INSTAL·LACIONS

Sorral

Sorral

Pista de futbol

Pista de futbol

Aula d'Acollida

Aula d'Acollida

Gimnàs

Gimnàs

Aules amb PDI

Menjador

Pista de bàsquet

Biblioteca

Aules polivalents

Aules polivalents