Ejerforeningen

Velkommen til foreningen af ejere på Kilevej 1 og Nordre Fasanvej 26.

Foreningens formål er at varetage foreningernes fælles interesser omkring vedligehold af ejendommens yderskal (ydermure med kvader, døre til trappe opgange og kældre, udendørs trapper, tag og nedløbsrør samt skorstene og brandadskillelser, vinduer), fællesarealer (trappeopgange, cykel- og vaske-kælder, gange på lofterne til loftsrum) og fælles installationer (fjernvarme anlæg, vand/el/gas-forsyning, faldstammer og afløb) indtil forgrening til de enkelte lejligheder. Internet og dørtelefonanlæg drives (i fællesskab med andelsboligforeningen Kilevej 3) af gårdlauget.

I undersiderne nedenfor kan du finde praktiske informationer om ejerforeningen, som er særlig nyttige for tilflyttere. Det anbefales på det kraftigste at gennemlæse husorden og vedtægter.

Bemærk at ejerforeningen ikke har nogen viceværts service, kun lidt rengøring på trapperne samt sne-rydnings abonnement. Så alle beboerne opfordres til at rydde op efter sig, da der ikke er andre der gør det - dette gælder især gangene på loftet.