Bilag vedligeholdelse

København VVS, tagrender rep. og renset, løs tagplade fastgjort, oktober 2015. Se bilag.

Frederiksberg Forsyning, udskiftning af defekt varmestyring, oktober 2015, uge 44. Se bilag.

Frederiksberg Forsyning, serviceeftersyn fjernvarmeanlæg. Se bilag.

Hoff Ejendomsservice. Oktober 2015. Se bilag.

Skema til forundersøgelse af baggårdsvinduer. Maj/Juni 2016. Se bilag.