Navneskilt ved lejlighed

Ejerforeningen har besluttet at navneskiltene i opgangene skal være ensartede (og ensartet monteret), og derfor betales der for et nyt skilt ved tinglyst ejerskifte. Ved efterfølgende beboer- eller lejer-skifte er ejer så forpligtiget til at holde skiltet ajourført for egen regning.

Bestil hos Skilteboden (www.skilteboden.eu) og benyt varenr. 750-20-1 eller 750-20-2 (hhv. 1 og 2 linjers tekst) samt varenr. 930-1 for ekstra tegn (udover det på varen anførte maksimum). Det er et 160x55mm messing skilt som skal graveres med futura font typen, hvilket vælges ifm. selve bestillingen.

For at få udgiften refunderet, send venligst billed af faktura samt kontonr. til et bestyrelsesmedlem, så vil administrator blive bedt om at overføre pengene (det skal gå igennem bestyrelsen).

Navneskilt monteres på allerede opsat hvid træplade ved siden af lejligheds døren. Ekstra skruer kan fås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.