Derde generatie van het geslacht Fiet

 

 

 

 

3-1 Johan Reinhart Fiet  X  Elisabeth Beumer

 • 1e kind: levenloos kind
 • 2e kind: Albert Hendrik
 • 3e kind: Angenieta Wilhelmina Fiet  X  Eimbert Kruger
 • 4e kind: Jan Reinhart Fiet  X  Jansje Eman
 • 5e kind: Reinder Fiet  X  Berendina Christina ter Haar
 • 6e kind: Albert
 • 7e kind: Aalbert Fiet  X  Katrina (Catharina) Warner

3-2 Arend Fiet  X  Arendina Brunnekreef

 • 1e kind: Berendina Fiet  X  Arend Jan Nijland
 • 2e kind: Aalbert
 • 3e kind: Aaltjen
 • 4e kind: Johanna Aleida Fiet  X  Berend Groote Haar
 • 5e kind: Albert Fiet  X  Metta Margrieta Smedes
 • 6e kind: Arend Jan Fiet  X  Reinira Mechtold van Egmond
 • 7e kind: Mina
 • 8e kind: Alida

Home

Eerste generatie

Tweede generatie

Derde generatie

Vierde generatie

Vijfde generatie

Zesde generatie

Zevende generatie

DE MANNELIJKE AFSTAMMELINGEN IN DE DERDE GENERATIE

III-i  Johan Reinhart FIET

Hij werd op 15 Oktober 1804 te Doetichem geboren en op 17 Oktober van datzelfde jaar in de Ned. Geref. Gem. aldaar gedoopt als zoon van Aalbert FIET en Angenita Wilhelmina SCHEYP (zie ook onder II-ii ). Zijn tweede voornaam zal later vaak als Rijnhart worden geschreven.

In 1836 zien we hem als schutter in de Nationale Militie en als boerenknecht, in 1841 als daghuurder, maar in 1850 als winkelier. In 1869 is hij nog steeds winkelier.

Op 7 Mei 1836 treedt hij te Rheden in het huwelijk met Elisabeth BEUMER, een dienstbode (huw.acte 19). Zij werd op 23 Augustus 1806 te Brummen geboren en aldaar op 31 Augustus 1806 in de Ned. Geref. Gem. gedoopt als dochter van Reinder BEUMER (overleden op 21 Januari 1829 te Brummen) en Hendrika VAN LOO (die daghuurster te Leuvenheim was).

Het echtpaar FIET-BEUMER woont eerst te Rheden, vervolgens te Velp en dan weer te Rheden. Dan verhuist het gezin naar Leuvenheim/Gem. Brummen en woont in huis nr. 34, wijk B. Op 26 April 1850 vestigt het gezin zich in huis nr. 167 te Dieren, komende van Brummen.

Elisabeth BEUMER sterft op 8 November 1870 te Dieren/Gem. Rheden (overl.acte 201). Johan Reinhart FIET blijft dan nog vele jaren in Dieren wonen, maar verhuist op 28 April 1879 naar Zutphen en vestigt zich op het adres IJsselkade C-18. Waarschijnlijk heeft hij zicht laten overhalen door zijn zoon Aalbert en diens vrouw Katrina WARNER, want dit echtpaar verhuist op dezelfde dag van Dieren naar de Berkelkade C-31 te Zutphen.

Johan Reinhart FIET overlijdt op 17 November 1884 te Zutphen, ruim tachtig jaren oud (overl.acte 350).

Het echtpaar FIET-BEUMER had de volgende kinderen:

 1. Levenloos kind op 22 Maart 1837 te Rheden (overl.acte 44)
 2. Albert Hendrik, geboren 14 Februari 1838 te Rheden (geb.acte 22) en aldaar overleden 25 Maart 1838 (nog geen 8 weken oud).
 3. Angenieta Wilhelmina, geboren 11 Februari 1839 te Velp/Gem. Rheden (geb.acte 22). Zij huwt op 3 September 1859 te Rheden (huw.acte 49) met  Eimert KRUGER, kleermaker, geboren 10 April 1836 te Middagtersteeg/Gem. Rheden, zoon van Frederik Jacob Anton KRUGER (kleermaker) en Petronella VERBEEK. Het huwelijk duurt slechts 13 maanden, want Angenieta Wilhelmina overlijdt reeds op 12 Oktober 1860 te Ellecom/Gem. Rheden (overl.acte 140) Eimert KRUGER hertrouwt op 8 Mei 1861 te Rheden met Gerrigje VAN ESSEN, een dienstbode, (huw.acte 17). Zij was op 25 Januari 1831 te Heerde geboren als dochter van Gerrit VAN ESSEN (tuinman) en Johanna RIPHAGEN. Eimert KRUGER sterft op 18 September 1886 te Rheden (overl.acte 188).
 4. Jan Reinhart, geboren 17 Augustus 1841 te Rheden (geb.acte 147). Zie verder onder IV-i .
 5. Reinder, geboren 24 April 1843 te Brummen (geb.acte 52). Zie verder onder IV-ii.
 6. Albert, geboren 22 September 1844 te Brummen (geb.acte 138) en aldaar op 2 Oktober 1844 overleden, slechts tien dagen oud (overl.acte 98).
 7. Aalbert, geboren 7 Februari 1846 te Brummen (geb.acte 21). Zie verder onder IV-iii.   

III-ii.   Arend FIET(S)

Geboren op 17 September 1812 te Dieren als zoon van Aalbert FIET en Aaltje DE GROTENHUIS (zie ook onder II-ii-5). Als zijn geboorte in het register van de Burgerlijke Stand wordt ingeschreven staat hij te boek als zoon van Aalbert FIETS en Aalten GROTENHUIS.

Op 30-jarige leeftijd vinden we Arend FIET(S) in Ambt Delden, waar hij op 23 September 1842 in het huwelijk treedt met Arendina BRUNNEKREEF (huw.act 12). Zij is zonder beroep, geboren op 1 November 1820 aldaar en dochter van Berend Jan BRUNNEKREEF (overleden 19 Februari 1837 te Delden en Esch) en van Janna TER HAGEN.

Uit de betrokken huwelijks-acte blijkt, dat Arend FIET(S) op dat moment dienstknecht is, dat hij het door hem ingeleverde uittreksel uit het geboorte-register zijn achternaam wederom als FIETS vermeldt en dat als getuigen optreden Roelof SIEMERINK (landbouwer), Hendrik TER LIST (landbouwer). Gerrit WIJLER (tuinman) en Wessel WOLTERS (bloemist).

Het echtpaar krijgt acht kinderen en bij de geboorte van het tweede kind (1844) blijkt Arend FIET(S) niet langer dienstknecht, maar landbouwer te zijn. En bij de geboorte-inschrijving van het laatste kind (1858) wordt hij als opzichter vermeld.

Arend FIET(S) tekende zijn eigen huwelijksacte met "A. FIETS". Datzelfde geldt voor zijn handtekeningen onder de geboorte-acten van zijn tweede, derde en vierde kind. De geboorte-acten van de andere kinderen vertonen echter de ondertekening als "A. FIET", dus zonder de "S".

Arendina BRUNNEKREEF sterft op 8 September 1860 te Ambt Delden. Arend FIET(S) is dan nog 34 jaar lang weduwnaar. Hij overlijdt op 21 November 1894 te Ambt Delden (overl.acte 47).

De acht kinderen uit dit huwelijk zijn:

 1. Berendina, geboren 2 December 1842 te Ambt Delden (geb.acte 70). Zij huwt op 15 Juli 1874 in Stad Delden (huw.acte 13) met Arend Jan NIJLAND, bakker, geboren 31 Oktober 1841 in Stad Delden als zoon van Gerrit Jan NIJLAND en Frederica Aleida VAN HEEK. Berendina FIET(S) overlijdt op 9 Juli 1905 in Stad Delden (overl.acte 23).
 2. Aalbert, geboren 6 Mei 1844 te Hengelo (O.) (geb.acte 38) en aldaar overleden 14 April 1845 (overl.acte 34)
 3. Aaltjen, geboren 25 Juni 1845 te Hengelo (O.) (geb.acte 51) en op 11 December 1850 te Ambt Delden overleden (overl.acte 69).
 4. Johanna Aleida, geboren 5 maart 1848 te Hengelo (O.). Zij huwt op 17 Augustus 1877 te Ambt Delden (huw.acte 16) met Berend GROOTE HAAR, die huisknecht en lakei is. Hij werd geboren op 30 September 1845 te Ruurlo als zoon van Garrit GROOTE HAAR (overleden 12 April 1868 te Ruurlo) en Johanna ESSELENBROEK. Johanna Aleida FIET(S) overlijdt op 20 Februari 1920 te Arnhem. Zij was toen reeds weduwe.
 5. Albert, geboren 26 April 1850 te Ambt Delden (geb.acte 24). Zie verder onder IV-iv.
 6. Arend Jan, geboren 28 Januari 1853 te Ambt Delden (geb.acte 5). Zie verder onder IV-v.
 7. Mina, geboren 31 Oktober 1855 te Ambt Delden (geb.acte 44). Over Mina FIET(S) hebben we verder niets kunnen vinden.
 8. Alida, geboren 6 Augustus 1858 te Ambt Delden (geb.acte 44) en aldaar overleden op 26 Maart 1859 (overl.acte 17)