INSTAL·LACIONS

Aules amb PDI- Pantalla digital

Aula d'acollida

Aula de música

Aules TAC

Gimnàs

Hort

Laboratori

Ludoteca

MENJADOR