Vierde generatie van het geslacht Fiet

 

 

 

4-1 Jan Reinhart  Fiet  X  Jansje Eman

 • 1e kind: Johan Reinhart Fiet  X  Johanna ter Schegget
 • 2e kind: Martina
 • 3e kind: Gerrit 
 • 4e kind: Elisabeth Fiet  X  Bernard te Hennepe
 • 5e kind: Gerrit Fiet  X  Maria Cornelia Goedel
 • 6e kind: Willem
 • 7e kind: Dirk Jacobus Fiet  X  Magdalena Cornelia Toet
 • 8e kind: Jansje
 • 9e kind: Albert Fiet  X Martina Eman
 • 10e kind: Jansje
 • 11e kind: Jan Antonie Fiet  X  Aukjen Visser
 • 12e kind: Martinus
 • 13e kind: Jansje Fiet  X Auke Johannes Bult

4-2 Reinder Fiet  X  Berendina Christina ter Haar

 • 1e kind: Johan Reinhard  Fiet  X  Johanna Sibilla Hajee
 • 2e kind: Albertus Fiet  X  Engeline Abbink
 • 3e kind: Reinier
 • 4e kind: Leonard Fiet  X Josina Brandina van Westeneng 
 • 5e kind: Hendrik
 • 6e kind: Elisabeth
 • 7e kind: Elisabeth Fiet  X  Albertus Fiet (neef)

4-3 Aalbert Fiet  X  Katrina (Catharina) Warner

 • 1e kind: Johan Reinhard
 • 2e kind: Marrigje Fiet  X  Willem van der Hoeven
 • 3e kind: Elisabeth Antonia Fiet  X  Bernardus Tomas
 • 4e kind: Antonia Fiet  X  Leendert Cornelis Braber
 • 5e kind: Antonius
 • 6e kind: Jansje
 • 7e kind: Albertus Fiet  X  Elisabeth Fiet (nicht)

4-4 Albert Fiet  X  Metta Maria Smedes

 • 1e kind: Arend Jacobus Johannes  X  Pieterke Germtina Johanna Beekman
 • 2e kind: Jacobus Johannes 
 • 3e kind: Arendina Fiet  X  Albertus Gerrit Johan Lichtendahl
 • 4e kind: Jacobus Johannes

4-5 Arend Jan Fiet(s)  X  Reinira Mechteld van Egmond

 • 1e kind: Arend Fiet  X Willemina Dalhuisen
 • 2e kind: Pieternella Gesina Fiet  X  Sybren de Jong
 • 3e kind:  Arendina

Home

Eerste generatie

Tweede generatie

Derde generatie

Vierde generatie

Vijfde generatie

Zesde generatie

Zevende generatie

DE MANNELIJKE AFSTAMMELINGEN IN DE VIERDE GENERATIE

IV-i.  Jan Reinhart FIET

Hij werd op 17 Augustus 1841 te Rheden geboren als zoon van Johan Reinhart FIET en Elisabeth BEUMER (zie ook onder III-i-4)

Op 9 november 1867 trouwt hij te Rheden met Jansje Eman, die op 2 December 1842 te Vledder in Drenthe was geboren als dochter van Gerrit EMAN en Martina TEN ZIJTHOFF. Uit de betrokken huwelijksacte (nr. 57) blijkt, dat Jan Reinhart FIET op dat moment "verver" van beroep is, dat Jantje EMAN "dienstbaar" is, dat Gerrit EMAN (de vader van Jansje) fabrieksbaas was geweest en op 21 Mei 1863 te Vledder was overleden en dat Martina TEN ZIJTHOFF (de moeder van Jansje) "zonder beroep" nog te Vledder woont.

Elf dagen na het huwelijk verlaten Jan Reinhart FIET en Jansje EMAN Rheden en vestigen zich in de Roomsche Kerkstraat A-52 te Zutphen. Hij, Jan Reinhart FIET, blijkt dan plotseling agent van politie te zijn.

Ook Reinder FIET, de broer van Jan Reinhart FIET, had zich op 18 September van datzelfde jaar reeds in Zutphen gevestigd en was toen eveneens agent van polite. Deze Reinder FIET was bovendien op 8 November 1867 (dus de dag voor het huwelijk van Jan Reinhart FIET en Jansje EMAN) in het huwelijk getreden en wel met Berendina Christina TER HAAR. De vraag rijst of Reinder zijn broer heeft overgehaald om in zijn voetsporen te volgen.

Lang blijven Jan Reinhart FIET en Jansje EMAN echter niet in Zutphen en reeds binnen een half jaar verhuizen zij weer naar Warnsveld, waar hij weer als schilder wordt ingeschreven. Zij betrekken een klein huisje in de Dorpsstraat, ook wel de Rijksstraatweg geheten.

In dit huisje worden de dertien kinderen van dit echtpaar geboren en wordt tevens de basis gelegd voor het schilders- en behangersbedrijf van hun zoon Johan Reinhart.

De dorpsstraat te Warnsveld. In één van de huisjes aan de rechterzijde van de trambaan vestigt zich het echtpaar Fiet-Eman.

Tegenwoordig ziet het er zo uit.

Nog voor de geboorte van het dertiende kind komt Jan Reinhart FIET te overlijden en wel op 14 April 1887 (overl.acte 19). Jansje EMAN, nog geen 45 jaar oud, blijft alleen achter om haar kinderen groot te brengen, een schier onmogelijke opgave voor die tijd.

Haar oudste zoon, Johan Reinhart FIET, ruim achttien jaren oud, zal als schilder de kost voor het gezin moeten verdienen. Het is een zwaar bestaan en er moet dan ook besloten worden om een aantal van de kinderen uit te besteden.

En zo word het gezin als het ware uit elkaar gerukt. Ooms en tantes van Jansje EMAN's zijde springen bij en zo worden een aantal kinderen liefdevol opgevangen in Vledder en in Den Haag.

Als de kinderen volwassen zijn besluiten vier van hen (twee zoons en twee dochters) elders een beter financieel bestaan te zoeken en emigreren naar de Verenigde Staten.

Jansje Fiet-Eman en haar zoon Johan Reinhart Fiet

 

Jansje EMAN overlijdt op 30 Augustus 1921 te Warnsveld (overl.acte 54) in het huis, waar zij en wijlen haar echtgenoot zich op 13 mei 1868 hadden gevestigd.

Kinderen uit het huwelijk zijn:

 1. Johan Reinhart, geboren op 16 oktober 1868 te Warnsveld (geb.acte 59). Hij zal op ruim achttienjarige leeftijd de kost voor het hele gezin moeten verdienen. Zie verder onder V-i.
 2. Martina , geboren op 3 April 1870 te Warnsveld (geb.acte 19) en aldaar overleden op 17 november 1885 (overl.acte 44).
 3. Gerrit, geboren 23 Juni 1871 te Warnsveld (geb.acte 30) en aldaar overleden op 18 februari 1872 (overl.acte 11).

 4. Elisabeth, geboren op 22 Februari 1873 te Warnsveld (geb.acte 12). Op 16-jarige leeftijd vertrekt zij naar Noordwijk (14 Mei 1889) om vervolgens naar familie in Den Haag te gaan. Daar leert zij Bernard TE HENNEPE, haar latere man kennen.   Op 23 April 1896 keert Elizabeth weer in Warnsveld terug en laat zich aldaar weer bij de Burgerlijke Stand inschrijven. Het huwelijk tussen Bernard TE HENNEPE en Elisabeth FIET wordt op 29 Mei 1896 te 's-Gravenhage voltrokken. Hij is dan timmerman/bouwondernemer van beroep, geboren op 13 oktober 1872 te 's-Gravenhage als zoon van Bernard TE HENNEPE (geboren 19 Januari 1843 te Varsseveld, timmerman van beroep) en Wilhelmina Josina DE LATHOUDER (geboren 15 Februari 1843 te Dinteloord). Het echtpaar TE HENNEPE-FIET gaat in de Staringstraat te Arnhem wonen. Daar worden twee kinderen geboren t.w. Wilhelmina TE HENNEPE op 26 September 1896 (geb.acte 1353) en Bernard TE HENNEPE op 29 Juni 1898 (geb.acte 876). Volgens een kaartsysteem, aangelegd door het Gemeentearchief te Arnhem aan de hand van oude krantenberichten betreffende vestiging binnen en vertrek uit de Gemeente Arnhem, zou Bernard TE HENNEPE op 17 Januari 1914 naar Australie zijn geëmigreerd. Dit is echter onjuist, want het gezin vertrok naar Amerika.  Elisabeth TE HENNEPE-FIET overlijdt op 10 Augustus 1934 te Spokane in de staat Washington. In het daaropvolgende jaar hertrouwt de weduwnaar Bernard TE HENNEPE met Florence BAUMGARTNER. Hij overlijdt in 1945 te Spokane. Van hun kinderen is nog bekend, dat de een (Wilhelmina TE HENNEPE) in het huwelijk trad met Luke STOKESBERRY, terwijl de ander (Bernard TE HENNEPE) huwde met Johanna Sophia EGGINK  .

  Bernard te Hennepe (foto is gemaakt op 22 maart 1914)

 5. Gerrit, geboren op 15 Juni 1875 te Warnsveld (geb.acte 40). Ook Gerrit FIET vertrekt na het overlijden van zijn vader naar Den Haag. Zie verder onder V-ii.
 6. Willem, geboren op 11 Januari 1878 te Warnsveld (geb.acte 2). Volgens de overleveringen binnen de familie was deze Willem FIET een ietwat raadselachtig figuur. Hij vertrekt op 5 Mei 1892 naar Zelhem, waarschijnlijk om aldaar bij een bevriende relatie het schildersvak te leren.Vier jaar later (namelijk op 15 Februari 1896)  zal ook zijn jongere broer Albert FIET naar Zelhem komen, waarschijnlijk om ook het schildersvak te leren. Twee dagen na de kmst van zijn broer Albert vertrekt Willem FIET weer naar Warnsveld. daar kan hij niet aarden en hij verdwijnt steeds (waarschijnlijk naar Duitsland) om dan plotseling weer in de ouderlijke woning terug te keren, zij het slechts voor een paar dagen. Op een gegeven dag komt hij met een groot verband om het hoofd thuis en vertelt door het hoofd te zijn geschoten. Hij raakt in een coma en wordt in allerijl naar het ziekenhuis in Zutphen gebracht, alwaar hij op 23 December 1904 overlijdt. Het overlijden wordt te Warnsveld ingeschreven (overl.acte 348).
 7. Dirk Jacobus, geboren 16 Maart 1880 te Warnsveld (geb.acte 18). Evenals zijn zuster Elisabeth en zijn broer Gerrit vertrekt hij naar Den Haag. Zie verder onder V-iii.
 8. Jansje, geboren op 15 Juni 1881 te Warnsveld (geb.acte 35) en aldaar overleden op 13 Augustus 1881 (overl.acte 36)
 9. Albert, geboren op 5 juli 1882 te Warnsveld (geb.acte 26). Hij vertrekt op 15 Februari 1896 naar Zelhem, hoogstwaarschijnlijk om bij een bevriende relatie het schildersvak te leren. Zie verder onder V-iv.
 10. Jansje, geboren op 18 Juli 1883 te Warnsveld (geb.acte 40) en aldaar overleden op 15 Januari 1884 (overl.acte 2)
 11. Jan Antonie, geboren op 27 Maart 1885 te Warnsveld (geb.acte 18). Hij en zijn jongere broertje Martinus hoefden niet te worden uitbesteed en mochten bij moeder Jansje EMAN en oudere broer Johan Reinhart FIET blijven. Zie verder onder V-v.
 12. Martinus, geboren op 23 Mei 1896 te Warnsveld (geb.acte 44). Ook hij hoefde niet naar familie. Oud zou hij echter niet worden, want als hij nog geen vijftien jaar is overlijdt hij op 6 januari 1901 te Warnsveld (overl.acte 1)
 13. Jansje, geboren op 2 Juni 1887 te Warnsveld (geb.acte37). Zij werd dus ruim vijf weken na het overlijden van haar vader geboren. Als jongste telg werd ook zij naar familie gezonden. Op 24 augustus 1889 gaat zij reeds naar haar moeder's zuster, Aleida EMAN (geboren op 27 Mei 1837), die met Gerrit Hermanus Molenwijk (onderwijzer te Vledder en geboren op 30 Juli 1834) was gehuwd. Hier wordt zij grootgebracht en hier vindt zij ook haar toekomstige man. Terwijl Jansje FIET bij haar familie in Vledder verblijft overlijdt op 24 September 1901 aldaar haar oom en voogd Gerrit Hermanus MOLENWIJK. Jansje mag voorlopig bij haar tante blijven. Eerst op 27 Oktober 1908 verlaat zij Vledder om als dienstmeisje bij notaris Mr. Cornelis Johannes Prins te Brummen te gaan werken. Waarschijnlijk heeft haar moeder of haar oudste broer Johan Reinhart FIET en diens vrouw Johanna TER SCHEGGET voor deze "dienst" gezorgd. In Vledder had zij echter haar geliefde Auke Johannes BULTleren kennen en achtergelaten. Zij zal dan ook niet lang in Brummen blijven. Op 4 Augustus 1909 gaat zij voor ongeveer 10 weken naar haar moeder in Warnsveld, alwaar zij haar oudste broer (Johan Reinhart FIET) en diens vrouw (Johanna TER SCHEGGET) weet over te halen hun oudste dochter (Jansje FIET, die op 1 December 1893 te Warnsveld was geboren) in haar plaats naar Brummen te sturen om als dienstmeisje bij notaris Mr. Cornelis Johannes Prins te gaan werken. Op 26 Oktober 1909 trouwt Jansje FIET te Warnsveld met haar Auke Johannes BULT (huw.acte 18), die op 13 December 1881 te Nyensleek/Gem. Vledder was geboren als zoon van Jan BULT

Jansje Fiet, die door een oom en tante in Vledder (in Drenthe) werd grootgebracht.

         Getuigen bij het huwelijk van Auke Johannes BULT en Jansje FIET waren Jan Lambertus BULT, 29 jaren oud, onderwijzer te Amsterdam en broer van de bruidegom, Hermanus BULT, 26 jaren oud, boekhouder te Enschede en eveneens broer van de bruidegom, Bernard TE HENNEPE, 37 jaren oud, bouwondernemer te Arnhem en zwager van de bruid, en Johan Reinhart FIET, 41 jaren oud, huisschilder te Warnsveld en broer van de bruid. Op 21 April 1911 wordt te Vledder een dochter Aaltje BULT uit het huwelijk van Auke Johannes BULT en Jansje FIET geboren (geb.acte 25).Het gezin BULT-FIET, bestaande uit vader, moeder en dochterAaltje emigreert omstreeks 1915 naar de Verenigde Staten, waar op 12 November 1917 in Tyndall in de staat South Dakota nog een dochter Thelma Bult wordt geboren. Een jaar later overlijdt Auke Johannes BULT in Tyndall/South Dakota. In Juli 1926 hertrouwt Jansje FIET met Johannes VISSER, die op 4 Januari 1894 te Zutphen was geboren als zoon van Jan VISSER (constructeur) en Gerrigje KLOMPS. Johannes VISSER (in Amerika Joe VISSER genoemd) was een broer van Aukje VISSER, die met Jan Antonie FIET  (de broer van Jansje FIET) was gehuwd. Jansje VISSER-FIET, eerder weduwe van Auke Johannes BULT, overlijdt op 14 Januari 1960 te Clymer in de staat New York. Van de kinderen van het echtpaar BULT-FIET is ons nog bekend, dat Aaltje BULT (in Amerika Alice genoemd) op 12 oktober 1937 in Clymer/New York met Donald LOOKENHOUSE trouwde en in Oktober 1948 aldaar overleed, terwijl Thelma BULT op 8 Augustus 1943 met Stanley GRAUMAN huwde. Stanley GRAUMAN stierf op 27 Oktober 1946, waarna Thelma BULT op 2 Juni 1949 hertrouwde met Carl JOHNSON. Thelma en Carl JOHNSON zijn beiden nog in leven en wonen op 54 N. Meadowlark Lane, Agoura, Californie 91301. Zo blijkt uit het vorenstaande, dat zeven in leven gebleven kinderen van Jan Reinhart FIET en Jansje EMAN drie in Nederland bleven en vier naar Amerika emigreerden. Jansje EMAN moet een zeer moedige vrouw zijn geweest om zich in de eerste plaats door alle tegenslagen heen te werken en daarnaast het vertrek van de helft van haar kinderen te verwerken.

IV-ii.  Reinder FIET

Geboren op 24 April 1843 te Brummen. Zoon van Johan Reinhart FIET en Elisabeth Beumer (zie ook onder III-i-5). Hij trouwt op 8 November 1867 te Zutphen met Berendina Christina TER HAAR, een dienstbode, die op 24 April 1844 te Brummen was geboren als dochter van Johannes TER HAAR (boekbinder) en Mechelina PLANT. Uit de huwelijksacte (nr. 107) blijkt, dat Reinder FIET milicien bij het eerste regiment Infanterie was, van beroep agent van politie, wonende te Zuthpen en dat zijn broer Johan Reinhart FIET (dit moet zijn Jan Reinhart FIET) als getuige optrad. Op 18 September 1867 was Reinder FIET reeds vanuit Rheden naar Zutphen vertrokken. Hij vestigde zich toen in het Hoogestraatje D no. 150-b aldaar. Daar worden ook de eerste twee kinderen van dit echtpaar geboren. Op 30 September 1869 vertrekt het gezin naar Arnhem, waar Reinder FIET brivenbsteller wordt. Hij overlijdt aldaar op 6 Juni 1895 (overl.acte 475). De sterfdatum van BerendinaChristina TER HAAR hebben we niet kunnen achterhalen. Kinderen uit het huwelijk zijn:

 1. Johan Reinhard, geboren 10 janauri 1868 te Zutphen (geb.acte 17). Zie verder onder V-vi.
 2. Albertus, geboren op 1 Maart 1869 te Zutphen (geb.acte 88). Zie verder onder V-vii.
 3. Reinier, geboren op 3 Juli 1871 te Arnhem (geb.acte 553). In de betrokken geboorte-acte worden de ouders Reinder VIET en Dien TER HAAR genoemd. Een en ander wordt weer gecorrigeerd via geboorte-acte nr. 746 van 19 Juli 1876 (Burgerl. Stand Arnhem). De verdere levensloop van dit kind hebben we helaas niet kunnen achterhalen.
 4. Leonard, geboren op 20 November 1874 te Arnhem (geb.acte 1150). Zie verder onder V-viii.
 5. Hendrik, geboren op 1 oktober 1876 te Arnhem (geb.acte 1057). Ook van dit kind hebben we de verdere levensloop niet kunnen achterhalen.
 6. Elisabeth, geboren op 22 Mei 1881 te Arnhem en aldaar overleden op 24 September 1881 (overl.acte 715).
 7. Elisabeth, geboren op 27 Maart 1885 te Arnhem (geb.acte 405). Zij huwt op 13 Februari 1907 te Zutphen met haar volle neef Albertus FIET, die kapper is en op 19 December 1885 te Zutphen was geboren als zoon van Albert FIET en Katrina WARNERS. Voor verdere gegevens zie ook onder V-ix, Albertus FIET 

IV-iii.   Aalbert FIET

Geboren op 7 Februari 1846 te Brummen. Zoon van Johan Reinhart FIET en Elisabeth BEUMER (zie ook onder III-i-7). Later wordt Aalbert FIET ook wel Albert genoemd. hij wordt evenals zijn broer Jan Reinhart FIET  schilder van beroep. Hij treedt op 31 Augustus 1869 te Rheden in het huwelijk met Katrina (ook wel: Catherina) WARNER (huw.acte 66). katrina WARNER werd op 28 april 1848 te Kampen geboren en was een dochter van Anthony WARNER (schipper) en Margjen MOOIJ. Het gezin woont van 1869 tot 1878 te Dieren/Gem. Rheden , waar de vijf kinderen uit het huwelijk worden geboren. Waarschijnlijk woonde ook Johan Reinhart FIET, de vader van Aalbert, naa de dood van zijn vrouw Elisabeth BEUMER bij het gezin FIET-WARNER in. Op 28 April 1879 verhuist het gezin, inclusief grootvader, naar Zutphen. Aalbert FIET vestigt zicht met vrouw en vijf kinderen aan de Berkelkade C-31 aldaar, terwijl grootvader Johan Reinhart FIET op het adres IJsselkade C-18 komt te wonen. Weer later vinden we het gezin terug in de Melatensteeg D-62 te Zutphen. In Zutphen worden nog twee kinderen uit dit huwelijk geboren. Katrina WARNER sterft op 1 December 1921 te Zutphen (overl.acte 26), terwijl A(a)lbert FIET op 26 november 1923 overlijdt (overl.act 219). Hij woont dan aan de Berkelsingel D-38. Kinderen uit het huwelijk van A(a)lbert FIET en Katrina WARNER zijn:

 1. Johan Reinhard, geboren op 9 December 1869 te Rheden (geb.acte 285). Op 24 Januari 1888 vertrekt hij van Zutphen naar Utrecht om zijn militaire dienstplicht te vervullen. Op 9 Februari 1891 wordt hij uit het Regiment Vestingartillerie verwijderd. Waarschijnlijk was hij toen in Zwolle gelegerd, want vandaar verhuist hij naar de Laarstraat D-190 te Zutphen. Hij is dan korte tijd verversknecht en komt op 24 Augustus van datzelfde jaar te Wilp te overlijden. Op 27 Augustus 1891 wordt zijn overlijden bij de Burgerlijke Stand van Zutphen ingeschreven (overl.acte 282).
 2. Marrigje, geboren op 12 Juli 1871 te Rheden (geb.acte 158). Marrigje FIET verhuist op 18 Juni1887 naar Amsterdam, maar keert op 14 Januari 1888 naar Zutphen terug. Op 11 September gaat zij naar het Oude en Nieuwe Gasthuis aldaar en op 5 December 1893 vertrekt zij vanuit het Krankz. Gesticht te Zutphen naar de Berkensingel D-38 aldaar. Vervolgens verhuist zij op 31 December 1894 naar Nijmegen, keert op 30 Januari 1895 naar Zutphen terug en verhuist op 22 Februari 1895 dan weer naar Haarlem. Op die bewuste dag (22 Februari 1895) huwt zij te Zutphen met Willem VAN DER HOEVEN, die zij in Nijmegen leerde kennen. Willem VAN DER HOEVEN werd op 8 November 1863 te Monster geboren als zoon van Willem Pieter VAN DER HOEVEN (handelaar in brandstoffen) en Catharina Johanna VAN ATTEN. Uit de betrokken huwelijks-acte (nr. 21) blijkt, dat Willem VAN DER HOEVEN reeds in Haarlem stond ingeschreven, maar dat hij voor minder dan zes maanden in Nijmegen had gewoond. Als getuige bij het huwelijk trad o.a. op Johan Reinhart FIET, 27 jaren oud, schilder van beroep, wonende te Warnsveld en neef van de bruid. De data en plaats van overlijden van de beide huwelijkspartners hebben we niet kunnen achterhalen.
 3. Elisabeth Antonia, geboren op 30 Januari 1873 te Rheden (geb.acte 34). Ook Elisabeth Antonia FIET trekt wat heen en weer. Op 25 Juni 1889 verhuist zij van Zutphen naar Rheden, vanwaar ze verder naar Arnhem trekt. Op 15 Maart 1894 keert ze weer naar Zutphen terug om vervolgens op 12 November van datzelfde jaar naar Middelburg te verhuizen. Op 19 Juni 1901 huwt zij te Zutphen met Bernardus TOMAS, een boekdrukker (huw.acte 71). Bernardus TOMAS werd op 1 September 1870 te Nijmegen geborenen was een zoon van Jan TOMAS en Hendrika Berendina STAPEL. Ook bij dit huwelijk trad neef Johan Reinhart FIET, oud 27 jaren, schilder, wonende te Warnsveld als getuige van de bruid op. Evenals bij haar zuster Marrigje en zwager Willem VAN DER HOEVEN hebben we de data en plaats van overlijden van Elisabeth Antonia FIET en haar man Bernardus TOMAS niet kunnen achterhalen.
 4. Antonia, geboren op 27 Mei 1876 te Rheden (geb.acte 165). Antonia FIET trekt naar Den Haag, maar keert op 31 December 1901 naar Zutphen terug. Zij huwt op 26 Februari 1902 te Zutphen (huw.acte 16) met Leendert Cornelis BRABER, slager van beroep, wonende te Rotterda, geboren op 24 December 1876 te Haamstede, buitenechtelijke zoon van Lena BRABER. Wederom treedt neef Johan Reindert FIET, 27 jaren oud, schilder, wonende te Warnsveld, op als getuige voor de bruid. Op 29 maart 1902 laat Antonia FIET zich bij de Burgerlijke Stand van Zutphen uitschrijven om zich in Rotterdam te vestigen. De verdere levensloop van deze echtelieden hebben we niet kunnen achterhalen. Ook is ons niet bekend wanneer en waar Antonia FIET en Leendert Cornelis BRABER zijn overleden.
 5. Antonius, geboren op 7 Juni 1878 te Rheden (geb.acte 173) en op 24 Juli 1879 te Zutphen overleden (overl.acte 239).
 6. Jansje, geboren op 13 Februari 1884 te Zutphen (geb.acte 64). Zij blijft ongehuwd en overlijdt op 26 April 1909 te Zutphen, slechts 25 jaren oud (overl.acte 112).
 7. Albertus, geboren op 19 December 1885 te Zutphen (geb.acte 525). Zie verder onder V-ix op blz. 38.

Het is opvallend, dat de drie zusters (Marrigje, Elisabeth Antonia en Antonia) als zij in het huwelijk treden hun neef Johan Reinhart FIET te Warnsveld voor hen als getuige laat optreden. Hieruit blijkt, dat deze Johan Reinhart FIET, waarschijnlijk mede door het feit , dat hij op 18-jarige leeftijd voor het gezin van zijn moeder moest zorgen, een centrale plaats in de familiekring innam.

IV-iv.   Albert FIET(S)

Geboren op 26 April 1850 te Ambt Delden. Zoon van Arend FIET(S) en Arendina BRUNNEKREEF. Zie ook onder III-ii-5.  Albert FIET(S) gaat tot zijn zestiende jaar op school om vervolgens in het tuinbouwvak te worden opgeleid. In  1872 wordt hij tuinknecht bij douairiere Bakker in Villa Flora. Hier bestudeerdt hij in 't bijzonder de Kaapse gewassen. Van 1874 tot 1877 is hij in betrekking in Huize Duivenvoorde te Voorschoten en gaat vervolgens naar Gent. Op voorspraak van Prof. P. de Boer wordt hij op 24 September 1879 tot hortulanus aan de Rijksuniversiteit te Groningen benoemd, welke functie hij op 1 Oktober 1879 aanvaardt. Op 13 December 1879 treedt hij te Groningen in het huwelijk met Metta Margrieta SMEDES (huw.acte 347). Metta Margrieta SMEDES werd op 17 Juli 1855 te Groningen geboren als dochter van Jacobus Johannes SMEDES (geboren 4 November 1817 te Nieuweschans) en Aaltje HECKMAN (geboren 29 Maart 1819 te Groningen). Albert FIET(S) treedt diverse malen als jurylid op bij plantententoonstellingen en heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Hij genoot bekendheid in Nederland, Belgie en Duitsland. tevens is hij hoofdredacteur van het maandblad Floralia. Hij overlijdt op 1 Februari 1921 te Groningen (overl.acte 125) en Metta Margrieta SMEDES op 24 Juli 1922, eveneens te Groningen (overl.acte 972)

 

V.l.n.r. Arendina Lichtendahl-Fiet(s), Albertus Gerrit Johan Lichtendahl, grootmoeder Metta Margrieta Fiet(s)-Smedes, Johanna Alberta Fiet(s), Willem Jacobus Johannes Lichtendahl, grootvader Albert Fiet(s), Metta Catharina   Fiet(s) en Pieterke Germtina Johanna Fiet(s)-Beekman

Kinderen uit het huwelijk van Albert FIET(S) en Metta Margrieta SMEDES zijn:

 1. Arend Jacobus Johannes, geboren op 6 Februari 1881 te Groningen (geb.acte 188). Zie verder onder V-x.
 2. Jacobus Johannes, geboren op 10 maart 1882 te Groningen (geb.acte 316) en aldaar overleden op 20 December 1885 (overl.acte 1247)
 3. Arendina, geboren op 5 Juni 1885 te Groningen (geb.acte 763). Arendina FIET(S) treedt op 25 Mei 1917 te Groningen in het huwelijk met Albertus Gerrit Johan LICHTENDAHL, leraar Nederlands en Frans aan de Rijkskweekschool te Middelburg. Albertus Gerrit Johan LICHTENDAHL werd op 8 Oktober 1881 te Lochem geboren en was een zoon van Wilhelm Christiaan LICHTENDAHL en Alida Hendrina HENSELER. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, t.w. Willem Jacobus Johannes LICHTENDAHL op 22 Februari 1918 te Hoogezand, en Albert Alidus LICHTENDAHL op 17 September 1924 te Veendam. Beide echtelieden overlijden in Middelburg, Arendina FIET(S) op 5 Juli 1962 en Albertus Gerrit Johan LICHTENDAHL op 29 September 1974.
 4. Jacobus Johannes, geboren op 7 Mei 1888 te Groningen (geb.acte 644). Hij studeert theologie en wordt in 1914 predikant van de Ned. Herv. kerk te Kedichem (Zuid Holland). Lang zal hij niet blijven, want hij overlijd reeds op 28 Maart 1915 te Kedichem. Hij is ongehuwd gebleven.  

IV-v.   Arend Jan FIET(S)

Geboren op 28 Januari 1853 te Ambt Delden. Zoon van Arend FIET(S) en Arendina BRUNNEKREEF (zie ook onder III-ii-6). Hij is eerst timmerman en daarna bouwkundig opzichter. Hij huwt op 24 Mei 1883 te deventer met Reinira Mechteld VAN EGMOND (huw.acte 74), die geboren werd op 9 November 1859 aldaar. Zij was een dochter van Peter VAN EGMOND (timmerman) en Gesina BROUWER. Bij dit huwelijk treedt Arend Jan's broer Albert FIET(S), hortulanus aan de R.U. te Groningen, op als zijn getuige. Op 11 Februari 1887 verhuist het gezin naar de Gertfertsingel 28 te Enschede. Op 4 Juli 1919 vertrekken zij naar Ermelo, maar keren op 5 Juli 1921 weer terug naar Enschede. Reinira Mechteld VAN EGMOND moet voor 11 November 1924 zijn overleden, want op die datum trekt Arend Jan FIET(S) als weduwnaar in bij zijn dochter Pieternella Gezina FIET(S), die op dat moment aan de Stadhouderskade 62hs te Amsterdam woont. Arend Jan FIET(S) overlijdt te Amsterdam op 27 September 1930. Het echtpaar FIET(S)-VAN EGMOND krijgt drie kinderen, t.w.:

 1. Arend, geboren op 30 januari 1885 te Deventer (geb.acte 87). Hij is eerst kantoorbediende en vervolgens boekhouder. Op 23 november 1911 trouwt hij te Hengelo met Willemina Dalhuisen, die op 20 april 1885 te Kampen werd geboren als dochter van Frederik Jacob Dalhuisen en Johanna Huiskes. Het echtpaar blijft kinderloos. Beide echtelieden overlijden in Enschede, Willemina Dalhuisen op 24 juli 1963 en Arend Fiet(s) op 9 november 1971.
 2. Pieternella Gesina, geboren op 14 Mei 1887 te Enschede (geb.acte 245). Zij gaat op 27 Mei 1913 als kinderjuffrouw van Enschede naar Tilburg, maar keert op 20 Januari 1914 weer terug naar haar geboorteplaats. Op 4 Juli 1919 verhuist zij naar de Stadhouderskade 62hs te Amsterdam, waar haar vader zich op 11 November 1924 ook laat inschrijven. Na de dood van haar vader treedt zij op 29 Januari 1936 te Amsterdam in het huwelijk met Sybren DE JONG, die op 27 Februari 1878 te Sneek werd geboren. Sybren DE JONG overlijdt op 28 Oktober 1965 te Blaricum en Pieternella Gesina FIET(S) verhuist  op 25 Juni 1968 naar de Burg. Velthuyzenlaan 103 in Leidschendam.
 3. Arendina, geboren op 1 Maart 1889 te Enschede (geb.acte 90). Ook zij wordt kinderjuffrouw, later is zij huishoudster en vervolgens pensionhoudster. En ook zij werkt eerst in Tilburg. Op 22 April 1913 verhuist zij naar de Stadhouderslaan 195 te 's-Gravenhage (bij de familie Wagner). Op 12 Januari 1914 gaat ze weer terug naar Tilburg (Willem II-straat) en op 16 April 1917 trekt zij in bij de fam. Spruyt aan de Riviervischmarkt 9 te 's-Gravenhage. Op 13 September 1918 verhuist ze alweer, nu naar de Haaksbergerstraat in Enschede. Of dit alles nog niet genoeg is trekt zij op 22 April 1919 wederom naar Tilburg. Van 1944 tot 1950 en wederom van 1963 tot 1967 woont zij te Amsterdam. Zij overlijdt, nog steeds ongehuwd, op 8 April 1974 te Bussum.