• ΣΠΗΛΑΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Στοιχεία από το βιβλίο "ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" του κου Χάρη Στρατιδάκη

Εκδόσεις Γραφοτεχνική, Μάιος 2011

Το "μητρώο ρεθυμνιώτικων σπηλαίων" έχει ως βάση του τον αντίστοιχο κατάλογο καρστικών μορφών της Κρήτης, που ο Ελευθέριος Πλατάκης δημοσίευσε στον Β' τόμο του μνημειώδους έργου Σπήλαια και άλλαι καρστικαί μορφαί της Κρήτης, το έτος 1975. Από τον κατάλογο εκείνον, επιλέχθηκε το τμήμα που αφορά στην περιφέρεια του Ρεθύμνου - αφαιρέθηκαν τα φαράγγια, οι δολίνες, οι πόλγες και οι φυσικές γέφυρες. Οι εγγραφές που εναπέμειναν, κατατάχθηκαν κατ' αλφαβητική σειρά των ονομάτων των οικισμών στους οποίους ανήκουν. Στη συνέχεια, προστέθηκαν τρεις στήλες: Απόσταση/ Διεύθυνση/ Μικροτοπωνύμιο - Διαστάσεις - Παρατηρήσεις. Η δεύτερη στήλη συμπληρώθηκε από τις αντίστοιχες διαστάσεις, που είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΒΗΜΑ Ρεθύμνου. Στις παρατηρήσεις καταγράφηκαν όσες συγκεντρώθηκαν από τη γενικότερη βιβλιογραφία αλλά και από προσωπική έρευνα και κρίθηκαν ως αξιόπιστες και αξιόλογες. Τέλος, προστέθηκαν άλλα 245 σπήλαια, που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των σπηλαίων στα 1.003.

Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται είναι Σ=σπήλαιο, ΤΣ=τεχνητό σπήλαιο, Β=βάραθρο, ΣΒ=σπηλαιοβάραθρο, ΧΚ=χώνος/καταβόθρα. Τα γράμματα Β, Ν, Α, Δ υποδηλώνουν τα αντίστοιχα σημεία του ορίζοντα. Οι διαστάσεις δίνονται με τη σειρά μήκος x πλάτος x ύψος.

Πατήστε εδώ για να δείτε το μητρώο των ρεθυμνιώτικων σπηλαίων, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο.

Τα πιο γνωστά σπήλαια του Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον κο Στρατιδάκη, είναι τα παρακάτω:

  • Άγιος Αντώνιος στο Βένι
  • Άγιος Αντώνιος στην Πατσό
  • Σπήλαιο Γερανίου
  • Γεροντόσπηλιος Μελιδονίου
  • Ιδαίον Άντρον
  • Σπήλαιο Μούγκρι Σισών
  • Σπήλαιο Simonelli
  • Σ(φ)εντόνη Ζωνιανών
  • Στέρνες και Τρύπα Ανεμόμυλου Αρχαίας Ελεύθερνας
  • Φανταξοσπηλιάρα Πρίνου