2018 Απρίλιος - ΚΟΥΡΝΑΣ & ΑΚΡΟΒΑΤΕΡΗ

Post date: Apr 16, 2018 6:53:50 AM

Την Κυριακή 1 Απριλίου επισκεφτήκαμε το σπήλαιο του Κουρνά στην περιοχή Κερατιδές. Ένα μικρό σπήλαιο (50 μέτρων μήκους και 25 μέτρων υψομετρικής διαφοράς από την είσοδο έως τον πυθμένα) αλλά πλούσιο σε διάκοσμο.

ΚΟΥΡΝΑΣ
ΚΟΥΡΝΑΣ
ΚΟΥΡΝΑΣ
ΚΟΥΡΝΑΣ

Μετά επισκεφτήκαμε τα δύο ενδιαφέροντα τεχνητά σπήλαια- Λατομεία εξόρυξης πελεκιών στην Ακροβατερή Ρεθύμνου.

ΑΚΡΟΒΑΤΕΡΗ - ΛΑΤΟΜΕΙΟ
ΑΚΡΟΒΑΤΕΡΗ - ΛΑΤΟΜΕΙΟ
ΑΚΡΟΒΑΤΕΡΗ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ