Tweede generatie van het geslacht Fiet

 

 

 

 

2-1  Willem Fiet  X  Arnolda Budding:

 • 1e kind: Johanna Christina Fiet X Jacob Bosch

2-2a  Aalbert Fiet  X  Angenita Scheyp:

 • 1e kind: Jantje
 • 2e kind: Johan Reinhart  X  Elisabeth Beumer
 • 3e kind: Christina 
 • 4e kind: Wilhelm Fiet 

2e huwelijk

2-2b  Aalbert Fiet  X Aaltje de Grotenhuis:

 • 5e kind: Arend  X  Arendina Brunnekreef
 • 6e kind: Harmanus
 • 7e kind: Berend
 • 8e kind: Johanna Geziena  X  Aalt Kersten

Homepage

Eerste generatie

Tweede generatie

Derde generatie

Vierde generatie

Vijfde generatie

Zesde generatie

Zevende generatie

DE MANNELIJKE AFSTAMMELINGEN IN DE TWEEDE GENERATIE (1)

II-i. Willem (ook wel Wilhelm) FIET

Hij werd op 27 September 1773 te Spankeren geboren en op 3 Oktober van datzelfde jaar gedoopt als zoon van Christiaan FIET en Jantje POLMAN (zie ook I-2 )

Hij wordt hoedemaker van beroep. Zijn huwelijk vinden we opgetekend in het trouwboek van de municipaliteit van Arnhem, waar we lezen:

"1799 Den 12 juli op attest van de secretaris van Arnhem om te proclameren Wilhelm FIET j.m. geboren en woonende te Dieren en Arnolda BUDDING j.d. geb. te Huessen en woonende te Arnhem geattesteerd na Arnhem solemnisatie den 30 juli 1799"

Arnolda BUDDING werd op 19 juli 1763 te Huissen gedoopt als dochter van Johan Dirk BUDDING en Johanna VAN ACHTERBERG (RBS 979). Zij was dus tien jaar ouder dan Willem FIET. Op 20 december 1811 is Willem FIET getuige bij het (tweede) huwelijk van zijn broer Aalbert FIET met Aaltje DE GROTENHUIS en op 7 Februari 1716 treedt hij als getuige op bij de doop van Harmanus, het tweede kind van dit genoemde echtpaar.                           Willem FIET overlijdt op 6 Februari 1838 te Rheden (overl.acte 18 - de aangifte werd gedaan door zijn schoonzoon Jacob BOSCH), terwijl Arnolda Budding reeds op 29 Augustus 1831 te Rheden was gestorven (overl. acte 100)

Uit het huwelijk van Willem FIET en Arnolda BUDDING werd slechts een kind geboren, t.w.:

 1. Johanna Christina, geboren 15 januari 1806 te Spankeren en in de Geref. Gem. aldaar op 26 Januari 1806 gedoopt (RBS 1367, blz. 81). Johanna Christina FIET , zonder beroep, huwt op 13 November 1824 te Rheden (huw.acte 45) met Jacob BOSCH, een (wiel)draaier, die op 1 December 1800 onder Spankeren/Gem. dieren werd geboren als zoon van Gerrit BOSCH (een daghuurder) en Roelofjen DEN VAART. Lang mocht dit huwelijk niet duren, want reeds op 7 Maart 1831 overleed Johanna Christina FIET te Rheden (overl.acte 31), slecht 25 jaren oud. Elf maanden later zal Jacob BOSCH hertrouwen (op 24 februari 1832 te Rheden) met Arriaantjen GROOTBOD, die op 26 Februari 1789 te Ellecom/Gem. Rheden werd geboren als dochter van Teunis Adams GROOTBOD (een daghuurder) en Magdalena HAGENBEEK. (Huw.acte 5). Jacon BOSCH geeft het overlijden aan van zijn (gewezen) schoonvader Willem FIET op 6 februari 1838 te Rheden (overl.acte 18). Hijzelf overlijdt op 28 januari 1854 te Rheden (overl.acte 10).

Willem FIET en Arnolda BUDDING hebben derhalve geen nazaten gehad, die de naam FIET konden voortdragen.

 

II-ii.  Aalbert (ook wel Albert) FIET

Werd op 29 Augustus 1775 te Spankeren geboren en op 3 September van datzelfde jaar in de Geref. Gem. van Spankeren gedoopt als zoon van Christiaan FIET en Jantje POLMAN (zie ook I-3 op blz. 8). Zijn beroep is veelzijdig. Zo is hij in 1811 daghuurder, in 1816 karman. In 1836 bouwman en in 1844 weer karman. De inschrijving van zijn (eerste) huwelijk vinden we in het trouwboek van de Geref. Gem. te Spankeren, waar we lezen:

" 1802 Den 1 Jan. Aalbert FITS j.m. geboren te Dieren en wonende alhier en Angenita Wilhelmina SCHEYP j.d. geboren te Weel en wonende alhier"

Angenita SCHEYP (ook wel geschreven als SCHIJP of SCHEIB) werd op 14 April 1776 in de Geref. Gem. van Wehl (RBS 1699, folio 47/48) gedoopt als dochter van "J.R. Schijp en Johanna CLARISSEN". Bij nader onderzoek blijkt, dat "J.R. Schijp" als voornamen Johan Reinhard heeft en schepen te Wehl is.

Het echtpaar Aalbert FIET en Angenita SCHEYP krijgt vier kinderen, maar Angenita SCHEYP zal het kraambed van haar vierde kind niet overleven. Zij sterft op 14 April 1811 te Dieren (overl.acte 33), zeven dagen na de geboorte van het vierde kind. Dit kind sterft vijf dagen na de dood van zijn moeder.

Op 20 December 1811 hertrouwt Aalbert FIET te Velp/Gem. Rheden met Aaltje DE GROTENHUIS (ook wel TE GROTENHUIS of kortweg GROTENHUIS), die op 31 maart 1782 te Dinxperlo werd geboren ( en op dezelfde dag in de Ned. Geref. Kerk van Dinxperlo werd gedoopt - RBS 473, folio 95) als dochter van Hermanus DE GROTENHUIS en Jantje KRAYENBRINK.

Als getuige bij dit (tweede) huwelijk van Aalbert FIET met Aaltje DE GROTENHUIS treden o.a. op Wilhelm FIET, 37 jaren oud en broer van de bruidegom, en Barend TER BRUGGEN, 37 jaren oud en zwager van de bruidegom.

Ook uit het tweede huwelijk worden  vier kinderen geboren. De oudste van deze vier kinderen wordt per abuis met de achternaam FIETS bij de Burgerlijke Stand te Dieren ingeschreven en daar werd nagelaten dit te corrigeren werden ook de nazaten van dit kind met deze achternaam belast. Grappig is echter, dat de meeste van deze nazaten hun achternaam wel als FIET en niet als FIETS schrijven, en dit tot op de huidige dag.

Aaltje DE GROTENHUIS sterft op 28 December 1858 te Rheden (overl.acte 193) en Aalbert FIET overlijdt op 12 April 1861 te Dieren/Gem. Rheden (overl.acte 68). Zijn overlijden werd aangegeven door schoonzoon Aalt Kersten.

Kinderen uit de twee huwelijken van Aalbert FIET zijn:

(eerste huwelijk- met Angenita Wilhelmina SCHEYP)

 1. Jantje, geboren 6 juni 1802 te Doetichem en aldaar op 7 Juni 1802 in de Ned. Geref. Gem. gedoopt (RBS 509, blz. 206). Helaas hebben we geen verdere gegevens over dit kind kunnen achterhalen.
 2. Johan Reinhart, geboren op 15 Oktober 1804 te Doetichem en aldaar in de Ned. Geref. Gem. gedoopt op 17 Oktober 1804 (RBS 509, blz. 233) Zie verder onder III-i .
 3. Christina, geboren op 4 Mei 1808 te Rheden en aldaar op 8 mei van datzelfde jaar in de Geref. Gem. gedoopt (RBS 1356, blz. 243). Van haar is ons alleen bekend, dat zij op 24 December 1834 ten huize van haar vader een doodgeboren zoon kreeg. Vader Aalbert Fiet en de vroedvrouw deden hiervan aangifte te Dieren (overl.acte 110)
 4. Wilhelm, geboren 7 April 1811 te Dieren. Zijn geboorte-inschrijving in de Burgerlijke Stand vermeldt de achternaam van zijn vader als FITS. Wilhelm is nog maar zeven dagen oud, als zijn moeder Angenita Wilhelmina SCHEYP sterft. Hijzelf overlijdt reeds 4 dagen later, namelijk op 19 April 1811. Zijn overlijdens-acte vermeldt hem echter als "Albert FIETS, zoon van Aalbert FIETS en Angenita Wilhelmina SCHEYP, slechts 12 dagen oud".
 5. (tweede huwelijk - met Aaltje DE GROTENHUIS)                                                                                                                              Arend, geboren 17 September 1812 te Dieren. Als het kind bij de Burgerlijke Stand wordt aangegeven schrijft men de achternaam van de vader per abuis als FIETS neer. Men laat na een correctie aan te brengen en derhalve behoudt Arend officieel de achternaam FIETS. Zie verder onder III-ii.
 6. Harmanus, geboren 7 Februari 1816 te Dieren (geb.acte 9). Hij blijft ongehuwd en sterft op 15 Juni 1844 te Rheden. (overl.acte 95). Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn vader Albert FIET, 70 jaren oud, karman, die verklaart niet te kunnen schrijven.
 7. Berend, geboren 12 Februari 1819 te Rheden (geb.acte 23) en aldaar overleden 18 Mei 1835 (overl.acte 50)
 8. Johanna Geziena, geboren 26 April 1822 te Rheden  (geb.acte 53). Johanna Geziena FIET huwt op 24 Juli 1847 te Rheden (huw.acte 25) met Aalt KERSTEN, boerenknecht, geboren 12 Mei 1820 te Brummen en wonende te Soeren. Hij was de zoon van Jan KERSTEN (een daghuurder) en Jenneke Harms SCHOTPOORT. Aalt KERSTEN sterft op 8 Juli 1889 te Rheden (overl.acte 159) en de aangifte wordt gedaan door zijn zoon Gerrit Hendrik KERSTEN, 35 jaren oud en koopman van beroep. Johanna Gerziena FIET overlijdt op 1 December 1899 te Dieren/Gem. Rheden (overl.acte 254). Haar overlijden wordt aangegeven door haar zoon Hendrik KERSTEN, grinthandelaar.

Johan Reinhart FIET, de op 15 Oktober 1804 te Doetichem geboren zoon van Aalbert FIET en Angenita Wilhelmina SCHEYP zal voor nazaten met de achternaam FIET zorgen, terwijl zijn halfbroer Arend FIETS, de op 17 September 1812 te Dieren geboren zoon van Aalbert FIET en Aaltje DE GROTENHUIS voor nazaten met de achternaam FIETS zal zorgen.