Bestyrelse

Gårdlaugets bestyrelse består af 3 medlemmer, helst med et medlem fra hver opgang i ejendommen, hvor der er tale om frivilligt ulønnet arbejde. Ved manglende opstilling vil bestyrelserne fra A/B og E/F udpege en bestyrelse udfra deres bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Kontakt til bestyrelsen kan ske gennem bloggen.

Bestyrelsessammensætning for året 2018/2019 samt bestyrelsesreferater nedenfor.

Bestyrelse – Listeside fra det klassiske Google Sites