Bestyrelse

Ejerforeningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer, hvor der er tale om frivilligt ulønnet arbejde. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Kontakt til bestyrelsen kan ske gennem bloggen.

Bestyrelse for året 2017/2018:

Bestyrelse – Listeside fra det klassiske Google Sites