Forsikring

Marts 2019

Ejerforeningen har en kollektiv forsikring (gældende aftale kan ses her) mod bl.a.:

  • Bygningsbrand

  • Anden bygningsbeskadigelse

  • Svamp- og insektskade

  • Kloak- og rørskade (kun skjulte rør og stikledninger)

  • Glas- og sanitetsskader

  • Udvidet bestyrelsesansvar

  • Kortslutningsdækning (kun E/F)

  • Husejeransvar (kun E/F)

  • Retshjælpsdækning (kun E/F)

  • Restværdi

Husk, at du selv skal tegne en indbo- eller familieforsikring, for at få dækket f.eks. tyveri og brandskader på indbo. Ved tegning af familieforsikring kan du med fordel fravælge Glas- og sanitetsdækning, da dette er omfattet af vores kollektive forsikring.

Har du brug for at anmelde en skade som du mener hører under vores kollektive forsikring, så kontakt et bestyrelsesmedlem.

Venlig hilsen

Bestyrelsen