Affald

Containerne langs husgavlen ved Kilevej 3 er forbeholdt alm. husaffald (dagrenovation), sammenfoldet pap, papir/aviser, hård plast, madaffald (til kompost) og små batterier (lille beholder på stander).

Byggeaffald, møbler, TV, hårde hvidevarer, osv. må ikke smides i disse containere. Bortskaffelse af sådan affald er den enkelte beboers eget anliggende og ansvar. Der ligger en genbrugsstation på Borups Allé.

Der må under ingen omstændigheder efterlades affald ved siden af containerne eller andre steder i gårdhaven.

Glas

Har man brug for at komme af med glas affald, såsom flasker (uden pant) eller tomme syltetøjsglas, så benyt de glascontainere der er opstillet i nabolaget, f.eks. udfor Irma på Finsensvej 9.

Storskrald

Har man brug for at komme af med store mængder affald, f.eks. i forbindelse med oprydning i loftsrum eller flytning, kan bede kommunen komme og hente affald. Læs mere

Kemikalier

Har du brug for at komme af med kemikalier, kan du også aflevere disse på genbrugsstationen.

Rotter

Har du observeret rotter i baggården eller andre steder, bedes du rapportere det til Frederiksberg kommunes rottekekæmpelse (der er faktisk anmeldepligt).