DURME

De Durme is een zijrivier van de Schelde.Vandaag beschouwt men de Durme veelal als een samenvloeiing van de Zuidlede en de Moervaart ter hoogte van Daknam, een deelgemeente van Lokeren. Het verlengde van deze waterloop maakt dan een verbinding met de Schelde op de grens tussen de gemeenten Hamme en Temse.

Men kan in de Durme twee verschillende delen onderscheiden.
    -Van de monding tot Lokeren is het een sterk meanderende getijderivier die in open verbinding staat met de Zeeschelde. Ze dient als zodanig, in het kader van het Sigma-Plan ter beveiliging van het Scheldebekken, als komberging voor het opvangen van gevaarlijke stormtijen. Zij is amper bevaarbaar, en voor beroepsvaart niet verder dan Hamme. Ter hoogte van het Molsbroek te Lokeren loopt deze tijarm dood.
    -De bovenloop van de rivier is gekanaliseerd in de Moervaart vanaf de samenvloeiing met de Zuidlede. De Moervaart is via een sluis in Mendonk verbonden met het Kanaal Gent-Terneuzen, ze eindigt aan de Markt te Lokeren. De bevaarbaarheid is beperkt tot recreatie- en pleziervaart.

Temse - Lokeren (23 km)

Een kaartje van de route met de voornaamste landmerken vindt je hier.

Vertrek : Temse, Station

                   
            

WEGBESCHRIJVING :
Je komt het station buiten en loopt direct rechts, recht naar de Schelde, die je volgt naar rechts. Je komt langs de Wilfordkaai, de Markt (achter de Kerk) en blijft links volgen naar de Zaat, de nieuwe wijk op de terreinen van de voormalige Boelwerf.
Hier stap je meteen op de dijk die je blijft volgen tot in de bedrijvenzone. Aan het eind van de bedrijvenzone, bij het rond punt neem je het fiets/wandelpad dat je een stuk lager brengt in de polder van Tielrode, een gecontroleerd overstromingsgebied aan de samenvloeiing van Schelde en Durme. Hier ga je resoluut links de Scheldedijk op die je blijft volgen tot aan de monding van de Durme, waar hij overgaat in de Durmedijk. Deze kan je ongestoord volgen tot in Lokeren.
              Je komt nog volgende merkpunten tegen (in volgorde):
-het Durmeveer in Tielrode
-de nieuwe brug te Hamme (in de N41) en de wat verder gelegen
-oude brug of Mira-brug, (een beschermd monument, zo genoemd omdat ze als decor gediend heeft in de gelijknamige vlaamse film)
-de brug te Waasmunster (die je oversteekt om het jaagpad te volgen op de andere oever, op het grondgebied van Hamme, wijk St. Anna)
-het natuurgebied De Durmemeersen van de v.z.w. Durme
-de landelijke woonkern aan de Hoekstraat te Zele, waar je de dijk verlaat en beneden aan de dijk de geasfalteerde Hoekstraat volgt om na circa 500m rechts de dienstweg te nemen naar:
-het pompgemaal op de Zelebeek, waar je terug op de dijk komt die je verder kan volgen
-de brug van de E17- autosnelweg
-industriegebied (links) 'E17-Lokeren' en oude zandwinningsputten (rechts aan de overkant van de Durme)
-het waterzuiveringsstation te Lokeren (waar de Durme is afgedamd en waar je via deze dam en het bijhorende pompgemaal, de Durme opnieuw oversteekt om te wandelen langs:)
-het natuurreservaat het Molsbroek te Lokeren.
                   
         

Aankomst : Lokeren. Na het Molsbroek kom je aan de Oude Bruglaan waar je de (drukke) weg oversteekt en verder rechtdoor het fiets-/wandelpad langs de Durme volgt. Aan de overzijde zie je de Kon. Albertlaan en Sportlaan, met o.a. de sportvelden en het zwembad, langs deze oever van de Durme loop je langs het natuurgebied De Buylaers en langs het stedelijk park 'Verloren Bos'. Je eindigt aan de Markt van Lokeren met twee vaste bruggen over de Durme. Bij de eerste brug wordt je begroet door ‘De drie hazen’, een opvallend kunstwerk van Luc De Backer.

Terug : Markt Lokeren: aan de eerste brug is er een bushalte van De Lijn met bussen naar verschillende bestemmingen. Aan de tweede brug zie je rechts het Station waar je bus of trein kan nemen om je terug te brengen naar je vertrekplaats of een andere bestemming.

Met de trein moet je via Sint-Niklaas waar je overstapt op de trein naar Leuven. Met de bus neem je De Lijn 81/82 (Lokeren - Sint-Niklaas - Antwerpen Linkeroever) tot Sint-Niklaas Koopcentrum, waar je overstapt op De Lijn 93/95 (Sint-Niklaas - Antwerpen Linkeroever) tot Temse. Meer details vindt je in de reisinformatie.

VARIANTE : Je kan de wandeling ook in twee delen opsplitsen :  1/. Temse - Hamme (10 km)  en   2/. Hamme - Lokeren (14 km)

Voor wandeling 1. ga je tot de Mirabrug in Hamme die je oversteekt en waar je verder rechtdoor de weg volgt (Hamveer, Drapstraat) tot het kruispunt met de Biezestraat/Roodkruisstraat waar je over het kruispunt de bushalte vindt 'Hamme Roodkruisstraat'. Ga je aan dit kruispunt naar rechts dan kom je in Hamme-Centrum. Aan de bushalte stoppen bussen van De Lijnen 99 (Hamme-Antwerpen Linkeroever: deze lijn brengt je terug naar Temse), en 91/92 (Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas: deze lijn brengt je desgewenst naar één van deze drie steden).

Voor wandeling 2. vertrek je in Hamme (Centrum of Bushalte 'Hamme Roodkruisstraat') en wandel je naar de Mira-brug. Je steekt de brug over en gaat naar links om de dijk te volgen zoals hierboven beschreven. Van Lokeren kom je terug in Hamme met de bussen van De Lijn 82 (Lokeren-Sint-Niklaas-Antwerpen Linkeroever) tot Sint-Niklaas Koopcentrum, waar je overstapt op De Lijn 91/92 (Sint Niklaas-Dendermonde-Aalst) tot Hamme. Je kan ook de trein nemen tot Sint-Niklaas of Dendermonde om je vandaaruit met de bus van De Lijn 91/92 naar Hamme te laten brengen.


(Openen, foto aanklikken en bladeren)

Lokeren - Wachtebeke (20 km)

Langs de landelijke Durme en de Moervaart, in het land van Reinaert de Vos. Een kaartje met een lijstje van de waypoints kan je hier aanklikken.

Vertrek : We vertrekken in Lokeren aan het station NMBS, rechtdoor de Stationsstraat en over de Durme op de hoek van de Markt en de Durmelaan, bij het postgebouw, gaan we naar rechts.

                            

WEGBESCHRIJVING
We zijn meteen aan de kaai met aangemeerde pleziervaart. Dit is het eindpunt van de bevaarbare en gekanaliseerde Durme/Moervaart die vertrekt aan het kanaal Gent-Terneuzen. Met de Durme aan onze rechterhand op het grasdijkje, lopen we achtereenvolgens onder de brug van het spoor (Antwerpen-Gent), voorbij de fiets- en voetgangersbrug en onder de brug in de Gewestweg N70. Links zien we de kerk van de wijk Heirbrug. We moeten de Durme verlaten en nemen links de Veerstraat richting kerk tot aan de H. Geestmolenstraat op onze rechterkant. De H. Geestmolenstraat volgen we over ongeveer 1km tot we links de Holleweg kunnen indraaien. Deze weg blijven volgen en links aanhouden. Vanaf de Holle Weg is het tweemaal rechts, eerst de Bosaardestraat (landelijk) daarna de Gentweg (druk) tot bij de Daknambrug.
 

Bij de Daknambrug (net ervoor) stappen we links de Durmedijk op. Vanaf hier is het recht-toe recht-aan de Durme volgen tot aan de samenvloeing met de Zuidlede. Die komt van links en we steken het bruggetje over en volgen verder de Durme die nu verandert van naam en Moervaart wordt. We lopen nog onder de oude spoorbrug in de lijn Lokeren-Moerbeke, nu fiets- en wandelpad. We volgen verder de Moervaart langsheen het jaagpad dat steeds confortabeler wordt en uiteindelijk overgaat in een heuse betonnen toezichtsweg, gelukkig autovrij. We komen nog langs de Sinaaibrug (met brasserie-restaurant het Keysershof voor wie aan een rustpauze toe is), zien op de andere oever de Stekense vaart uitmonden in de Moervaart en wanneer de vaart een bocht naar links maakt komen we in het zicht van Moerbeke. Aan de overkant zien we de villawijk Boudelo, genoemd naar de verdwenen abdij waar, volgens de legende, een anonieme monnik het verhaal van Reinaert de Vos zou hebben geschreven. Vanaf de Coudembormbrug wandelen we verder van bruggetje tot bruggetje tot in Wachtebeke. 

 Aankomst : De laaste brug is de Overledebrug in Wachtebeke. Die mogen we oversteken en aan het eind van de Meersstraat rechts de Godshuisstraat indraaien. Aan het eind van deze straat vinden we de bushalte waar we de bus nemen terug naar Lokeren station. (lijn 49 Zelzate-Moerbeke-Lokeren : halte Wachtebeke, Godshuisstraat.)

VARIANTE

Men kan de wandeling desgewenst beeindigen aan de DAMBRUG in MOERBEKE, zij wordt daardoor ingekort tot 15km. Als men de brug oversteekt komt men in de Korte Damstraat waar een eerste bushalte is. Het centrum van Moerbeke is 600m verder, ook daar kan men aan de halte Markt de bus nemen terug naar Lokeren..

(Openen, foto aanklikken en bladeren)