, tastes '7' for at åbne døren, og '9' for at afbryde forbindelsen (lægges tlf. bare på vil anlæg nede ved hoveddøren dytte).

Forlængelse af samtaletid

Samtaleforbindelsen er programmeret til at vare 15 sekunder. Før samtaleforbindelsen afbrydes, høres et advarselssignal. Tast - en vilkårlig taste – fra 0 til 6 for at forlænge samtaletiden.

Support

Har du problemer med din dørtelefon, kan du kontakte Thomas Nissen, Kilevej 3, st.tv.