Varme og vand

Ejerforeningen har en varmecentral under kælderen til Kilevej 1, som er tilsluttet Frederiksbergforsyningens centralvarmesystem. Alle beboere i foreningen er tilsluttet husets varmecentral.

Varme og vand
Varme og varmt forbrugsvand afregnes med beboerne individuelt. Koldt vand afregnes direkte mellem ejerforeningen og vandforsynings selskabet (udgiften fordeles herefter på beboerne via fælles udgiften betalt efter fordelingstal).

Den enkelte beboers varme- og varmtvandsforbrug bliver årligt aflæst trådløst af firmaet Brunata.

Årlig aconto-afregning
Varmeregningen betales gennem et månedligt aconto-beløb sammen med fællesbidraget. Hvert år modtager du en opgørelse med en angivelse af dit samlede varmeforbrug samt om du skal betale ekstra eller have penge tilbage. Skal du betale ekstra, vil differencen til indbetalt aconto blive lagt oven i din normale aconto varme og fællesbidrag for juli-måned. Skal du have penge tilbage, vil de blive fratrukket i din acontobetaling og fællesbidrag for august-måned. Har du et større beløb tilgode end hvad der svarer til een måneds aconto varme og fællesbidrag tilsammen, vil det blive udbetalt til dig.
 
Se energimærker for ejendommen nedenfor. Energimærker er efter gældende lov gyldig i 10 år fra dato for bygningsgennemgang.
 
Spørgsmål vedrørende varmeregnskab skal stilles til administrator.
Ċ
J. Hansen,
8. aug. 2017 10.42
ą
Lone Løvtrup,
26. okt. 2015 10.20